NAJK dient gezamenlijke zienswijze in op Europees RENURE-voorstel

NAJK is verheugd met het voorstel van de Europese Commissie voor de toelating van RENURE. Dit is een veelbelovende stap waar NAJK zich samen met LTO, NMV, POV en vele andere organisaties jarenlang voor in heeft gezet. RENURE, als product uit dierlijke mest, biedt een belangrijk, duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor kunstmest. We zijn blij om te zien dat de Europese Commissie daarbij de criteria van het Joint Research Centre erkent en toepast.

RENURE-producten moeten aansluiten op de behoefte van bodem en plant, waarbij het essentieel is dat RENURE breed ingezet kan worden op alle gronden en gewassen. Het is daarbij vanzelfsprekend dat milieu- en waterkwaliteit in ogenschouw dient te worden gehouden. NAJK, LTO, NMV en POV zien nog wel een aantal aandachtspunten:

  1. Laat RENURE techniek-neutraal zijn. Geef geen beperking op techniek-productcombinaties. Dit is ongewenst en wijkt ook af van het JRC-rapport.
  2. Schrap de pathogenen-eis. De extra hygiënisatie-eis ten aanzien van de afwezigheid van pathogenen is overbodig. RENURE is bedoeld voor lokale toepassing.
  3. Schrap de gebruiksnorm voor RENURE (maximum 100 kg/hectare). Het risico op nitraatuitspoeling is niet hoger dan bij kunstmest en maakt het onnodig complex.
  4. Schrap de paragraaf over dieraantallen en mestproductie. Het causale verband wat wordt gelegd is niet juist. Bovendien bestaat hier op lidstaatniveau al regulatie voor.
  5. Er dienen geen aanvullende voorzorgsmaatregelen genomen te worden in en rond Natura 2000- gebieden en in nabijheid van drinkwaterwinpunten. Uitspoeling van kunstmest en RENURE is aan elkaar gelijk en daarom is dit overbodig.

Bekijk hier de zienswijze.