Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 1 juni was het Wereldmelkdag en stond NAJK stil bij het belang van melk. Het is lekker, het geeft ons belangrijke voedingsstoffen en zorgt voor een inkomen bij boeren en hun families wereldwijd.
 • Eind mei werd er een nieuwe dierenwet aangenomen waarin staat dat huis- en landbouwdieren zo veel mogelijk moeten kunnen leven zoals ze dat ook in de natuur zouden doen. Dagelijks bestuurder Tim van der Mark, met de portefeuille varkens, pluimvee en kalverhouderij uitte begin juni via dit filmpje zijn zorgen bij Hart van Nederland.
 • Onder het mom van ‘Men moet hooien als de zon schijnt’ stond begin juni voor veel boeren en dagelijks bestuurders in het teken van maaien en inkuilen.
 • De Sociaal Economische Raad (SER) presenteerde op 3 juni hun verkennend onderzoek naar een landbouwakkoord. Jonge boeren worden specifiek in het plan benoemd en het landbouwakkoord moet een duidelijke stip op de horizon geven voor de gehele agrarische sector. NAJK was voor het grootste gedeelte positief over het gepresenteerde advies en uitte dit in het volgende nieuwsbericht.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Het doel van dit project is om bewustzijn te creëren en daarmee (dodelijke) ongevallen te voorkomen. Er zijn heel veel handige links en checklists in omloop om de veiligheid op jouw boerenerf te verbeteren. BoerVeilig heeft dit voor je samengevat in het volgende document. Daarnaast was het dit jaar 8 jaar geleden dat het mestsilodrama plaatsvond in Makkinga. De jongste zoon van Sjef en Rianne kwam om toen hij twee personen van een schoonmaakbedrijf en één persoon van het loonbedrijf wilde reden uit de mestsilo. Om boeren te blijven wijzen op de gevaren, deelde Sjef hun ervaringsverhaal.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Eke Folkerts, ging in gesprek met het ministerie over het Kenniscentrum bedrijfsovername.
 • De Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij (CTM), bestaande uit NAJK, de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), LTO Nederland en de Rabobank, heeft een voorstel opgesteld voor een vitale melkveehouderij in Nederland. Meer over dit plan lees je hier.
 • NAJK organiseerde op maandagavond 14 juni een webinar over de toekomstbestendige melkveeveehouderij voor haar leden. Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, en algemeen secretaris Neline Both begeleidde het webinar. Heb je dit helaas moeten missen, maar zou je het webinar naar aanleiding van het CTM-plan wel graag terug willen zien? Vraag een terugkijklink aan via communicatie@najk.nl.
 • Voor de Europese organisatie CEJA ging NAJK op zoek naar jonge boer(inn)en die geïnteresseerd zijn een zetel in te nemen in een adviescommissie van de Europese Commissie. Er waren zetels beschikbaar in verschillende sectoren en je kreeg t/m 27 juni de mogelijkheid om je daarbij aan te sluiten.
 • Juni stond ook in het teken van de bedrijfsovernameprojecten, waar dagelijks bestuurder Eke Folkerts en algemeen secretaris Neline Both actief bij betrokken zijn. Wil jij ook graag je steentje bijdragen aan de bedrijfsovernameprojecten? Vul dan één van de enquêtes in.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer deed een rondje politiek. Hij was in Den Haag om te spreken met een aantal politieke partijen over ruimte voor jonge agrarische ondernemers. Zo is er onder andere gesproken over fiscaliteiten, grond en het verdienmodel.
 • Om Tim van der Mark, de dagelijks bestuurder met de portefeuille varkens, pluimvee en kalverhouderij, te ondersteunen in zijn bestuurlijke taken zijn er de zogenoemde afgevaardigden in het leven geroepen. NAJK startte in juni actief met de zoektocht naar een nieuwe afgevaardigde pluimvee! Ben of ken jij de pluimveehouder die wij zoeken? Solliciteren op deze functie kan nog steeds. Kijk voor meer informatie op onze site!
 • Juni betekent ook weer ‘BNDR-tijd’. Op 12 juni was het weer tijd voor een sprintje naar de brievenbus, want ons ledenblad met dit keer als thema ‘Familie en zakendoen, wat is de strategie?’ viel bij onze partners en leden op de mat.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, gingen in gesprek met Bert-Jan Ruissen, de Europarlementariër van de SGP. Een waardevol gesprek over het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en hoe dit gaat uitpakken voor jonge boeren.
 • Naast Facebook, Twitter en LinkedIn, is NAJK nu ook te vinden op Instagram (@dbnajk) voor het laatste nieuws, relevante updates en meer.
 • Dagelijks bestuurders Roy Meijer en Marije Klever waren bij de ALV van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Daar hebben zij uitleg gegeven over de lobby.
 • Wegens uitbreiding van de werkzaamheden startte NAJK in juni haar zoektocht naar een (junior) projectleider voor 20 uur in de week. Een gave functie voor iemand met passie voor de agrarische sector en kennis van weidegang, bodem en natuurinclusieve landbouw. Lees meer.
 • Eind juni werd er druk onderhandeld in Brussel over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het lijkt erop dat straks een aanzienlijk deel van de landbouwgrond uit productie wordt gehaald, terwijl er juist een schreeuwend tekort is aan vruchtbare landbouwgrond. NAJK en LTO Nederland uitten hun zorgen in een gezamenlijke brief aan landbouwminister Schouten.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer schreef een pakkende column over de uitdagingen binnen de agrarische sector: ‘Cash is King’. Lees de column hier.
 • Eind juni was de ALV van NAJK. De jaarcijfers van 2020 zijn hierin vastgesteld. Het was de eerste fysieke vergadering na een lange reeks van online vergaderingen.
 • Op dinsdagochtend 29 juni organiseerden wij vanuit BoerVeilig, samen met Stigas, Inspectie SZW en de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een webinar over de inspecties die op dit moment plaatsvinden in de rund- en melkveehouderij. Het is nu mogelijk om het webinar terug te kijken. Wij wensen je veel kijkplezier!
 • Eind juni werd het nieuwe bestuur van CEJA, het Europees overkoepelend orgaan voor jonge boeren, gekozen. Dagelijks bestuurder, Willem Voncken, bracht namens NAJK de stem uit. NAJK wenst het nieuwe bestuur heel veel succes!

Wat doet NAJK voor jou in juli en augustus?

Hoewel de maanden juli en augustus vaak in het teken staan van de vakantie, staan er een aantal mooie dingen op de planning. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In juli zijn verschillende NAJK-bestuurders (online) aanwezig bij de dialoogtafels van het Nieuwe GLB.
 • Tot en met zondag 11 juli is het mogelijk te solliciteren op de vacature voor (junior) projectleider bij NAJK.
 • De voorbereidingen van het ledenblad BNDR zijn weer in volle gang. Het thema van het volgende nummer luidt: water. Een erg breed, maar essentieel onderwerp binnen de agrarische sector.
 • Ook bij NAJK gaan de medewerkers en dagelijks bestuurders een beetje vakantie houden. Aankomende twee maanden zullen we iets rustiger aan doen, zodat we daarna weer vol gas voor jullie belangen kunnen opkomen en mooie projecten voor jullie kunnen opzetten.