Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • De eerste twee weken van maart stonden bij NAJK in het teken van de verkiezingen, want op welke partij kun je als jonge boer of tuinder nou het beste stemmen? Lees hier wat NAJK allemaal gedaan heeft om jullie handvatten te geven bij het maken deze lastige keuze.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever en Sjaak van der Tak, de voorzitter van LTO Nederland maakten nader kennis met elkaar op Marijes melkveebedrijf in De Meern. Een mooi stukje multitasking: een kennismakingsgesprek en bedrijfsbezoek in één.
 • Portefeuillehouder leefomgeving, Harold Overmars, was op 4 maart te gast bij de Groenpact manifestatie. Tijdens deze talkshow over de groene uitdagingen gingen minister Carola Schouten (LNV) en Frans Timmermans (Vice-President voor de Europese Green Deal) in gesprek met studenten en jonge ondernemers. Gedurende deze live-uitzending waren de jongeren aan zet! De volledige uitzending is hier terug te kijken (vanaf 32:11 min. is Harold aan het woord).
 • Samen met Kamps de Wild BV organiseerde NAJK een webinar over hybride gewasbescherming. Het is een innovatieve oplossing voor een duurzame en plantaardige sector. Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes praatte dit webinar aan elkaar en hielp de kijkers een stapje verder bij deze interessante zoektocht.
 • Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GRAJK) kwam vorig najaar met een visiedocument waarin zijn pleitten voor inpoldering. NAJK steunt GRAJK hierin volledig en laat via dit nieuwsbericht weten dit thema op de formatietafel te willen van het nieuwe kabinet.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts gaf een presentatie over NAJK bij ABvakwerk, speerpunt waren de activiteiten van NAJK rondom de belangenbehartiging van jonge boeren.
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, schreef een interessante column met als titel ‘Waterschap Vechtstromen gooit eigen ruiten in met glyfosaat- en teeltverbod’. Eén ding staat wat hem betreft als een paal boven water: het besluit van waterschap Vechtstromen, gaat veel te ver! Waarom? Dat lees je in zijn column.
 • Op 12 maart kwam de MaïsChallenge tot ontknoping in een spannende live-uitzending op het internet. Tijdens de vijfde editie van de MaïsChallenge, georganiseerd door NAJK en Limagrain, streden 46 jonge ondernemers en 10 scholenteams om de felbegeerde studiereis naar de Franse Limagne. Dagelijks bestuurder Marije Klever presenteerde de ontknoping. Lees hier
 • Portefeuillehouder bedrijfsovername, Eke Folkerts, ging samen met algemeen secretaris van NAJK, Neline Both in gesprek met de verschillende Hogescholen die betrokken zijn bij de SIA-projecten over bedrijfsovername.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, is achter de schermen druk bezig om het vernieuwde ledensysteem van NAJK in goede banen te leiden.
 • Half maart heeft de voorzieningenrechter van Noord-Nederland het besluit van de provincie Friesland, om een vergunning te verlenen voor uitbreiding van een melkveehouderij in het Friese Ee, vernietigd. NAJK is onthutst over de uitspraak en ging in gesprek met de minister van LNV. De uitspraak staat los van de aangenomen stikstofwet, maar heeft wel grote gevolgen. Lees hier meer.
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken ging samen met drie andere Europese jonge boeren in gesprek met Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, over de overgang van de EU naar een duurzame voedselketen.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer ging in discussie met Dick Veerman (Foodlog.nl), Evelien de Olde (Wageningen University & Research) en Cees Jan Hollander (Danone). Samen met 70 belangstellenden spraken zij over de toekomst van de landbouw in 2050. Een geslaagde avond georganiseerd door de Wageningse studievereniging ‘De Veetelers’.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts gaf een presentatie over buiten familiaire overnames op het Helicon MBO.
 • Samen met onze partners Flynth en Rabobank organiseerden wij een geslaagd drieluik aan webinars over het, o zo belangrijke, onderwerp bedrijfsovername. Woensdag 24 maart werd het drieluik succesvol afgesloten met het webinar ‘bedrijfsovername anno nu’. Er werd gekeken naar de alternatieve vormen van bedrijfsovername en er werd aandacht besteed aan het praktijkverhaal van Boer Frank, één van de ex-deelnemers van Boer zoekt Vrouw. Alle drie de webinars zijn terug te kijken op ons YouTube-kanaal. Lees meer.
 • Eind februari uitte NAJK haar zorgen rondom het doorgeven van de maïspercelen op zand- en lössgronden. Ondernemers die hun maïspercelen niet tijdig hebben gemeld of waarbij de melding niet helemaal goed is gegaan, konden dit tot 31 maart alsnog doorgeven, meldt NAJK in dit bericht.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, schreef de pakken de column ’Vol gas vooruit!’. “Als je mij vandaag een miljoen geeft, heb ik het morgen uitgegeven”, grapt dagelijks bestuurder Marije Klever wel eens aan de keukentafel. Ze heeft nog zoveel plannen en ambities met het bedrijf. Jonge boeren willen vooruit. Marije geeft in haar column alvast een klein tipje van de sluier over de visie van NAJK op de melkveehouderij in 2050.

Wat doet NAJK voor jou in april?

Natuurlijk zit NAJK in april ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Rondom Pasen komt er een leuke Raad & WIN actie online. Raad jij het juiste aantal eieren?
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever brengt samen met een aantal jonge melkveehouders de visie van NAJK op de melkveehouderij in 2050 naar Den Haag.

