DAJK | Netwerken tijdens rit naar DAJK leden

Woensdagmiddag 20 september was een zéér geslaagde middag met relaties & sponsoren van DAJK. Vanuit Camping Amerveld in Amen vertrokken met de trekkertram naar Fam. Brink Melk Delicatesse en daarna naar pluimveehouderij Brink in Zwiggelte. Bedrijven met afzet naar gangbare kanalen en met huisverkoop. Tijd voor een goed gesprek en om te laten zien wat we eigenlijk allemaal in huis hebben!

 

 

Oogsten met een goed verhaal

Het HAJK organiseert in samenwerking met NAJK en Rabobank op 9 oktober (Noord Holland) en 16 oktober (Zuid Holland) de training ‘Oogsten met een goed verhaal’. In deze training leert senior trainer Gijs Nillessen je hoe je jouw verhaal kort en krachtig vertelt, op zo’n manier dat je onthouden wordt!

De burger wordt steeds kritischer. Heb jij je verhaal klaar? Tijdens de training ‘Oogsten met een goed verhaal’ leer je jouw verhaal kort en krachtig te vertellen. Welke jonge boer of tuinder kan dit het beste?

90 jonge boeren

‘Oogsten met een goed verhaal’ is onderdeel van de ProvincieBATTLE en wordt door NAJK en Rabobank aangeboden. Tijdens een avondvullende training traint senior trainer Gijs Nillessen maximaal negen jonge boeren in kort en krachtige communicatie. Vooraf krijg je een aantal voorbereidende vragen, zodat je tijdens de training gelijk aan de slag kan. De training duurt 2,5 uur. In deze tijd wordt een krachtige pitch van maximaal twee minuten gemaakt en geoefend.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Wanneer word je onthouden?
 • Hoe kom je tot de kern? Wat vertel je wel en wat laat je weg?
 • Hoe stem je je verhaal af op de doelgroep?
 • Hoe bouw je een goed verhaal op?

In deze eerste bijeenkomst ligt de nadruk op de inhoud van je verhaal.

10 winnaars

Degene met de beste pitch mag de provincie vertegenwoordigen in de landelijke wedstrijd. Deze winnaar krijgen een individuele pitchtraining op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. In deze bijeenkomst ligt de nadruk op het optimaal gebruik maken van het podium, stemgebruik maar ook hoe je jouw zenuwen in bedwang kan houden.

3 finalisten

De tien beste jonge boeren en tuinders worden door de publiekjury beoordeeld. Via een online campagne kunnen de provincies hun afgevaardigde steunen. Uiteindelijk zijn de drie hoogst geëindigde de finalisten van de wedstrijd.

1 winnaar

De drie finalisten houden op 2 december een inspirerende pitch tijdens de inspiratiedag van NAJK. Een vak- en publiekjury kiezen de winnaar van 2017!

Oogsten met een goed verhaal over ‘Oogsten met een goed verhaal’. De training is een uitgelezen kans om jouw verhaal onder professionele begeleiding kort en krachtig onder woorden te brengen. Er kunnen maximaal 9 deelnemers meedoen aan deze training, dus geef je snel op. Vol is namelijk ook echt vol. Stuur voor deelname een mailtje naar HAJK (Liesbeth Schuurman).

Oogsten met een goed verhaal

Het FAJK organiseert in samenwerking met NAJK en Rabobank op 24 oktober de training ‘Oogsten met een goed verhaal’. In deze training leert senior trainer Gijs Nillessen je hoe je jouw verhaal kort en krachtig vertelt, op zo’n manier dat je onthouden wordt!

De burger wordt steeds kritischer. Heb jij je verhaal klaar? Tijdens de training ‘Oogsten met een goed verhaal’ leer je jouw verhaal kort en krachtig te vertellen. Welke jonge boer of tuinder kan dit het beste?

90 jonge boeren

‘Oogsten met een goed verhaal’ is onderdeel van de ProvincieBATTLE en wordt door NAJK en Rabobank aangeboden. Tijdens een avondvullende training traint senior trainer Gijs Nillessen maximaal negen jonge boeren in kort en krachtige communicatie. Vooraf krijg je een aantal voorbereidende vragen, zodat je tijdens de training gelijk aan de slag kan. De training duurt 2,5 uur. In deze tijd wordt een krachtige pitch van maximaal twee minuten gemaakt en geoefend.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Wanneer word je onthouden?
 • Hoe kom je tot de kern? Wat vertel je wel en wat laat je weg?
 • Hoe stem je je verhaal af op de doelgroep?
 • Hoe bouw je een goed verhaal op?

