Meld jouw maïsperceel op zand- of lössgrond voor 31 maart

Eind februari uitte NAJK haar zorgen rondom het doorgeven van de maïspercelen op zand- en lössgronden. Ondernemers die hun maïspercelen niet tijdig hebben gemeld of waarbij de melding niet helemaal goed is gegaan, kunnen dit alsnog doorgeven aan de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De maïspercelen kunnen nog tot woensdag 31 maart worden gemeld, mits er vóór 15 maart nog geen mest is uitgereden op deze percelen. NAJK is blij met deze vooruitgang.

Vanaf dit jaar was het verplicht om op zand- en lössgronden vooraf aan te geven welke percelen worden gebruikt voor de teelt van maïs. Met deze regel probeerde het ministerie te handhaven dat er op deze gronden niet voor 15 maart werd bemest met drijfmest of zuiveringsslib. Om dit te controleren, moesten ondernemers hun maïspercelen uiterlijk 15 februari 2021 melden. NAJK kreeg vanuit de leden verschillende signalen dat het doorgeven van deze percelen niet in alle gevallen goed is gegaan en riep het ministerie van LNV (in dit bericht) op om met praktische oplossingen te komen.

“Wij zijn als NAJK blij dat de overheid met deze oplossing is gekomen”, aldus dagelijks bestuurder Marije Klever. “Zo kunnen de percelen die bedoeld zijn voor de maïsteelt ook hiervoor gebruikt worden.” De portefeuillehouder melkveehouderij zag frustratie ontstaan onder de leden: “Sommige jonge ondernemers wisten simpelweg niet van de nieuwe regeling af en bij anderen ging het fout omdat er, naast de wijziging in ‘mijn percelen’, ook een apart formulier moest worden ingevuld. Fijn dat zij nu alsnog hun maïspercelen door kunnen geven.”

Hoe je de percelen doorgeeft aan RVO.nl, kun je hier rustig nalezen.