NAJK verwelkomt en neemt afscheid van bestuurders

Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 28 juni 2018 heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) afscheid genomen van bestuurders Sander Thus en Bart van der Hoog en een nieuw bestuurslid, Marije Klever (foto), welkom geheten. Marije Klever volgt Bart van der Hoog op als dagelijks bestuurder en portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK. NAJK zoekt opvolging voor Sander Thus met de portefeuille bedrijfsovername. De alv is bijgewoond door de afgevaardigden van de provinciale AJK’s en het dagelijks bestuur van NAJK.

Tijdens de alv stelde Marije Klever zich voor en namen Bart van der Hoog en Sander Thus afscheid van het dagelijks bestuur van NAJK. Namens het dagelijks bestuur en alle provinciale afgevaardigden bedankte NAJK-voorzitter Andre Arfman de bestuurders voor hun inzet in de afgelopen jaren. Arfman: “In de afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet voor jonge agrarische ondernemers. Dankzij de inzet van Sander Thus en Bart van der Hoog heeft NAJK namens de Nederlandse jonge boeren en tuinders een prominente rol kunnen spelen in belangrijke discussies.”

Afscheid Sander Thus

Sander Thus, dagelijks bestuurder bedrijfsovername en vicevoorzitter van NAJK, heeft na een bestuursperiode van vier jaar afscheid genomen. “Sander Thus heeft bij NAJK de behoefte van jonge boeren en tuinders centraal gesteld. Hij heeft agrarische bedrijfsovername hoog op de agenda gezet bij het ministerie. Hij is actief betrokken geweest bij de Jonge Landbouwersregeling, bedrijfsovernamebegeleiding, Boer zoekt Boer, pacht en het bedrijfsovernamefonds”, aldus Andre Arfman. Het bedrijfsovernamefonds is de kers op de taart van zijn bestuursperiode. Hij blijft hiervoor aanspreekpunt tot zijn opvolger bekend is.

Afscheid Bart van der Hoog

Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder melkveehouderij van NAJK, heeft na een bestuursperiode van twee jaar afscheid genomen. “Bart van der Hoog heeft een belangrijke bijdrage en adviserende rol gehad binnen het fosfaatdossier. Hierin heeft hij de belangen van jonge melkveehouders goed in beeld gebracht. Ook heeft hij bijgedragen aan het kennisniveau van de jonge melkveehouders. Zo is hij actief betrokken geweest bij het kennisproject Wei & Maatschappij.”

Marije Klever nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij

Melkveehoudster Marije Klever is unaniem verkozen als nieuwe dagelijks bestuurder van NAJK. Marije Klever is opgegroeid op een melkveehouderij in de Meern, onder de rook van Utrecht. Ze volgde de opleiding Dier- en veehouderij aan de voormalige CAH in Dronten en deed een master Innovation and Rural Development in Wageningen. In 2017 heeft Marije Klever het familiebedrijf met 100 melkkoeien overgenomen. Klever: “Als jonge boerin zie ik veel ontwikkelingen in de melkveehouderij. Ontwikkelingen die juist de jongere melkveehouders aangaan. Onze generatie kijkt over een langere periode dan de oudere generatie melkveehouders. Ik vind het daarom belangrijk dat jonge melkveehouders ook een stem hebben. We zetten allemaal stappen richting een bestendige toekomst, daar wil ik mij graag actief voor inzetten.” Marije Klever wil met en voor de melkveehouderijleden van NAJK op zoek gaan naar specifieke kansen voor de sector en het sluiten van de kringloop verder versterken. Verder verwacht ze in de lobby actief in te zetten op het energiedossier. Ook neemt Marije Klever het pachtdossier over van Sander Thus.