In deze eerste bijeenkomst ligt de nadruk op de inhoud van je verhaal.

10 winnaars

Degene met de beste pitch mag de provincie Flevoland vertegenwoordigen in de landelijke wedstrijd. Deze winnaar krijgen een individuele pitchtraining op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. In deze bijeenkomst ligt de nadruk op het optimaal gebruik maken van het podium, stemgebruik maar ook hoe je jouw zenuwen in bedwang kan houden.

3 finalisten

De tien beste jonge boeren en tuinders worden door de publiekjury beoordeeld. Via een online campagne kunnen de provincies hun afgevaardigde steunen. Uiteindelijk zijn de drie hoogst geëindigde de finalisten van de wedstrijd.

1 winnaar

De drie finalisten houden op 2 december een inspirerende pitch tijdens de inspiratiedag van NAJK. Een vak- en publiekjury kiezen de winnaar van 2017!

Oogsten met een goed verhaal over ‘Oogsten met een goed verhaal’. De training is een uitgelezen kans om jouw verhaal onder professionele begeleiding kort en krachtig onder woorden te brengen. Er kunnen maximaal 9 deelnemers meedoen aan deze training, dus geef je snel op. Vol is namelijk ook echt vol. Stuur voor deelname een mailtje naar FAJK via info@fajk.nl.

Wanneer ´zorgen voor’, ‘zorgen om’ wordt

Fijnstof, stalbranden, ammoniakuitstoot, fipronil, q-koorts. Zomaar wat termen die menig veehouder het afgelopen jaar de nodige hoofdpijn hebben bezorgd. An sich zijn deze zaken allemaal ernstig genoeg en een nachtmerrie voor iedere veehouder maar het lijkt wel of de media het niks kan schelen wat de boer hierbij voelt. Sensatie en scoren lijken belangrijker te zijn dan feiten.

Laten we voorop stellen dat het de verantwoordelijkheid van elke veehouder is zijn vee, zijn gezin en zijn omgeving te beschermen voor bovenstaande en andere punten. Veehouders hebben de plicht om hun omgeving niet tot last te zijn. Maar wanneer ben je iemand buitenproportioneel tot last? Vraag jezelf af of het echt nodig is om in het weekend mest uit te rijden maar wanneer de uiterste uitrijdatum of slecht weer in zicht is, dan is er mijn inziens sprake van overmacht. Communicatie kan hierbij het toverwoord zijn.

Het onbegrip vanuit burgers lijkt door onwetendheid groter te worden. Goede communicatie brengt essentiële veranderingen. Natuurlijk doet een ieder dit op zijn eigen manier: een open dag of een Facebookpagina voor je bedrijf. Het hoeft niet altijd groot te zijn. Een praatje met je naaste buurman, welke geen boer is, kan vaak ook veel leed voorkomen. Leg uit waarom je dingen doet zoals je ze doet en dat dingen soms niet anders kunnen. Dit kan je veel opleveren.

Bovenstaande klinkt relatief eenvoudig maar om het grote publiek te bereiken is meer nodig. Een gezamenlijke inzet van de gehele sector. Hoe is het mogelijk dat kleine anti-veehouderijgroepen het met hun geoliede marketingmachine kunnen winnen van een sector met duizenden ondernemers en vele grote spelers als voerfabrieken en andere leveranciers. Ik vraag me af waarom het de sectoren niet lukt om gezamenlijk met één positief geluid te komen. Wat ik wel weet is dat het heel hard nodig is, want waar we nu nog zorgen voor onze dieren worden het op veel plaatsen zorgen over onze dieren. Zorgen over de toekomst van onze bedrijven en zorgen over het verdienmodel van morgen. De verantwoordelijkheid dit tij te keren licht bij onszelf en wij zullen zelf deze handschoen op moeten pakken. Wie doet er mee?


Stijn Derks

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Stijn Derks verantwoordelijk voor de portefeuille intensief. Stijn combineert deze functie met het werk op het pluimvee- en akkerbouwbedrijf.

