NAJK op de Zwarte Cross 2015!

De stand van NAJK staat weer klaar op het legendarische festival ‘Zwarte Cross’ in Lichtenvoorde. Op het terrein van ForFarmers zal het team van NAJK ook dit jaar weer jonge boeren en tuinders verwelkomen voor een gezellig samenzijn onder het genot van een natje en een droogje.

Gratis lidmaatschappen

Ben jij nog geen lid van NAJK, maar wil je wel graag kennis maken met NAJK en een AJK uit jouw buurt? Kom dan langs de stand van NAJK op het ForFarmersterrein. Met dank aan ForFarmers geeft NAJK namelijk gratis jaarlidmaatschappen weg aan nieuwsgierige jonge ondernemers!

Waar vind ik het ForFarmersterrein?

Het ForFarmersterrein is alleen toegankelijk als je toegangskaarten hebt gekocht via ForFarmers of vrijkaarten hebt gewonnen via NAJK. Het terrein van ForFarmers vind je achter de crossbaan. Bekijk hier op de plattegrond waar de stand van NAJK staat.

Openingstijden ForFarmersterrein

De NAJK-standbemanning heet jou welkom op de volgende dagen en tijdstippen:
Vrijdag               10.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag           10.00 uur tot 20.00 uur
Zondag             10.00 uur tot 20.00 uur

Op de foto…

Ben jij in de NAJK-stand op de foto gezet? Vanaf maandag komende foto’s online te staan op www.facebook.com/dbnajk.

Tips voor ledenwerving

Blog adviesreis Indonesie – 2015

Assessment van cacao-coöperatie Amanah, West Sulawesi, Indonesie

Een tijdje geleden werd ik gebeld door Agriterra met de vraag of ik medio februari een week beschikbaar zou zijn voor een bezoek aan een koffie-coöperatie op Bali. We hebben een akkerbouwbedrijf thuis en qua werkplanning paste dat wel. Begin februari veranderde het plan: koffie werd cacao en Bali werd Sulawesi. Een beetje langer reizen, maar geen probleem.

Afgelopen week was het zover: samen met Agnes, voor Agriterra werkend en wonend in Indonesië, heb ik een bezoek gebracht aan Amanah, een koffiecoöperatie in Polewali Mandar (ofwel Polman).

In een week tijd hebben we de coöperatie doorgelicht, waarbij we ons met name op de organisatie van de coöperatie hebben gericht en in mindere mate op productie. Gelukkig hebben we wel de kans gehad een aantal boeren te spreken in het veld, maar daarvoor moesten we wel eerst 2 uur over een hobbelige weg rijden. Met de boeren hebben we gesproken over hun relatie met de coöperatie, of ze inspraak hebben, hoe de prijzen zijn en handel verloopt etc. etc. Tussendoor kwam de een na de andere brommer met een zak of kist durians langs gereden: dit is een stekelige vrucht die gigantisch stinkt, maar (best) prima smaakt.

Coöperatie Amanah heeft 1400 leden in de regio met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 1,2 hectare. Cacao wordt het hele jaar door geoogst, maar de piek ligt tussen maart en september. Na het drogen bij de boer (2 dagen) worden de cacaobonen per dorp verzameld binnen zogenaamde ‘farmer groups’ en in grote zakken per gehuurde pick-up naar de stad gebracht. In het depot van Amanah worden de bonen ontvangen, de kwaliteit beoordeeld, en als er een volle vracht is wordt het aan Mars (inderdaad, van de chocoladerepen) geleverd. Dit noemen ze hier ‘collective marketing’. Er komt steeds meer vraag naar duurzaam gecertificeerde cacao. Zelfs zoveel dat bedrijven als Mars alle cacao hard nodig hebben, dus ook van de kleinere boeren en tegen een meerprijs. Dit biedt dus perspectief!

De coöperatie zelf is pas in 2006 opgericht en dus relatief jong. Afgelopen jaar waren er de nodige veranderingen binnen de coöperatie en we hebben deze week kunnen zien dat nog niet alles op en top in orde is. Daarom zou de ondersteuning van Agriterra juist nu goed van pas kunnen komen, bijv. op het gebied van financieel management.

Morgenochtend zullen we onze bevindingen met het bestuur en management van de coöperatie bespreken. En wellicht zal Amanah komend jaar dan meer bezoek van Agriterra-experts ontvangen.