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • We begonnen de maand februari goed met het leukste online Bodem Event voor jongeren. Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, praatte dit event samen met GAJK-bestuurder Bob Keurentjes aan elkaar. Heb je het Event helaas moeten missen? Je kijkt het hier terug!
 • NAJK wil door met de stikstofwet, maar dan moet er wel iets veranderen! De doelstelling om in 2035 de stikstofreductie te halveren moet volgens NAJK eerst van tafel. Deze past niet bij de huidige uitdagingen waar de agrarische sector mee moet dealen en is daarnaast simpelweg onhaalbaar. Na bijna twee jaar onderhandelen wordt het tijd om de spreekwoordelijke handen ineen te slaan. Voorzitter Roy Meijer legt uit waarom.
 • Samen met onze partners Flynth en Rabobank organiseren wij een drieluik aan webinars over het, o zo belangrijke, onderwerp bedrijfsovername. Ondertussen zijn er al twee webinars geweest: De zachte kan van bedrijfsovername en de financiële en juridisch/fiscale kant van bedrijfsovername. Beide webinars zijn terug te kijken op ons YouTube-kanaal. Dagelijks bestuurder Eke Folkerts praatte deze webinars aan elkaar. Op 24 maart volgt het laatste webinar, dus ‘save the date’!
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes ging in gesprek met Limagrain over een mogelijke Challenge waarbij ook de akkerbouwers in onze achterban aan kunnen haken. Wordt vervolgd!
 • Portefeuillehouder melkveehouderij ging ook in gesprek met Limagrain, maar dit keer over een heel andere challenge: de MaisChallenge 2020. De resultaten zijn bekend en op 11 maart zal de ontknoping plaatsvinden. Wie gaat er met de hoofdprijs vandoor?
 • Dit jaar geen Maïsdoolhof, maar een regeldoolhof! NAJK riep het ministerie van LNV op om met praktische oplossingen te komen met betrekking tot het doorgeven van maïspercelen op zand- en lössgronden. Lees hier het bericht.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, is achter de schermen druk bezig om het vernieuwde ledensysteem van NAJK in goede banen te leiden.
 • Dagelijks bestuurders Leendert Jan Onnes (akkerbouw), Marijke Klever (melkveehouderij) en Tim van der Mark (intensief) gingen in gesprek met Michiel van der Schoot van LTO over de komende veranderingen op het gebied van mest.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Onder het mom van ‘veilig werken wordt beloond’ loopt ook in februari en maart nog de campagne #boerveilig. Heb jij aanpassingen gedaan om je erf veiliger te maken? Maak een foto of filmpje van je tip of aanpassing en stuur deze naar communicatie@najk.nl.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever zat met verschillende politieke partijen in het hooi om hen te vragen naar wat zij voor de jonge boeren en tuinders gaan betekenen. De filmpjes komen begin maart online. Houd onze sociale media dus goed in de gaten.
 • Ook in maart staan er weer verschillende webinars in samenwerking met onze partners op de planning. Samen met een aantal dagelijks bestuurders en medewerkers werd hier in februari de fundering voor gelegd.

Wat doet NAJK voor jou in maart?

Natuurlijk zit NAJK in maart ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Portefeuillehouder leefomgeving, Harold Overmars, is op 4 maart te gast bij de Groenpact manifestatie, een talkshow over onze groene uitdagingen met Carola Schouten (LNV) en Frans Timmermans (Vice-President voor de Europese Green Deal.
 • De eerste twee weken van maart staan in het teken van de verkiezingen: houd social media en je mailbox in de gaten voor het laatste nieuws!
 • Op 9 maart organiseert NAJK samen met Kamps de Wild een webinar over hybride gewasbescherming. Wil jij het beste voor je gewas? Sluit dan ook aan om 20:00 uur.
 • Op 24 maart vindt het laatste webinar plaats van het drieluik over bedrijfsovername. Zorg dat je erbij bent!

Wat deed NAJK voor jou in januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK-voorzitter Roy Meijer stond met een interview in de Nieuwe Oogst. Hij ziet dat er anno 2021 belangrijke keuzes gemaakt moeten worden over de landbouw in Nederland.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes was aanwezig bij een webinar van GrAJK over Pireco, een bedrijf dat biostimulanten ontwikkelt en verkoopt.
 • Het CBS publiceerde de cijfers over bedrijfsopvolging in de agrarische sector. Deze cijfers lieten zien dat de lobby van NAJK niet zonder reden is: meer dan de helft van de agrarische bedrijven heeft geen opvolger. Ondersteuning van jonge boeren en tuinders blijft broodnodig. Lees hier het persbericht.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts, met de portefeuille bedrijfsovername en projectmedewerker Liesbeth waren namens NAJK aanwezig bij de online BioKennisWeek 2021. Als NAJK-lid kon je gratis meedoen aan de online workshop Bioboer zoekt Bioboer: een inspirerende bijeenkomst over bedrijfsovername of starten.
 • Op 20 januari organiseerde NAJK samen met Royal Reesink een pubquiz voor haar leden. Maar liefst 85 teams streden mee om de felbegeerde titel ‘slimste provincie van Nederland’. Hoewel een team uit Groningen (GrAJK) op nummer één belandde, was het toch Zeeland (ZAJK) die met de eer mocht strijken. Al met al een erg geslaagde avond!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving, Harold Overmars) ging in gesprek met LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), LTO, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten over de overgangsgebieden.
 • Het bestuur en de medewerkers van NAJK gingen op zoek naar een nieuwe collega. En met succes! Op 1 maart start er een nieuwe projectmedewerker die zich onder andere bezig gaat houden met weidegang en agrarisch waterbeheer.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, is achter de schermen druk bezig om het vernieuwde ledensysteem van NAJK in goede banen te leiden.
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw ging in overleg met Hans de Keijzer, de Coördinator Effectief Middelenpakket van BO-Akkerbouw over de mogelijkheden binnen de gewasbeschermingslobby.
 • Portefeuillehouder internationaal, Willem Voncken, voerde een leuke discussie met jonge boeren over hoe zij ondersteunt zouden moeten worden in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).
 • Het jaar 2021 begon goed voor de vijf jonge agrarisch ondernemers die als winnaars uit de bus kwamen bij ‘De Toekomst Begint Vandaag’. Deze actie van NAJK en Rabobank biedt jonge boeren en tuinders professionele ondersteuning bij een grote verandering of cruciaal punt in hun professionele leven. Eind januari leerden de jonge ondernemers elkaar en elkaars uitdagingen kennen tijdens de online startbijeenkomst. Lees meer.
 • NAJK pleit voor het schrappen van de doelstelling om in 2035 de stikstofreductie te halveren. Deze doelstelling is simpelweg onhaalbaar. Na bijna twee jaar onderhandelen wordt het tijd om de spreekwoordelijke handen ineen te slaan. Want: tijd is geld, onze jonge boeren en tuinders moeten door!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts was aanwezig bij de eerste online bijeenkomst van de Interpolis Jongerenraad. Jongeren uit verschillende plekken van het land en uit verschillende agrarische sectoren wisselen kennis met elkaar uit en inspireren elkaar over risicomanagement.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Onder het mom van ‘veilig werken wordt beloond’ gingen wij eind januari van start met de campagne #boerveilig. Heb jij aanpassingen gedaan om je erf veiliger te maken? Maak een foto of filmpje van je tip of aanpassing en stuur deze naar communicatie@najk.nl. Meedoen kan nog tot en met 28 februari!
 • In januari werd ook de eerste online BoerVeilig-avond gehouden. Wil je met jouw AJK-afdeling ook graag zo’n webinar organiseren? Kijk voor meer informatie op onze site.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, is druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het online Bodem Event: het leukste Bodem Event voor jongeren op 1 februari 2021!
 • Harold Overmars, portefeuillehouder leefomgeving, schreef een interessante column met als titel ‘Het gevecht om het landschap, vroeger wist Nederland daar wel raad mee’. Nederland heeft volgens Harold maar één ding nodig om te doen waar we in Nederland het beste in zijn. Lees meer hierover in zijn column!
 • In de maanden februari en maart staan er verschillende webinars in samenwerking met onze partners op de planning. In januari werd hier samen met een aantal dagelijks bestuurders en medewerkers de fundering voor gelegd.