Jonge boeren en tuinders roepen politiek op te investeren in hun toekomst

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) vindt het onbegrijpelijk dat er geen extra budget is opgenomen in de rijksbegroting om vergrijzing in de landbouw te stoppen. De economie groeit dit jaar met 3,3% en volgend jaar met 2,5%. De land- en tuinbouw heeft uitstekende prestaties geleverd op verschillende gebieden. “Een uitgelezen moment om de vergrijzing te stoppen”, aldus Andre Arfman, voorzitter NAJK.

Vergrijzing

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) haar alarmerende cijfers over bedrijfsopvolging in de agrarische sector bekend heeft gemaakt. Slechts 40% van de agrarische bedrijven heeft een bedrijfsopvolger. Met name kleine agrarische bedrijven zullen de komende jaren verdwijnen. Arfman: “NAJK vraagt zich af of beleidsmakers zich wel voldoende bewust zijn van deze ontwikkelingen, gezien er geen extra budget is opgenomen voor jonge boeren en tuinders”.

Verlies koploperspositie

”De vergrijzing zorgt ervoor dat vernieuwing en innovatie in de sector minder snel wordt doorgevoerd. Op dit moment is Nederland koploper in de agrarische sector. Om die koppositie te behouden is vernieuwing en innovatie hard nodig. “Jonge boeren en tuinders zijn de voedselproducenten van de toekomst. Het is in het belang van Nederland dat jonge boeren en tuinders gestimuleerd worden om het agrarische bedrijf over te nemen”, aldus Arfman.

Familie- en gezinsbedrijven

NAJK verwacht dat, wanneer de politiek niet ingrijpt om de tendens van vergrijzing in de landbouw te stoppen, het karkater van de agrarische sector blijvend zal veranderen. Nederland staat bekend om haar familie- en gezinsbedrijven in de agrarische sector. “Wanneer er blijvend minder jonge boeren een agrarisch bedrijf overnemen zal dit een versnelling van de schaalvergroting op gang brengen”, geeft Arfman aan. “Het zullen dan minder de familie- en gezinsbedrijven zijn die de Nederlandse agrarische sector zullen kenmerken. Bedrijven worden overgenomen door investeerders van buiten de landbouw of de periferie als belegging. Dit is een bedreiging voor het langetermijndenken dat de land- en tuinbouw kenmerkt.”

Stimulering

De steun voor jonge boeren blijft belangrijk om de opvolging, ontwikkeling en optimalisering van de agrarische sector te stimuleren. Arfman: “Wij vragen de politiek om ook in de nationale begroting een substantieel bedrag op te nemen om jonge boeren en tuinders te stimuleren het bedrijf over te nemen en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Alleen als de politiek zelf in actie komt kunnen we voorkomen dat er steeds minder jonge boeren en tuinders willen starten in de landbouw.”

Doe dit najaar mee met cursus bedrijfsovername

Heb je plannen om een (ouderlijk) bedrijf over te nemen en wil je weten hoe je toe werkt naar zo’n overname zonder essentiële stappen over te slaan? Weet je niet precies wanneer je het bedrijf wilt overnemen, wat de overnameprijs is en welke regelingen je moet treffen? Of vraag je je af welke bedrijfseconomische, fiscale en juridische aspecten spelen een rol spelen bij de overname?

Met de cursus BONO krijg je de volgende onderwerpen inzichtelijk:
• Welke wensen hebben alle betrokken partijen in de bedrijfsovername?
• Behandelen van een voorbeeld maatschapsakte, over wat voor zaken moet je nadenken?
• Wat zeggen de cijfers? Bijvoorbeeld het bedrijfsresultaat, kosten, opbrengsten en eigen vermogen.
• Eigen overnameplan maken, financiering van de overname, bedrijfsontwikkeling
• Wat is de financiële positie van de ouders en opvolger na overname?
• Wat zijn de kwaliteiten van de ondernemer?
• Hoe kun je onderling het beste met elkaar communiceren?
• Daarnaast heb je een persoonlijk gesprek van een uur met een adviseur bedrijfsopvolging.

Aan het eind van deze cursus weet je precies hoe je het overnameproces moet inrichten.

