Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 1 mei is het vernieuwde platform van Boer zoekt Boer gelanceerd! Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer was op 1 mei in Moordrecht om uitleg te geven over standpunten en keuzes van NAJK in het mestcrisisplan aan AJK-leden in Zuid-Holland en Utrecht.
 • Op 15 mei gaf portefeuillehouder intensief Wendy Kicken een presentatie aan jonge pluimvee- en varkenshouders bij Aeres Hogeschool Dronten.
 • De nieuwe coalitie presenteerde op 16 mei het regeerakkoord op hoofdlijnen. NAJK reageerde op het akkoord met dit nieuwsbericht.
 • Portefeuillehouder leefomgeving Merel Straathof behartigde op 16 mei de belangen van jonge boeren in een gesprek over pacht met ambtenaren van diverse ministeries en andere landbouworganisaties.
 • Op 16 mei reageerde NAJK-voorzitter Roy Meijer in de Volkskrant op het hoofdlijnenakkoord.
 • Op 18 mei heeft NAJK samen met LTO, POV en NMW een zienswijze ingediend met enkele praktische aanpassingen op het voorstel van de Europese Commissie voor de toelating van renure. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
 • NAJK en Nieuwe Oogst vertalen in de podcastserie ‘Brusselse Oogst‘ de Europese ‘verkiezingsbeloften’ naar het boerenerf, waar dagelijks bestuurder Gerben Boom één van de vaste tafelgasten is. Op 18 mei verscheen de eerste podcast online. Luister de aflevering(en) hier terug.
 • Op 19 mei zat NAJK-voorzitter Roy Meijer bij Vroege Vogels om te reageren op het hoofdlijnenakkoord.
 • CEJA-voorzitter en NAJK-bestuurslid Peter Meedendorp verscheen op 22 mei in de Groene Amsterdammer om het EU-landbouwbeleid te duiden.
 • Op woensdag 22 mei is het Europees verkiezingsdebat ‘De toekomst van agri & food’ georganiseerd door NAJK, Schuttelaar & Partners, BO Akkerbouw en Zuivel NL. Met ruim 150 aanwezigen en zo’n 100 online kijkers was het een groot succes. Kijk het debat hier terug!
 • Op 23 mei gingen NAJK-voorzitter Roy Meijer, portefeuillehouder akkerbouw Hilde Coolman en portefeuillehouder melkveehouderij Ruben Klein Teeselink in gesprek met ambtenaren van LNV om input te leveren voor het 8e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
 • Diezelfde avond nam dagelijks bestuurder Hilde Hilde Coolman deel aan een bijeenkomst met het consortium van (landbouw)organisaties die input leveren op het 8e
 • Op 27 mei namen portefeillehouder leefomgeving Merel Straathof en portefeuillehouder internationaal Gerben Boom deel aan een klankbordgroep over de ecoregeling 2025 met ambtenaren, landbouw en (boeren)natuurorganisaties.
 • Eind mei ging NAJK in gesprek met Aeres Hogeschool Dronten. Hier werd besproken hoe het onderwijs nog beter kan aansluiten op de actualiteit en de behoefte van jonge boeren en hoe NAJK daaraan kan bijdragen.
 • NAJK reageerde met gemengde gevoelens op de nieuwe Kamerbrief van minister Adema over de mestcrisis via dit nieuwsbericht.
 • Op 30 mei nam portefeuillehouder leefomgeving Merel Straathof deel aan het expertpanel tijdens de Werkplaats Platteland over het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw.
 • Portefeuillehouder internationaal Gerben Boom en portefeuillehouder akkerbouw Hilde Coolman namen deel aan de Future Farming & Food Experience van Nationale Proeftuin Precisie Landbouw. Hilde deelde het perspectief van de jonge boer tijdens een ‘Vraag maar raak’-sessie met stellingen. De visie van Gerben voor een toekomstbestendige akkerbouwsector voor jonge boeren is terug te zien in dit filmpje.
 • In de maand mei was NAJK, samen met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en het Ministerie van Infrastrustuur en Waterstaat (I&W) achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen van een podcastserie over water. Hierover later meer!

Wat doet NAJK voor jou in juni?

Natuurlijk zit NAJK ook in de maand juni niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Vanaf 3 juni is de vestigingssteun waar NAJK heel hard voor heeft gelobbyd aan te vragen.
 • Van 6 t/m 9 juni vinden de Europese verkiezingen plaats, NAJK zal hier extra aandacht aan schenken.
 • Rond 7 juni valt het ledenblad BNDR weer bij alle leden door de brievenbus, dit keer met een leuk extraatje!
 • Op woensdag 19 juni organiseert NAJK met het project BoerVeilig een webinar rondom het thema ‘Veilig op stage’.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *