Hightech Sensing 2.0

‘Want exact meten is precies weten’

Begin 2014 is het project Hightech Sensing van start gegaan. Dit project van ZAJK, DLV Plant en ZLTO heeft als doel om bestaande nieuwe meettechnieken te gebruiken en te klaar te maken voor de praktijk.hightechSensing

48 akkerbouwers met aardappelen in het bouwplan hebben twee percelen geselecteerd, waarvan met behulp van een vliegtuigje de komende twee jaar hyperspectraal beelden van gemaakt worden.

Hightech meet-, en regel en aanstuurtechniek speelt een steeds belangrijke rol op het akkerbouwbedrijf. De mechanisatie wordt steeds nauwkeuriger door ICT toepassingen en aansturing door GPS en RTK. Met remote sensing zoals satelliet- en UAV beelden uit drones en vliegtuigjes gecombineerd met veldsensoren, bodem- en gewasanalyse, is een perceel nauwkeurig te managen en de productie verder te optimaliseren. Door het krekenlandschap is de variatie in bodem in Zeeland enorm. Om zowel aan de outputkant (opbrengsten) als aan de inputkant (mineralen, gewasbeschermingsmiddelen) te optimaliseren, is het van belang deze variatie op perceelniveau te kennen en deze te betrekken in de beslissingen. Dit vraagt om nauwkeurige data.

Voor de precisiebewerkingen zijn de nieuwe technieken van bodem-, mineralen, vocht- en gewasmetingen noodzakelijk, gecombineerd met de gebruikelijke kaarten en analyses. Deze technieken worden nu nog maar nauwelijks in de praktijk toegepast, maar de ontwikkelingen gaan snel. Binnen het project Hightech Sensing gaan akkerbouwers onder begeleiding met DLV Plant aan de slag met de nieuwe sensingtechnieken en met plaats specifieke toedieningstechnieken, om een hogere efficiency te realiseren. Samen met de deelnemers wordt vervolgonderzoek gedaan zoals blad afmetingen, die gebruikt kunnen worden als referentie voor de hyperspectraal beelden. Tevens wordt er gekeken naar al eerdere opgedane ervaringen vanuit andere regio’s zoals bij het project H Wodka.

Downloads

‘Dit project is mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland en de Zeeuwse Rabobanken.’