Wat doet NAJK voor jou in februari?

Natuurlijk zit NAJK in februari ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • We beginnen de maand februari goed met het leukste online Bodem Event voor jongeren. Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, zal dit event samen met GAJK-bestuurder Bob Keurentjes aan elkaar praten.
 • Samen met onze partners Flynth en Rabobank organiseren wij een drieluik aan webinars over het, o zo belangrijke, onderwerp bedrijfsovername. Noteer 10 en 24 februari en 24 maart alvast in de agenda en houd onze Facebookpagina en website in de gaten voor meer informatie.

Wat deed NAJK voor jou in december?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Portefeuillehouder bedrijfsovername, Eke Folkerts en algemeen secretaris, Neline Both hadden een online afscheid georganiseerd voor Carla Boonstra van het ministerie van LNV. Een waardevol contact voor onze organisatie.
 • Per 1 december 2020 biedt NAJK naast de BodemBattles ook BodemMasters aan: een interessante invulling van een schoolles of AJK-avond met het thema bodem. De BodemMasters zijn zelfs online te volgen, dus volledig coronaproof. Stuur een mailtje naar cklok@najk.nl voor meer informatie!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, was op 3 december aanwezig bij het Meat Café, een jaarlijkse bijeenkomst van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Dit keer ging het over ‘true pricing’ en de vleestaks. Een hele interessante webinar om te volgen en vooral te merken hoe dit leeft in de vleesverwerkende sector.
 • De stikstofwet is aangenomen! Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurders Marije Klever (melkveehouderij) en Harold Overmars (leefomgeving) hebben zich ook in december voor de volle 100% ingezet binnen het stikstofdossier.
 • In december verscheen ook de achtste stikstofupdate bij onze leden in de mailbox. Met deze speciale nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het stikstofdossier.
 • NAJK heeft samen met andere natuurorganisaties een verzoek gedaan aan minister Schouten om gezamenlijk aan de slag te gaan met overgangsgebieden. NAJK wil dat er vanuit Programma Natuur wordt geïnvesteerd in agrarisch beheer van gronden, waardoor geld vanuit deze pijler ook daadwerkelijk bij de boer terecht komt. Lees hier het hele bericht.
 • Op 7 december is de zesde openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) van start gegaan. Jonge Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen. NAJK laat in dit bericht zien wat de JOLA in jouw provincie inhoudt.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts met de portefeuille bedrijfsovername heeft in december bij verschillende provincies presentaties gegeven over de JOLA, waarbij heel gerichte en specifieke vragen werden gesteld. Een thema dat leeft onder onze leden!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, is druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het online Bodem Event: het leukste Bodem Event voor jongeren op 1 februari 2021!
 • Op 12 december was het weer BNDR-tijd. De winnaar van de foto-actie werd bekend gemaakt, Roy Meijer en Harold Overmars stelden zich voor en er was aandacht voor landschapsinrichting.
 • Tot en met 13 december kon je jezelf inschrijven voor De toekomst begint vandaag, het gezamenlijke project van NAJK en de Rabobank, waarbij vijf NAJK-leden de kans krijgen op persoonlijk bedrijfsadvies op maat w.v. €2.500,- We hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. In januari stellen we de deelnemers aan jullie voor.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij ging samen met onze projectleider, Marloes van Schaik, in gesprek over een mogelijk nieuw project. Hopelijk hierover snel meer!
 • Op 14 december nam NAJK je, samen met subsidieadviseurs van Flynth, mee in de wereld van de JOLA-aanvraag. Want wat komt er nou precies bij zo’n aanvraag kijken? Tijdens een webinar gaven we handvatten en tips om een JOLA-subsidie aan te vragen en er was gelegenheid tot het stellen van vragen.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. In december werden de prijswinnaars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. Deze kleurwedstrijd spoorde de kinderen tot en met twaalf jaar aan om bewust stil te staan bij de mogelijke gevaren op en rond het erf en de bijbehorende oplossingen.
 • Tim van der Mark, portefeuillehouder intensief, schreef een interessante column met als titel ‘de boer als watergeus’. Als je het verhaal van de watergeuzen eens nader onder de loep neemt, zie je volgens onze dagelijks bestuurder gelijkenissen met wat er zich momenteel afspeelt in de Nederlandse landbouw. Lees meer hierover in zijn column!
 • Het dagelijks bestuur wenste jullie allemaal, namens NAJK, hele fijne feestdagen en een gezond en vruchtbaar nieuwjaar!

Wat doet NAJK voor jou in januari?