Handige informatie:
Duur:      8 avonden, om de week
Start:      woensdag 11 oktober 2017 (of 25 oktober in overleg)
Kosten:  * € 300,- p.p. voor DAJK-leden, € 375,- p.p. voor niet-leden
Locatie: Centraal in Drenthe

Wil je goed voorbereid het overnameproces in? Stuur een mail naar info@dajk.nl en meld je aan.
Twijfel of deze cursus geschikt voor je is of heb je andere vragen? Bel met Margret Wieldraaijer 0512- 305 280. Of stuur een mail met je vraag naar mwieldraaijer@dajk.nl

* De cursus wordt eenmalig  aangeboden tegen dit gereduceerde tarief dankzij een samenwerking met provincie  Drenthe

Ben Knoef wint NK Veebeoordelen 2017

Op zaterdag 16 september vond het jaarlijkse NK Veebeoordelen plaats. Dit jaar in kaashoofdstad Gouda. Op de Markt kwamen 59 afgevaardigde jonge koeienkenners uit alle provincies van Nederland bij elkaar om zwartbonte en roodbonte koeien te keuren op exterieur: frame, type, uier, beenwerk en het algemeen voorkomen. Ben Knoef werd bekroond tot Nationaal Kampioen Veebeoordelen 2017, gevolgd door Rienk Jonkers. Wieger Vliek sluit de top 3 af. De beste nieuwkomer dit jaar is Joost Versluis.

Het NK Veebeoordelen wordt jaarlijks georganiseerd door het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) in samenwerking met CRV Holding BV. Het NK Veebeoordelen is elk jaar in een andere provincie. Dit jaar is gekozen voor de provincie Zuid-Holland. De deelnemers hebben zich via provinciale voorrondes geplaatst voor de landelijke finale. Door deel te nemen aan deze wedstrijden leren de deelnemers een goede koe te herkennen en beschrijven. Vaak zie je voorgaande winnaars van het NK Veebeoordelen dan ook terug als juryleden bij fokwedstrijden.

Zwart- en roodbonte koeien

Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder en portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK, en wethouder van de gemeente Gouda, Corine Dijkstra, openden de dag met bemoedigende woorden voor de deelnemers. De ochtendronde werd aan zwartbonte koeien besteed. De tien koeien werden in twee wedstrijdringen opgesplitst. De jonge koeienkenners kregen bij beide wedstrijdringen 25 minuten de tijd het keurdersoog over de zwartbonte koeien te laten gaan. Uiteindelijk plaatsten 15 deelnemers zich voor de finaleronde.

Winnaar: Ben Knoef

De finaleronde bestond uit een keuring van vijf roodbonte koeien en een mondelinge toelichting aan de jury, die werd vertegenwoordigd door Marc Kouwenberg en Michiel Scherders. Met 46 punten voor de plaatsing en een 8,5 voor zijn mondelinge toelichting won Ben Knoef het Nationaal Kampioenschap. Met kop en schouders stak Ben Knoef boven de rest uit. Op 14 punten na verdiende Rienk Jonkers wederom een tweede plek, op de voet gevolgd door Wieger Vliek. De beste nieuwkomer, Joost Versluis, verdiende de aanmoedigingsprijs. Hij eindigde op de zevende plek.

Het NK Veebeoordelen zorgde voor veel bekijks op de Markt in Gouda. Jong en oud genoten van de zwart- en roodbonte koeien. Dierenarts in spe Fietje van Bokhoven liet kinderen naar het hart en de maag van een koe luisteren en gaf voorlichting. NAJK kijkt samen met de organisatie, sponsoren en vele vrijwilligers terug op een geslaagd kampioenschap.

Uitslag:

 • 1e: Ben Knoef (Overijssel)
 • 2e: Rienk Jonkers (Drenthe)
 • 3e: Wiecher Vliek (Gelderland)
 • Beste nieuwkomer/aanmoedigingsprijs: Joost Versluis (Zuid-Holland)

Bekijk hier de volledige uitslag.

V.l.n.r.: Joost Versluis, Rienk Jonkers, Ben Knoef, Wiecher Vliek en Veehouders Hoogerbrugge
Foto: Lisette in ’t Hout – NAJK

 

Wedstrijd veebeoordelen op de Markt in Gouda

61 jonge koeienkenners keuren koeien op de Markt in Gouda

 

Op zaterdag 16 september is de Markt in Gouda het toneel van het jaarlijks terugkerende Nationaal Kampioenschap Veebeoordelen. 61 jonge deelnemers uit heel Nederland beoordelen die dag 15 koeien op hun uiterlijke kenmerken. De deelnemer die zijn keuze volgens de jury het beste kan toelichten, wint de wedstrijd en mag zich komend jaar Nationaal Kampioen Veebeoordelen noemen. Een wedstrijd waarbij niet de 15 koeien, maar de deelnemers moeten presteren! 

