DAJK | Ladiesnight De smaak van insecten

NAJK organiseert inspiratiedag ter ere van het 40-jarig jubileum

Op 2 december 2017 organiseert het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) de inspiratiedag ‘Welke richting ga jij op met jouw bedrijf?’ ter ere van het 40-jarig jubileum van NAJK. Deze dag, speciaal georganiseerd voor jonge boeren en tuinders uit Nederland, staat in het teken van de toekomstrichting van jonge boeren.

Sinds 1977 komt NAJK op voor de belangen van de Nederlandse jonge boeren en tuinders. De agrarische sector is in transitie. Daarmee verandert ook de manier van voedsel produceren en de vraag van de consument. Reden voor NAJK om samen met de achterban na te denken over de toekomst van hun agrarische bedrijven: welke richting gaan zij op met hun bedrijf?

Inspirerend programma

Welke rol hebben jonge boeren en tuinders in de veranderende keten. Kies je voor de wereldmarkt of juist voor specifieke niches? Is natuurinclusieve landbouw het nieuwe gangbaar? Hoe moeten we ondernemen in een voedselsyteem in transitie? Welke verdienmodellen zijn er? En hoe ontdek je wat bij jou past? In een inspirerend programma met onder andere minister Schouten en Francis Kint (CEO bij Vion Food Group) wordt antwoord gegeven op deze belangrijke vragen. Er worden zes inspiratiesessies gegeven: Gijs Nillessen (namens Rabobank), Onno van Eijk (Imagro), Gerben Splinter (Wageningen Economic Research), Alex Datema en Evelien Verbij (BoerenNatuur), Joris Lohman (Food Hub) en Maaike de Reuver (Food Inspiration). Ook zullen drie ambitieuze jonge boeren vertellen over hun verdienmodel. Tijdens de inspiratiedag wordt ook de winnaar van de ProvincieBATTLE bekend gemaakt. Dagvoorzitter Han Swinkels praat de dag op een interactieve en enthousiaste wijze aan elkaar.

Meer informatie

De inspiratiedag ‘welke richting ga jij op met jouw bedrijf?’ wordt georganiseerd van 09:30 uur tot 16:30 uur, met aansluitend een borrel ter ere van het 40-jarig jubileum. Kijk hier voor meer informatie.

Jonge landbouwersregeling in Drenthe vanaf 4 december open

Van 4 december 2017  tot en met 15 januari 2018 gaat de regeling Jonge Landbouwers ook in Drenthe voor de derde keer open. De regeling Jonge Landbouwers is bedoeld om landbouwers (jonger dan 40 jaar) te stimuleren om  hun bedrijf te moderniseren na een bedrijfsovername. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Voor deze openstelling is in Drenthe voor € 650.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld.

 Over de regeling

De regeling blijft bij de nieuwe openstelling in hoofdlijnen gelijk.  Er kan voor meer zaken een aanvraag worden gedaan, waardoor een betere keuze voor de verschillende sectoren te maken is. Er kan slechts eenmaal subsidie worden verstrekt aan een bedrijf. Investeringen die hoofdzakelijk gericht zijn op de winstgevendheid  van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren,  komen niet in aanmerking.

Aanvragen
Aanvragen kunnen  vanaf 4 december worden ingediend via RVO.nl: Drenthe Jonge landbouwers 2017

Voor meer informatie vanuit NAJK over de regeling lees NAJK over Jonge landbouwersregeling 2017

Jonge Landbouwersregeling 2017 vanaf 4 december open

Vanaf 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 is het mogelijk de subsidie Jonge Landbouwersregeling (JOLA) 2017 aan te vragen. De regeling is verbeterd ten opzichte van de openstellingen in 2016. De investeringslijst is uitgebreid en het minimale investeringsbedrag per investering is niet meer aan de orde.

De JOLA is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020. De doelstelling van de regeling is het ondersteunen van jonge landbouwers in het verduurzamen en versterken van hun bedrijf. De regeling is specifiek gericht op jonge land- en tuinbouwers, aangezien deze groep vaak door de bedrijfsovername of start van de onderneming financieel weinig tot geen mogelijkheden heeft om zijn of haar bedrijf te versterken. Met de Jonge Landbouwersregeling kan de jonge landbouwer met een leeftijd tot en met 40 jaar onder voorwaarden subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 30% over de investering en is bedoeld voor investeringen die bijdragen aan verduurzaming op het bedrijf van een jonge landbouwer. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 20.000- per aanvraag.

