Bestuur GrAJK

Jarno Rietema –  Voorzitter

Lidian Bruining van den Berg – Penningmeester

Thea Buseman – Vice Voorzitter en afgevaardigde NAJK bestuur

Evelien Drenth – Algemeen bestuurslid

Conner Pelgrim – Algemeen bestuurslid

Timon Romme – Algemeen bestuurslid

Jeroen Wolters – Regiocoördinator GRAJK

Sieta van der Kamp – Secretaresse GrAJK