In gesprek over natuurinclusieve landbouw met jonge agrariërs tijdens landelijke onderwijsdag NIL

Op maandag 27 november vond de Landelijke Onderwijsdag Natuurinclusieve landouw in Groen Onderwijs plaats aan Van Hall Larenstein in Velp. Tijdens deze dag deelden en bespraken enkele jonge agrariërs en NAJK-bestuurders hun ervaringen in een interessante paneldiscussie. De levendige discussie liet de gedrevenheid van jonge boeren zien en hun interesse in het bijdragen aan verandering en verdere verduurzaming van de sector.

NAJK-voorzitter en melkveehouder Roy Meijer, GAJK-voorzitter en zoogkoeienhouder Bob Keurentjes en de jonge akkerbouwer Romke Sijtsma werden geleid door HAJK-voorzitter en melkveehouder Amber Laan tijdens dit verhelderende gesprek. Ze toonden een realistische kijk op de uitdagingen.

Natuurinclusieve landbouw
Het gesprek opende met de vraag ‘Wat omvat natuurinclusieve landbouw precies?’. NAJK-voorzitter Roy Meijer benadrukte de twee kanten: de zichtbare bovengrondse aspecten zoals houtwallen en akkerranden, en de vaak onzichtbare, maar cruciale processen die met name in de bodem plaatsvinden. Bob Keurentjes voegde daar ook de invloed van de locatie  op de mogelijkheden binnen natuurinclusieve landbouw aan toe.

Verschil tussen jongere en oudere generatie
Tijdens het panelgesprek kwamen verschillende interessante vragen aan bod. Zo werd ook het verschil tussen de jongere en oudere generatie boeren besproken. Volgens de jonge boeren zit er zeker een verschil in hoe de oudere en jongere generatie naar verandering kijken. De oudere generatie houdt namelijk soms vast aan de manier van boeren zoals ze dat altijd doen, terwijl de jongere generatie vaker openstaat voor verandering. Zij ervaren echter wel dat het koppelen van een rendabel verdienmodel aan natuurinclusieve landbouw een uitdaging is.

Verdienmodel bij natuurinclusieve landbouw
Het inkomen wordt nog grotendeels via geproduceerd voedsel gegenereerd. “Als er vanuit de markt geen extra prijs wordt behaald en de overheidsbijdrage twijfelachtig is, wordt groei van natuurinclusieve landbouw een grote uitdaging”, aldus zoogkoeienhouder Bob Keurentjes. NAJK-voorzitter Roy Meijer benadrukte het belang van markt, overheid en kostenbesparing voor ondernemers: “Volle ANLb subsidies duiden erop dat boeren interesse hebben, mits er betaald word voor hun bijdrage aan natuurbeheer.” Hij pleit voor een gecoördineerde aanpak van verschillende duurzaamheidsinitiatieven voor meer overzicht en strategie. Afsluitend had Romke Sijtsma een boodschap voor de studenten: “Leer van andere natuurinclusieve landbouwbedrijven en integreer hun ervaringen in je eigen bedrijfsvoering.”

NAJK heeft een spel over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld. Met dit leuke en leerzame spel daag je jouw medestudenten uit met de kennis over dit onderwerp. Vraag nu ook het BoerNatuurlijk!-spel aan voor jouw klas!

BoerNatuurlijk!-spel nu ook voor hbo- en vmbo-klassen

Goed nieuws! Naast de mbo-versie, die al maandenlang succesvol draait, is het BoerNatuurlijk!-spel nu ook voor vmbo- en hbo-klassen aan te vragen. Als klas strijd je in teams tegen elkaar en test je jullie kennis over natuurinclusieve landbouw. Naast dat je er iets van opsteekt, is er natuurlijk ook een mooie prijs te winnen. Niet alleen leerzaam dus, maar vooral ook erg leuk om te doen! Zo creërt NAJK op een ludieke manier bewustwording over natuurinclusieve landbouw.

Vanuit vmbo-onderwijsinstellingen werd de behoefte kenbaar gemaakt om biodiversiteit structureel op te nemen in de lesprogramma’s. Deze materie is echter niet altijd voorhanden. Om hierin tegemoet te komen heeft NAJK een leuke én leerzame gastles ontwikkeld waarin leerlingen op een laagdrempelige en interactieve manier kennis maken met de thema’s biodiversiteit in je omgeving en (natuurinclusieve) landbouw. Het BoerNatuurlijk!-spel is afgestemd met verschillende vmbo-docenten en toegespitst op het kennisniveau van derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen.

In de hbo-versie van het BoerNatuurlijk!-spel wordt verder ingezoomd op de vier thema’s behorend bij natuurinclusieve landbouw: agrobiodiversiteit, specifieke soorten, landschappelijke-, en regionale diversiteit. In een natuurinclusieve landbouw houdt een ondernemer bij alle activiteiten rekening met de natuur op en rond zijn of haar bedrijf. Met dit leuke en leerzame spel worden de studenten uitgedaagd met hun kennis over dit onderwerp.

