Succesvolle afsluiting van het project ‘De toekomst begint vandaag’

Aan het begin van dit jaar werden vijf enthousiaste prijswinnaars verblijd met een cheque van een spiksplinternieuw project van NAJK en de Rabobank: ‘De toekomst begint vandaag’. Deze vijf NAJK-leden kregen gedurende drie maanden een programma op maat aangeboden. Samen met een professioneel bedrijfsadviseur gingen ze aan de slag met hun toekomstvisie, probleem of grote verandering. Er werd een persoonlijk activiteitenplan opgesteld en om dit allemaal mogelijk te maken kregen de prijswinnaars een budget van €3000,- aangereikt. Inmiddels is het project feestelijk afgesloten. Laat je inspireren door het verhaal van deze jonge ondernemers!

Thomas Zijlmans: “biologische landbouw heeft de gunfactor”

Thomas Zijlmans raakte tijdens zijn studie steeds meer geïnteresseerd in de biologische akkerbouw. Dat wilde hij ook! Maar hoe pak je dit aan? En bovenal: wat zijn de bedrijfskundige consequenties van zo’n omschakeling? Tijdens dit project heeft Thomas deze consequenties voor zichzelf op een rijtje gezet. Het was een kwestie van de situatie in kaart brengen, een toekomstige situatie schetsen en de mogelijke scenario’s naast elkaar leggen. Door de kansen en beperkingen in beeld te brengen, kwam hij erachter dat vakmanschap erg belangrijk is. Hier valt volgens Thomas nog veel winst te behalen. De solvabiliteit ligt hoog, waardoor de markt wel tegen een stootje kan. Betekent dit dat hij in 2020 al de omschakeling gaat maken naar biologisch? Nee. Hoewel de biologische landbouw volgens hem wel de gunfactor heeft, duurt het sowieso twee jaar voordat een bedrijf volledig over kan naar biologisch. Daarnaast moet er eerst gekeken worden naar de mogelijke afnemers voordat hij deze sprong in het diepe kan wagen. Thomas ziet nog steeds kansen in de biologische sector en krijgt hierbij de vrijheid van zijn ouders om een eigen weg in te slaan.

Maarten de Groot: “we vertrekken naar het dorp waar ons hart ligt”

Wat als meerdere zoons melkveehouder willen worden? Maarten de Groot, veehouder in hart en nieren, kwam voor dit vraagstuk te staan. Het familiebedrijf dat zijn broer had overgenomen, was niet winstgevend genoeg om twee gezinnen te kunnen onderhouden.

In eerste instantie wilde Maarten zijn eigen weg inslaan. Na verschillende pogingen als bedrijfsleider en werkvakanties in het buitenland krijgt hij de mogelijkheid om in maatschap te gaan bij een andere boer in een dorpje verderop. Helaas bleek dit niet toekomstbestendig en stond hij begin dit jaar weer zonder boerderij. Om de situatie en de mogelijkheden in kaart te brengen, werd er een coach ingeschakeld. Deze coach liet Maarten inzien dat de drive om een melkveehouderij te runnen nog steeds aanwezig was. Hij wilde niets liever dan zelf een ondernemer zijn en zijn passie voor koeien vormgeven.

Vol goede moed ging hij met zijn vrouw en vader op zoek naar een mooi bedrijf om hun droom werkelijkheid te laten worden. Hoewel ze zich ook georiënteerd hadden op een veehouderij in Denemarken en Canada, was de stap naar het buitenland voor Maarten en zijn gezin te groot. Nadat ze samen met de boekhouder en de bedrijfsadviseur om de tafel hadden gezeten, vonden ze via funda in business een melkveebedrijf op zeven kilometer afstand van het ouderlijk huis. Er moest een bedrijfsplan gemaakt worden, banken werden benaderd voor de financiering en er werd contact gezocht met de verschillende melkafnemers. Hoewel het een erg tijdrovend proces is geweest, vertrekken deze doorzetters begin november definitief naar een prachtig melkveebedrijf in een dorpje waar hun hart ligt.

Joris van Lierop: verduurzamen of verbeteren?