Verbeteringen merkbaar

“NAJK heeft geconstateerd dat de JOLA bij de eerste openstellingen in 2016 voor veel jonge landbouwers niet voldeed aan de behoeften. De resultaten van de enquête van NAJK over de eerste openstelling van de JOLA zijn positief opgepakt door de provincies en heeft tot goede wijzigingen geleid”, aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. De investeringslijst is uitgebreid en het minimale investeringsbedrag is niet meer aan de orde. Een andere aanpassing is dat jonge landbouwers voor vragen nu rechtstreeks bij RVO terecht kunnen in plaats van via de provincie. Tenslotte zijn onduidelijkheden en problemen in de eerste openstellingen zoveel mogelijk opgelost.
Thus: “Het aangeven van problemen bij het aanvragen van de JOLA of het aandragen van nieuwe ideeën voor investeringen op de lijst, is waardevol voor toekomstige aanpassingen van de JOLA. Blijf dat ook zeker tijdens en na deze openstelling bij jouw provincie of provinciale AJK doen. Lang niet alle voorstellen tot wijzigingen worden één op één overgenomen, maar voorstellen die vaak terug komen of gewoon gaan over feitelijke onjuistheden worden zeer serieus opgepakt door de provincies.”

Openstelling JOLA 2017

Doordat de JOLA provinciaal opengesteld wordt, kunnen de investeringsmogelijkheden per provincie verschillen. De volledige lijst van investeringsmogelijkheden is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/jonge-landbouwers/2017. Hier kunnen ook de invulling en voorwaarden per provincie bekeken worden en kan vanaf 4 december een aanvraag gedaan worden. Provincies hebben de keuze één of meer van de investeringsmogelijkheden niet open te stellen. Dit wordt dan ook per 4 december op de aanvraagpagina weergegeven. Vooralsnog is bij NAJK bekend dat de provincies Gelderland en Limburg de gehele lijst openstellen en de provincies Groningen en Flevoland alleen de windmolens niet openstellen.

Mocht je vragen over de aanvraag hebben, dan kun je hiervoor terecht bij RVO. Mocht je tegen andere zaken aanlopen, dan kun je ook altijd contact opnemen met Sander Thus. Tijdens de jubileumdag op 2 december is Sander Thus ook aanwezig om vragen over de JOLA te beantwoorden!

DAJK | Hemmeltied in teken van jubileum van DAJK

“Hemmeltied” het Drentse radio programma van RTV Drenthe is zaterdag 25 november op bezoek geweest bij DAJK op het melkveebedrijf van oud DAJK-bestuurders  Ron Kleinsman en Geke Enting. Het programma is op hun bedrijf opgenomen met uitzicht op de koeien. 

 

Daarin gesprekken met jonge en voormalige boeren. Een van de eerste interviews was met Ron en Geke zelf.  Hoe Ron vanuit Overijssel in Drenthe terecht is gekomen en nu een toekomstgericht bedrijf heeft.

Speciaal ook aandacht voor gedeputeerde Jumelet en Martin Eising van de Rabobank.  Daarbij is DAJK flink in het zonnetje gezet met felicitaties door de Provincie Drenthe en de Drentse Rabobank vanwege haar 25 jarig bestaan.

Als oud-bestuurders van haar voorgangers zijn Arend Steenbergen namens het JAD en Jan Bos namens CPJ aan het woord geweest.  Tussentijd kwamen de verhalen van opa en oma Bouwmeester aan bod over hun overgang van gemengd bedrijf naar het akkerbouwbedrijf.

Tot slot zijn veel van de huidige bestuurders aan het woord gekomen. Allereerst Roy Meijer, daarna Sander Habing en Robin Bouwmeester en bij de afsluiting Giske Warringa en Ludwig Oevermans.

 

Wie is de beste jonge PitchBoer?

Stem op jouw favoriet

Via provinciale voorrondes zijn deze zes jonge boeren doorgestoomd naar de landelijke wedstrijd van Oogsten met een goed verhaal. Maar, er kunnen slechts drie personen door naar de finale. Wie? Dat bepaal jij?

De zes deelnemers volgden een intensieve training van Gijs Nillessen. Tijdens deze training hebben zij hun persoonlijke pitch opgenomen. Bekijk hun video’s hier en geef jouw stem door. Stemmen op jouw favoriet kan tot maandag 27 november 10:00 uur.

De finale van Oogsten met een goed verhaal vindt plaats tijdens de NAJK-inspiratiedag van NAJK. Wil jij hierbij aanwezig zijn? Bestel hier jouw toegangsticket.

Minister Schouten spreekt op inspiratiedag NAJK

De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, komt spreken op de inspiratiedag van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Deze inspiratiedag is op zaterdag 2 december 2017 en wordt gehouden in het kader van het 40-jarig jubileum van NAJK.

1 september 1977 vond een groep jonge boeren en tuinders dat de maat vol was. De jonge agrarisch ondernemer kreeg te weinig aandacht. En daar was maar één oplossing voor: een eigen belangenorganisatie: NAJK!

