NAJK verwelkomt en neemt afscheid van bestuurder tijdens ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 26 augustus heeft het Nederland Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) afscheid genomen van bestuurder Annet van den Akker en een nieuw bestuurslid, Ronald van Leeuwen, welkom geheten. De ALV is bijgewoond door de afgevaardigden van de provinciale AJK’s en het dagelijks bestuur van NAJK.

Afscheid Annet van den Akker

Annet van den Akker, dagelijks bestuurder intensief van NAJK, heeft na een bestuursperiode van twee jaar afscheid genomen. Voorzitter Eric Pelleboer bedankte Annet voor haar inzet voor de agrarische jongeren: ”Dankzij de inzet van Annet is NAJK nauw betrokken geweest bij diverse belangrijke discussies voor de intensieve veehouderij, zoals het Recept voor Duurzaam Varkensvlees. Daarnaast heeft Annet het initiatief genomen om ook de pluimveesector en de kalverhouderij binnen NAJK sterker te betrekken door het benoemen van twee afgevaardigden namens deze sectoren.”

Nieuwe bestuurder

Ronald van Leeuwen is tijdens de ALV unaniem verkozen tot dagelijks bestuurder bij NAJK. Van Leeuwen runt met zijn ouders een VOF met 4500 vleesvarkens en 30 hectare akkerbouw. Van Leeuwen zegt over zijn verkiezing binnen het dagelijks bestuur: “Ik ben zeer vereerd om deze functie op mij te nemen. Een mooie uitdaging om de belangen namens NAJK te behartigen voor de jonge boeren in de intensieve veehouderij. Ik wil een toegevoegde waarde zijn voor onze achterban. Samen zullen we dit kunnen bereiken.”

Openstelling Jonge Landbouwersregeling eind 2015

In de afgelopen maanden is veel bewerkstelligt voor de komende (eerste) openstelling van de Jonge Landbouwersregeling vanuit POP3. Elke provincie heeft een eigen openstelling voor de Jonge Landbouwersregeling. Door het Regiebureau POP is het openstellingsbesluit voorbereid. Het regiebureau is op dit moment in overleg met RVO, SMK en NAJK over de concept investeringslijst. Hierop staan alle investeringen die voor de Jonge Landbouwersregeling in aanmerking komen. De investeringen op de lijst moeten bijdragen aan modernisering van het landbouwbedrijf, waarbij de meest duurzame methodes voorrang krijgen.

Onder de doelgroep van de Jonge Landbouwersregeling vallen de jonge boeren en tuinders die vlak voor of na bedrijfsovername een steun in de rug kunnen gebruiken bij de modernisering van hun bedrijf. Om te voorkomen dat elke jonge landbouwer die in een samenwerking zit in aanmerking komt vindt er op verzoek van NAJK een verrekening plaats op basis van het aandeel eigen vermogen van de jonge ondernemer in een samenwerking.

Naar verwachting zullen alle provincies op 2 november (uiterlijk 9 november) de Jonge Landbouwersregeling openstellen. De sluiting van de openstellingsperiode zal in december zijn. Vervolgens zijn circa vier maanden nodig om de aanvragen toe te kennen. Wanneer de exacte data van openstelling per provincie bekend is, wordt dit vermeld op de NAJK-website.

Stap in de stal op 12 en 13 september

Op zaterdag 12 en zondag 13 september zetten 26 varkenshouders in heel Nederland hun staldeuren open tijdens het Weekend van het Varken. Op deze twee dagen worden er allerlei leuke activiteiten op de varkensbedrijven georganiseerd. De consument kan tijdens het evenement prangende vragen stellen aan de varkenshouders.

Deze dagen vertellen varkenshouders over het houden en verzorgen van varkens. Wat komt er allemaal bij kijken om varkens te kunnen houden? Er wordt meer inzicht gegeven in transport, voeding, gezondheid en de fokkerij. Daarnaast worden er allerlei leuke activiteiten op de boerderij georganiseerd. Een evenement voor jong en oud!

Het Weekend van het Varken is een initiatief van de Stichting Varkens in Zicht. Zij willen de varkenssector toegankelijker en inzichtelijker maken. Dit doet de stichting door het realiseren van zichtstallen. Deze stallen maken het mogelijk om van dichtbij te zien en ervaren hoe varkens leven. Het Weekend van het Varken is een belangrijk evenement om de varkenshouderij positief op de kaart te zetten.

Benieuwd? Kijk op www.stapindestal.nl voor de deelnemende boerderijen uit jouw omgeving! En vertel al jouw familie, vrienden en kennissen om 12 en 13 september ‘Stap in de Stal’ te bezoeken.

