BNDR september 2022

Ondernemen in een grote wereld

Deze BNDR gaat over export en duurzame productie op de wereldmarkt. In het publieke debat lijkt de landbouw alleen te gaan over problemen die de Nederlandse politiek heeft met onze land- en tuinbouw. Nederland kijkt hierdoor op landbouwgebied enorm naar binnen. De vraag is of dit het gehele plaatje is. Het antwoord is natuurlijk: nee!

Onze betekenis voor de wereld, wanneer we het over onze hoogwaardige kwaliteit voedsel met de bijbehorende technieken hebben, lijkt in deze discussies bijna niet meer mee te tellen. Grote wereldmachten als China vinden Europa vooral nog interessant om twee redenen: 1) Europa kent veel mensen met geld die producten kunnen kopen, én 2) Europa, lees Nederland, heeft een hoogwaardige food- en agrisector die zij van belang achten voor het voeden van hun bevolking. Iets dat niet lukt binnen hun eigen agrosector.

Het grote punt om deel te kunnen blijven nemen aan een exporterende markt is dat onze kostprijs niet behoort tot een van de laagste in de wereld. We moeten zorgen dat zowel onze kwaliteit als meerwaarde betaald wordt. Zo’n 75% van de export van de Nederlandse food- en agrisector blijft binnen Europa. De overige 25% wordt verkocht buiten Europa. Om toch onze meerwaarde betaald te krijgen, moeten wij onze producten goed kunnen vergelijken met producten van onze con-collega boeren en tuinders uit Europa of daarbuiten. Op Europese schaal moet daarom hard gewerkt worden aan wetenschappelijk getoetste methoden om elk product op duurzaamheid met elkaar te kunnen vergelijken. Hierdoor kunnen we pas écht laten zien dat we het niet alleen beter kunnen, maar hiervoor dus ook terecht meer betaald moeten krijgen.

Roy Meijer, NAJK-voorzitter