Natuurlijk zit NAJK in januari ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In januari worden de deelnemers van De Toekomst Begint Vandaag, het gezamenlijke project met Rabobank, bekend gemaakt. Welke vijf jonge ondernemers gaan er met het bedrijfsadvies t.w.v. €2.500,- vandoor?
 • Op woensdag 20 januari organiseren we samen met onze partner Royal Reesink een pubquiz voor onze leden. Welke AJK is de slimste? Aanmelden kan tot en met maandag 18 januari!

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder Marije Klever ging in gesprek met de Groene Kring, de belangenvereniging voor jonge boeren in Vlaanderen, over het onderwerp pacht. Goed om over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.
 • Op 3 november heeft het ministerie van LNV de ‘Regeling Gerichte opkoop veehouderijen’ gepubliceerd. Voor jonge boeren die piekbelasters zijn, is dit een regelrechte strop. NAJK vindt het beroepsverbod bij opkoop absurd en sprak haar onrust uit in een nieuwsbericht.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, hielp de jonge boeren in Tanzania door online vragen te beantwoorden en actieplannen te bespreken met Agriterra.
 • Tot en met 9 november konden politieke partijen in de Tweede Kamer schriftelijk input leveren op het voorstel Omgevingswet over stikstofreductie en natuurverbetering. NAJK heeft de politieke partijen laten weten het wetsvoorstel niet te ondersteunen. Lees hier.
 • NAJK mocht in november weer een BodemBattle verzorgen! Neem jij ook graag een ‘duik in de bodem’? Vanaf december zijn er ook speciale BodemMasters beschikbaar voor zowel scholen als AJK’s. Beide kunnen coronaproof worden uitgevoerd. Stuur een mailtje naar cklok@najk.nl voor meer informatie!
 • Op 10 november startte de trilogen: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers gingen met elkaar in onderhandeling over het nieuwe GLB. NAJK en CEJA Young Farmers pleitten voor minimaal 4% van het budget voor jonge boeren!
 • November stond in het teken van de lancering van De toekomst begint vandaag, het gezamenlijke project van NAJK en de Rabobank, waarbij vijf NAJK-leden de kans krijgen op persoonlijk bedrijfsadvies op maat. Sta jij ook voor een grote verandering of cruciaal punt in je professionele leven? Je kunt je nog tot 13 december 2020 inschrijven om kans te maken op één van de vijf adviezen t.w.v. €2.000,-
 • Op 11 november gingen Roy Meijer, namens NAJK, en Trienke Elshof, namens LTO Nederland, in gesprek met de Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD). Een open gesprek waarbij de vele vragen vanuit de sector werden meegenomen. Je luistert het hier terug!
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken, was aanwezig bij de Civil Dialogue Group (CDG) sugar. Tijdens deze bijeenkomst werd hij bijgepraat over de suikermarkt in de wereld. Er werd teruggeblikt op het afgelopen jaar en gekeken naar de verwachtingen voor de toekomst.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was aanwezig bij de Nationale Bodemtop 2020, welke dit jaar online plaatsvond. Hij kreeg een overzicht van wat er sinds de vorige bodemtop heeft plaatsgevonden en er kwamen een boer en een bodemdeskundige vertellen over hun ervaringen.
 • Zowel (oud-)voorzitter Andre Arfman als portefeuillehouder melkveehouderij, Marije Klever hebben zich weer ingezet voor alle zaken rondom het stikstofdossier.
 • Op 13 november werd er een speciale digitale NAJK-ledenavond over stikstof georganiseerd waarin we jullie hebben bijgepraat en de gelegenheid hebben gegeven tot het stellen van vragen en het delen van jullie zorgen en frustraties. Een interessante avond welke naar ons mening zeker voor herhaling vatbaar is.
 • Willem Voncken, portefeuillehouder internationaal, schreef een pakkende column met als titel ‘hoe doe je het tegenwoordig nog goed?’. “Het lijkt wel alsof wij boeren van alles het probleem zijn. Komt er een nieuw maatschappelijk probleem op tafel? Grote kans dat er met het vingertje naar de boer gewezen wordt”, aldus Voncken. Maar toen ging er bij Willem een lampje branden! Benieuwd welke ingeving hij kreeg? Lees het in zijn column!
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark zette weer alles op alles om ons ledensysteem nieuw leven in te blazen. Hopelijk hierover snel meer!
 • Je had tot en met 22 november de kans om mee te doen aan de fotowedstrijd van NAJK. We hebben superleuke inzendingen mogen ontvangen. Benieuwd of jouw foto met de felbegeerde NAJK-trui wordt beloond? Houdt onze Facebookpagina en de BNDR van december goed in de gaten!
 • Onderzoek van Investico, platform voor journalistiek onderzoek, concludeerde dat het ‘stikstofprobleem’ simpel op te lossen is met het opkopen van slechts enkele agrarische piekbelasters. NAJK baalt dat deze ophef zo groots werd uitgemeten en hiermee wederom de landbouw onterecht in een negatief daglicht wordt gezet.
 • NAJK heeft een nieuwe voorzitter! De jonge melkveehouder Roy Meijer is tijdens de algemene ledenvergadering op 26 november 2020 unaniem verkozen tot de nieuwe dagelijks bestuurder. Hij treedt hierbij in de voetsporen van Andre Arfman, die na ruim 4,5 jaar de voorzittershamer doorgeeft. Hij stelt zich graag aan jullie voor!

Wat doet NAJK voor jou in december?

Natuurlijk zit NAJK in december ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 7 december wordt de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) weer opengesteld. Jonge Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen op het bedrijf.
 • Op 12 december is het weer BNDR-tijd! Houd de brievenbus goed in de gaten, want er is weer voldoende leesvoer.
 • Maandagavond 14 december houdt NAJK een webinar over de JOLA-regeling. Een subsidieadviseur van Flynth zal je meenemen in de wereld van de JOLA-aanvraag. Want wat komt er allemaal bij een aanvraag kijken? Deze adviseur geeft tips en gaat samen met jou op zoek naar het antwoord op jouw vragen. Bereid je goed voor op je JOLA-aanvraag en volg het webinar.
 • Het dagelijks bestuur wenst jullie namens NAJK hele fijne dagen toe en een spetterend 2021!