Als aanvulling op het BoerNatuurlijk!-spel en ter inspiratie voor de jongeren zijn er in verschillende sectoren video’s opgenomen bij jonge boeren die natuurinclusieve maatregelen toepassen in hun bedrijfsvoering. Het spel, in combinatie met een passende presentatie over natuurinclusieve landbouw door een enthousiaste spelleider, is kosteloos aan te vragen bij NAJK.

Lees meer over het project en aanmelden op www.najk.nl/boernatuurlijk.

 

Het BoerNatuurlijk!-project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van LNV.

 

Jonge boeren vertellen over natuurinclusieve landbouw

De term ‘natuurinclusieve landbouw’ neemt steeds meer ruimte in binnen onze sector. Maar wat houdt het precies in en, nog belangrijker, wat kun je ermee binnen jouw bedrijf? Om inspiratie op te doen en als aanvulling op het BoerNatuurlijk!-spel nam NAJK de afgelopen maanden in verschillende sectoren video’s op bij jonge boeren die natuurinclusieve maatregelen toepassen. Deze video’s van boeren door heel Nederland zijn vanaf vandaag te bekijken via ons YouTube-kanaal!

‘Natuurinclusieve landbouw, wat kan ik daarmee in mijn bedrijfsvoering?’, deze vraag staat centraal in de video’s van de jonge boeren. Natuurinclusieve landbouw is een breed begrip en kan op verschillende manieren worden ingevuld. Om deze voorbeelden inzichtelijk te maken heeft NAJK tien korte video’s opgesteld, opgenomen in verschillende regio’s in Nederland en in diverse sectoren. De diversiteit in de video’s maakt dat er voor een ieder een aansprekend voorbeeld tussen zit. In deze compilatie maak je alvast kort kennis met de verschillende boeren. Het hele verhaal van alle boeren is te bekijken en -luisteren op ons YouTube-kanaal.

Speel het BoerNatuurlijk!-spel
In het kader van het project BoerNatuurlijk! heeft NAJK een spel over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld om met jouw klas (vmbo, mbo of hbo) te spelen, waar deze video’s een aanvulling op zijn. Met natuurinclusieve landbouw houdt een ondernemer bij zijn of haar activiteiten rekening met de natuur op en rond het bedrijf. Met dit leuke en leerzame spel daag je jouw medestudenten uit met jouw kennis over dit onderwerp. Het spel, in combinatie met een passende presentatie over natuurinclusieve landbouw, is inclusief spelleider kosteloos aan te vragen bij NAJK.

Boek nu!

Wat? Een spel over natuurinclusieve landbouw om met jouw klas te spelen
Wanneer? Tot mei 2024 beschikbaar
Kosten? Geen (NAJK levert het materiaal en een spelleider)
Interesse? Stuur een mail naar rroeleveld@najk.nl


Het BoerNatuurlijk!-project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van
LNV.

 

 

Een natuurinclusieve middag met NAJK en GAJK op het Zone College in Doetinchem

Op vrijdag 20 mei hebben 23 tweedejaarsleerlingen van de opleiding veehouderij aan het Zone College Doetinchem het BoerNatuurlijk! spel gespeeld. Op een interactieve manier gingen de leerlingen, onder leiding van NAJK-projectleider Roos Roeleveld, met elkaar de uitdaging aan om zo meer over natuurinclusieve landbouw te weten te komen.

Tijdens het BoerNatuurlijk! spel worden leerlingen op een laagdrempelige manier wegwijs gemaakt met de thema’s rondom natuurinclusieve landbouw. Voorafgaand aan het spel werd er vanuit het GAJK en NAJK een presentatie verzorgd. Aan de hand van deze presentatie konden de leerlingen kennismaken met de verschillende activiteiten die NAJK voor de jonge agrariërs, zowel landelijk, als provinciaal en lokaal organiseert. Als belangenbehartiger van de jonge boeren en tuinders werd ook het nut van de lobby besproken.

Kennis op de proef
Vervolgens ging het spel van start, waarbij de leerlingen in teams tegen elkaar streden. Tijdens het spel voerden ze discussies waarbij het team met de beste argumenten de meeste punten kon verdienen. De stellingen ‘Elke boer moet in 2030 minimaal 20% van zijn oppervlakte inrichten voor natuur en landschap’, ‘Wel of niet ploegen’ en ‘Het aanleggen van landschapselementen (zoals houtwallen, bomenrijen, e.d.) heeft alleen zin als de naastgelegen bedrijven dit ook doen’ leverden interessante discussies op. Ook de soortenkennis van de leerlingen op het gebied van gewassen, vogels en insecten werd flink op de proef gesteld. De winnaars ontvingen een toepasselijke prijs en ook de andere deelnemers gingen niet zonder lege handen naar huis. Al met al zijn er weer nieuwe inzichten naar voren gekomen en heeft de groep een leuke middag beleefd!

 

Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw klas? Kijk voor meer informatie op de pagina van BoerNatuurlijk! of stuur een mailje naar Roos Roeleveld (rroeleveld@najk.nl).