 

De wedstrijd bestaat uit een ochtend- en een middagronde. In de ochtendronde beoordelen alle deelnemers schriftelijk twee koppels van vijf zwartbonte koeien op hun uiterlijke kenmerken. In de middagronde beoordelen de beste deelnemers van de ochtend vijf roodbonte koeien en lichten hun keuze mondeling toe aan de jury en het publiek. Degene die de koeien goed beoordeeld heeft en dit ook goed heeft toegelicht, wint de titel Nationaal Kampioen Veebeoordelen.

 

Het NK Veebeoordelen is elk jaar in een andere provincie. Dit jaar is gekozen voor de provincie Zuid-Holland. De deelnemers hebben zich via provinciale voorrondes geplaatst voor de landelijke finale. Door deel te nemen aan deze wedstrijden leren de deelnemers een goede koe te herkennen en beschrijven. Vaak zie je voorgaande winnaars van het NK Veebeoordelen dan ook terug als juryleden bij fokwedstrijden.

 

Het NK Veebeoordelen wordt georganiseerd door het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) in samenwerking met CRV Holding BV. Wethouder Dijkstra van de gemeente Gouda en dagelijks bestuurder van NAJK, Bart van der Hoog openen de wedstrijd om 10.15 uur. Vanaf 15.30 uur staat de prijsuitreiking gepland. Nederlands Kampioen Veebeoordelen 2016, Jan Wouter van Noord, verdedigt dit jaar zijn titel.

Innovatiefonds voor telers beloont vier innovaties tijdens de PotatoEurope 2017

Op donderdag 14 september 2017 heeft het Innovatiefonds voor telers de winnende innovaties van het voorjaar 2017 bekendgemaakt. Dit gebeurde tijdens de PotatoEurope 2017 in Emmeloord. De aanmoedigingsprijzen gingen naar Erik Jeucken, Jan van den Oever, Linda Cebrian-Rampen en Sander Hendrikx. Het publiek koos het verbouwen van de Camellia Sinensis en verwerken tot echte Nederlandse thee uit als winnaar.

De ingezonden innovaties zijn beoordeeld op de mate van innovatie, implementeerbaarheid, verbetering van productie, innovatief vermogen en de inbreng van de ondernemer. “Akkerbouwers en tuinders zijn creatief in het bedenken van oplossingen voor hun bedrijf. Het Innovatiefonds wil deze innovaties stimuleren en hun expertise delen met anderen”, aldus Doeko van ’t Westeinde, voorzitter van het Innovatiefonds voor telers. Het Innovatiefonds voor telers heeft uit inzendingen vier innovatieve ideeën van telers beloond met een financiële stimulans.

Plantgattoepassing bodemverbeteraar en nutriënten in boomkwekerij

Een van de vier aanmoedigingsprijzen ging naar Erik Jeucken. Hij stuurde zijn innovatie in, gericht op de boomkwekerij. “Boomkwekerijteelten staan meerdere jaren op dezelfde plek op het perceel. Daarmee is een gezonde bodem van groot belang. Bodemverbetering vindt nu vaak na het planten plaats. We willen kijken op welke wijze en met welke producten de bodem verbeterd kan worden op gebied van bodemleven, organische stof en nutriënten, toegepast in het plantgat”, aldus Erik Jeucken.

Drukontlaster hydraulische koppelingen

Jan van den Oever ontving ook een financiële beloning van het Innovatiefonds voor telers. Hij bedacht een drukontlaster voor hydraulische koppelingen. Jan: “Bij machines die buiten in de zon staan komt door opwarming druk op de hydraulische leidingen. Dit is enkel te verhelpen door de koppeling op een hard voorwerp te stuiken waarbij olie vrijkomt en daarmee de druk verdwijnt. De olie komt op de grond, op de machine en in de kleding. Iedere agrariër, loonwerker en tuinder kent dit probleem. Mijn idee, de drukontlaster, lost dit probleem op en vangt de olie op zodat die niet in het milieu terechtkomt.”

Biologische Nederlandse thee

Linda Cebrian-Rampen is betrokken bij het opzetten en ontwikkelen van de eerste Nederlandse theeplantage. “Steeds meer mensen ervaren hoe lekker en gezond losse thee is en de vraag naar dit product stijgt ieder jaar. Echter, dit product wordt nog steeds uit Azië of Afrika gehaald. Met het verbouwen van de Camellia Sinensis, oftewel: de theeplant, in Nederland ontwikkel je een geheel nieuwe tak binnen de Nederlandse land- en tuinbouw”, vertelt Linda. Het publiek bracht ook de meeste stemmen uit op de innovatie van Linda. Hiermee won zij de publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers.