DeLaval en NAJK blijven versterken

DeLaval is kennispartner van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). NAJK en DeLaval hebben een nieuwe partnerovereenkomst ondertekend waardoor DeLaval partner van NAJK blijft. Op dinsdag 26 juni is het contract met een looptijd tot en met 2020 officieel ondertekend door Geert-Jacob van Dijk (Vice President Market Area Benelux) en Andre Arfman (voorzitter NAJK). Dit gebeurde tijdens de internationale perspresentatie van de nieuwe VMS V300 melkrobot en de OptiDuo voeraanschuifrobot van DeLaval.

DeLaval en NAJK werken al jarenlang samen aan een versterking van de interactie met de jonge melkveehouders. Ook de komende jaren zal uitwisseling en kennisdeling centraal staan, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe concepten, producten, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsinrichting op het vlak van melken, voeren, koelen en stalinrichting.

Verhogen kennisniveau

NAJK sluit partnerschapovereenkomsten met de belangrijkste spelers uit de agrarische sector. Zo worden NAJK-leden verrijkt met belangrijke kennis en volgen ze de laatste ontwikkelingen van de agrarische sector. NAJK vindt het belangrijk dat er breed georiënteerde sponsoren zijn: “We zijn blij dat een belangrijke speler als DeLaval zich inzet voor jonge melkveehouders. Zo verhogen we het kennisniveau van de Nederlandse jonge melkveehouders”, aldus Andre Arfman. NAJK is de belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt een enthousiaste en toegankelijke groep van 8.000 jonge agrarische ondernemers en is actief op lokaal, provinciaal, landelijk en op Europees niveau.

Inzichten delen

DeLaval levert totaaloplossingen voor de melkveehouderij, met als doel het optimaliseren van de melkproductie en het verbeteren van het welzijn van mens en dier. Geert-Jacob van Dijk van DeLaval is verheugd dat DeLaval als marktleider, de samenwerking met NAJK voortzet. “We willen de boeren van de toekomst met nieuwe inzichten, technologie, visie en ervaring ondersteunen in het realiseren van hun ambities. Met name in de veranderende en uitdagende omgeving waarin de jonge agrariërs zich bevinden zijn passie, ondernemerschap en gedrevenheid noodzakelijk om elkaar scherp te houden. Met het partnerschap willen we de komende jaren, samen met de leden van NAJK, deze uitdaging aangaan.” Ook zullen de nieuwste ontwikkelingen en inzichten van DeLaval uitgebreid aan bod komen.

DAJK | Agrarisch Holtrijk over precisie landbouw

Sinds de eerste editie van Hippisch Holtrijk in Grolloo was de landbouwbeurs al onderdeel van het evenement. Dit jaar is dit uitgebreid met een grotere landbouwbeurs én een bijeenkomst voor agrariërs. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met DAJK afdeling Rolde op vrijdagavond 6 juli. Alle leden van DAJK zijn daarvoor van harte uitgenodigd.

Openstelling Drentse regeling per 1 juli 2018 met voucher voor overname

De Drentse Gedeputeerde Staten (GS) hebben 5 juni jl. een uitvoeringsregeling vastgesteld om familiebedrijven te ondersteunen bij onder andere bedrijfsopvolging. Dit in de vorm van een voucher ter waarde van €5.000,- die ook beschikbaar komt voor agrarische ondernemers. Je krijgt als ondernemer financiële ondersteuning voor het inhuren van externe expertise.

Deze regeling gaat open per 1 juli en wordt binnenkort zichtbaar via Ik ben Drents Ondernemer.

De regeling is een onderdeel van de aanpak ‘Duurzame Drentse Familiebedrijven’. Diverse partijen in de ondernemersbranche waaronder LTO Noord en DAJK zullen voor de zomer een intentieverklaring ondertekenen.