Ik kijk in ieder geval terug op een bijzondere week! Over 6 uur rijden en 3 vluchten verder sta ik weer klaar om thuis aardappelen te laden. Met een kleine jetlag misschien…

Pieter Korst

De akkerbouwsector verenigd

Nadat de productschappen na een besluit van de Tweede Kamer afgeschaft zijn, zijn in alle sectoren initiatieven opgestart om een doorstart te maken naar een goede vervanger van de schappen. Bij sommige sectoren is het een producentenorganisatie geworden waar individuele agrariërs lid van kunnen worden. In de akkerbouw is het een brancheorganisatie (BO) geworden. Dit is gedaan omdat een producentenorganisatie vanwege de diversiteit aan akkerbouwgewassen niet mogelijk bleek te zijn. Door middel van een brancheorganisatie bleek het mogelijk om alle sectororganisaties te verenigen die actief zijn in de akkerbouwkolom.

De brancheorganisatie is opgericht door dragende organisaties LTO, NAV en NAJK. Ook de overkoepelende organisaties die te maken hebben met de handel, verwerking en uitgangsmaterialen zijn in de BO vertegenwoordigd.

Onder de brancheorganisatie vallen drie sectorspecifieke brancheorganisaties. De BO Granen, de BO Suiker en de BO Aardappelen en overige gewassen. Dit is gedaan om een zogenaamde Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) uit te kunnen vaardigen. De BO is namelijk opgericht om collectieve vraagstukken en problemen aan te pakken die gewasoverstijgend zijn: oftewel zaken die een groot sectorbelang, maar ook publiek belang dienen. De dragende organisaties hechten grote waarde aan het feit dat collectieve vraagstukken, waar onderzoek en innovatie voor nodig zijn, bekostigd worden door alle belanghebbenden. Jonge akkerbouwers zullen hier zeker ook van gaan profiteren. Daarom is het zo belangrijk dat de minister van Economische Zaken een erkenning heeft gegeven aan deze drie sectorbrancheorganisaties.

De BO heeft nu de mogelijkheid om, via zo’n AVV, alle geregistreerde akkerbouwers in Nederland financieel aan te slaan. Dus ook de niet-aangeslotenen van belangenorganisaties. Zo willen we voorkomen dat free riders profiteren van andermans inspanningen. Uiteraard is de financiële bijdrage naar rato van het bouwplan als het om specifiek gewasonderzoek gaat. Maar ook PR-activiteiten, zoals de Week van de Akkerbouw, worden op deze manier gefinancierd.

Ik denk zelf dat free riders door het werk van belangenbehartigers al genoegd beloond worden. Dat de nieuwe brancheorganisatie het mogelijk maakt om collectieve heffingen voor het collectieve belang van de akkerbouwsector op te leggen, is dan ook een goede zaak.

De akkerbouwsector verenigd

Nadat de productschappen na een besluit van de Tweede Kamer afgeschaft zijn, zijn in alle sectoren initiatieven opgestart om een doorstart te maken naar een goede vervanger van de schappen. Bij sommige sectoren is het een producentenorganisatie geworden waar individuele agrariërs lid van kunnen worden. In de akkerbouw is het een brancheorganisatie (BO) geworden.

Dit is gedaan omdat een producentenorganisatie vanwege de diversiteit aan akkerbouwgewassen niet mogelijk bleek te zijn. Door middel van een brancheorganisatie bleek het mogelijk om alle sectororganisaties te verenigen die actief zijn in de akkerbouwkolom.

De brancheorganisatie is opgericht door dragende organisaties LTO, NAV en NAJK. Ook de overkoepelende organisaties die te maken hebben met de handel, verwerking en uitgangsmaterialen zijn in de BO vertegenwoordigd. Onder de brancheorganisatie vallen drie sectorspecifieke brancheorganisaties. De BO Granen, de BO Suiker en de BO Aardappelen en overige gewassen. Dit is gedaan om een zogenaamde Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) uit te kunnen vaardigen. De BO is namelijk opgericht om collectieve vraagstukken en problemen aan te pakken die gewasoverstijgend zijn: oftewel zaken die een groot sectorbelang, maar ook publiek belang dienen.

De dragende organisaties hechten grote waarde aan het feit dat collectieve vraagstukken, waar onderzoek en innovatie voor nodig zijn, bekostigd worden door alle belanghebbenden. Jonge akkerbouwers zullen hier zeker ook van gaan profiteren. Daarom is het zo belangrijk dat de minister van Economische Zaken een erkenning heeft gegeven aan deze drie sectorbrancheorganisaties.

De BO heeft nu de mogelijkheid om, via zo’n AVV, alle geregistreerde akkerbouwers in Nederland financieel aan te slaan. Dus ook de niet-aangeslotenen van belangenorganisaties. Zo willen we voorkomen dat free riders profiteren van andermans inspanningen. Uiteraard is de financiële bijdrage naar rato van het bouwplan als het om specifiek gewasonderzoek gaat. Maar ook PR-activiteiten, zoals de Week van de Akkerbouw, worden op deze manier gefinancierd. Ik denk zelf dat free riders door het werk van belangenbehartigers al genoegd beloond worden. Dat de nieuwe brancheorganisatie het mogelijk maakt om collectieve heffingen voor het collectieve belang van de akkerbouwsector op te leggen, is dan ook een goede zaak.

