BNDR maart 2018

License to produce

De inspirerende jubileumdag van NAJK op 2 december 2017 lijkt alweer tijden geleden. Onze nieuwe minister, Carola Schouten, maakte voor het eerste kennis met NAJK. En een eigen minister van landbouw én een jongeboerenfonds om bedrijfsovernames in onze sector te stimuleren, daar durfden we vorig jaar alleen nog van te dromen.

Vandaag de dag kennen we naast de fipronilaffaire ook de mest- en I&R-fraude. Bedrijven die zich bewust inlaten met fraude moeten aangepakt worden om de geloofwaardigheid van de gehele sector te herstellen. Immers het vertrouwen in de kwaliteit van onze producten hangt samen met de registratie. De bijbehorende administratie en registratie moeten we op orde hebben! Het spreekwoord ’Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ is hier duidelijk van toepassing. Voor zover wij nu overzien gaat het om een beperkt aantal bedrijven dat bewust de grenzen heeft overschreden, dus fraude heeft gepleegd. De schade is inmiddels bekend. De media zetten de gehele landbouw weg als frauduleus. Kortom een behoorlijke deuk in ons imago. Daarnaast zien we onze lobbypunten, ons knokken om bijvoorbeeld het actieprogramma nitraat (mestbeleid) praktischer en bedrijfsspecifiek inpasbaar te maken voor onze leden, als sneeuw voor de zon verdwijnen. Tegelijkertijd loopt de discussie dat geen euro subsidie terecht mag komen op de bedrijven waar fraude is toegepast. Kortom een beperkt aantal bedrijven brengt door fraude de gehele sector in diskrediet met alle gevolgen van dien.

Dit heeft alles te maken met onze ‘license to produce’ en ‘license to operate’, het thema van deze BNDR. Wij gebruiken immers verreweg de grootste oppervlakte in Nederland. De samenleving ziet naast voedselproductie ook graag andere wensen ingevuld worden op het platteland, zoals recreatie en natuur. Kortom wij moeten onze plek, waar we ons bedrijf uitoefenen ook verdienen, met voldoende aandacht voor de omgeving. Hierbij denk ik aan de directe omgeving, de buurt, de gemeente, de provincie, landelijk en Europees. NAJK behartigt ook jouw belangen, maar jij hebt hier ook een rol in. Enerzijds door te laten zien wat je doet op je bedrijf, anderzijds kun je invloed uitoefenen door je stem uit te brengen. Op 21 maart staan de gemeenteraadsverkiezingen weer op het programma. Verdiep je in de verkiezingsprogramma’s van je lokale partijen. Met jouw stem heb je indirect invloed op belangrijke besluiten over de mogelijkheden van jouw bedrijf in jouw omgeving, bijvoorbeeld over de vaststelling van het bestemmingsplan. In deze BNDR lees je onder andere een interview met Tom Dekker. Tom gaat hierin een stap verder en heeft zichzelf beschikbaar gesteld als kandidaat voor de gemeenteraad.

Ook nu geldt weer: kies wijs!

Andre Arfman

NAJK-voorzitter