Stichting Mineralen en Middelen Meester

Het ZAJK maakt deel uit van de stichting Mineralen en Middelen Meester. De stichting stelt zich ten doel de emissie van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het Zeeuwse oppervlaktewater te verminderen. Doorgaans gebeurt dat middels projecten die de stichting initieert of ondersteunt en door het geven van voorlichting. De resultaten uit de projecten communiceert de stichting actief richting agrarische sector en de eigen achterban.

Ook in de toekomst wil de stichting zich vooral richten op het terugdringen van de probleemstoffen die in het Zeeuwse oppervlaktewater worden aangetroffen.

De stichting bestaat uit een werkgroep, de projectgroep MMM genaamd, met daarboven, als controlerend en besluitvormend orgaan, de stuurgroep MMM. In de projectgroep zijn functionarissen van de deelnemende organisaties vertegenwoordigd. De stuurgroep bestaat uit bestuursleden van dezelfde organisaties. Deelnemende organisaties zijn: het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt, de ZLTO, het Waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland en de ZMf.

Voorlichtingsavond door MMM

MMM biedt ook dit jaar weer aan om gezamenlijk met uw VVB of studieclub een voorlichtingsavond te organiseren.

Wij kunnen u informeren over de volgende thema’s:

  • Vermindering Emissie Agrarische Restvloeistoffen; aanleg van een wasplaats of gebruik van een phytobak wat zijn de opties?
  • Waterkwaliteit en bemesting
  • Waterkwaliteit en gewasbescherming (I): Probleemstoffen en middelenkeuze
  • Waterkwaliteit en gewasbescherming (II): Probleemstoffen en spuittechniek
  • Wat kan het gebruik van functionele agrobiodiversiteit betekenen?
  • Eventueel ander thema, in overleg.

Meer informatie en opgaveformulier