Bestuur GrAJK

Jarno Rietema –  Voorzitter

Lidian Bruining van den Berg – Penningmeester

Conner Pelgrum – Vice Voorzitter

Evelien Drenth – Algemeen bestuurslid

Leon Vonck – Algemeen bestuurslid en afgevaardigde NAJK bestuur

Timon Romme – Algemeen bestuurslid

Rianne van der Helm – Regiocoördinator GRAJK

Sieta van der Kamp – Secretaresse GrAJK