Toen Joris van Lierop in de zomer van 2018 zijn opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness afrondde, is hij per direct als mede-ondernemer op het thuisbedrijf aan de slag gegaan. Dit pluimveebedrijf is een echt gezinsbedrijf dat altijd op zoek blijft gaan naar verbeteringen. Ze produceren duurzame energie door middel van zonnepanelen en halen groene energie uit de mestproductie. Joris van Lierop zou graag het bedrijf van zijn ouders overnemen en is benieuwd of hun huidige strategie toekomstbestendig is.

Bij het eerste gesprek werd er gekeken naar waar Joris en het bedrijf nu stonden en waar hij als jonge ondernemer naar toe wilde in 2024. Zodoende kwam Joris bij de plannen om het pluimveebedrijf te optimaliseren. Hij wil op verschillende manieren het bedrijf verduurzamen. Dit wil hij doen door de stallen uit te gaan bouwen en de daken te voorzien van zonnepanelen. Daarnaast worden deze stallen van de nieuwste snufjes voorzien, waarbij de lucht schoner de stal uit gaat dan dat het erin komt. Hoewel de aanvraag van de vergunningen lang duurt, kijkt Joris vol goede moed naar de plannen voor 2024!

Linda Versluis: vernieuwde boerderijwinkel met volop beleving

Linda Versluis zet zich met hart en ziel in voor hun boerderijwinkel, Landwinkel Versluis, een voltallige groentewinkel met boeren delicatessen. Haar man houdt zich bezig met het akkerbouwbedrijf en de pluimvee tak. In de winkel wordt een groot deel van de tafelaardappelen en eieren rechtstreeks aan de consument verkocht. Er worden zoveel mogelijk producten uit de naaste omgeving gehaald. Hoewel Linda Versluis enorm blij is met de winkel die haar schoonvader destijds is gestart, kan ze niet wachten om deze winkel echt eigen te kunnen maken. De winkel krijgt een make-over om toekomstbestendig te worden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de aankleding, looproutes en beleving.

Verschillende wensen, die binnen het ontwerp van één winkel samen moeten komen. Om hier een goed plan voor op te stellen, heeft Linda verschillende coachingsgesprekken gevoerd. Ze heeft andere boerderijwinkels bezocht om ideeën op te doen en is uiteindelijk bij Anne Visser en Hans Ravensbergen terecht gekomen. Anne Visser helpt Linda en haar man bij het ontwerp van de winkel en het bijbehorende stappenplan. Hans Ravensbergen is een strategisch adviseur die hen helpt met het complete plaatje inclusief marketingplan. In 2020 zal de vernieuwde winkel openen.

Remco Kruitbos: een goed advies is onbetaalbaar

Remco Kruitbos wilde gedurende dit project onderzoeken of het haalbaar is om een melkveebedrijf over te nemen van mensen die geen familie zijn. Om hierachter te komen is hij samen met zijn werkgever en verschillende adviseurs om de tafel gaan zitten. Na een flinke tijd kwam er een plan tot stand dat mogelijk haalbaar zou zijn, maar helaas werden niet alle onderdelen door de fiscus goedgekeurd.

De fosfaatrechten vormden een grote financiële hobbel voor Remco en zijn werkgever. Hierdoor was het voor beide partijen onmogelijk om tot een haalbaar en acceptabel plan te komen. Na een lange zoektocht die veel energie kostte, heeft Remco helaas moeten concluderen dat een bedrijfsovername er niet in zit. Toch is het project niet voor niets geweest. Volgens hem hebben ze er samen veel van geleerd en verliep de samenwerking vooralsnog voorspoedig.

Eye-opener voor noodzaak bedrijfsovernamefonds

Volgens Sietse Draaijer, bestuurslid van het NAJK, is dit project een mooi opstapje geweest voor het bedrijfsovernamefonds dat vanaf januari van start zal gaan. Zonder de bijdrage van dit project waren de kandidaten waarschijnlijk minder snel aan deze uitdaging begonnen. Wat ons betreft een echte eye-opener voor de noodzaak van dit fonds.

Remco Kruithof | De toekomst begint vandaag

Hierna beschrijf ik, Remco Kruitbos, hoe het mij is vergaan na het winnen van de prijs ‘Bedrijfsadvies op maat’.

Met het bedrijfsadvies op maat wilde ik verder onderzoeken of het haalbaar is om een melkveebedrijf over te nemen van mensen die geen familie zijn.

