Bestuur GrAJK

Conner Pelgrim –  Voorzitter

Lidian Bruining van den Berg – Penningmeester

Evelien Drenth – Vice Voorzitter

Leon Vonck – Algemeen bestuurslid en afgevaardigde NAJK bestuur

Timon Romme – Algemeen bestuurslid

Jan Bulle – Algemeen Bestuurslid

Annegré Smits – Algemeen Bestuurslid

Sieta van der Kamp – Secretaresse & Ondersteuning GrAJK