Dag van de Akkerbouw markeert de start van nieuwe campagne

Op 27 juni wordt tijdens de Dag van de Akkerbouw de campagne “Mijn akker, jouw voedingsbodem” gelanceerd. Met deze campagne worden de akkerbouwers van Nederland in het zonnetje gezet en laten we heel Nederland zien wat de akkerbouw voor hen betekent. Op 27 juni wordt de onthulling gevierd met een boerenbrunch op een akker. Jij kunt hierbij aanwezig zijn en vertellen hoe trots je bent om jonge akkerbouwer te zijn aan een niet alledaagse doelgroep. Meld je aan door een e-mail te sturen naar dvantwesteinde@najk.nl!

Alles is te volgen via #jouwvoedingsbodem. Volg ons alvast op FacebookTwitter of Instagram en blijf op de hoogte van de allerlaatste updates.

De campagne is een initiatief van de Brancheorganisatie Akkerbouw en mogelijk gemaakt door: Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Interpolis, Van Iperen, NAJK, LTO Nederland, NAV, NAO en Vavi

DAJK | Ladiesnight bij Blauwe Bes in Geesbrug

Stop hunting jobs, but create them

‘Stop hunting jobs, but create them’, dat is één van de kreten die naar voren kwamen in het eerste gesprek met een jonge boer in Oeganda. De situatie in het Afrikaanse land is totaal anders dan in Nederland. 80% van de bevolking is onder de 30 jaar. Ik besefte het niet direct, maar het was inderdaad ook terug te zien op straat: veel kinderen en jonge meiden en jongens. Dit terwijl de werkloosheid stijgt. Veel jongeren jagen op een baan, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Dit kwam ook naar voren in de workshops van Agriterra waarin ik, tijdens mijn adviesreis, als Agripooler aanwezig was.

Nadat we zondag rustig startten in de hoofdstad Kampala reisden we naar Mbarara. Een mooi moment om al rijdend het land een beetje te bekijken. Op maandag begonnen we met de ‘return day’. Deze groep heeft in november 2017 de Kick-Off Youth Participation workshop van Agriterra gehad. Wat hebben ze in deze zes maanden bereikt? En wat zijn nu de plannen? Een mooie interactieve dag waarin de knelpunten goed naar voren kwamen, maar ook zeker de goede resultaten die de coöperaties al geboekt hebben.

Dinsdag begon de Kick-Off Youth participation workshop voor vijf andere coöperaties. Dit waren drie SACCO’s (Savings and Credit Cooperative Organizations), een sunflower processing cooperative en een coffee cooperative. Tijdens de workshops vertelde ik over NAJK, de structuur van de organisatie en welke activiteiten er plaatsvinden. Ook dachten de deelnemers (jongeren, maar ook managers) zelf na over wat jongerenparticipatie in hun situatie betekent, waar ze enthousiast van worden, waar hun zorgen liggen, waarom zij jongerenparticipatie willen vergroten in de coöperatie en welke rol de jongeren zelf kunnen innemen. Dit leidde de tweede dag tot concrete actieplannen waarmee de jongeren verder kunnen. De coöperaties willen hiermee jongeren meer betrekken bij de organisatie, zodat de nieuwe generatie zich kan ontwikkelen, activiteiten kunnen oppakken en werkgelegenheid kunnen bieden aan jongeren.

Donderdag gingen we het veld in. We zijn naar één van de zuivelcoöperaties gegaan die ook meedeed aan de return day. De jongeren binnen de organisatie hadden, samen met de coöperatie, net een boda-boda gekocht (een brommer/ motor). Hierdoor hebben ze een werkplek voor een jongere gecreëerd, omdat ze met de boda-boda het transport van de boer naar de coöperatie gaan verzorgen. Dit wordt nu nog door derden gedaan. Bij de zuivelcoöperatie wordt de melk verzameld om die vervolgens weer te verkopen aan een fabriek o.i.d. We spraken ze over de samenwerking binnen de organisatie tussen jong en oud en over hun plannen. Na dit bezoek bezochten we de boerderijen van de twee voorzitters van jong en oud. Erg mooi om te zien hoe trots ze zijn op hun boerderij. Het zijn kleine maar goedlopende bedrijven met, door het goede klimaat en vruchtbare grond, veel potentie. Ook al zouden ze graag ‘zero-grazing’ willen toepassen, moesten we nu de koeien nog opzoeken in de heuvels: een prachtig gezicht dat ik niet snel weer zal vergeten!