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij een presentatie over de GLB-pilots. Volgens hem liggen er veel ideeën en zijn veel van deze ideeën ook mogelijk, maar moet er wel goed naar de verdere inrichting worden gekeken.
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, deed namens NAJK een noodoproep aan alle politici van Nederland: help de jonge boer!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, ging in gesprek met de minister en andere belangenbehartigers over het mestbeleid. Marije heeft hier duidelijk aangegeven er van te balen dat er zo weinig terugkomt in de contouren van de visie van NAJK en daarbij nadrukkelijk haar zorgen met betrekking tot de diversiteit tussen gebieden en bedrijven geuit.
 • Andre Arfman, voorzitter van NAJK, nam plaats in de jury van het traject de Groene Groeiers van VNO-NCW. De jury mocht 15 innovaties binnen de agrarische sector beoordelen.
 • NAJK mocht in oktober maar liefst vijf BodemBattles verzorgen op scholen! Neem jij ook graag een ‘duik in de bodem’? Vanaf december zijn er ook speciale BodemMasters beschikbaar voor zowel scholen als AJK’s. Beide kunnen coronaproof worden uitgevoerd. Stuur een mailtje naar communicatie@najk.nl voor meer informatie!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts ging in gesprek met Flynth over de mogelijkheden voor zij-instromers en hoe het huidige platform Boer zoekt Boer verbeterd zou kunnen worden.
 • NAJK werd, net als heel agrarisch Nederland, teleurgesteld door de stikstofwet van het kabinet. In deze wet ontbreekt het wederom aan toekomstperspectief voor de agrarische sector. Lees hier het persbericht van NAJK.
 • Het kabinet presenteerde haar nieuwe voorstellen om uit de stikstofcrisis te komen. DAJK-voorzitter Roy Meijer gaf namens NAJK in de studio van Nieuwe Oogst toelichting op de voorstellen en de inzet van de belangenbehartigers van de landbouw. Kijk hier het interview terug.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij een klimaatoverleg van de landbouw, waar uitgebreid werd stilgestaan bij de bossenstrategie.
 • NAJK is sinds oktober officieel lid van het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens: de BO Akkerbouw. “Met het lidmaatschap krijgt NAJK een volwaardige plek aan tafel wat past bij het belang van jonge boeren voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw”, aldus Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw.
 • Portefeuillehouder melkveehouderij, Marije Klever, nam deel aan het overleg over een heuse bemestingsapp. Er wordt hard gewerkt aan een app die helpt bij het vinden van een goed uitrijmoment en in de toekomst bij de borging van weidegang.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes met de portefeuille akkerbouw was aanwezig bij een presentatie van de Koepel Groene Gewasbescherming. Onderzoekers van de WUR presenteerden hier hun voortgang en de voorlopige resultaten.
 • Willem Voncken, de portefeuillehouder internationaal, is druk bezig geweest met de stemmingen binnen de EU over het nieuwe GLB.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman schreef een pakkende column met als titel ‘‘Stop met het eten van vlees en verbeter de wereld!’. Een uitspraak die hij helaas regelmatig tegenkomt in verschillende discussies rondom onderwerpen als klimaat en stikstof. “Wat mij betreft is het prima om hier een discussie over te voeren, maar dan moet deze wel eerlijk zijn,” aldus Arfman.
 • Eke Folkerts, onze dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, was 22 oktober aanwezig bij het webinar van Boer zoek Boer. Maar liefst 135 bedrijfsovernemers en -overdragers sloten hierbij aan, stelden hun vragen en gingen met elkaar in gesprek. Zeker de moeite waard om terug te kijken!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts, was ook aanwezig bij het webinar van LNV over het Vermogensversterkend Krediet (VVK). Een aanrader als je onlangs een agrarisch bedrijf bent gestart of over hebt genomen.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, ging met verschillende partijen in overleg over de zogeheten bietenzaadcoating. Er is een nieuwe vrijstelling aangevraagd. Er is een brief gestuurd naar een aantal politieke partijen om ervoor te zorgen dat ze zich bewust blijven van de noodzaak en ons blijven steunen.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Oktober stond in het teken van de kleurwedstrijd. Deze kleurwedstrijd spoorde de kinderen tot en met twaalf jaar aan om bewust stil te staan bij de mogelijke gevaren op en rond het erf en de bijbehorende oplossingen. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de winnende kunstwerken!
 • Zowel voorzitter Andre Arfman of dagelijks bestuurder Willem Voncken kregen een update van CEJA over de standpunten die zijn ingenomen door zowel het Europees parlement als de Europese Raad. Daarna werden de aandachtspunten voor de komende tijd nader onder de loep genomen.
 • Harold Overmars werd op 29 oktober unaniem verkozen tot de nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving. Hij stelt zichzelf voor in de volgende video!
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, sloot zich voor de tweede keer aan als online Agripooler in Vietnam. Door middel van video’s en videocalls probeerde hij de coöperaties daar te inspireren om jongeren meer bij hun organisatie te betrekken.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK in november ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK en LTO Nederland organiseren een webinar over de stikstofwet. We gaan in gesprek met Tweede Kamerleden Mark Harbers (VVD) en Jaco Geurts (CDA). Houdt onze social media kanalen in de gaten.
 • Op vrijdagavond 13 november organiseert NAJK een digitale ledenbijeenkomst over stikstof. Er is veel gaande en er komt van alles in het nieuws. NAJK-leden krijgen ruim de mogelijkheid om alle vragen te kunnen stellen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, neemt weer deel aan de CEJA-vergadering. Belangrijk onderwerp op de agenda is het nieuwe GLB en de nationale invullingen daarvan.
 • In november vindt de verkiezing van de nieuwe voorzitter van NAJK plaats, spannend! Na bijna 4,5 jaar zit Andre zijn termijn erop en neemt hij afscheid als voorzitter.

