Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • De nieuwe directeur bij NAJK, Anita Koops, stond met een interview in de Boerderij.
 • In oktober is de werving gestart voor het Jonge Boeren Verkiezingsdebat dat NAJK samen met Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst organiseert. Lees meer.
 • Op initiatief van Frans Timmermans, was er een werkbezoek op het melkveebedrijf van NAJK-voorzitter Roy Meijer. De lijsttrekker van GroenLinks-PvdA kreeg een rondleiding over het bedrijf en sprak met het dagelijks bestuur over verdienvermogen, verduurzaming en bedrijfsovername.
 • Dagelijks bestuurder Hilde Coolman was één van de genodigden tijdens de tweede editie van het Plant the Future diner. Tijdens het diner, onderstreepte LNV-minister Piet Adema, zich te willen inzetten voor de kabinetsdoelstelling van een 50/50 verhouding plantaardige/dierlijke eiwitten in ons eetpatroon.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp was voor CEJA op het Praesidium van COPA om de prioriteiten voor het mandaat 2023-2025 te presenteren.
 • In de maand oktober zijn er weer verschillende workshops en gastlessen gegeven vanuit de verschillende projecten van NAJK (BoerVeilig, BoerNatuurlijk! en Boerenkansen).
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer ging op woensdag 11 oktober bij De Balie in gesprek met journalist en schrijver Charles C. Mann rondom het vraagstuk: ‘Kunnen we samenwerken aan een gedeelde visie op de toekomst van voedsel, voedselproductie, landschap en natuur in Nederland?’ Kijk hier terug (Roy aan het woord vanaf 1:26:11)
 • Om het stokje van Harold Overmars in het dagelijks bestuur van NAJK over te nemen gingen we op zoek naar een nieuwe portefeuillehouder leefomgeving. Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer liet in een interview met Nieuwe Oogst weten dat hij pleit voor een intensieve samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven en boeren. Lees hier het hele interview.
 • Tijdens het openingssymposium van RMV Hardenberg op 24 oktober sprak dagelijks bestuurder Ruben Klein Teeselink (portefeuillehouder Melkveehouderij) samen met een aantal andere experts over ‘De toekomst van de melkveehouderij: innoveren of extensiveren?
 • De 23-jarige Gerben Boom werd op donderdag 26 oktober unaniem verkozen tot nieuwe portefeuillehouder internationaal. Benieuwd naar de drijfveren van Gerben? Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer stond met een interview rondom het agrofoodcluster in het Financieel Dagblad.
 • Voor het project Boerenkansen gingen de project- en communicatiemedewerker van NAJK op pad voor een video rondom de nieuwe workshop ‘Meerwaarde creëren met een neventak’. Wordt vervolgd!
 • De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen die gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bij vruchtwisseling eenvoudiger maakt! NAJK had hier ook in het Landbouwakkoord voor gepleit en is daarom blij met deze aanpassing. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK ook in november niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Vrijdag 17 november organiseert NAJK, samen met Agrofoodcluster, Firda en de visfederatie, een uitwisseling tussen de jonge boeren en visverwerkers. Lees meer.
 • Maandag 20 november organiseert NAJK, samen met Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst het Jonge Boeren Verkiezingsdebat. Lees meer.
 • Op 23 november spreekt dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Coen van den Bighelaar, tijdens het webinar ‘De dynamiek in agrarische familiebedrijven’.