Voorgenomen fosfaatreductieplan zuivelsector

De zuivelsector heeft de afgelopen weken een pakket van maatregelen samengesteld om de fosfaatproductie door de melkveehouderij in 2017 substantieel te verminderen. Betrokken partijen zijn: het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Nevedi, de banken en het Ministerie van Economische Zaken. Gezamenlijk hebben zij een plan opgesteld dat ingrijpend is voor alle betrokkenen, maar ook noodzakelijk.

De leden van ketenorganisatie ZuivelNL (NZO, LTO Nederland en de NMV) verwachten hun deel van het fosfaatreductieplan volgende week te kunnen voltooien. Samen met NAJK en het Ministerie van Economische Zaken leggen zij de laatste hand aan een pakket van maatregelen om de fosfaatproductie door de melkveehouderij in 2017 te verminderen. “Het is goed dat er stappen worden gezet door zuivelondernemingen”, aldus Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille melkveehouderij. NAJK heeft zich ingezet op een maximering van de GVE-reductieregeling. Van der Hoog “Hierdoor worden recent gestarte- en gegroeide bedrijven niet buitenproportioneel getroffen.” De GVE-regeling wordt in stappen ingevoerd, tot maximaal 20 procent in de derde periode van 2017.

Solidariteitsheffing

Het Fosfaatreductieplan ZuivelNL stimuleert melkveehouders tot een krimp van hun veestapel indien zij meer koeien en jongvee op hun bedrijf hebben dan op 2 juli 2015 min 4%. Veehouders die hun veestapel niet of onvoldoende aanpassen worden gekort op het uit te keren melkgeld. Melkveebedrijven die de gewenste krimp van hun veestapel hebben gerealiseerd in 2017 worden vrijgesteld van de maatregelen en ontvangen een bonus. Hoe eerder in 2017 de krimp wordt gerealiseerd, hoe hoger de bonus. Van der Hoog: “Om krimp te stimuleren is het goed dat er een solidariteitsheffing is die als bonus wordt ingezet voor bedrijven die vrijwillig minder koeien gaan houden.” Bedrijven die in 2015 geen fosfaatoverschot hadden volgens de definitie van de meststoffenwet en dus grondgebonden zijn, hoeven geen krimp te realiseren ten opzichte van hun veebezetting op 2 juli 2015.

LTO Nederland, NMV, NAJK en de bij de NZO aangesloten zuivelondernemingen leggen het Fosfaatreductieplan ZuivelNL ter besluitvorming voor aan hun bestuurlijke organen.

Vermindering 8,2 miljoen kg fosfaat

Het Fosfaatreductieplan ZuivelNL is onderdeel van een pakket van maatregelen dat samen met de bedrijfsbeëindigers- en krimpregeling en de fosfaatreductie door de veevoersector leidt tot een vermindering van 8,2 miljoen kilogram fosfaat. De maatregelen gelden uitsluitend voor 2017. Vanaf 1 januari 2018 wordt de fosfaatproductie door de melkveehouderij beperkt via het wettelijk fosfaatrechtenstelsel dat begin december 2016 werd aangenomen door de Tweede Kamer.

Belangrijk onderdeel van het Fosfaatreductieplan ZuivelNL wordt een algemeen verbindend verklaring (AVV) voor de maatregelen die de zuivelondernemingen willen nemen voor fosfaatreductie. Met een dergelijke verklaring gaan de maatregelen gelden voor alle zuivelondernemingen en melkveehouders in Nederland. ZuivelNL verwacht deze week of volgende week een aanvraag voor de AVV in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken. De AVV zal (na een toets door de Europese Commissie) zo spoedig mogelijk, maar gelet op de te doorlopen procedure, naar verwachting op 1 maart 2017 in werking kunnen treden.

Lees hier alle ins en outs van het voorgenomen fosfaatreductieplan:

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

  • NAJK was aanwezig op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg en Gorinchem. Dankzij de inzet van bevlogen vrijwilligers hebben we veel nieuwe leden mogen verwelkomen.
  • Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, heeft bij de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, aandacht gevraagd voor jonge boeren en tuinders in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
  • In november zijn door het hele land discussieavonden gehouden over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. Iris Bouwers gaf presentaties over het GLB en leidde de discussie.
  • Op 23 november organiseerde NAJK het Boer zoekt Boer-overnamecafé. Tijdens het overnamecafé spraken verschillende experts over thema’s rondom buiten familiaire bedrijfsovername.
  • NAJK heeft diverse bijeenkomsten op het ministerie over het 6e actieprogramma bijgewoond en met verschillende partijen over het actieprogramma gesproken. Het 6e actieprogramma treed 1 januari 2018 in werking.

Wat zal NAJK voor jou doen in december?