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op de eerste vrijdag van september was het tijd voor de MaïsChallenge Masterclass 2020, een dag waar de deelnemers klaar werden gestoomd voor de laatste fase van de Challenge.
 • Voorzitter Andre Arfman ging in gesprek met RVO, waar ze dieper in gingen op het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Een goed gesprek waarin beide partijen de actualiteiten en frustraties hebben kunnen delen.
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, stond in de Nieuwe Oogst met een artikel over buiten familiaire bedrijfsovername.
 • Volgens NAJK moeten er eerst andere stappen worden gezet alvorens we overgaan op extern salderen. Om de ernst van de situatie duidelijk te maken schreef NAJK een persbericht.
 • Dinsdagavond 8 september heeft minister Schouten via een Kamerbrief inzicht gegeven in de nieuwe contouren van het mestbeleid. Naar aanleiding van deze maatregelen schreef NAJK het persbericht: Maak van het mestbeleid geen schijtbeleid!
 • Voorzitter Andre Arfman leverde zijn bijdrage aan de Prinsjesdagcampagne #vooronsland waarin boeren en tuinders werden opgeroepen om aan te geven waarom ze over tien jaar nog boer willen zijn.
 • Hoewel Aeres Hogeschool Dronten en al samenwerkten op evenementen en tijdens projecten, hebben ze met een samenwerkingsovereenkomst besloten om nóg nadrukkelijker samen te gaan werken en de krachten te bundelen. Samen staan ze sterk voor de belangen van jonge ondernemers!
 • Op 12 september was het weer BNDR-tijd. De winnaar van de foto-actie werd bekend gemaakt, Eke Folkerts stelde zich voor en er was aandacht voor de financiële gezondheid in crisistijd.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes met de portefeuille akkerbouw schreef een column met als titel ‘De Europese bietenbrug opgaan’. Volgens hem is er wel degelijk toekomst in de bietenteelt, maar dan moet er eerst iets veranderen.
 • Joline Brouwers vertegenwoordigde NAJK in Brussel op het gebied van Arable COP’s (Cereals, Oilseeds and Protein Sectors).
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. In de week van 14 t/m 18 september vond de Veilig op 1-Week plaats van de groene en agrarische sector. Tijdens deze week lag de focus op machineveiligheid. Door een ervaringsverhaal te delen en een kleurwedstrijd op te zetten besteedde BoerVeilig extra aandacht aan dit onderwerk.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, ging in gesprek met ForFarmers over de nieuwe beleidsregels rondom extern salderen.
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, sloot zich drie dagen aan bij een online missie van Agriterra in Vietnam. Door middel van video’s en videocalls probeerden ze de coöperaties daar te inspireren om jongeren meer bij hun organisatie te betrekken.
 • In september ging de zoektocht naar een extra bestuurslid voor de nieuwe portefeuille leefomgeving gestaag verder. Wordt vervolgd!
 • Bestuurder Eke Folkerts was aanwezig bij de opening van de SIA-projecten in Regio Noord. Binnen deze projecten wordt het thema ‘bedrijfsovername’ nader onder de loep genomen.
 • Portefeuillehouder intensief, Tim van der Mark, is geïnterviewd voor het online magazine ‘Food inspiration’, waarin aandacht wordt gevraagd voor de verschillende verhalen van jonge agrarisch ondernemers.

Wat doet NAJK voor jou in oktober?

Natuurlijk wordt er in oktober ook veel door NAJK georganiseerd. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 22 oktober is het de dag van de Webinars bij NAJK! ‘s Middags staat er een Webinar gepland over het Vermogensversterkend Krediet (VVK). Dit is onderdeel van het bedrijfsovernamefonds. ‘s Avonds is de Webinar van Boer zoekt Boer over buiten familiaire bedrijfsovername aan de beurt. Kijk voor meer informatie op www.najk.nl.

Wat deed NAJK voor jou in augustus?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in augustus? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, schoof aan bij het radioprogramma Buro de Vries om onder andere te praten over de boeren en haar blik op de toekomst.
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark met de portefeuille intensief schreef een column over de gekke zomer van 2020. Een column met een belangrijke boodschap.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren. In augustus verschenen er verschillende wist je datjes op onze Facebookpagina om mensen bewust te laten worden van de gevaren op en rondom het erf.
 • Er heerste opluchting bij NAJK toen de minister van LNV eindelijk liet weten de voermaatregel van tafel te vegen.
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, schreef samen met LTO, NAV en BO-akkerbouw een brief aan de minister van LNV over het legaliseren van de bietenzaad coating. Lees hier meer.
 • Bestuurder Eke Folkerts was aanwezig bij de opnames voor het digitale programma ‘zitten met Henk’, waarbij verdiepende gesprekken worden gevoerd met ondernemers in crisistijd.
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken met de portefeuille internationaal ging in gesprek over het FARMFIT-event: een tweedaags symposium in Duitsland waarbij voorlopers en innovatieve boeren en tuinders van over de hele wereld samen worden gebracht. Wellicht kan NAJK hier ook iets voor betekenen.
 • In augustus werden de eerste sollicitatiegesprekken gevoerd tijdens de zoektocht naar een extra bestuurslid voor de nieuwe portefeuille leefomgeving. Wordt vervolgd!
 • Ook in augustus is er weer hard gewerkt om het kantoorpand in Utrecht van de nodige make-over te voorzien. Het einde lijkt eindelijk in zicht!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts ging in gesprek met Ron Methorst, Lector Omgevingsinclusief Ondernemen op de Aeres Hogeschool Dronten. Hier werden de lopende SIA-projecten nader onder de loep genomen en gekeken naar een passende koppeling naar het Kenniscentrum Bedrijfsovername.
 • In augustus was het weer tijd voor een leuke winactie. Degene die de agrarische sector het mooist, leukst of grappigst in beeld wist te brengen wint de enige echte NAJK-trui. Heb je meegedaan? Houd dan de komende BNDR en de Facebookpagina goed in de gaten!
 • Eke Folkerts werd geïnterviewd door de nieuwe oogst over buitenfamiliaire bedrijfsovername.

Wat doet NAJK voor jou in september?

Natuurlijk wordt er in september ook veel door NAJK georganiseerd. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op vrijdag 4 september is het tijd voor de MaïsChallenge Masterclass 2020, een dag waar de deelnemers klaar worden gestoomd voor de laatste fase van de Challenge.
 • De tweede zaterdag van september is het weer BNDR-tijd!
 • Er zit een mooie samenwerking aan te komen, houd de website en socials goed in de gaten!

