Vergunningstrajecten

Veel boeren en tuinders, en zeker jonge ondernemers in de agrarische sector, hebben plannen om hun bedrijf aan te passen of uit te breiden. Voor veel van deze ontwikkelingen zijn vergunningen en ontheffingen nodig. De regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu is volop in beweging en soms onoverzichtelijk. Hoewel het mogelijk niet het meest interessante onderwerp is, vormt dit wel een van de belangrijkste uitdagingen waarmee veel jonge agrarische ondernemers in Nederland mee te maken hebben. Daarom is het, zeker met het oog op de toekomst, belangrijk voor agrarische ondernemers om te weten wat er allemaal komt kijken bij vergunningverlening.