Om deze vraag te beantwoorden, heb ik met de boer en boerin waar ik mee samenwerk verschillende adviseurs uitgenodigd: accountants, agrarische adviesorganisaties en onze accountmanager van de Rabobank. Een accountant heeft ons het langst geholpen. Na een flinke tijd kwam er een plan tot stand dat mogelijk haalbaar zou zijn.

Dit plan hebben we voorgelegd aan de fiscus, maar helaas bleek dat niet alle onderdelen van het plan
door de fiscus werden geaccepteerd. Dit betrof thema’s als het juridisch eigendom, schenkingsbelasting en de voortzettingseis voor de BOR. Toen zijn we opnieuw om tafel gegaan met verschillende adviseurs om aan het plan te schaven.

Naast alle fiscale en juridische uitdagingen, moesten we het ook financieel eens worden. Hiervoor hebben we veel met elkaar gesproken. Ook hebben we de accountmanager van de Rabobank bij dat
proces betrokken.

Uiteindelijk kwamen we helaas niet tot een voor beide partijen haalbaar en acceptabel plan. Dit kwam onder andere doordat de fosfaatrechten een hele grote financiële hobbel vormden. Na een lange zoektocht die veel energie kostte, vind ik het heel jammer dat een bedrijfsovername er niet inzit. We hebben er samen wel heel veel van geleerd en heel prettig samengewerkt.

De volgende tips geef ik mee aan mensen die ook een dergelijke samenwerking willen aangaan:

  • Er moet een goede klik zijn tussen de mensen die gaan samenwerken, zowel op bedrijfsniveau als op sociaal vlak.
  • Je moet met plezier kunnen (samen)werken.
  • Bij aanvang van de samenwerking is het goed om afspraken te maken. Een aantal daarvan komen op papier, maar vooral ook verwachtingen uitspreken naar elkaar. Denk onder andere aan (tijds)inzet, (financiële) beloning en wat er zou moeten gebeuren als de samenwerking toch stopt.
  • Goed advies is onbetaalbaar, maar denk ook (eerst) met elkaar goed na en bepaal je gezamenlijke visie voordat je een adviseur aan het werk zet.
  • Goede communicatie is de sleutel tot succes. Concreet betekent dit dat je vaak én regelmatig
    bij elkaar moet gaan zitten om te praten. Naast de praktische zaken die besproken moeten worden, kun je dan ook bespreken wat er goed gaat in de samenwerking en wat juist niet. Hiermee zorg je ervoor dat je de verwachting over ieders aandeel in het bedrijf afstemt. Het gebeurt soms dat er frustratie of teleurstelling is over het samenwerken. Het is handig om ook dat soort gevoelens op zo’n rustig (vergader)moment te bespreken.

Ons boerderijwinkel concept opnieuw vormgeven | De toekomst begint vandaag

Sinds mijn vorige blog hebben we niet stilgezeten. We zijn ondertussen alweer een paar gesprekken verder met de partij waar we voor gekozen hebben om mee verder te gaan.

We hebben dus met twee verschillende partijen een kennismakingsgesprek gehad, met daarop volgend twee verschillende voorstellen voor de toekomst van onze winkel. Uiteindelijk hebben we gekozen om met de partij in zee te gaan die meer ervaring heeft met boerderijwinkels. Al had de partij die zich vooral met de retail bezig houdt, ook interessante, vooruitstrevende inzichten. Toch hadden we een beter gevoel bij die eerste partij.

Tijdens ons tweede gesprek met deze partij, werden we vooral geprikkeld om goed na te denken wat we nu precies willen met onze winkel. Wat willen we met ons huidig assortiment en wat willen we graag nieuw introduceren. Daarbij is het ook belangrijk om onderscheid te maken tussen productgroepen. Niet elk product is even belangrijk. Waar gaan we de focus op leggen? Wat zijn nu onze sterke punten, en wat zijn onze zwakke punten. Wat willen we absoluut behouden in onze winkel. Voor het volgende gesprek kregen we huiswerk mee. Om onze ideeën beter uit te drukken, werd ons gevraagd om twee moodboards te maken. Wat vinden we belangrijk in onze nieuwe winkel, en wat willen we absoluut niet terug zien. In een derde gesprek hebben we onze moodboards uitgebreid behandeld en bediscussieerd.

Momenteel wachten we op de eerste schetsen voor de verbouwing naar aanleiding van de gesprekken die we gehad hebben. We zijn erg benieuwd wat hier uitkomt!