 

Wat deed NAJK voor jou in juli?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juli? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Het NAJK-bestuur is in gesprek geweest met Hugo de Jonge, de lijsttrekker van het CDA. Tijdens deze online bijeenkomst hebben ze per portefeuille hun dilemma’s gedeeld en zorgen geuit over de toekomst van de agrarische sector.
 • NAJK riep minister Schouten op om de motie Geurts/Harbers uit te voeren. Deze motie vraagt om doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving van de voermaatregel en de aangedragen alternatieven. Op deze manier hoopten we een stap te kunnen zetten richting herstel en vertrouwen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, ging samen met andere belangenbehartigers in gesprek met minister Carola Schouten over een alternatief voor de gestelde voermaatregel. Helaas werd deze niet uitvoerbaar geacht.
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername werd geïnterviewd door zowel de Nieuwe Oogst als de Boerderij over haar kersverse functie binnen NAJK.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren. In juli verschenen de eerste twee ervaringsverhalen en de zelftest voor het project BoerVeilig. Heb jij je bedrijf al getest?
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken met de portefeuille internationaal ging in gesprek met Euryfa, een Europese organisatie die jongeren van de hele EU samen wil brengen. Zo hopen ze tot een duurzaam voedsel systeem te komen. Een systeem waar de stem van de boeren en tuinders uiteraard niet mag ontbreken.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever was aanwezig bij het derogatie-overleg met het ministerie van LNV.
 • Via deze video heeft NAJK samen met dagelijks bestuurders en leden haar noodkreet laten horen over de toekomst van jonge boeren en tuinders: “Wij jonge boeren zien nog een toekomst in Nederland, maar wil de Nederlandse overheid ook nog een toekomst voor ons?”
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw en Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, werden gefilmd voor een training van Agriterra.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Eke Folkerts, nam deel aan een bijeenkomst over de onafhankelijke adviseur georganiseerd door het ministerie.
 • Om de onhoudbare situatie rondom de voermaatregel te laten zien, heeft NAJK de ‘Nieuwe Schijf van 5’ ontworpen. Benieuwd hoe deze er na het invoeren van alle maatregelen uit komt te zien? Bekijk het hier.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille Internationaal, Willem Voncken, en voorzitter Andre Arfman, hebben weer deelgenomen aan de vergadering van het Europees overkoepelend orgaan voor jonge boeren, CEJA. Hier hebben ze gesproken met EU-commissaris Wojciechowski en aangegeven dat het niet werkt om alleen maar nieuw beleid en regels te maken om bepaalde doelen te bereiken. Jonge boeren moeten enthousiast gemaakt worden om te innoveren en te verduurzamen.
 • In juli stonden er weer een aantal activiteiten rondom het thema klimaat gepland, waar onder andere dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes bij aanwezig was. Het klimaat blijft voor NAJK een belangrijk onderwerp in relatie tot de toekomst van jonge boeren en tuinders.
 • Het kantoorpand in Utrecht kon wel een opknapbeurt gebruiken. In juli hebben bestuurders vanuit het hele land geholpen met slopen. Vanaf nu kan het alleen nog maar mooier worden!
 • NAJK is altijd druk bezig om de communicatie naar en van haar leden te kunnen verbeteren. Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, gaf een presentatie over het mogelijke nieuwe ledensysteem met een aantal interessante mogelijkheden.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, schreef een pakkende column over de grote verschillen tussen beleidsmakers en boeren.
 • In juli vond het jaarlijkse overleg plaats tussen NAJK en haar partners. Dit keer niet op kantoor, maar bij Kamps de Wild BV, tussen de verschillende machines. Op naar weer een prachtig jaar met een fijne samenwerking!
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, ontving Andre Hoogendijk van de BO-Akkerbouw bij hem thuis op het bedrijf.
 • NAJK nam op 22 juli deel aan de protesten in de Bilt om aandacht te vragen voor de onterechte behandeling van de agrarisch ondernemer binnen het stikstofdossier. Andre Arfman, voorzitter NAJK, riep tijdens zijn toespraak bij dit protest de overheid op om constructief en eerlijk met de sector samen te werken: “Ze moeten zich houden aan feiten in plaats van halve waarheden.”
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever was te zien bij Op1 over het protest tegen de stikstofmaatregelen. Bekijk hier het fragment.
 • Aangezien de gesprekken met het LNV weinig goeds opleverden, hebben NAJK en LTO Nederland besloten om de gesprekken met het ministerie van LNV over de voerspoormaatregel te staken. Verder praten lijkt zinloos zolang het alternatieve plan van de sector als ‘onuitvoerbaar’ wordt bestempeld én er geen PBL-doorrekening is.
 • De maand juli stond voor NAJK ook in het teken van de zoektocht naar een extra bestuurslid voor de nieuwe portefeuille leefomgeving, welke een groot aantal complexe dossiers (stikstof, klimaat en biodiversiteit) onder zijn of haar hoede zal nemen. Wordt vervolgd!

Wat doet NAJK voor jou in augustus?

Hoewel augustus bij NAJK grotendeels in het teken staat van vakantie, opladen en plannen maken, zitten we natuurlijk niet stil. Lees het laatste nieuws op NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Om alle leden in september weer te kunnen verblijden met ons ledenblad de BNDR, worden in augustus nog de laatste puntjes op de ‘i’ gezet.
 • NAJK zal ook in augustus zich blijven focussen op het stikstofdossier. Houdt onze website in de gaten voor onze activiteiten op dit onderwerp.

 

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft gereageerd op de internetconsultatie over de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering. Dit wetsvoorstel introduceert een streefwaarde en een programma met maatregelen om de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen en de natuur in die gebieden te verbeteren.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, en NAJK-voorzitter Andre Arfman werkten in samenwerking met verschillende melkveebelangenorganisaties en Nevedi aan een alternatief voor de voermaatregel.
 • Er was weer een digitale vergadering van CEJA. Hierin is gesproken over de Green Deal. Dagelijks bestuurders Willem Voncken en Andre Arfman waren aanwezig.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, was bij een kwartaaloverleg portefeuillehouders omgeving en natuur bij LTO. Hier werden de stikstofaanpak en het rapport Remkes besproken, maar het ging ook over wolven en de bossenstrategie.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was bij de alv van GrAJK om een update te geven over de stand van zaken in de verschillende portefeuilles van NAJK.
 • NAJK is opgelucht dat er nu duidelijkheid is en de derogatie verlengd is. De extra maatregelen die gesteld zijn, maken de derogatie wel minder praktisch.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, heeft een overleg bijgewoond van het ministerie van LNV over de brug tussen kringlooplandbouw en de consument.
 • Het is voor de partners van NAJK nu mogelijk om kennisartikelen te delen op najk.nl. Deze artikelen geven jonge boeren en tuinders de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de sector.
 • NAJK doet mee aan het project van HAS Den Bosch met als titel ‘ruimte voor transitie’. Deze maand was er een sessie over personalised food.
 • Dagelijks bestuurders, Marije Klever en Andre Arfman hadden een bezoek van minister Schouten bij een NAJK-lid. De minister heeft aangegeven het komende jaar te hopen de prioriteit weer te kunnen verschuiven naar het perspectief bieden voor (jonge) boeren en verdere uitwerking van haar visie. Ook nodigt ze ons van harte uit om te komen met een visie en aan te geven wat wij nodig hebben bij de uitvoering daarvan.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, heeft aan Volt Europa de standpunten van NAJK op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid toegelicht.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij een overleg van Farmers learning community. Dit gaat om het opzetten van een platform waarbij boeren kunnen leren van andere boeren. Dit om de (mede door LNV) ingezette weg naar het benoemen van diverse adviseurs op het boerenerf wat te beperken en het beschikbare budget naar het boerenerf te halen. Idee is dat ervaringen worden gedeeld of juist dat de mogelijkheid geboden wordt om via het platform vragen over specifieke uitdagingen te kunnen stellen bij collega’s. Boeren die kennis delen krijgen daarvoor dan mogelijk een vergoeding.
 • NAJK heeft een bijeenkomst gehouden met de juristen van FarmConsult van ForFarmers over stikstof. Bij deze bijeenkomst waren de provinciaal bestuurders aanwezig die lobbyen in de provincies.
 • Dagelijks bestuurder, Marije Klever, zat bij het Pacht Panel, een panel georganiseerd door LTO in de vorm van een webinar. Aanleiding was de visie van LTO over pacht. Deze visie sluit goed aan bij die van NAJK.
 • NAJK heeft een nieuwe bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername. Eke Folkerts is tijdens de algemene ledenvergadering op 25 juni 2020 unaniem verkozen als de nieuwe dagelijks bestuurder. Ze neemt hiermee het stokje over van Sietse Draaijer.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw was bij de bestuursvergadering van BO-Akkerbouw.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was bij een overkoepelend bestuurlijk overleg van het ministerie over de vier agromaatregelen (voer, weidegang, mest en opkoop).
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken was bij de CEJA-vergadering. Hierin zijn de resultaten 2019 doorgesproken en de begroting 2020 en 2021.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, was bij een overleg over de gevolgen van het coronavirus op de verschillende sectoren. Hierbij werd gesproken over marktgevolgen, maar ook over inzet van personeel en de inzet van NL op kwalitatief hoogwaardig voedsel.
 • Dagelijks bestuurders Willem Voncken en Andre Arfman hadden een overleg over het GLB/NSP.
 • De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zijn in volle gang. NAJK heeft daarom zowel schriftelijk als via gesprekken input gegeven voor de verkiezingsprogramma’s die de politieke partijen aan het opstellen zijn.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, was aanwezig bij het programma team klimaat van de duurzame zuivelketen, waar het ging over de diversiteitsmonitor.
 • NAJK is op zoek naar agrarische families die ondersteuning willen bij de bedrijfsopvolging! In september starten we samen met onder andere Windesheim een project waarbij we vooral de ‘zachte’ kant ervan begeleiden en ondersteunen.
 • Helaas heeft NAJK het NK veebeoordelen dit jaar moeten annuleren in verband met het coronavirus.
 • NAJK heeft een animatie ontwikkeld om duidelijk te maken waar we als belangenvereniging mee bezig zijn.
 • NAJK werkt samen met ZuivelNL, LTO Nederland, NMV, NZO en Stigas aan een veiliger boerenerf via het project BoerVeilig. Deze maand is de campagnewebsite gelanceerd: www.boerveilig.com
 • Sietse Draaijer schreef een blog over het idee van het ministerie van Financiën om de bedrijfsovernameregeling (BOR) af te schaffen en de invloed daarvan op de bedrijfsovername voor jonge boeren.
 • NAJK heeft de consultatie van het Ctgb ingevuld over het stapelen van gewasbeschermingsmiddelen. Ter voorbereiding is er een bijeenkomst geweest met portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, en een afvaardiging van akkerbouwers uit de provincies.

Wat doet NAJK voor jou in juli?

Natuurlijk wordt er in juli ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Eke Folkerts, neemt deel aan een bijeenkomst over de onafhankelijke adviseur georganiseerd door het ministerie.
 • NAJK neemt deel aan het project van HAS Den Bosch ‘ruimte voor transitie’. In juli zal daar weer een bijeenkomst van zijn waar dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes aan zal deelnemen.
 • NAJK is druk bezig met een check van het ledensysteem om te zorgen dat alles up-to-date is. Ontvang jij geen BNDR of nieuwsbrief, terwijl jij die wel zou moeten krijgen? Of zijn pas jouw gegevens veranderd? Geef dit dan aan ons door!
 • Er staan in juli een aantal activiteiten rondom klimaat gepland. Klimaat in relatie tot de toekomst van jonge boeren en tuinders is een belangrijk thema voor NAJK.
 • Willem Vonken, dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal en NAJK-voorzitter, Andre Arfman, zullen weer deelnemen aan de vergadering van het Europees overkoepelend orgaan voor jonge boeren, CEJA.