Op zoek naar een goede balans

De agrarische sector heeft het zwaar, bij veel bedrijven staat het water aan de lippen. In het buitenland zorgt dit voor publieke protesten met veel ophef tot gevolg. De boeren komen in opstand, want er wordt volgens hen al tijden te weinig verdiend. Er vallen steeds meer agrarische bedrijven om en veel Nederlandse boeren geven aan dat als deze slechte economische situatie veel langer duurt, ook zij het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

De grote vraag blijft echter, hoe zorgen we er dan voor dat er wel geld wordt verdiend? Hoe creëren we een goed verdienmodel waarbij er een eerlijke prijs voor het product wordt betaald en dit ook bij de producent terechtkomt? Niet alleen de opbrengstprijzen zijn laag, maar ook de kostenkant speelt een grote rol. Door sommigen wordt gepleit voor een warme sanering van de varkenshouderij. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van varkensrechten met melkveefosfaatrechten. Hiermee zou een zogenaamde win-win situatie ontstaan. Echter, wie zijn hier dan de winnaars? Als er eenmaal varkensrechten zijn ingeleverd, zijn ze ook echt kwijt en worden de ontwikkelmogelijkheden voor blijvende varkenshouders dus beperkt. Ook helpt het inwisselen van rechten niet bij de totale fosfaatproductie. Fosfaat is immers fosfaat, door welke diersoort deze dan ook wordt geproduceerd. De mestmarkt verandert er niet door. Het argument dat de opbrengstprijzen in de varkenshouderij zullen stijgen wanneer er minder varkens in Nederland gehouden worden, valt ook te bediscussiëren. We produceren namelijk voor een vrije wereldmarkt. Blijft de rest van de wereld stil staan als Nederland 10-20% minder varkens heeft? Ik dacht het niet. Mijn deelname aan en opgedane kennis door de NAJK-studiereizen naar China dit jaar en Brazilië vorig jaar hebben dat wel bevestigd. Daarnaast valt er ook iets te zeggen over eigen verantwoordelijkheid. Moet een andere sector productierechten inleveren ten behoeve van een andere sector omdat deze explosief is gegroeid en geen rekening heeft gehouden met de fosfaatproductie? Geen enkele sector ten koste van een andere sector, dat is ons uitgangspunt, ongeacht omvang, economische waarde of maatschappelijke waardering. Bij ons geldt niet het recht van de op dat moment meest kapitaalkrachtige. Wij zijn familie. Alle sectoren die samen de Nederlandse land- en tuinbouw vormen, zijn onderdeel van hetzelfde geheel. De uitdagingen waar wij als agrarische sector in Nederland voor staan, raken ons allemaal.

Wellicht worden er de komende jaren door de huidige slechte economische situatie minder varkens in Nederland gehouden, maar dit neemt niet weg dat wij ook naar de toekomst moeten kijken. In de tijd dat het weer goed gaat willen wij, net als in andere sectoren, de ruimte behouden om onze bedrijven verder te kunnen ontwikkelen. Hierbij is een gezonde financiële situatie wel noodzaak. Jonge varkensboeren dienen daarom meer na te denken over wat zij eigenlijk willen bereiken met hun bedrijf. Waarom zijn bepaalde keuzes in het verleden gemaakt? Welke stappen ga ik met het bedrijf maken? Word ik daar gelukkig van? Ga ik daardoor een beter saldo behalen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat mijn kosten en opbrengsten in balans zijn? Waar ga ik mijn producten afzetten? Wellicht mag ik wel hogere productiekosten maken, als daardoor de afzet beter geregeld is en de opbrengstprijs hoger is. Uiteindelijk draait het om financieel positief resultaat draaien. Uiteraard, boeren is een levenswijze, maar het bedrijf moet wel een inkomen opleveren. De continuïteit van het boerenbedrijf moet immers gewaarborgd zijn. Dat is de enige manier om er voor te zorgen dat de generaties na ons ook het bedrijf over kunnen nemen en voort kunnen zetten. Ik heb het volste vertrouwen dat we weer naar een goede tijd toewerken, anders zou ik niet in de varkenshouderij werken!

Annet van den Akker
Dagelijks bestuur NAJK, portefeuille intensieve veehouderij

Win een promopakket van boerenrockband Kiek Now Us

Sinds dit jaar krijgen NAJK-leden korting als ze een boeking doen bij de boerenrock- en rollband Kiek Now Us. Om dat te vieren geeft Kiek Now Us promopakketten weg aan NAJK-leden. Wil jij kans maken op zo’n vet promopakket van Kiek Now Us like dan het bericht op de Facebookpagina van NAJK. Wil jij gebruik maken van de ledenkorting op een boeking van de band Kiek Now Us klik dan hier.

De winnaars van de promopakketten zijn op woensdag 12 augustus bekend gemaakt. De winnaars zijn:
André Arfman
Sjoerd van der Boon
Tanja Both
Dennis Knol
Anne Zemmelink

De promopakketten worden verstuurd naar de adressen zoals deze in onze ledenadministratie staan.

Let op:
de promopakketten worden alleen verstrekt aan leden van NAJK. Ontvang jij niet vier maal per jaar de BNDR? Dan ben jij helaas geen lid. Lid worden van NAJK kan hier.