Terugdringen van herbiciden- en kunstmestgebruik

Sander Hendrikx liep, net als vele anderen, op zijn bedrijf aan tegen strengere regels voor herbicidengebruik en het gebruik van (kunst)meststoffen. Hij ontving met zijn plan ook de aanmoedigingsprijs van het Innovatiefonds voor telers. Sander: “Het plan is om onder de planten een laagje compost of koemest te strooien dat vrij is van onkruidkiemen. Hierdoor heeft het onkruid minder kans om te ontkiemen en wordt het bodemleven gestimuleerd om dit organisch materiaal om te zetten in beschikbare elementen voor de plant.

De verwachting is ook dat er minder beregend hoeft te gaan worden in droge periodes, omdat de grond onder de zogenoemde mulchlaag langer vochtig blijft. Inmiddels is er een compostwagen geheel op maat ontwikkeld en kunnen we dit jaar gaan proefdraaien.”

Met het Innovatiefonds wil NAJK met de partners ABAB, Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer Crop Science, Kwoot, OCI Agro en Syngenta, innovatie bij agrarische ondernemers in de akkerbouw en tuinbouw stimuleren. Ook in het najaar van 2017 kunnen agrarische ondernemers hun innovaties indienen opwww.innovatiefondsvoortelers.nl. De volgende openstelling loopt tot 6 november 2017.

Jonge Landbouwersregeling in december opnieuw open

De openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) vindt in december voor de derde keer plaats. De uitkomsten van de enquêtes van NAJK onder jonge boeren en tuinders zijn gebruikt om de regeling aan te passen. Eind oktober worden de publicaties, en daarmee duidelijkheid over de investeringsmogelijkheden, in alle provincies verwacht.

De subsidieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en loopt via de provincies. De regeling is bedoeld om jonge boeren en tuinders te ondersteunen met investeringen die hun bedrijf toekomstbestendiger maken. Zo kunnen jonge agrarisch ondernemers, met een zware financieringslast door bedrijfsovername, toch hun bedrijf verbeteren.

De voorwaarden en invulling van de JOLA wordt door een landelijke werkgroep voorbereid. De provincies beslissen vervolgens afzonderlijk van elkaar in welke mate ze de regeling openstellen. Provincies zouden hierbij nog onderdelen van de voorgestelde investeringslijst uit kunnen sluiten van openstelling. De meest duurzame technieken krijgen voorrang bij toekenning.

Op de openstellingen van maart 2016 en december 2016 was veel kritiek vanuit NAJK. Uit enquête bleek dat 70% van de respondenten, jonge boeren en tuinders, geen investering tussen de mogelijkheden vond waar zij behoefte aan hadden. Ook bleken investeringen op de lijst af te vallen voor aanvragers omdat deze investeringen niet aan een vereist minimaal investeringsbedrag voldeden. Deze resultaten werden door een onafhankelijk onderzoek door bureau Bartels bevestigd. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de werkgroep JOLA NAJK nauwer bij de totstandkoming van de derde openstelling betrokken.

Afgelopen dinsdag 12 september heeft de werkgroep de invulling van de JOLA aan de provincies voorgesteld. In ieder geval komt het minimale bedrag per investering te vervallen. Hierdoor komen ook de kleinere investeringen op de lijst in aanmerking. Het minimale uit te keren subsidiebedrag blijft wel gelijk om de uitvoeringskosten binnen de perken te houden. De voorgestelde investeringslijst is ten opzichte van de eerdere openstellingen uitgebreid met een selectie van wensen uit de enquête van NAJK en aanbevelingen van lokale en provinciale AJK’s. Het is nu aan provincies om te besluiten over de exacte openstellingen per provincie. In oktober/begin november wordt er door NAJK in alle provincies duidelijkheid over de openstelling verwacht. NAJK heeft de provincies opgeroepen zo spoedig mogelijk met duidelijkheid over de exacte invulling en voorwaarden te komen.

NAJK verzoekt de provincies de volledige voorgestelde lijst op te nemen om een brede doelgroep jonge boeren en tuinders te bereiken.