Tijdens mijn adviesreis kwam ik er achter hoeveel steun de coöperaties en de boeren individueel uit Agriterra halen. De organisaties ontwikkelen zich enorm snel. Hierin speelt Agriterra een belangrijke rol.

Jantine Akkerman

 

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers, heeft op de AgriResearch Conference gesproken over waar de nadruk moet liggen voor een duurzame sector.
 • NAJK heeft verschillende WeideWeetjes via haar sociale media-kanalen verspreid. Zoek op #WeideWeetje
 • Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, heeft op het YEPP-congres in België gesproken over de noodzaak om de positie van de jonge boer te versterken in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft met LTO gesproken over klimaat.
 • Oud-voorzitter GAJK, Suzanne Ruesink, is met Agriterra op missie naar Zambia geweest. Daar heeft zij advies gegeven aan de lokale organisaties.
 • Op Boerenbusiness.nl is een column van dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, gepubliceerd met als titel ‘Zet een vinkje voor akkerbouwonderzoek’.
 • NAJK heeft de resultaten van haar evaluatie van de JOLA in een infographic gepresenteerd. Er is veel behoefte naar uitbreiding van de investeringslijst.
 • Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, schreef een column met als titel ‘Jonge boeren, verenigt u’. Deze is gepubliceerd op de website van NAJK.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Bart van der Hoog, heeft de zorgen van jonge melkveehouders bij FrieslandCampina over de groeiafspraak van FrieslandCampina geuit.
 • NAJK heeft achtergrondinformatie over de nieuwe privacywet gestuurd naar alle bestuurders.
 • Bestuurder Iris Bouwers, tevens vicevoorzitter CEJA heeft gesproken op de Seeds&Chips conferentie in Milaan. Minister Carola Schouten sprak ook op deze conferentie.
 • Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, heeft weer namens de jonge boeren advies gegeven in de Raad van Advies van de Veldleeuwerik.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, is met LTO in gesprek geweest over het bedrijfsovernamefonds.
 • HAJK-bestuurder Albert Boersen was te gast in het radioprogramma ‘De zes ogen van de Fries’. Daar heeft hij verteld over het boerenbestaan.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, Stijn Derks, is naar het pluimveesymposium in Eersel geweest.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, is betrokken bij de organisatie van de Dag van de akkerbouw.
 • In de mei-editie van Agrimondiaal, het magazine van Agriterra, stond een interview met NAJK-voorzitter Andre Arfman en Aaltje de Roos van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de toekomst van de landbouw in Nederland en wereldwijd.
 • In het relatieblad van Royal FloraHolland, GROW, stond een interview met dagelijks bestuurder NAJK met portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus.
 • NAJK heeft samen met Klimaat- en Energiekoepel (KEK) en SFYN gezamenlijk ideeën voor de klimaattafel Landbouw en Landgebruik overhandigd aan tafelvoorzitter Van Geel.
 • Op 23 en 24 mei heeft portefeuillehouder internationaal, Iris Bouwers, gesproken bij the satellite session of the EU nitrogen expert panel (EUNEP) in Londen over stikstofefficiëntie en jonge boeren.

 

Wat zal NAJK voor jou doen in juni?