Natuurlijk zal in december ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

  • In december valt de nieuwste editie van de BNDR bij jou op de mat. Het thema? Financiering van bedrijfsopvolging. Ook in de BNDR het jaaroverzicht 2016.
  • Na een zeer geslaagde uitwisseling tussen jonge agrariërs en de beleidsmedewerkers van het ministerie van Economische Zeken in 2015, organiseert NAJK dit jaar weer een praktijkdag voor ambtenaren. Dit jaar op 20 december. Mag een ambtenaar bij jou de handen uit de mouwen komen steken? Meld je dan uiterlijk 10 december aan via het aanmeldformulier.
  • Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen de afgevaardigden van de provinciale AJK’s de begroting van NAJK over 2017 vaststellen.
  • Iris Bouwers is op 22 december een van de panelleden tijdens de LTO Noord regiodag. Hoofdgast van de dag en ook panellid is Eurocommissaris van landbouw Phill Hogan.

Rick Baats wint Boerderij de Opvolger

Het agrarisch talent: de opvolger

Een agrarisch bedrijf overnemen is niet voor iedereen weggelegd. De eisen aan ondernemerschap veranderen snel en het is lastig zelfstandig een bedrijf te starten. Toch zijn er veel jongeren die graag een bedrijf in de agrarische sector willen overnemen, ook buiten de familie. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zet daarop in met het project Boer zoekt Boer. Ook Reed Business heeft, in samenwerking met NAJK, met Boerderij de Opvolger gezocht naar dé opvolger met de juiste drijfveren, talent en bedrijfsplannen. NAJK stimuleerde de deelnemers in hun ondernemerschap en jureerde mede de uiteindelijke winnaar.

Tijdens een zoektocht van een aantal maanden zocht Boerderij de Opvolger naar de beste bedrijfsopvolger. Het doel: jongeren dé kans te geven in aanmerking te komen voor bedrijfsovername. De jongeren werden tijdens de agrarische talentenjacht klaargestoomd voor het runnen van een fictief melkveebedrijf. Vakmanschap, werkgeverschap, financiering en eigen marketing zijn de uitgangspunten waarop de deelnemers beoordeeld werden. Deze uitgangspunten werden ieder in een masterclass behandeld.

Masterclass tijdens NK Veebeoordelen

Eén van de masterclasses vond plaats tijdens het NK Veebeoordelen van NAJK. In Kampen kwamen de deelnemers bijeen en werd dieper ingegaan op het imago en Boer-Burgerdialoog. De uitdagingen en opdrachten tijdens deze race werden kritisch bekeken en beoordeeld door de jury bestaande uit Geert Hekkert (hoofdredacteur Boerderij), Richard de Bie (eigenaar melkveebedrijf in Werkhoven), Ton Westerveld (opleidingsmanager melkveehouderij Wellantcollege), Sander Thus (dagelijks bestuurder NAJK) en Djûke van der Maat (voorzitter Nuffield Nederland).

Rick Baats wint Boerderij de Opvolger

Tijdens de ontknoping van Boerderij de Opvolger, op 6 december 2016, heeft de jury bepaald dat Rick Baats hét agrarische talent is. Hij won een Nuffield scholarship ter waarde van € 7.500,-. Met deze prijs kan hij ervaring opdoen in het buitenland. De serie over deze talentenjacht heeft u wekelijks kunnen volgen op www.boerderij.nl.

Bedrijfsovername speerpunt NAJK

Vanaf de oprichting, ongeveer 40 jaar geleden, is bedrijfsovername het speerpunt van NAJK. NAJK biedt bedrijfsopvolgers handvatten in de opstart en overname van een agrarisch bedrijf. Met als doel goed ondernemerschap ontwikkelen. Leden kunnen bij NAJK cursussen en trainingen volgen in de voorbereiding en tijdens de bedrijfsovername. Boerderij de Opvolger sluit hierop aan. Elke deelnemer heeft zijn/haar agrarisch ondernemerschap verder ontwikkeld. Iedere agrarische ondernemer zoekt namelijk een talentvolle opvolger binnen of buiten de familie.

Buiten familiare bedrijfsovername

NAJK denkt niet alleen aan de opvolgers binnen de familie, maar ook aan bedrijfsovernames buiten de familie. Steeds meer agrarische ondernemers hebben geen opvolger. Toch willen steeds meer jongeren agrarisch ondernemer worden. Hiervoor heeft NAJK samen met de partners Flynth, Countus, Rabobank en Lianne Veenstra Agrocoaching het programma Boer zoekt Boer opgezet. Boer zoekt Boer brengt bedrijfsoverdragers en bedrijfsopvolgers bij elkaar. In dit programma wordt informatie gegeven over onder andere financiële zaken, fiscale mogelijkheden, vormen van samenwerking, afspraken. Bedrijfsoverdragers en bedrijfsopvolgers kunnen zich registeren om deel te nemen aan het online platform. Binnen dit platform kunnen deelnemers elkaars bedrijf bekijken en opzoek gaan naar een match. Is er een match gevonden, dan kunnen de partijen contact met elkaar opnemen. In het vervolgtraject kunnen ze ondersteuning krijgen van de betrokken partners.

Ook dit winterseizoen vinden er Boer zoekt Boer-activiteiten plaats.