NAJK tegen Eurocommissaris Hogan: “Maak ruimte voor jonge boeren in Europees beleid”

Op maandag 9 november waren NAJK-voorzitter Eric Pelleboer en dagelijks bestuurder internationaal Iris Bouwers aanwezig op de Brusselse Landbouwborrel. Deze maandelijkse bijeenkomst wordt georganiseerd door Nederlandse Europarlementariërs en is een van de belangrijkste netwerkbijeenkomsten in de agrarische sector.

Tijdens de editie van afgelopen maandag was Eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan te gast. NAJK greep deze gelegenheid aan om bij Hogan de positie van de jonge boer onder de aandacht te brengen. “De top-up voor jonge boeren in het huidige GLB slaat de plank mis voor de Nederlandse jonge boeren”, zegt Pelleboer, voorzitter van NAJK.

Iris Bouwers, dagelijks bestuurder internationaal, vroeg Hogan daarom ruimte te maken in het beleid zodat Nederland de top-up kan inzetten op bedrijfsovername. Dit draagt bij aan de vereenvoudiging van het GLB. Het werk van NAJK bestaat echter niet alleen uit het aandacht vragen bij Hogan en de Landbouwborrel. Iris Bouwers zegt hierover: “NAJK zal blijven hameren op de positie van Nederlandse jonge boeren en tuinders, zowel bij de Commissie als bij het Europees Parlement.”

Update Jonge Landbouwersregeling

In de beantwoording op vragen van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken toegezegd om te faciliteren bij een openstelling van de Jonge Landbouwersregeling in 2015. Staatssecretaris Dijksma deed deze toezegging in antwoord op vragen in het kader van de begrotingsbehandeling. De provincies, die verantwoordelijk zijn voor de Jonge Landbouwersregeling, hebben eind september bij de staatssecretaris aangegeven dat zij meer tijd nodig hebben voor de voorbereidingen voor de openstelling.

“Een openstelling van de Jonge Landbouwersregeling laat veel te lang op zich wachten”, zegt Sander Thus, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK. “Wij hechten er groot belang aan dat de regeling zo snel mogelijk beschikbaar is voor de jonge ondernemers. We zijn blij dat staatssecretaris Dijksma dit belang deelt. Het is nu aan de nieuwe staatssecretaris Van Dam om dit een goede uitwerking te geven.” Uit de antwoorden van het ministerie blijkt dat facilitatie in openstelling door EZ ertoe moet leiden dat de Jonge Landbouwersregeling toch nog in 2015, met uitloop naar het eerste kwartaal van 2016, wordt opengesteld. “Bij zowel EZ als de provincies zijn de intenties om tot een snelle openstelling te komen goed, maar de uitwerking hiervan laat opnieuw lang op zich wachten” zegt Thus, “Het doel moet zijn om zo snel mogelijk tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen, zodat jonge landbouwers in staat zijn om de Jonge Landbouwerssubsidie aan te vragen. Want daar gaat het om!”

Welkom, nieuwe staatssecretaris

Daar was hij dan opeens: de nieuwe staatssecretaris voor landbouw. Na een bewogen periode waarin Dijksma de scepter zwaaide op het ministerie van Economische Zaken is het nu de beurt aan Martijn van Dam. Nieuwe staatssecretaris, nieuwe kansen? Of moet NAJK weer helemaal opnieuw beginnen? Dat vragen veel mensen zich af tijdens deze inwerkperiode van de nieuwe staatssecretaris. Welke stempel gaat deze Martijn van Dam drukken op het beleid? En wat is de uitwerking daarvan voor jonge boeren?

Voormalig staatssecretaris Dijksma sprak vaak haar voorliefde uit voor jonge boeren en tuinders. Ze heeft, in het bijzonder binnen het GLB, geholpen om jonge boeren en tuinders een plek te geven binnen het beleid. Hiervoor verdient Dijksma onder andere meer waardering dan dat vooraf werd ingeschat.