Natuurlijk zal in juni ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, zal bij de ALV van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) aanwezig zijn.
 • Op 4 juni organiseert NAJK voor de tweede maal de NAJK-netwerkborrel in Lunteren. Tijdens deze bijeenkomst kunnen AJK-bestuurders nader kennismaken met NAJK en het aanbod van NAJK (projecten en partners). Zo doen zij inspiratie op voor de invulling van het nieuwe seizoen.
 • Ook in juni is NAJK-voorzitter Andre Arfman bij diverse overleggen rondom het thema klimaat aanwezig.
 • Iris Bouwers, vicevoorzitter CEJA, en Andre Arfman, NAJK-voorzitter, zijn bij de CEJA-bestuursvergadering in juni aanwezig.
 • In juni treden twee dagelijks bestuurders van NAJK af. Tijdens de ALV zal worden gestemd over hun opvolging.
 • NAJK gaat op zoek naar nieuwe bestuurders voor de portefeuille akkerbouw en intensief. Interesse? Kijk op de website van NAJK voor meer informatie.

Jonge boeren: GLB-voorstel stap in goede richting

Jonge boeren zijn goed in beeld, blijkt uit de vrijdagochtend 1 juni gepubliceerde voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door de Europese Commissie. Het idee is om in het nieuwe GLB een minimum van 2% aan ondersteuning van jonge boeren vast te leggen. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is redelijk positief over de voorstellen.

Ondersteuning jonge boeren

EU-Commissaris van Landbouw, Phil Hogan, presenteerde de nieuwe voorstellen. Eén van de voorstellen luidt dat minimaal 2% van de directe betalingen specifiek bedoeld is voor jonge boeren. Dit kan een éénmalige installatiehulp tot € 100.000 bevatten. Verder benoemt de Europese Commissie dat het voor nieuwe toetreders aantrekkelijker moet worden om agrariër te worden. Zo wil ze dat lidstaten aan de slag gaan met mentorprogramma’s en kennisuitwisseling tussen de generaties. Daarnaast moet het ontwikkelen van een bedrijfsovernameplan ondersteund worden. Ten slotte roept de Europese Commissie lidstaten op te kijken naar mogelijkheden om wet- en regelgeving met betrekking tot belastingen en overname flexibeler te maken. Zo kan de toegang tot land verbeterd worden. “De GLB-voorstellen leggen meer dan ooit nadruk op de problematische positie van de jonge boer”, aldus Iris Bouwers, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille internationaal. “Er ligt in de huidige voorstellen echter een behoorlijke focus op het aantrekken van nieuwe boeren. Dat alleen is niet voldoende. Nu is minder dan 4% van de boeren in Nederland jonger dan 35 jaar. Als we het aantal jonge boeren in Nederland willen verhogen, zal er ook inzet moeten blijven op opvolgers vanuit de sector. Het kan niet zo zijn dat mensen van buiten de landbouw wel in kunnen stromen dankzij ondersteuning, maar er minder beschikbaar is voor bijvoorbeeld bedrijfsopvolgers in maatschap.

Definitie actieve boer

NAJK is tevreden dat er nu eindelijk een definitie van ‘echte boeren’ is opgenomen in de voorstellen. Bouwers: “Het is belangrijk dat het geld daar terechtkomt waar het hoort. Volgens NAJK zijn ‘actieve boeren’: diegenen die de financiële verantwoordelijkheid dragen voor de boerderij en de productie, en die producten individueel of via coöperaties verkopen, die geregistreerd staan bij de Kvk en publieke goederen van landbouwactiviteiten leveren. Deze personen moeten ondersteund worden. Grote sommen geld die op bedrijven terechtkomen die geen agrarische productie opleveren, dat mag niet meer voorkomen!”

Verlaging budget

De aankondiging dat het budget naar beneden gaat kan op weinig steun rekenen van de jonge boeren. Verder zijn er zorgen over de focus op beloning voor resultaat in plaats van proces.
Toch blijft NAJK positief: “Het is goed om te zien dat de Commissie heeft gekeken naar de uitdagingen waar boeren nu voor staan. Jonge boeren hebben echt ondersteuning nodig bij het aangaan van de uitdagingen rond het klimaat. Daarnaast erkent dit voorstel ook het belang van economische duurzaamheid. Die pijlers en daarnaast de aandacht voor jonge boeren lijken zeker een stap in de goede richting!”, aldus Bouwers.