Joris van Lierop | De #toekomst begint vandaag

Mijn vraagstuk luidt als volgt: Is de huidige strategie toekomstbestendig of moeten wij zoeken naar nieuwe verdienmodellen? Hiervoor ben ik op zoek gegaan naar een begeleider die mij kan helpen om dit vraagstuk te beantwoorden. Na een korte zoektocht kwam ik uit bij het bedrijf Compassare van Hans Schoenmakers. Hans is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers en het versterken van het ondernemersvermogen. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige situatie van zowel de ondernemer, als het bedrijf.

Eerste kennismaking
Om elkaar beter te leren kennen vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek vertel ik wat mijn vraagstuk is. Hierop kwam vooral de vraag naar boven, wat pas bij mij als ondernemer. Dit lijkt de juiste eerste stap om antwoord te krijgen op mijn vraag. Wie ben ik, wat zijn mijn sterke en wat zijn mijn zwakke punten, wat is mijn visie en waar wil ik als ondernemer naartoe. Hieruit is de volgende vraag naar voren gekomen: ben ik als ondernemer wel toekomstbestendig.

Na het eerste kennismakingsgesprek volgde het tweede gesprek. Tijdens dit gesprek zijn een aantal belangrijke thema’s binnen de agrarische sector besproken. Thema’s als maatschappelijk draagvlak, marktwerking en circulaire economieën. Dit was eigenlijk het begin van het traject. Hiermee beschreef ik mijn visie zonder dit direct in de gaten te hebben. Bij het ontwikkelen van deze visie moet natuurlijk rekening gehouden worden met de volgende drie onderdelen:

Het cijfer (de 20..) staat voor het jaartal waarin iets gerealiseerd moet worden.

Bepalen van visie
Om de visie te bepalen is eerst gekeken naar het verleden. Welke drijfveren hadden mijn ouders waaruit het huidige bedrijf is ontstaan. Het huidige bedrijf is namelijk een voormalig melkveebedrijf. Het was een relatief klein en intensief melkveebedrijf en was nauwelijks toekomstbestendig. Hierdoor gingen mijn ouders zoeken naar manieren om het bedrijf toekomstbestendig te maken. In 1993 besloten zij daarom om vleeskuikenouderdieren te gaan houden. In 1999 schakelde zij vervolgens om naar leghennen. In de jaren die hierop volgden hebben zij het bedrijf laten groeien tot het bedrijf wat het nu is. Een legpluimveebedrijf met ongeveer 160.000 leghennen.

De ondernemer

Wat voor een type ondernemer is er nodig om het huidige bedrijf toekomstbestendig te houden? Hiervoor is gebrainstormd over welke onderdelen hiervoor nodig zijn. De basis ligt natuurlijk bij een vakman die kennis heeft van zijn cijfers en van het verzorgen van zijn dieren. Maar een toekomstbestendige ondernemer is bovenal adaptief. Omgaan met een veranderende omgeving en antwoorden geven op vraagstukken die op dit moment actueel zijn.

Bedrijf

De volgende stap die is genomen, is inzoomen op het bedrijf. Wat zijn de sterke en minder sterke punten van het bedrijf en in welke richting wil het bedrijf zich bewegen. Hieruit kwam dat een van de belangrijkste krachten van het bedrijf de efficiëntie is. Veel scharrel- en vrij uitloop eieren produceren met een lage kostprijs…..

Hierop stelde Hans de vraag: zijn er nog dingen die je zou kunnen verbeteren op jullie bedrijf? Ja hoor, er zijn nog zeker dingen die ik zou willen verbeteren op het bedrijf. Kijk dan eens naar je hoofdvraag, moet je al verder kijken, of zou je juist het huidige bedrijf willen verbeteren? Mijn antwoord hierop is dat ik ervan overtuigd ben dat er op het huidige bedrijf nog dingen verbeterd kunnen worden waardoor wij nog efficiënter en duurzamer kunnen werken.

Familie

Omdat ons bedrijf een echt familiebedrijf is, worden alle veranderingen in het bedrijf besproken. Duidelijk communiceren en je wensen uitspreken staan hierbij centraal. Is dit voor iedereen duidelijk vroeg Hans mij toen? Staat iedereen erachter dat jij het bedrijf overneemt. En wat vinden de andere gegadigde, spelen zij ook nog een rol in de bedrijfsvoering en bedrijfsovername?

