Bestuur GrAJK

Jarno Rietema –  Voorzitter

Robert Winter – Secretaris

Vacant – Penningmeester

Paulien van Beesten – Sponsoring

Koos Meeuwes –  Algemeen bestuurslid

Thea Busemann – Algemeen bestuurslid en afgevaardigde NAJK bestuur

Evelien Drenth – Algemeen bestuurslid

Jeroen Wolters – Regiocoördinator GRAJK

Sieta van der Kamp – Secretaresse GrAJK