Invulling programma

40 jaar NAJK kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom organiseert NAJK op zaterdag 2 december 2017 de inspiratiedag in de Evenementenhal in Gorinchem. Thema van de dag is: Wie de klomp past trekt hem aan! Welke kant ga jij op met jouw bedrijf? Met elkaar gaan we nadenken over nieuwe verdienmodellen. Naast minister Schouten komt Francis Kint (Vion) vertellen over nieuwe ketenconcepten. In de middag kunnen de aanwezigen naar eigen keuze deelnemen aan verschillende inspiratiesessies. Bijvoorbeeld over natuurinclusieve landbouw, hoe je je verhaal kort en krachtig overbrengt of over veranderingen in het landouwsysteem. Kijk hier voor het volledige programma.

Stel je vraag aan Schouten

’s Morgens zal minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich voorstellen. Ook zal zij haar visie geven op de toekomst van de land- en tuinbouw. Heb jij een vraag aan de minister? Geef je vraag door via dit formulier. Dagvoorzitter Han Swinkels zal een selectie van deze vragen voorleggen aan de minister.

Aanmelden

Vanwege de komst van Schouten is het uiterlijke aanmeldtermijn verlengd. NAJK-leden en andere geïnteresseerden kunnen zich tot en met 25 november aanmelden, klik hier om je aan te melden.

Rabobank en NAJK maken samen nieuwe visie melkveehouderij

Het runnen van een melkveebedrijf is de afgelopen jaren enorm veranderd. Toch blijft er volop toekomstperspectief voor jonge ondernemers met de juiste strategie. Rabobank heeft in samenwerking met het NAJK een nieuwe visie op de melkveehouderij opgesteld. De nieuwe visie heet ‘melken in de nieuwe realiteit’. De visie schetst drie strategieën voor toekomstgerichte melkveehouders.

“Wij zijn erg trots op deze nieuwe visie op de melkveehouderij. Ik denk dat heel veel jonge melkveehouders zich zullen herkennen in de drie verschillende strategieën”, aldus Bart van der Hoog, portefeuillehouder melkveehouderij. “Het is de kunst om als jonge melkveehouder een strategie te kiezen die bij jezelf past maar ook in de omgeving waarin je bedrijf staat.”
De nieuwe visie op de melkveehouderij is hier te lezen.

Lees hier de visie van NAJK en Rabobank op de melkveehouder ‘Melken in de nieuwe realiteit’.

 

Toegang tot land

Column 1/3 | Ondersteuning jonge boeren

Er is een top 3 van zaken waar jonge ondernemers behoefte aan hebben: 1) toegang tot land; 2) toegang tot kapitaal en 3) kennisontwikkeling. In deze eerste column van de reeks ga ik in op toegang tot land.

Startende jonge boeren ervaren de beschikbaarheid van grond als grootste drempel om te starten. Het begint al voor de bedrijfsovername. Grond maal € 64.000,- per hectare drukt hard op de balans. Een bedrijf overnemen vraagt om veel kapitaal. Laat staan wanneer je extra hectares bij wilt kopen. Een externe verkoper zal wellicht minder vriendelijk zijn in het vaststellen van de hectareprijs dan je eigen ouders. Maar grond is wel nodig. De maatschappij stuurt immers naar een meer extensieve manier van landbouwbedrijven of naar meer weidegang. Als jonge ondernemers geen grond kunnen kopen, blijven de mogelijkheden van pachten of huren over. Het liefst tegen een prijs waarmee er nog een inkomen overblijft.

Namens NAJK mag ik in gesprek met verpachters en organisaties die verpachters vertegenwoordigen. Wat opvalt is het grote onrecht dat verpachters zich aangedaan voelen. Ze kopen dure grond, drukken de grondprijzen omhoog, klagen dat ze daarom veel vermogensrendementsheffing moeten betalen (1,2% x € 64.000,- is € 768,-) en dat er daarom weinig overblijft van de pacht die ze ontvangen. Als ‘wij’ ze helpen de vermogensrendementsheffing te verlagen willen ‘zij’ genoegen nemen met een lagere pachtsom. De omgedraaide wereld. De prijs van grond staat volledig los van de pachtprijs die een landbouwer kan betalen. Dat is het niveau waar de pachtprijs bij een schaarse grondmarkt naar toe beweegt en overstijgt. Het zou veel beter zijn de vermogensrendementsheffing op landbouwgrond fors te verhogen. Zo wordt het kopen van landbouwgrond door particulieren minder aantrekkelijk. Dan verliest de grote ballon op de grondmarkt wat lucht en dalen de grondprijzen tot een lager niveau. Door de lagere waarde hoeft de particulier ook nog eens over een lager bedrag vermogensbelasting te betalen (al bevind ik mij met die laatste zin op hetzelfde niveau als verpachters).