Deze thema’s zijn ondertussen goed besproken thuis. Iedereen heeft zijn wensen uitgesproken, waardoor iedereen gelukkig is met de gemaakte keuzes voor de toekomst.

Vervolg

Op dit moment zijn we aan het kijken wat de beste vervolgstap is. Er zijn namelijk twee manieren om het huidige bedrijf te verbeteren. De eerste optie is verduurzamen en de tweede optie is het huidige bedrijf nog efficiënter en beter laten draaien. De eerste plannen zijn gemaakt om op beide opties een antwoord te geven.

Zoek weg om toch boer te worden | De toekomst begint vandaag

Na jaren in een maatschap te hebben gezeten met een melkveehouder ben ik nu weer zzper en sta ik weer aan het begin van nieuwe keuzes. In het leven kun je veel keuzes maken. Graag zou ik toch weer boer worden maar gaat dit nog wel in Nederland en welke mogelijkheden zijn er dan? Of moet ik verder in het buitenland kijken?

Nu heb ik ook een jong gezin. Samen met mijn vrouw heb ik drie dochters. De oudste is 4 jaar, de middelste bijna 3 jaar en de jongste is net 1 geworden. Dit is dan ook een drukke tijd in ons leven. De eerste stap die ik heb genomen is dat we samen hebben gepraat met coach Dorine Zwaan. In het gesprek keken we eerst naar ons verleden. Wat hebben we meegemaakt, hoe heeft dat ons gevormd en welke positieve dingen kunnen we hieruit meenemen? We hebben gekeken naar onze sterke kanten en waar we deze weer kunnen inzetten.

We spraken ook over hoe we nu staan in het leven. We zijn weer terug bij af, maar met veel meer levenservaring. We wonen nu in mijn ouderlijk huis, omdat mijn ouders net verhuist waren, op het melkveebedrijf dat mijn broer met mijn ouders runt. Ik ben weer werkzaam als Zzp-er in het grondverzet. Maar wat vinden we nu belangrijk in ons leven? Dorine vroeg ons om eens op te schrijven wat ik en mijn vrouw nu belangrijk vonden in ons dagelijks leven. Zoals : werk, hobby’s, vrije tijd, sport en het gezinsleven.

Hoe kunnen we hierin onze tijd verdelen? Door dit aan elkaar bekend te maken weten we ook hoe we ons leven op elkaar kunnen afstemmen en zo elkaar beter kunnen helpen. Want eerst was de rolverdeling: ik deed buiten mijn werk op de boerderij en mijn vrouw zorgde voor de kinderen en het huishouden. Nu moeten we dit samen doen en werken we allebei buiten de deur. Dus daarin goede afspraken maken is heel belangrijk en handig om hiervoor een coach in te schakelen om hier meer inzicht in te krijgen.

En verder de toekomst?

Mijn broer wil thuis de boerderij overnemen. Dan is er de mogelijkheid dat ik samen met mijn vader een ander bedrijf ga starten. Hierin is het nog een hele zoek tocht.

We hebben een aantal bedrijven bekeken in de buurt die te koop staan maar dat is vaak erg prijzig. Daarnaast is het ook de vraag of ik mijn melk wel kan afzetten tegen een goede prijs en of ik me nog in moet kopen bij een melkfabriek. Dit is allemaal nog niet zo eenvoudig. Hiermee zijn we nog druk mee om alles  te bekijken.

We wachten  rustig af, tot er wat moois op ons pad komt.

Gemoedelijk en leerzaam | De toekomst begint vandaag

De eerste week van januari is het project “De toekomst begint vandaag” afgetrapt.  Zoals jullie misschien al weten luidt mijn hoofdvraag als volgt: Wat zijn de bedrijfskundige consequenties van het omschakelen naar biologische landbouw voor ons bedrijf?

Maar waar begin je? Als je Googelt op biologische landbouw krijg je een overmaat aan informatie en merk je al snel dat biologische landbouw geen kleine sector meer is.

Wat een geluk, drie weken na de aftrap van dit project vindt de jaarlijkse Bio-beurs plaats in Zwolle. Daar moet ik heen dacht ik toen. 22 januari ben ik dan ook vol verwachting richting Zwolle gegaan. Het was voor mijn een grote verrassing. De sfeer was geweldig, ik omschrijf het als: “Gemoedelijk met gepassioneerde mensen die vol enthousiasme werkzaam zijn in de hele biologische keten.” Verrassend is ook dat werkelijk heel de keten aanwezig is. Van mechanisatie, afnemers, fabrikanten, verwerkers, tot zelfs cosmetica aan toe.

