Werving Verminderen Restvloeistoffen 2017

In de achterliggende jaren zijn er binnen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen grote stappen gezet in een beter, meer verantwoord en duurzamer gebruik van deze middelen.

Echter, nog steeds worden in het oppervlaktewater gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties gevonden. Deze hoge concentraties worden vaak veroorzaakt door zogenaamde ‘puntemissies’. Dit zijn emissies die veroorzaakt worden door verlies van gewasbeschermingsmiddelen in een zeer hoge concentratie, bijvoorbeeld door het reinigen van de spuit te dicht bij het oppervlaktewater of door het verlies van restanten in de tank.  Om gewasbeschermingsmiddelen te behouden voor de sector in de toekomst is het van belang te werken aan vermindering van deze piekbelastingen.

Momenteel is Delphy in opdracht van Stichting MMM (ZAJK, ZLTO, Provincie Zeeland, ZMf en Waterschap Scheldestromen) een project aan het ontwikkelen om voorzieningen aan te leggen bij een grote groep telers, en deze subsidiabel te maken. Hiervoor voeren we een eerste inventarisatie uit zodat we weten aan welke aantallen deelnemers we moeten denken. In juni/juli komt een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.

Welke voorzieningen denken we aan?

  • De Phytobak met opvangbak; deze is geschikt voor ondernemers die resten vanuit de spuit willen verwerken. Investering gemiddeld tussen de 10.000 en 15.000;
  • De Wasplaats in combinatie met een reinigingssysteem; deze combinatie is geschikt voor ondernemers die hun landbouwspuit inwendig willen reinigen en afwassen op de juist manier. Investering gemiddeld tussen de 6000 en 8000 euro afhankelijk van afmetingen;
  • De Wasplaats in combinatie met een phytobak; deze combinatie is geschikt voorondernemers die resten willen verwerken en die hun landbouwspuit aan de buitenkant willen reinigen op een juiste manier. Dit is een investering vanaf 15.000 euro.
  • Een gesloten systeem met een vloeistofdichte vloer en een phytobak, dit is voor inwendig en uitwendig reinigen. Een investering gemiddeld tussen de 25.000 en 30.000.

Heb je interesse, geef dat dan door via info@zajk.nl   en ook graag aangeven naar welke voorziening de voorkeur uitgaat.  Wil je meer weten, aarzel niet om contact op te nemen!

U gaat hiermee nog geen verplichting aan, het is louter een inventarisatie.

Heeft u inhoudelijke vragen dan kunt u contact opnemen met Delphy (Cor van Oers, c.vanoers@delphy.nl of 06-53427246)