DeLaval | Meer liters, een betere kwaliteit en een lagere kostprijs

Na bijna elf jaar robotmelken hebben Harry en Joyce de Ruijter uit Maashees de overstap gemaakt naar drie nieuwe melkrobots. De melkveehouder is zeer tevreden over de prestaties van zijn nieuwe robots. “De melkkwaliteit is beter, we hebben een lager celgetal, meer liters per koe en een forse besparing op de kosten”, aldus Harry de Ruijter.

“Elf jaar geleden zijn wij overgestapt naar automatisch melken”, vervolgt Harry. “We hebben toen twee bedrijven samengevoegd en zijn verhuisd naar deze huidige locatie.” De overstap naar automatisch melken is gemaakt om op een arbeidsefficiënte wijze het bedrijf te managen. Harry en Joyce molken al met drie melkrobots en met de drie nieuwe DeLaval V300 melkrobots is de doelstelling om 180 melk- en kalfkoeien te melken ook werkelijkheid geworden. “Waar de vorige melkrobots met 150 koeien aan de melk meer dan volledig aan de max zaten, kunnen er nu nog makkelijk 20 tot 30 koeien bij,” aldus Harry.

Toegenomen arbeidsefficiëntie
Met een gemiddelde productie van 10.250 kg per koe en totaal 180 melk- en kalfkoeien produceren Harry en Joyce op jaarbasis ruim 1,8 miljoen kg melk. Met behulp van automatisering weten ze het meeste werk zelf rond te zetten. Met alleen een zaterdaghulp en de vader van Harry die af en toe meehelpt, zetten ze de werkzaamheden met zijn beiden rond. Harry: “De arbeidsefficiëntie is met de VMS V300 verder toegenomen door o.a. automatische camerareiniging, maar vooral door het gemakkelijk melken van nieuwe dieren. Waar we voorheen bij het melken van een vaars met ons tweeën waren is het nu eenvoudig alleen te doen. Een kwestie van instellen in DelPro en de rest gaat vanzelf.”

Daling van het celgetal
Het flexibel aansluiten is ook een groot voordeel. “Koeien met een brede uier, schuine speenstand, maar ook het eenvoudig kunnen heraansluiten zijn grote verschillen met voorheen”, vervolgt Harry zijn verhaal. “Sinds wij met DeLaval melken zien we een daling van het celgetal met 100 punten, wat met name komt door het perfecte voorbehandelen. De koeien laten vervolgens de melk snel schieten met een lagere speenbelasting als resultaat.”

Geen verrassingen met het InService All-Inclusive Plus contract
Een boodschap die Harry ook mee wil geven aan zijn collega-veehouders: “Duidelijke afspraken maken met betrekking tot het contract en een dealer waar je van op aan kunt zijn essentieel. De contractkosten van ons vorige melksysteem zijn in de loop der jaren behoorlijk opgelopen en contractverlenging was niet meer mogelijk, dus je kijkt dan verder en ook naar andere merken. Het InService All-Inclusive Plus contract van DeLaval is zonder verrassingen, waar ook daadwerkelijk alles bij in zit. En met een prijs van 1,1 cent per liter is dat veel scherper dan ik ooit heb gezeten. Een minstens zo belangrijk aspect is het nauwkeurige en efficiënte gebruik van dipmiddel. Vergeleken met voorheen is het verbruik gehalveerd, wat in de kosten een behoorlijke besparing is.”

Lagere productie met gelijk aantal liters
Wat vlak na de overgang naar DeLaval opviel, was de lagere productie, maar hetzelfde aantal liters in de tank. “De geproduceerde liters op de melkrobots komen nu overeen met de tank”, aldus Harry. “In eerste instantie denk je misschien ‘niet belangrijk’, maar voor die extra niet-geproduceerde liters moet je wel fosfaatrechten kopen!” Waar bij de melkveehouder eerst de focus op het aantal melkingen per koe lag, ligt de focus nu met een gemiddeld bezoek van 2,8 en een hogere productie per koe, meer op robotefficiëntie. “In de tank heb ik nu meer liters met een betere kwaliteit en met een lagere kostprijs. Wie wil dat nu niet?”

Lees meer en andere gebruikerservaringen in De Koerant van dit najaar.