Het was voor mij een innoverende dag waarbij ik veel indrukken en contacten heb opgedaan. Echter brengt dit nog geen brood op de plank en om die reden ben ik een week later samen met Sander Bernaerts aan de slag gegaan met het bedrijfsplan.

Waar zijn we mee gestart:

Het in kaart brengen van de huidige situatie, waarbij ik, als een gek, zoveel mogelijk gegevens bij elkaar heb gezocht. Ik heb zelfs mijn gewassaldo’s van de afgelopen vier jaar op papier gezet.  Stap twee was een toekomstige situatie schetsen waarbij het belangrijk was om een geschikt teeltplan te kiezen wat past bij ons type bedrijf en grondsoort.

Kortom we zijn druk bezig en ik hoop dat het eind resultaat mij iets op levert. Ik hou jullie op de hoogte.

Boer vond boer… en nu? | De toekomst begint vandaag

Ik ben Remco Kruitbos, 30 jaar, één van de winnaars van bedrijfsadvies van NAJK en Rabobank. Mijn ouders hebben geen boerderij, maar ik wilde altijd graag boer worden. Zomaar een bedrijf opstarten is niet te doen dus ging ik op zoek naar een boer die geen opvolger had.  Dat is gelukt: sinds  2017  zit ik in maatschap op een melkveebedrijf met circa 100 koeien en 50 ha grond in eigendom. De boer en boerin hebben drie kinderen, maar geen van hen wil het bedrijf overnemen. Het feit dat we geen familie zijn, maakt de overname erg lastig.

Mijn vraag is: is het financieel mogelijk/haalbaar om een melkveebedrijf over te nemen van mensen die geen familie zijn?

Voor zover ik weet, zijn er weinig (geslaagde) vergelijkbare gevallen. Ben of ken jij iemand waar een buitenfamiliaire overname wel gelukt is, meld je dan via AJK of Rabobank zodat we misschien wat van elkaar kunnen leren!

Zoeken naar een passend boerderijwinkel concept | De toekomst begint vandaag

Ondertussen is het alweer twee maanden geleden dat we de cheque in ontvangst hebben genomen tijdens de ‘kick off’ in de Rabobank in Woerden. Hier hebben we ook kennis gemaakt met de andere prijswinnaars. De afgelopen tijd hebben we ons georiënteerd op mogelijke partijen die ons passend advies kunnen geven over de winkel. Zoeken we iemand die vooral in de retailwereld zit? Zo iemand weet precies hoe het in de supermarkt werkt, en dus ook hoe we ons kunnen onderscheiden van de supermarkt. Of kunnen we ons beter laten adviseren door iemand die meer gespecialiseerd is in boerderijwinkels? Diegene heeft ook verstand van hoe we ons kunnen onderscheiden van supermarkten en weet bovendien beter wat er bij andere boerderijwinkels wel en niet werkt. Om te ervaren wat het beste bij ons past hebben we met twee verschillende partijen een oriënterend gesprek gehad. Dit waren al hele nuttige gesprekken waarbij we al goed geprikkeld werden om na te denken over de winkel. Hoe loopt de winkel nu, sterke/ zwakke punten, waar willen we naar toe, hoe willen we ons huidig assortiment aanpassen. Waar liggen kansen voor ons en het belangrijkste, wat past er bij ons. Ik wil de winkel graag eigen maken zodat ik elke dag met goede zin op sta en denk, yes! ik mag weer een dag in mijn winkel werken. Waar haal ik deze voldoening uit om de winkel leuk te houden voor de komende jaren en is dat concept ook toekomstbestendig voor de veranderende markt en de sterke concurrentie van de supermarkten? Wat is precies mijn droom?! Ideeën hebben we al wel volop, maar hoe gaan we die concreet uitvoeren. En hebben die ideeën voldoende potentie voor de toekomst in de Noordoostpolder? Fijn dat we hier professionele begeleiding in krijgen om van onze droom werkelijkheid te maken.

Lees meer over de toekomst begint vandaag en kom meer te weten over Linda en haar droom.