Route 2050, een project van het OAJK

Veel externe invloeden en transities hebben momenteel invloed of zullen dit gaan krijgen op de agrarische sector. De wereld om ons heen is aan het veranderen. Dat zie je overal terug. Het OAJK heeft zich als ambitie gesteld om zich de komende jaren in te zetten voor het toekomstbestendig maken van jonge agrarisch ondernemers en hiermee de agrarische sector in Overijssel als geheel. Dit doet het OAJK in het programma: Route 2050. De noodzaak van Route 2050 in de woorden van het OAJK bestuur: “In het project gaat het erom dat jonge ondernemers zichzelf de vraag stellen: hoe red ik mij in 2050 nog? De wereld om ons heen verandert, zeker de laatste jaren. Een agrarisch bedrijf zag er 30 jaar geleden, in 1990, heel anders uit dan de bedrijven nu. Hoe anders zullen de bedrijven er dan over nog eens 30 jaar uitzien? Wat zijn mogelijkheden en welke passen bij jou als ondernemer? Hoe kan jij zelf je voordeel doen met deze ontwikkelingen?

Tijdens het project mag jij als jonge ondernemer bouwen aan jouw (idee voor een) eigen onderneming in Overijssel binnen de agrarische sector. Het programma bestaat daarbij uit drie elementen: de ondernemer, de omgeving en de verwaarding. Binnen deze elementen worden masterclasses gegeven en werkbezoeken georganiseerd. Daarbij wordt ook veel ruimte geboden voor individuele ondersteuning door vraagstukken op persoonlijk- of bedrijfsniveau aan te pakken. Centraal in de gehele werkwijze staat de vraag “wat past bij jou als jonge ondernemer?“.

Dit project voeren we uit samen met SPOAR-Countus, Rabobank en Stimuland. Het project wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel en onze partners Countus en Rabobank.

Planning
We streven ernaar om de startbijeenkomst van Route 2050 plaats te laten vinden na de zomer. Om vervolgens te starten met het verdere inhoudelijke programma.

Aantal deelnemers
Er kunnen in totaal 30 jonge (tussen de 16 en 36 jaar) agrarisch ondernemers uit Overijssel deelnemen aan het project. Geef je dus snel op want vol is vol.

Vragen
Voor meer informatie neem contact op met projectleider Lilian van Uhm van Stichting Stimuland, M: 06-30188800 E: lvanuhm@stimuland.nl.
Houd voor actuele informatie www.stimuland.nl/route2050 in de gaten.

Route 2050 in de media