Doeko van ‘t Westeinde,
Dagelijks bestuur NAJK, portefeuille akkerbouw

NAJK bij CEJA in gesprek met Eurocommissaris Hogan

Vorige week woensdag, donderdag en vrijdag was NAJK aanwezig bij CEJA, de Europese koepelorganisatie voor jonge boeren en tuinders. CEJA organiseerde in Luxemburg een ledenbijeenkomst (working group) en een seminar. Namens NAJK waren Iris Bouwers, dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, en Jan Enthoven, dagelijks bestuurder met de portefeuille tuinbouw, aanwezig.

De driedaagse bijeenkomst van CEJA startte met een bezoek aan veehouderij, gelegen midden in een Luxemburgs stadje. Bij dit bedrijf konden de CEJA-leden zien hoe de ondernemers invulling gaven aan hun relatie met de consument, mede vanwege de bijzondere ligging van het bedrijf. Op het bedrijf was bijvoorbeeld ook een klaslokaal aanwezig waardoor bezoekers meer informatie konden krijgen over het boerenbedrijf. De CEJA-deelnemers, afgevaardigden van jonge boerenorganisaties uit heel Europa, hebben op deze locatie gediscussieerd over een manifest dat door CEJA was opgesteld over de toekomst van jonge boeren in Europa. NAJK had een uitgebreide inbreng op dit manifest voorbereid. Deze inbreng is positief ontvangen door alle aanwezigen. Aan het eind van deze dag werd er samen met een afvaardiging van het Europees Parlement gegeten.

Op de tweede dag vond een seminar en paneldiscussie plaats met onder andere de Luxemburgse minister van Landbouw, bestuurders van CEJA en afgevaardigden van de jonge boerenorganisaties. Een inspirerend onderdeel van deze dag waren de presentaties van verschillende agrarische jongerenorganisaties over hun communicatie-initiatieven. Na afloop van de seminar schoof de Luxemburgse minister van Landbouw aan bij het diner.

Op vrijdag bracht een kleinere delegatie, waaronder ook NAJK, een bezoek aan de opening van een Luxemburgse landbouwbeurs. Deze beurs werd geopend door Phil Hogan, de Eurocommissaris van Landbouw van de Europese Commissie. NAJK heeft in gesprek met Hogan benadrukt dat de top-up voor jonge boeren in het huidige GLB voor de Nederlandse situatie niet goed werkbaar was. De Duitse organisatie voor jonge boeren heeft dat pleidooi van NAJK ondersteund. Hogan heeft NAJK verzocht hem gedetailleerd over dit probleem te informeren. NAJK zal op korte termijn aan dit verzoek voldoen.

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

  • Op 2 juli presenteerde staatsecretaris Dijksma haar visie op productiebeperkende maatregelen voor de melkveehouderij in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin gaf zij aan te kiezen voor een systeem van fosfaatrechten, op basis van een referentie van 2014. De afgelopen weken heeft NAJK een intensief traject tot besluitvorming opgezet, met alle provinciale AJK’s en de klankbordgroepen mekveehouderij en intensief. NAJK heeft gereageerd op het voorstel van Dijksma en alle leden hierover geïnformeerd. Het bericht kan je teruglezen op de website: https://www.najk.nl/ondernemende-jongeren/nieuws/bericht/detail/najk-logische-keuze-van-dijksma-voor-fosfaatrechten-in-melkveehouderij/
  • Afgevaardigden van de provinciale AJK’s, het NAJK-bestuur, hebben tijdens de ALV op 25 juni 2015 Iris Bouwers unaniem gekozen als nieuwe dagelijks bestuurder bij NAJK. Bouwers zal binnen het bestuur zorg dragen voor de portefeuille Internationaal. Deze portefeuille neemt zij over van Inge van Schie. Lees meer over Iris via: https://www.najk.nl/ondernemende-jongeren/nieuws/bericht/detail/iris-bouwers-nieuwe-portefeuillehouder-internationaal-bij-najk/
  • Op maandag 8 juni spraken acht NAJK-leden met Interpolis over twee vernieuwende onderwerpen: big data en precisielandbouw. Samen vormen deze twee begrippen de basis voor de belangrijkste trend in de land- en tuinbouw van dit moment: smart farming. De mogelijkheden om informatie te genereren, te delen, te combineren en te analyseren nemen elke dag toe. Die enorme hoeveelheid data geeft de ondernemer van de toekomst nieuwe inzichten en een nieuwe manier van denken. Het komende activiteitenseizoen zal NAJK een discussiestuk wijden aan het thema ‘smart farming’.
  • NAJK geeft vrijkaarten weg voor de Zwarte Cross in juli. Via een LIKE & SHARE-actie op Facebook maken leden kans op kaarten voor vrijdag, zaterdag of zondag. Ook de komende tijd kan je nog kans maken op vrijkaarten; like NAJK op Facebook en mis het niet.
  • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in gesprekken met politici, bij CEJA, in Nieuwe Oogst en in Boerderij.