Het is aan de nieuwe staatssecretaris Martijn van Dam om, met dezelfde bevlogenheid als zijn voorganger, de toekomst van jonge boeren en tuinders en daarmee de landbouw in Nederland verder te ontwikkelen. NAJK gaat graag deze uitdaging aan met Martijn van Dam, de nieuwe staatssecretaris!

Koen Bolscher
Dagelijks bestuur NAJK, portefeuille melkveehouderij

Ontwikkelingen in de intensieve sector

Op vrijdag 30 oktober is de landelijke klankbordgroep intensief bijeen gekomen. Deze klankbordgroep, bestaande uit leden vanuit de verschillende intensieve sectoren, spreken met dagelijks bestuurder Ronald van Leeuwen over de actuele ontwikkelingen in de sector. Voor de intensieve sector spelen er verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld het plan Vitale Varkenshouderij, dat onlangs door Uri Rosenthal werd gepresenteerd. Maar ook op het vlak van antibiotica: begin december zal de Tweede Kamer hierover in debat gaan. Daarnaast zijn er volop ontwikkelingen gaande op het gebied van het fosfaatplafond en de discussie over het schot tussen de sectoren. Voor bedrijfsovername en bedrijfsontwikkeling zijn dit belangrijke thema’s. Het advies van de klankbordgroep vormt een belangrijke basis voor de strategie van het dagelijks bestuur op de korte en lange termijn. Tijdens de NAJK-bestuursvergadering van december zal het dagelijks bestuur de visie en strategie voor het komend jaar presenteren.

De klankbordgroep komt eenmaal per jaar bijeen maar opereert vooral via een besloten groep op Facebook. Als de actualiteit of de klankbordgroep daar om vraagt, dan komen de leden bijeen vaker bijeen voor overleg.

Wil jij meer informatie over de ontwikkelingen in de intensieve sector? Of wil je onderdeel worden van de klankbordgroep intensief? Neem dan contact op met Ronald van Leeuwen, via rvanleeuwen@najk.nl.

Winnaars MaïsChallenge 2014 op studiereis

Dat extra aandacht en vakkennis fors bijdragen aan een geslaagde snijmaïsteelt, bleek uit de voorgaande MaïsChallenge. Koen Peters uit Vethuizen en Sjaak Weijers uit Giesbeek mochten tijdens de MaïsChallenge 2014 de hoofdprijs in ontvangst nemen: een geheel verzorgde studiereis naar Clermont-Ferrand, hét maïsproductiecentrum van Frankrijk en de bakermat van de coöperatie Limagrain.

In deze tweede editie gingen 26 jonge melkveehouders in Noord/West en Zuid/Oost Nederland de uitdaging aan minimaal 2.020 kVEM méér van een hectare snijmaïs te oogsten. Met het ras LG 30.209 oogstte de eerste groep gemiddeld 18,6 ton droge stof en 18.990 kVEM per hectare, in regio Zuid/Oost was dit met het ras LG 30.248 zelfs 20,5 ton droge stof en 20.522 kVEM per hectare.

Maïszaadverwerking

Afgelopen oktober vertrokken Koen Peters, winnaar van de regio Noord/West 2014, en Sjaak, winnaar van de regio Zuid/Oost 2014, samen met Limagrain Nederland naar Clermont-Ferrand. De studiereis startte met een rondleiding door het hoofdkantoor van Limagrain. Tijdens enkele presentaties en het productportfolio leerde Koen en Sjaak de ins en outs van Limagrain kennen. “Na de kennismaking volgde een zeer interessante rondleiding in Europa’s grootste centrum voor maïszaadverwerking”, aldus Koen. Het maïszaadverwerkingsproces werd toegelicht: de maïskolven komen binnen, worden gedorsen en de korrels vervolgens geschoond, gekalibreerd, eventueel ontsmet (zaadbehandeling) en daarna verpakt en opgeslagen om vervolgens verkocht te worden als maïszaad door heel Europa.

