BoerNatuurlijk!-spel nu ook voor hbo- en vmbo-klassen

Goed nieuws! Naast de mbo-versie, die al maandenlang succesvol draait, is het BoerNatuurlijk!-spel nu ook voor vmbo- en hbo-klassen aan te vragen. Als klas strijd je in teams tegen elkaar en test je jullie kennis over natuurinclusieve landbouw. Naast dat je er iets van opsteekt, is er natuurlijk ook een mooie prijs te winnen. Niet alleen leerzaam dus, maar vooral ook erg leuk om te doen! Zo creërt NAJK op een ludieke manier bewustwording over natuurinclusieve landbouw.

Vanuit vmbo-onderwijsinstellingen werd de behoefte kenbaar gemaakt om biodiversiteit structureel op te nemen in de lesprogramma’s. Deze materie is echter niet altijd voorhanden. Om hierin tegemoet te komen heeft NAJK een leuke én leerzame gastles ontwikkeld waarin leerlingen op een laagdrempelige en interactieve manier kennis maken met de thema’s biodiversiteit in je omgeving en (natuurinclusieve) landbouw. Het BoerNatuurlijk!-spel is afgestemd met verschillende vmbo-docenten en toegespitst op het kennisniveau van derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen.

In de hbo-versie van het BoerNatuurlijk!-spel wordt verder ingezoomd op de vier thema’s behorend bij natuurinclusieve landbouw: agrobiodiversiteit, specifieke soorten, landschappelijke-, en regionale diversiteit. In een natuurinclusieve landbouw houdt een ondernemer bij alle activiteiten rekening met de natuur op en rond zijn of haar bedrijf. Met dit leuke en leerzame spel worden de studenten uitgedaagd met hun kennis over dit onderwerp.

Als aanvulling op het BoerNatuurlijk!-spel en ter inspiratie voor de jongeren zijn er in verschillende sectoren video’s opgenomen bij jonge boeren die natuurinclusieve maatregelen toepassen in hun bedrijfsvoering. Het spel, in combinatie met een passende presentatie over natuurinclusieve landbouw door een enthousiaste spelleider, is kosteloos aan te vragen bij NAJK.

Lees meer over het project en aanmelden op www.najk.nl/boernatuurlijk.

 

Het BoerNatuurlijk!-project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van LNV.

 

Jonge boeren vertellen over natuurinclusieve landbouw

De term ‘natuurinclusieve landbouw’ neemt steeds meer ruimte in binnen onze sector. Maar wat houdt het precies in en, nog belangrijker, wat kun je ermee binnen jouw bedrijf? Om inspiratie op te doen en als aanvulling op het BoerNatuurlijk!-spel nam NAJK de afgelopen maanden in verschillende sectoren video’s op bij jonge boeren die natuurinclusieve maatregelen toepassen. Deze video’s van boeren door heel Nederland zijn vanaf vandaag te bekijken via ons YouTube-kanaal!

‘Natuurinclusieve landbouw, wat kan ik daarmee in mijn bedrijfsvoering?’, deze vraag staat centraal in de video’s van de jonge boeren. Natuurinclusieve landbouw is een breed begrip en kan op verschillende manieren worden ingevuld. Om deze voorbeelden inzichtelijk te maken heeft NAJK tien korte video’s opgesteld, opgenomen in verschillende regio’s in Nederland en in diverse sectoren. De diversiteit in de video’s maakt dat er voor een ieder een aansprekend voorbeeld tussen zit. In deze compilatie maak je alvast kort kennis met de verschillende boeren. Het hele verhaal van alle boeren is te bekijken en -luisteren op ons YouTube-kanaal.

Speel het BoerNatuurlijk!-spel
In het kader van het project BoerNatuurlijk! heeft NAJK een spel over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld om met jouw klas (vmbo, mbo of hbo) te spelen, waar deze video’s een aanvulling op zijn. Met natuurinclusieve landbouw houdt een ondernemer bij zijn of haar activiteiten rekening met de natuur op en rond het bedrijf. Met dit leuke en leerzame spel daag je jouw medestudenten uit met jouw kennis over dit onderwerp. Het spel, in combinatie met een passende presentatie over natuurinclusieve landbouw, is inclusief spelleider kosteloos aan te vragen bij NAJK.

Boek nu!

Wat? Een spel over natuurinclusieve landbouw om met jouw klas te spelen
Wanneer? Tot mei 2024 beschikbaar
Kosten? Geen (NAJK levert het materiaal en een spelleider)
Interesse? Stuur een mail naar rroeleveld@najk.nl


Het BoerNatuurlijk!-project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van
LNV.

 

 

Een natuurinclusieve middag met NAJK en GAJK op het Zone College in Doetinchem

Op vrijdag 20 mei hebben 23 tweedejaarsleerlingen van de opleiding veehouderij aan het Zone College Doetinchem het BoerNatuurlijk! spel gespeeld. Op een interactieve manier gingen de leerlingen, onder leiding van NAJK-projectleider Roos Roeleveld, met elkaar de uitdaging aan om zo meer over natuurinclusieve landbouw te weten te komen.

Tijdens het BoerNatuurlijk! spel worden leerlingen op een laagdrempelige manier wegwijs gemaakt met de thema’s rondom natuurinclusieve landbouw. Voorafgaand aan het spel werd er vanuit het GAJK en NAJK een presentatie verzorgd. Aan de hand van deze presentatie konden de leerlingen kennismaken met de verschillende activiteiten die NAJK voor de jonge agrariërs, zowel landelijk, als provinciaal en lokaal organiseert. Als belangenbehartiger van de jonge boeren en tuinders werd ook het nut van de lobby besproken.

Kennis op de proef
Vervolgens ging het spel van start, waarbij de leerlingen in teams tegen elkaar streden. Tijdens het spel voerden ze discussies waarbij het team met de beste argumenten de meeste punten kon verdienen. De stellingen ‘Elke boer moet in 2030 minimaal 20% van zijn oppervlakte inrichten voor natuur en landschap’, ‘Wel of niet ploegen’ en ‘Het aanleggen van landschapselementen (zoals houtwallen, bomenrijen, e.d.) heeft alleen zin als de naastgelegen bedrijven dit ook doen’ leverden interessante discussies op. Ook de soortenkennis van de leerlingen op het gebied van gewassen, vogels en insecten werd flink op de proef gesteld. De winnaars ontvingen een toepasselijke prijs en ook de andere deelnemers gingen niet zonder lege handen naar huis. Al met al zijn er weer nieuwe inzichten naar voren gekomen en heeft de groep een leuke middag beleefd!

 

Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw klas? Kijk voor meer informatie op de pagina van BoerNatuurlijk! of stuur een mailje naar Roos Roeleveld (rroeleveld@najk.nl).