NAJK verwelkomt en neemt afscheid van bestuurder tijdens ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 26 augustus heeft het Nederland Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) afscheid genomen van bestuurder Annet van den Akker en een nieuw bestuurslid, Ronald van Leeuwen, welkom geheten. De ALV is bijgewoond door de afgevaardigden van de provinciale AJK’s en het dagelijks bestuur van NAJK.

Afscheid Annet van den Akker

Annet van den Akker, dagelijks bestuurder intensief van NAJK, heeft na een bestuursperiode van twee jaar afscheid genomen. Voorzitter Eric Pelleboer bedankte Annet voor haar inzet voor de agrarische jongeren: ”Dankzij de inzet van Annet is NAJK nauw betrokken geweest bij diverse belangrijke discussies voor de intensieve veehouderij, zoals het Recept voor Duurzaam Varkensvlees. Daarnaast heeft Annet het initiatief genomen om ook de pluimveesector en de kalverhouderij binnen NAJK sterker te betrekken door het benoemen van twee afgevaardigden namens deze sectoren.”

Nieuwe bestuurder

Ronald van Leeuwen is tijdens de ALV unaniem verkozen tot dagelijks bestuurder bij NAJK. Van Leeuwen runt met zijn ouders een VOF met 4500 vleesvarkens en 30 hectare akkerbouw. Van Leeuwen zegt over zijn verkiezing binnen het dagelijks bestuur: “Ik ben zeer vereerd om deze functie op mij te nemen. Een mooie uitdaging om de belangen namens NAJK te behartigen voor de jonge boeren in de intensieve veehouderij. Ik wil een toegevoegde waarde zijn voor onze achterban. Samen zullen we dit kunnen bereiken.”