Merkertechnologie

Ook een bezoek aan het Limagrain Research centrum stond op het programma. Hier werd uitgelegd hoe er op de modernste manier met onder ander merkertechnologie maïs veredeld wordt. “Ik raakte in gesprek met de manager van de Researchafdeling van Limagrain. Hij was erg geïnteresseerd in de eisen die Nederlandse veehouders stellen aan hun maïsrassen”, vertelt Sjaak. “Erg interessant om te horen hoeveel erbij komt kijken voor er een nieuw maïsras beschikbaar is.” De expositie ’50 jaar Limagrain’, een bezoek aan een lokale akkerbouwer en melkveehouder konden de winnaars ook nog meepikken. De studiereis eindigde met een bezoek aan een van de belangrijkste internationale beurzen voor de veehouderij: Sommet de l’Elevage.

MaïsChallenge 2016: doe mee en verleg je horizon!

“Door de MaïsChallenge ben ik me meer gaan verdiepen in maïsteelt. De masterclasses hebben mij veel bijgebracht over het telen van goede maïs. Ook tijdens de studiereis heb ik veel van de mensen van Limagrain kunnen leren”, aldus Koen. NAJK gaat samen met veredelaar Limagrain nogmaals de snijmaïsteelt op scherp zetten. Verbouw je maïs of werk je op een veebedrijf met maïsteelt, doe dan mee. Inschrijven voor de MaïsChallenge 2016 kan tot 18 november 2015 op www.najk.nl. 

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

  • Op dinsdag 27 oktober is de landelijke klankbordgroep melkveehouderij bijeengekomen. Op vrijdag 30 oktober kwam de landelijke klankbordgroep intensief bijeen. Beide klankbordgroepen adviseren het dagelijks bestuur over actuele zaken binnen de sector, zoals de discussie over het fosfaatplafond. Wil jij ook jouw mening geven, heb jij oog voor het belang van jonge boeren en tuinders? Neem contact op met jouw provinciale AJK voor deelname aan de klankbordgroepen.
  • Namens NAJK was Eric Pelleboer op donderdag 29 oktober bij een bijeenkomst van het ministerie van Economische Zaken over de visie op het nieuwe GLB na 2020. Hoewel het huidige GLB net vernieuwd is, is het belangrijk om nu alvast de positie van de jonge boeren en tuinders in het toekomstig beleid te verankeren.
  • Namens NAJK waren Iris Bouwers en Sander Thus in Brussel aanwezig bij de conferentie ‘Knowledge for Young Farmers’. Doel van deze bijeenkomst was om de informatiebehoefte van jonge boeren en tuinders inzichtelijk te krijgen, zodat Europees beleid hier beter passend voor kan worden gemaakt. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.
  • NAJK organiseerde op 16 oktober een excursie naar Brussel, voor een bezoek aan het Europees Parlement en Europarlementariërs Jan Huitema. Bijna vijftig leden uit heel Nederland namen aan deze excursie deel. Tijdens hun bezoek vroegen de jongeren aandacht voor de rol die de agrarische ondernemers van de toekomst hebben bij voedselzekerheid, in het kader van Wereldvoedseldag. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.
  • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in Boerderij Vandaag, Veldpost, Handel & Techniek, Nieuwe Oogst en Vee & Gewas.

Wat zal NAJK voor jou doen in november?

Natuurlijk zal er in november ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

  • In november zal het NAJK-bestuur, met afgevaardigden uit alle provinciale AJK’s, een standpunt innemen over het eerste discussiestuk van dit seizoen, ‘Fosfaat en mestverwerking’. De uitkomsten van de discussiebijeenkomsten die hierover lokaal en provinciaal georganiseerd zijn, zijn leidend. Laat dus aan jouw provinciale AJK weten wat je van de stellingen vindt, jouw mening telt.
  • Tot en met 18 november heb jij nog de kans om je in te schrijven voor de MaïsChallenge. Gratis zaaizaad, mooie prijzen en natuurlijk de eeuwige roem: schrijf je dus nu in en doe mee!