NAJK gaat niet in op uitnodiging Staghouwer

Donderdagmiddag 30 juni werd via een bericht op de NOS-website bekend dat minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) met landbouwpartijen in gesprek wil over de toekomst van de landbouw. Dit omdat hij zijn perspectiefbrief moet herzien in opdracht van de Tweede Kamer. NAJK heeft kennis genomen van dit bericht en besloten niet in te gaan op deze uitnodiging. “Wij maken pas op de plaats”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

NAJK-vergadering
Toevallig stond gisteren een vergadering met de afvaardiging uit de provinciale AJK’s gepland. Tijdens deze vergadering is de uitnodiging van minister Staghouwer besproken. “Het was een hele goede, maar ook emotionele en verbindende vergadering. Tijdens deze vergadering werd nogmaals duidelijk hoeveel verdriet, onzekerheid en onbegrip er door landelijke en provinciale bestuurders ervaren wordt bij onze leden. De emoties zijn hoog, zowel bij leden als bij onze bestuurders. Het was goed het daar samen over te hebben en er met elkaar woorden aan te geven. Wij willen daarom ook adviseren: praat met elkaar over wat je voelt en welke emotie dat oproept. Het klinkt niet stoer en het lost ook niet het probleem op, maar het lucht wel op om met je naasten over je gevoel of de ontstane situatie te praten”, stelt Meijer.

Pas op de plaats
NAJK heeft gisteren besloten dat zij niet ingaan op de uitnodiging van minister Staghouwer. Al sinds het begin van de stikstofimpasse hebben jonge boeren en tuinders hun best gedaan om plannen aan te leveren voor zowel perspectief voor de land- en tuinbouw, als het behalen van de doelstellingen omtrent stikstof, water en klimaat. NAJK heeft input geleverd voor de eerste versie van de perspectiefbrief en aan die input is nog geen letter veranderd. “NAJK zal daarom haar plannen nogmaals insturen aan het ministerie van LNV. Vervolgens is het aan hen om naar ons, de jonge boeren en tuinders, toe te komen. Het LNV moet zelf laten zien dat ze onze input serieus willen verwerken in de nieuwe perspectiefbrief! Tot die tijd maakt NAJK pas op de plaats en zal zij niet ingaan op de uitnodiging van minister Staghouwer. Het kabinet is eerst aan zet!”, aldus Meijer.

De provincie: daar ligt de oplossing
NAJK is van mening dat het verschil gemaakt kan worden in de provincies. Hier kan afgeweken worden van de stikstofkaart van minister Van der Wal (Natuur & Stikstof), waarin Nederland is ingekleurd als een kleurplaat. “Waar provincies de hand uitsteken naar ons als jonge boeren en tuinders om in gezamenlijkheid te werken aan een beleid, zullen onze provinciale afdelingen met de provincies hard aan de slag gaan om dit perspectief ook te realiseren.”, zegt Meijer. NAJK roept dan ook elke provincie op om afstand te nemen van de stikstofkaart van minister Van der Wal en een eigen plan op te stellen met een goed perspectief voor jonge boeren en tuinders in samenwerking met de provinciale afdelingen.