Wat zal NAJK voor jou doen in juli en augustus

Natuurlijk zal er in juli en augustus ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

  • NAJK staat samen met de Beste Brokkenmakers van ForFarmers op de Zwarte Cross. Op 24, 25 en 26 juli vindt het legendarische festival de Zwarte Cross weer plaats in het Achterhoekse Lichtenvoorde. Het Zwarte Cross Festival is een uniek feest met muziek, motorcross, stunts, humor, theater en spektakel. ForFarmers Hendrix, partner van NAJK, heeft dit jaar weer hun befaamde Hard Brok Café opgetogen om samen met agrariërs weer een prachtfestijn te maken van de Zwarte Cross 2015. NAJK is ook dit jaar weer uitgenodigd om het terrein van De Beste Brokkenmakers van Nederland te komen vergezellen. NAJK staat in het Hard Brok Café met een stand vol gezelligheid en activiteiten. Heb jij dus tijdens het Zwarte Cross festival zin in een boerenonderonsje? Kom dan naar het Hard Brok Café!

Vanaf dit jaar zullen de afgevaardigden van alle provinciale AJK’s, het NAJK-bestuur, ook in augustus bijeen komen om te spreken over belangenbehartiging en verenigingsactiviteiten. Het NAJK-bestuur heeft daartoe besloten op verzoek van het dagelijks bestuur van NAJK. Door in augustus bijeen te komen kan iedereen goed voorbereid het nieuwe activiteitenseizoen vanaf september starten.

NAJK: Logische keuze van Dijksma voor fosfaatrechten in melkveehouderij

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) verwelkomt de brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer over productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij. In deze brief kondigt Dijksma een systeem van fosfaatrechten aan voor de melkveehouderij, waarbij de staatssecretaris mee gaat in het ontwerp van NAJK.

“Ingrijpen door de overheid is noodzakelijk gebleken,” zegt Koen Bolscher, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille melkveehouderij. “We hebben daarom regie moeten nemen in de keuze voor dit systeem van fosfaatrechten. We zijn blij dat Dijksma dit ook heeft ingezien. Voor melkveehouders is er nu eindelijk duidelijkheid. Duidelijkheid voor de ondernemers over het systeem, over de referentiedatum en over de kaders waarbinnen ruimte wordt gegeven voor ondernemerschap en vakmanschap binnen de fosfaatkringloop.”

“Voorop staat voor ons dat we allemaal niet blij zijn met deze ontwikkeling. Amper twee maanden na de afschaffing van het quotum blijkt dat we nu opnieuw met een beperking te maken gaan krijgen. Hierbij moeten we kiezen tussen alleen maar kwaden”, zegt Bolscher. “Het sluiten van onze fosfaatkringloop is noodzakelijk als wij in Brussel de discussie willen starten over de plek van het verwerkte fosfaat, de gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof, het toestaan van kunstmestvervangers uit mestverwerking of zelfs het oprekken van het fosfaatplafond.”

Referentiemoment

NAJK is teleurgesteld dat Dijksma niet heeft voorgesteld om het referentiemoment te hanteren zoals NAJK dat heeft voorgesteld, namelijk het moment van overschrijding van het fosfaatplafond. EZ heeft aangegeven dat dit op basis van juridische aspecten niet werkbaar zou zijn. De keuze voor een referentiemoment over 2014 is voor NAJK echter acceptabel. Ondernemers die het bedrijf ontwikkeld hebben ten opzichte van 2014 kunnen aanspraak maken op het referentiemoment van de peildatum, zowel ten aanzien van het aantal koeien als ten aanzien van het forfait.

Afroming

Staatssecretaris Dijksma kiest in haar voorstel voor afroming als blijkt dat de melkveehouderij boven het sectorproductieplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat komt. De wijze waarop afroming zal plaatsvinden wordt door de staatssecretaris nader onderzocht. Het voorstel van het ministerie van Economische Zaken is om te differentiëren tussen bedrijven naar rato van hun bijdrage aan overschrijding van het plafond.

Bolscher vervolgt: “Een aantal punten vereist nog een extra uitwerking, zoals de exacte voorwaarden omtrent afroming en verhandelbaarheid van de fosfaatrechten binnen de sector. Wij zullen als NAJK zitting nemen in de Regiegroep die daarvoor door de staatssecretaris wordt aangesteld. Ons eerder geformuleerde inzet is daarbij leidend.”

De brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer vind je hier.