Privacybeleid Boer zoekt Boer

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) staat er voor de belangen van de agrarische sector, specifiek die van jonge boeren en tuinders. Samen willen we werken aan de toekomst. We willen zorgen voor passende regelingen vanuit Den Haag en Brussel en willen handvaten meegeven om jongeren voor te bereiden op hun toekomst. Omdat we een vereniging zijn en onze leden en andere belanghebbenden zo goed mogelijk willen bedienen, verzamelen we bepaalde persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer deel wordt genomen aan de online portal Boer zoekt Boer. In het privacybeleid Boer zoekt Boer (BzB) beschrijven we welke gegevens we verzamelen, waarom we die gegevens verzamelen, hoe we de gegevens gebruiken, wie er toegang hebben tot die gegevens en welke keuzes je hebt.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over dit beleid, dan zijn die altijd welkom!

Online portal Boer zoekt Boer

NAJK ziet veel agrarische bedrijven eindigen, omdat er geen opvolger is. Tegelijkertijd zijn er veel jongeren die heel graag boer willen worden, graag mee willen werken op een bedrijf  en een samenwerking aan willen gaan of zelfs het bedrijf willen overnemen. Via Boer zoekt Boer heeft NAJK, samen met het agrarisch bedrijfsleven Countus accountants en adviseurs, Flynth adviseurs en accountants, Lianne Veenstra Agrocoaching en Rabobank, de handen ineen geslagen om goede begeleiding te bieden bij buiten familiaire bedrijfsovername. Voor dit initiatief is onder andere de online portal Boer zoekt Boer ontwikkeld. Hier is het mogelijk om als bedrijf zonder opvolger op een goede manier een geschikte opvolger te vinden. Ook voor de jongeren die graag een boerenbedrijf over willen nemen bestaat de mogelijkheid om naar een bedrijf op zoek te gaan. De portal maakt het mogelijk om als bedrijf of als opvolger zichtbaar te worden en in contact met elkaar te komen. Er kan online, in een beschermde omgeving, een account worden aangemaakt en profiel worden opgesteld (matchmaking).

Welke persoonsgegevens worden bewaard, waarom en hoelang?

De gegevens van deelnemers worden bewaard in de portal zelf. De gegevens van deelnemers die zij verplicht moeten invullen zijn: bedrijfsopvolger of bedrijfsoverdrager, sector, gebruikersnaam, emailadres en wachtwoord. Op deze manier kunnen leden via de email benaderd worden voor activiteiten/ nieuws in het kader van Boer zoekt Boer. Hiervoor geven ze toestemming door bij registratie aan te vinken akkoord te zijn met het ontvangen ervan. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn van belang om in te kunnen loggen op te portal. Daarnaast zijn er nog een aantal andere velden die ingevuld kunnen worden. Deze zijn dus optioneel. NAJK hoopt dat deelnemers deze velden invullen, zodat NAJK de deelnemers het beste kan bedienen. Bijvoorbeeld als het gaat om regio specifiek Boer zoekt Boer nieuws.

Deelnemers kunnen zelf afmelden bij de portal door in de portal te kiezen voor ‘instellingen’ en vervolgens ‘account verwijderen’.  Het account wordt dan direct verwijderd en is niet meer beschikbaar.

Wie hebben er toegang tot de persoonsgegevens?

De portal wordt bijgehouden door de landelijke organisatie. Van degenen die toegang hebben tot de portal wordt bijgehouden wie welke rol (en dus rechten) heeft. De projectleider is hier voor verantwoordelijk. De diverse rollen kunnen onderverdeeld worden in:

  • Beheerder/Admin – Beheerders en Admins  hebben toegang tot alle administratieve eigenschappen. Zij kunnen alle gegevens van de abonnees inzien, wijzigen, verwijderen, berichten plaatsen en verwijderen.
  • Redacteur – Redacteuren kunnen alle berichten op de website beheren en publiceren. Zij hebben geen toegang tot de portal waar de abonnees zich bevinden.
  • Abonnees – Abonnees kunnen binnen hun eigen profiel reacties lezen en reacties geven en andere profielen bekijken, maar ze kunnen geen websiteberichten schrijven.
  • Schrijver – Een schrijver kan berichten maken, maar kan deze niet publiceren. Dit moet een beheerder of redacteur voor ze doen. De rol van schrijver is ideaal voor bijvoorbeeld gastartikelen.

De log in gegevens zijn persoonsgebonden. Wanneer een medewerker uit dienst gaat bij NAJK, zal hem/haar de toegang worden ontzegd door het verwijderen van de inlog mogelijkheid. Daarnaast zal regelmatig worden gecontroleerd of de gebruikers nog kloppen. Welk soort account uitgegeven wordt is afhankelijk van de taken die de persoon moet uitvoeren. De partners van het Boer zoekt Boer project hebben geen toegang tot gegevens.

Hoe zijn de gegevens beveiligd?

Ten eerste worden de gegevens beveiligd doordat er een beperkt aantal personen toegang heeft tot de portal en er inzichtelijk is wie dat zijn. Hierin is in de vorige alinea uitgebreid aandacht aan besteed. Toegang tot de portal is met behulp van een wachtwoord.

Deelnemers beschikken ook over een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.

Derden, anders dan medewerkers en deelnemers en webhost Bonsai media, kunnen hierdoor niet inloggen op de portal. Met Bonsai media is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Online betalingen worden beveiligd door middel van het https-protocol om te garanderen dat gegevens worden versleuteld bij de verzending naar en verwerking door de bank.

Hoe heeft een persoon zelf inzicht in zijn/haar gegevens?

Deelnemers kunnen via de portal persoonsgegevens inzien en wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer iemand interesse heeft in een andere sector e.d. Dit kan de deelnemer zelf uitvoeren door in te loggen en zijn/ haar profiel bij te werken. Het verwijderen van gegevens is voor deelnemers alleen mogelijk voor de optionele velden. De verplichte velden zijn nodig om iemand toegang te geven tot de portal en van de juiste informatie te voorzien.

Datalek

Bij een eventuele datalek worden de leden en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan op de hoogte gesteld. Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet op de hoogte worden  gesteld [art. 33.1 van het AVG]. In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris en/of ledenadministrateur daarvan een registratie bijhouden.

Functionaris gegevensbescherming

Als vereniging zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. De algemeen secretaris van NAJK zal echter wel als zodanig hiermee worden belast.

23-07-2018, versie 6