Waar het mij om gaat is dat uitmelkerij van grond niet meer van deze tijd is. Iedere landbouwer wil investeren in goede grondkwaliteit, met een vruchtbare bodem, hoge organische stof, veel waterbergend vermogen en weinig uitspoeling van mineralen. Echter, bij hoge pachtprijzen is er op korte termijn maar één manier om de pacht rendabel te maken. Dat zijn hoog intensieve en risicovolle teelten, met als gevolg een hoge belasting op de grond. Ten eerste is het voor jonge boeren zonder veel extra kapitaal niet mogelijk met zulke hoogrenderende intensieve teelten te starten en ten tweede moeten ze dit niet eens willen als de grond vervolgens geen tijd krijgt te herstellen. Misschien geluk bij een ongeluk, dat je een opstart van een bedrijf zonder zekerheden niet eens gefinancierd krijgt.

Ik was blij met de instemming van alle pachtpartijen dat er flankerend beleid moet komen om toegang tot pachtgrond door jonge boeren te bevorderen. Ik vind het jammer dat verpachters de insteek hebben dat hun vermogensbelasting op alle gronden, zowel kort als langdurig verpacht, zo laag mogelijk moet zijn. Dat doet geen recht aan de wens van de maatschappij om op een volhoudbare wijze landbouw te bedrijven. Ik pleit voor het verder verlagen van belasting voor verpachters die grond in reguliere pacht uitgeven, bij voorkeur aan jonge landbouwers en starters, en verder verhogen van belastingen voor degenen die enkel kort verpachten en door de hoofdprijs te vragen de grond uitmelken. Voor de belastingdienst maakt het per saldo niet uit. De (jonge) boer heeft langdurig zekerheid over de grond en kan erop financieren en investeren, de verpachter wordt fiscaal beloond wanneer hij zijn grond op een verantwoorde wijze uit gebruik geeft en het klimaat plukt de vruchten van een beter bodembeheer. Hoog tijd om te denken in het belang van het klimaat en de jonge boer.


Sander Thus

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Sander Thus verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsovername. Dit combineert hij met zijn werk op het vleesvarkens- en akkerbouwbedrijf in Wehl.

In dialoog met een bestuursvoorzitter

Bestuurders actief bij DAJK, GrAJK en AJF worden uitgenodigd voor deze gezamenlijke bestuurdersbijeenkomst met Niscoo.

Op donderdag 16 november staat de bestuurdersbijeenkomst van NISCOO in het teken van: coöperatiemodellen.  Modellen en rollen binnen een coöperatie, formeel maar ook in de praktijk. Dhr. Frans Keurentjes, voorzitter coöperatiebestuur en raad van commissarissen FrieslandCampina gaat deze avond graag met jou in gesprek.

Deze avond gaat om dié rol. Wat is de rol van de ledenraad in de verschillende modellen en welke invloed heeft deze raad. Zitten de ledenraadsleden er zonder last of ruggenspraak of is dat een utopie?  Kortom, tijdens de avond staat deze rol centraal en zijn we benieuwd naar jouw ervaringen.

Frans Keurentjes

Dhr. Keurentjes trapt af met een inleiding over de verschillende coöperatiemodellen en de daarbij horende voor- en nadelen. Welke modellen bieden continuïteit in een veranderende wereld. Hoe behoud je de slagkracht en besluitvaardigheid. Zijn verhaal illustreert hij met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

 

Een organisatie kent de formele wegen van invloed maar natuurlijk gebeurt er informeel nog veel meer, de ‘onbeschreven invloed’. Frans Keurentjes neemt je mee in de rollen van directie, RVC, ledenraad, bestuur, onderneming en mogelijk minder bekend: de externe commissarissen. Wat doet die externe mening in een bedrijf. Wie heeft welke invloed en inspraak, en wat is het verschil.

Voor jou als  bestuurder bij een AJK en mogelijk toekomstig bestuurder van een coöperatie belooft het een interessante en interactieve avond te worden. Je bent van harte welkom!

Wanneer:       Donderdag 16 november
Waar:               Voetbalstadion Heerenveen, ingang J, parkeren op P4 (snelwegzijde)
Aanvang          20:00 uur (inloop van 19:30 met koffie & thee)
Aanmelden:   info@niscoo.nl

Aan de bijeenkomst zijn voor jou geen kosten verbonden.

Wie is Frans Keurentjes
Dhr. Keurentjes is melkveehouder in Groningen en sinds 2006 lid van het bestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina. In december 2016 is hij benoemd tot voorzitter. Tot zijn benoeming was hij ook Statenlid voor het CDA in Groningen.