Wat deed NAJK voor jou in januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • In januari ging onze campagne Boeren houden van koeien opnieuw rond op de radio en tv.
 • NAJK deelde de vacature Bestuursondersteuner GrAJK, hierop kan nog steeds gereageerd worden.
 • Dagelijks bestuurders Ruben Klein Teeselink en Gerben Boom waren aanwezig op de nieuwsjaarsborrel van LNV.
 • Op 17 en 18 januari werden verschillende workshops van het project Boerenkansen aangeboden tijdens de Biokennisweek. NAJK-voorzitter Roy Meijer opende op woensdag de fysieke dagen.
 • Dagelijks bestuurder Coen van den Bighelaar mocht tijdens de Biokennisweek spreken bij de worshop (Bio)boer zoekt (Bio)boer, vanuit het project Boer zoekt Boer.
 • NAJK deelde de vacature Dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving hierop kan nog tot en met 25 februari gereageerd worden.
 • Op 18 januari vond de Agrarische jongerendag plaats, deze werd door onze voorzitter Roy Meijer afgesloten. Tijdens deze dag was NAJK aanwezig met een leuke winactie waar deelnemers een prijzenpakket konden winnen en ook het theater stuk dat ontwikkeld is door NAJK in samenwerking met LTO Noord en Food Hub was een groot succes.
 • In januari is er achter de schermen weer hard gewerkt aan de realisatie van een nieuw platform voor Boer zoekt Boer. Binnenkort meer hierover!
 • Algemeen secretaris Neline Both mocht donderdag 18 januari naar AJK Ederveen om meer te vertellen over NAJK.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurders Gerben Boom en Peter Meedendorp reisden af naar Berlijn voor de Grüne Woche.
 • Op zaterdag 27 januari gaf dagelijks bestuurder Wendy Kicken een informatie-avond aan AJK Midden Limburg om meer inzicht te geven over NAJK.
 • Mensen konden zich tot 31 januari aanmelden voor de MaïsChallenge 2024. Hier kwamen ruim 60 individuele aanmeldingen en vier scholenteams uit. Samen met deze deelnemers gaan we tijdens de MaïsChallenge 2024 de kennis van maïsteelt naar een hoger niveau brengen!

Wat doet NAJK voor jou in februari?

Natuurlijk zit NAJK ook in februari niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op donderdag 8 februari zit NAJK-voorzitter Roy Meijer bij het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de uitvoerbaarheid van beleid.
 • Ook in februari wordt er weer hard gewerkt aan het vernieuwde platform voor Boer zoekt Boer.

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Sinds 8 november is het weer mogelijk je in te schrijven voor de MaïsChallenge van NAJK, Limagrain en FrieslandCampina. Lees meer.
 • NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Onze projectleider Gerjanne van Esveld is hierbij aangesloten als Kennismatcher Melkveehouderij en vertelde hier meer over in dit interview.
 • Vrijdag 17 november organiseerde NAJK, samen met Agrofoodcluster, Firda en de visfederatie, een uitwisseling tussen de jonge boeren en visverwerkers. Lees meer.
 • In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november ging Foodlog in gesprek met jonge boeren. Zowel dagelijks bestuurder en pluimveehouder Wendy Kicken (zie hier) als dagelijks bestuurder Peter Meedendorp (zie hier) vertelden over hun gevoelens bij de politieke discussies en hoe zij kijken naar de toekomst.
 • NAJK organiseerde samen met Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst het Jonge Boeren Verkiezingsdebat in Dronten. Maar liefst 12 politieke partijen namen hier aan deel. Het debat is hier terug te kijken (vanaf 45:00 min.).
 • Deze maand stond grotendeels in het teken van de verkiezingen. NAJK heeft uiteraard geen stemadvies gegeven, maar heeft via verschillende kanalen (KiesKompas, extra nieuwsbrieven en het Jong Boeren Verkiezingsdebat) de standpunten voor de jonge boeren op een rij gezet en riep iedereen via een video op om te stemmen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Coen van den Bighelaar, was spreker bij een webinar van Taboer over ‘De dynamiek in agrarische familiebedrijven’. Deze is hier terug te kijken.
 • Op de Landelijke Onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw sprak NAJK-voorzitter Roy Meijer met andere jonge boeren en bestuurders in een panelgesprek over hun ervaringen met dit thema. Een belangrijk onderwerp tijdens dit gesprek was het verdienmodel van natuurinclusieve landbouw en de uitdagingen en kansen die hierbij komen kijken. Lees meer.
 • De laatste week van november werden er maar liefst drie BoerVeilig-bijeenkomsten in één week gegeven, allemaal in het Noorden van het land. Vraag jij ook binnenkort een bijeenkomst aan rondom de veiligheid op het erf?
 • Een groep Koreaanse jonge boeren en tuinders kwam naar het kantoor van NAJK in Utrecht. Algemeen secretaris Neline Both gaf hier een inhoudelijke presentatie over NAJK en de agrarische sector in Nederland

Wat doet NAJK voor jou in december?

Natuurlijk zit NAJK ook in december niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 6 december is de ontknoping van de allereerste EiwitChallenge van NAJK en Limagrain.
 • Begin december valt ons ledenblad BNDR weer bij alle leden en partners op de mat.
 • Maandag 10 december organiseren NAJK en Groene Kring het Europese Jonge Boeren gala in Antwerpen. Gevolgd door het CEJA-congres.

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • De nieuwe directeur bij NAJK, Anita Koops, stond met een interview in de Boerderij.
 • In oktober is de werving gestart voor het Jonge Boeren Verkiezingsdebat dat NAJK samen met Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst organiseert. Lees meer.
 • Op initiatief van Frans Timmermans, was er een werkbezoek op het melkveebedrijf van NAJK-voorzitter Roy Meijer. De lijsttrekker van GroenLinks-PvdA kreeg een rondleiding over het bedrijf en sprak met het dagelijks bestuur over verdienvermogen, verduurzaming en bedrijfsovername.
 • Dagelijks bestuurder Hilde Coolman was één van de genodigden tijdens de tweede editie van het Plant the Future diner. Tijdens het diner, onderstreepte LNV-minister Piet Adema, zich te willen inzetten voor de kabinetsdoelstelling van een 50/50 verhouding plantaardige/dierlijke eiwitten in ons eetpatroon.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp was voor CEJA op het Praesidium van COPA om de prioriteiten voor het mandaat 2023-2025 te presenteren.
 • In de maand oktober zijn er weer verschillende workshops en gastlessen gegeven vanuit de verschillende projecten van NAJK (BoerVeilig, BoerNatuurlijk! en Boerenkansen).
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer ging op woensdag 11 oktober bij De Balie in gesprek met journalist en schrijver Charles C. Mann rondom het vraagstuk: ‘Kunnen we samenwerken aan een gedeelde visie op de toekomst van voedsel, voedselproductie, landschap en natuur in Nederland?’ Kijk hier terug (Roy aan het woord vanaf 1:26:11)
 • Om het stokje van Harold Overmars in het dagelijks bestuur van NAJK over te nemen gingen we op zoek naar een nieuwe portefeuillehouder leefomgeving. Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer liet in een interview met Nieuwe Oogst weten dat hij pleit voor een intensieve samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven en boeren. Lees hier het hele interview.
 • Tijdens het openingssymposium van RMV Hardenberg op 24 oktober sprak dagelijks bestuurder Ruben Klein Teeselink (portefeuillehouder Melkveehouderij) samen met een aantal andere experts over ‘De toekomst van de melkveehouderij: innoveren of extensiveren?
 • De 23-jarige Gerben Boom werd op donderdag 26 oktober unaniem verkozen tot nieuwe portefeuillehouder internationaal. Benieuwd naar de drijfveren van Gerben? Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer stond met een interview rondom het agrofoodcluster in het Financieel Dagblad.
 • Voor het project Boerenkansen gingen de project- en communicatiemedewerker van NAJK op pad voor een video rondom de nieuwe workshop ‘Meerwaarde creëren met een neventak’. Wordt vervolgd!
 • De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen die gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bij vruchtwisseling eenvoudiger maakt! NAJK had hier ook in het Landbouwakkoord voor gepleit en is daarom blij met deze aanpassing. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK ook in november niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Vrijdag 17 november organiseert NAJK, samen met Agrofoodcluster, Firda en de visfederatie, een uitwisseling tussen de jonge boeren en visverwerkers. Lees meer.
 • Maandag 20 november organiseert NAJK, samen met Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst het Jonge Boeren Verkiezingsdebat. Lees meer.
 • Op 23 november spreekt dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Coen van den Bighelaar, tijdens het webinar ‘De dynamiek in agrarische familiebedrijven’.

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Sinds maandag 4 september is het marketing- en communicatieteam van NAJK uitgebreid. We heten Lievijn van harte welkom binnen het team! Maak hier kennis met de nieuwe directeur en medewerkers van NAJK.
 • De nieuwe seizoensgids van NAJK werd uitgebracht en gedeeld met de provincies en AJK’s.
 • De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen, die de minister oproept om in Europa tegen de verlenging van toelating van glyfosaat te stemmen. NAJK is teleurgesteld in deze uitslag, omdat het daarmee voorbij gaat aan de adviezen. NAJK reageerde hier op met het volgende nieuwsbericht.
 • Onze portefeuillehouder internationaal, Peter Meedendorp, sprak tijdens de informele EU-Raad van landbouwministers in Córdoba over toekomstbestendige landbouw, de rol van jonge boeren en de bijdrage van de EU.
 • Rond 8 september viel bij alle NAJK-leden en partners weer het ledenblad BNDR in de brievenbus. Er was aandacht voor het thema ‘water’, de nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername werd voorgesteld en er werd teruggeblikt op de geslaagde ledenbijeenkomsten rondom het Landbouwakkoord.
 • Dagelijks bestuurder Ruben Klein Teeselink heeft namens NAJK, samen met zes andere organisaties, een toekomstvisie voor de melkveehouderij in Nederland gemaakt. Met dit manifest willen de partijen samen het geluid van de melkveehouderij afgeven in aanloop naar de komende verkiezingen. Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en de voorzitter van de Agrifirm jongerenraad, Juul van Nieuwenhoven, hebben hun handtekening gezet onder een partnerovereenkomst tussen Agrifirm en NAJK.
 • De portefeuillehouder leefomgeving uit het bestuur van NAJK , Harold Overmars, was aanwezig bij de beschouwing van Prinsjesdag op NOS. Op deze derde dinsdag van september heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt dat zij 100 miljoen euro (!) gereserveerd hebben voor de jonge boeren! Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer sprak bij RTV Drenthe en Nieuwe Oogst over de vestigingssteun voor jonge boeren.
 • Dagelijks bestuurders Hilde Coolman (akkerbouw) en Ruben Klein Teeselink (melkveehouderij) waren op de filmset voor een korte serie van FrieslandCampina welke Mijn Boerderij van De Toekomst gaat heten. Wordt vervolgd!
 • NAJK-bestuurder Harold Overmars heeft, samen met de Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers (BLHB), Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en LTO, concrete voorstellen gedaan aan minister Adema van LNV om de pachtregelgeving aan te passen. En met succes! Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer was één van de sprekers tijdens de openingsavond van de Agrarische Schouw in Joure. De avond stond in het teken van een debat met als thema ‘Stikstof, politieke koehandel?’.
 • NAJK organiseerde in samenwerking met Terra MBO Groningen en Emmen een inspirerend Grasweide-event voor tweedejaars veehouderij studenten. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in oktober?

Natuurlijk zit NAJK ook in oktober niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In oktober start de werving voor het Jonge Boeren Verkiezingsdebat dat NAJK samen met Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst organiseert. Houd de website en socials in de gaten!
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer gaat op woensdag 11 oktober bij De Balie in gesprek met journalist en schrijver Charles C. Mann rondom het vraagstuk: ‘Kunnen we samenwerken aan een gedeelde visie op de toekomst van voedsel, voedselproductie, landschap en natuur in Nederland?’.
 • Eind oktober wordt de nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal bekend gemaakt.

Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Begin juli heeft de communicatieafdeling van RVO agro een werkbezoek gebracht aan het akkerbouwbedrijf van een FAJK-bestuurde. De ochtend begon met een presentatie over het bedrijf, waarna onze dagelijks bestuurder Hilde Coolman meer uitleg gaf rondom NAJK.
 • NAJK organiseerde in de eerste twee weken van juli vijf ledenbijeenkomsten door heel Nederland. Tijdens deze regiobijeenkomsten gaven NAJK-voorzitter Roy Meijer, dagelijks bestuurder Harold Overmars en algemeen secretaris Neline Both de achterban achtergrond en context van het proces rondom het Landbouwakkoord.
 • Omdat dagelijks bestuurder Peter Meedendorp is verkozen tot voorzitter van de Europese Raad voor Jonge Boeren (CEJA), de Europese koepel van NAJK, zal hij een aantal taken binnen zijn NAJK-portefeuille neerleggen. NAJK ging deze zomer dan ook op zoek naar een aanvullende portefeuillehouder internationaal. Hierover later meer!
 • Naar aanleiding van zijn nieuwe titel stond onze portefeuillehouder internationaal, Peter Meedendorp, met een artikel in de Boerderij en de Nieuwe Oogst.
 • Na de val van het kabinet heeft het NAJK-bestuur gezamenlijk een document opgesteld met input voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Hopelijk wordt het meegenomen in aanloop naar de verkiezingen in november.
 • Er werd (én wordt) de afgelopen maanden binnen het bestuur druk gesproken over het Convenant dierwaardige veehouderij.
 • NAJK is van de zomer druk bezig geweest met het opnemen van een aantal video’s rondom de workshops voor het project Boerenkansen. Houd ons YouTube kanaal en de socials goed in de gaten!
 • Onze portefeuillehouder melkveehouderij, Ruben Klein Teeselink, heeft namens NAJK, samen met zes organisaties de handen ineen geslagen om tot een visie te komen voor de toekomst van de melkveehouderij in Nederland. Lees hier de gehele visie.

Wat doet NAJK voor jou in september?

Natuurlijk zit NAJK ook in september niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Vanaf maandag 4 september wordt het marketing- en communicatieteam van NAJK uitgebreid. We heten Lievijn van harte welkom binnen het team!
 • September betekent weer BNDR-tijd!
 • In september gaat het nieuwe AJK-seizoen weer van start met de nieuwe seizoensgids van NAJK.

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Onze portefeuillehouder internationaal, Peter Meedendorp ging het eerste weekend van juni naar de jaarlijkse Young Farmers Day in Slowakije om onder andere te praten over bedrijfsovername en familiebedrijven.
 • Woensdag 7 juni was de Voedselpoort over ‘perspectief en verdienmodellen in de agrofoodketen’ waarin NAJK in samenwerking met CBL, FNLI, Foodlog en LTO Nederland met Kamerleden op zoek ging naar duurzame verdienmodellen. Dagelijks bestuurder Hilde Coolman overhandigde de Kamerleden de gezamenlijke voorstellen om verduurzaming te versnellen. Lees meer.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars zat donderdag 8 juni in het panel tijdens de Werkplaats Netwerk Platteland over ‘Hoe benut je de GLB-instrumenten bij een gebiedsgerichte aanpak?’
 • Om het communicatieteam uit te breiden, startte NAJK de zoektocht naar een communicatiemedewerker / -adviseur voor 24 uur in de week.
 • 14 juni organiseerde NAJK samen met Limagrain voor alle deelnemers aan de EiwitChallenge een Masterclass. De ‘best practices’ uit de praktijk kwamen voorbij, ‘tips en tricks’ werden gedeeld en de deelnemers zijn klaargestoomd voor het naderende slotoffensief. Lees meer.
 • De zoektocht naar een enthousiaste secretariaatsmedewerker voor NAJK en BoerenNatuur werd voortgezet. Lees hier de hele vacature!
 • Samen met de Vlaamse jonge boerenorganisatie Groene Kring heeft NAJK de afgelopen periode gepleit voor een jonge boerentoets in de verschillende wetgeving. Dit amendement werd deze maand aangenomen! Lees meer.
 • Juni was een extra spannende maand voor het Landbouwakkoord, hoewel de onderhandelingen nog gaande waren, is het proces op 21 juni na het uitstappen van LTO definitief gestopt. Lees meer.
 • Nieuwsuur besteedde extra aandacht aan de jonge boeren. NAJK-voorzitter Roy Meijer bracht in deze uitzending een duidelijk verhaal rondom het klappen van het Landbouwakkoord.
 • Vrijdag 23 juni kwam de laatste versie van de concepttekst van het Landbouwakkoord online. NAJK gaf in dit nieuwsbericht wat extra onderbouwing.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars verscheen met een artikel rondom het Landbouwakkoord in het NRC en reformatorisch dagblad.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp werd op 27 juni verkozen tot voorzitter van de Europese Raad voor Jonge Boeren (CEJA), de Europese koepel van NAJK! In zijn nieuwe rol behartigt hij de belangen van twee miljoen jonge (toekomstige) boeren en tuinders. Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer blikte een week na het stuklopen van de maandenlange onderhandelingen rondom het Landbouwakkoord in dit artikel in de Volkskrant terug op het hele proces.

Wat doet NAJK voor jou in juli en augustus?

Hoewel de maanden juli en augustus vaak in het teken staan van de vakantie, staan er een aantal mooie dingen op de planning. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK organiseert in de eerste twee weken van juli vier ledenbijeenkomsten door heel Nederland. Met deze regiobijeenkomsten willen we de achterban achtergrond en context geven van het proces rondom het Landbouwakkoord en wat er in dit concept staat. De NAJK-leden hebben hierover bericht ontvangen.
 • De voorbereidingen van het ledenblad BNDR zijn weer in volle gang. Het thema van het volgende nummer luidt: water. Op verschillende fronten een hot topic binnen de agrarische sector.
 • Ook bij NAJK gaan de medewerkers en dagelijks bestuurders waar mogelijk een beetje vakantie houden. Na de geplande ledenbijeenkomsten zullen we het iets rustiger aan doen, zodat we daarna weer vol gas voor jullie belangen op kunnen komen en mooie projecten kunnen opzetten.

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Als dank en uit respect voor alle (nabestaanden van) gesneuvelde militairen en oorlogsslachtoffers deed NAJK de oproep om op 4 en 5 mei de Nederlandse vlag weer rechtop te hangen.
 • Begin mei verschenen er verschillende interviews met NAJK-voorzitter Roy Meijer in de media. Onder andere in de Volkskrant, Het Parool, AD en de Agraaf.
 • Van 8 t/m 28 mei was de ‘Boeren houden van Koeien’-commercial weer te horen en zien op radio en tv.
 • Op 9 en 10 mei organiseerden NAJK en Aeres Hogeschool Dronten de Grasweidedagen 2023 . Dagelijks bestuurders Ruben Klein Teeselink en Harold Overmars trapten deze af.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer sprak in een podcast van BNR over het perspectief van de (jonge) boer.
 • NAJK en Bionext introduceerden de nieuwe Boerenkansen-workshop ‘Meerwaarde creëren op het agrarisch bedrijf met een neventak’. Lees meer.
 • De zoektocht naar een enthousiaste secretariaatsmedewerker voor NAJK en BoerenNatuur werd voortgezet. Lees hier de hele vacature!
 • Dagelijks bestuurder Hilde Coolman stond met een interview op de site van BO Akkerbouw. Lees het hier.
 • NAJK was aanwezig bij de bijna 24-uur-durende vergadering rondom het Landbouwakkoord van 17 op 18 mei. Bij RTV Drenthe sprak NAJK-voorzitter Roy Meijer hierover.
 • Ook de agenda’s van de andere NAJK-bestuurders werden gevuld met vergaderingen rondom het Landbouwakkoord.
 • Op 20 mei was het Wereldbijendag, waar NAJK vanuit het BoerNatuurlijk!-project met een winactie aandacht aan besteedde.
 • Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen via erf, perceel en drift te verminderen, startte NAJK met BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland de online mediacampagne Emissiereductiesprint. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in juni?

Natuurlijk zit NAJK in juni ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Onze portefeuillehouder internationaal, Peter Meedendorp, gaat naar de jaarlijkse Young Farmers Day in Slowakije om onder andere te praten over bedrijfsovername en familiebedrijven.
 • Woensdag 7 juni is de Voedselpoort over ‘perspectief en verdienmodellen in de agrofoodketen’ waarin NAJK in samenwerking met CBL, FNLI, Foodlog en LTO Nederland met Kamerleden op zoek gaat naar duurzame verdienmodellen.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars zit donderdag 8 juni in het panel tijdens de Werkplaats Netwerk Platteland.

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 1 april (geen grap!) verscheen er een artikel van NAJK-voorzitter Roy Meijer in de Volkskrant over het Landbouwakkoord.
 • NAJK biedt verschillende leuke en leerzame projecten waar jij met jouw school of klas ook wat aan hebt. Agrarische mbo en hbo scholen ontvingen daarom de spiksplinternieuwe projectposter van NAJK. Op naar een mooi aantal aanvragen!
 • Van 3 t/m 24 april was onze ‘Boeren houden van Koeien’-commercial weer te horen en zien op radio en tv.
 • De agenda’s van het dagelijks bestuur van NAJK liepen weer over van de vergaderingen rondom het Landbouwakkoord.
 • NAJK en Bionext verzorgden de Boerenkansen-workshop ‘Natuurlijke diergeneesmiddelen: feiten & fabels’ bij AJK-afdeling Utrechtse Venen (HAJK).
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer was te gast bij BNR Nieuwsradio om het te hebben over het Landbouwakkoord. Lees of luister hier het hele interview.
 • Bij dagelijks bestuurder Ruben Klein Teeselink werden foto’s genomen op het bedrijf voor lesmateriaal over de melkveehouderij in het basisonderwijs.
 • Medio maart deed NAJK een oproep om de Gecombineerde Opgave met een maand uit te stellen. Minister Adema stemde hier deze maand in een Kamerbrief mee in. Lees meer.
 • NAJK en Bionext verzorgden de Boerenkansen-workshop ‘Groene Middelen’ bij Aeres MBO in Emmeloord.
 • Onze nieuwe portefeuillehouder pluimvee-, varkens- en kalverhouderij stond met een artikel rondom haard nieuwe functie als belangenbehartiger voor de jonge boeren en tuinders op Pluimveeweb.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer was aanwezig bij de tweedaagse vergaderingen rondom het Landbouwakkoord.
 • NAJK reageerde met het volgende nieuwsbericht op de Kamerbrief van minister Adema over de lijsten met wintergewassen.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp, de portefeuillehouder internationaal van NAJK, was voor CEJA Young Farmers in het Poolse Warschau. Hij volgde een mooi programma met een interessant seminar en goede discussies over o.a. innovatie en smart farming.
 • NAJK is de zoektocht gestart naar een enthousiaste secretariaatsmedewerker. En je kunt nog solliciteren. Lees hier de hele vacature!

Wat doet NAJK voor jou in mei?

Natuurlijk zit NAJK in mei ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Onze commercial Boeren houden van Koeien zal ook in de maand mei weer op radio en tv verschijnen.
 • Op dinsdag 9 en woensdag 10 mei worden de Grasweidedagen weer georganiseerd op de Aeres Farms in Dronten. Je kunt je nog aanmelden t/m woensdag 3 mei.
 • Mei wordt een extra spannende maand rondom het Landbouwakkoord. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte!

Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp sprak in deze podcast met Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) over de toekomst van de jonge boeren en tuinders.
 • Voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart organiseerde NAJK, in samenwerking met LTO noord en LLTB een aantal verkiezingsdebatten in verschillende provincies. Waar en wanneer deze verkiezingsdebatten hebben plaatsgevonden lees je hier.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts was op 7 en 9 maart debatleider bij de verkiezingsdebatten in Friesland en Groningen.
 • Rond het tweede weekend van maart viel bij alle leden en partners weer het ledenblad BNDR in de brievenbus. Dit keer met als thema ‘boer-burgerconnectie’. In deze editie werd onder andere de nieuwe portefeuillehouder akkerbouw, Hilde Coolman, voorgesteld.
 • NAJK zette in maart de zoektocht naar een nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername voort. Wordt vervolgd!
 • Voor de Europese organisatie CEJA ging NAJK op zoek naar jonge boeren die geïnteresseerd zijn een zetel in te nemen in een adviescommissie van de Europese Commissie.
 • De gehele maand maart stond bij alle dagelijks bestuurders wederom in het teken van de gesprekken rondom het Landbouwakkoord.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer vertelde in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen hoe hij de onderhandelingen van het Landbouwakkoord in ging na de verkiezingsuitslag. Lees en luister hier
 • Onze portefeuillehouder internationaal, Peter Meedendorp, reisde af naar de Duitse plaats Bunde. Hier ging hij met de leden van Landjugend Rheinderland in gesprek over ‘Gemeinsame Agrarpolitik’ (het GLB) en NAJK.
 • NAJK en LTO deden gezamenlijk een dringend verzoek aan het ministerie om de deadline voor het invullen van de Gecombineerde Opgave met minimaal één maand uit te stellen.
 • I-VEE en BoerVeilig (waar NAJK onderdeel van is) trapten eind maart het project ‘Mestgassen: een onzichtbare vijand’ officieel af. Lees meer.
 • Op 30 maart nam NAJK met een lach en een traan afscheid van dagelijks bestuurders Leendert Jan Onnes (akkerbouw) en Tim van der Mark (varkens- pluimvee- en kalverhouderij) die hun functie (ruim) vier jaar vervulde.
 • Diezelfde dag werd Wendy Kicken tijdens de ALV verkozen tot nieuwe dagelijks bestuurder. De jonge pluimveehoudster neemt hiermee het stokje over van Tim van der Mark.
 • Om alle agrarische mbo- en hbo-scholen op de hoogte te brengen van alle leuke en leerzame projecten die NAJK aanbiedt, ontvingen al deze scholen de spiksplinternieuwe projectposter.

Wat doet NAJK voor jou in april?

Natuurlijk zit NAJK in april ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In april verschijnt er een artikel van NAJK-voorzitter Roy Meijer in de Volkskrant.
 • De gehele maand april zal voor het dagelijks bestuur van NAJK wederom grotendeels in het teken staan van het Landbouwakkoord.

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Voor de BNDR van maart werd er in februari weer een themabijeenkomst gehouden met partners en leden van NAJK. Dagelijks bestuurder Harold Overmars zat deze bijeenkomst rondom boer-burgerconnectie voor.
 • Naast de mbo-versie, die al maandenlang succesvol draait, is het BoerNatuurlijk!-spel nu ook officieel voor vmbo- en hbo-studenten aan te vragen. Lees meer.
 • Dagelijks bestuurder Hilde Coolman ging tijdens de Nationale Bodemtop op 8 februari in gesprek met LNV-minister Piet Adema, André Hoogendijk (BO-Akkerbouw) en Mirjam Kortekaas (Nederlands Bakkerij Centrum) over duurzaam bodembeheer.
 • NAJK zette in februari de zoektocht naar een nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername voort. Je kun nog t/m zondag 19 maart op deze vacature
 • Op 10 februari bracht het kabinet twee Kamerbrieven naar buiten: een brief over het Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG) en een brief over de aanpak piekbelasters. NAJK reageerde hier op met het volgende nieuwsbericht.
 • NAJK was ook de gehele maand februari weer druk met de gesprekken rondom de hoofdtafel en sectortafels van het Landbouwakkoord.
 • De MaïsChallenge 2022 werd op 16 februari door NAJK en Limagrain succesvol afgesloten op de Aeres Hogeschool in Dronten. Benieuwd wie er dit jaar in de prijzen zijn gevallen? Je leest het hier!
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp overhandigde het Actieplan Green Deal van NAJK aan Europarlementariërs Jan Huitema (VVD) en Bas Eickhout (GroenLinks).
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer riep in deze video iedereen op om een stem te laten horen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023.
 • Voor het project Boerenkansen organiseerde NAJK samen met VKON een webinar rondom de boer-burgerverbinding. Ruim 30 belangstellenden luisterden naar het succesverhaal van Bram Romme.
 • Dagelijks bestuurders Peter Meedendorp en Harold Overmars waren voor CEJA in Spanje! Er werd gediscussieerd over de gezamenlijke positie rondom Smart Farming en de innovatie in de landbouw.
 • Op dinsdag 28 februari is de allereerste EiwitChallenge van NAJK en Limagrain definitief afgetrapt aan de WUR in Wageningen. De aanwezige deelnemers kregen tijdens de kick-off te horen hoe het project eruit gaat zien en wat er precies van hen verwacht wordt. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in maart?

Natuurlijk zit NAJK in maart ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In maart valt bij alle leden weer het magazine BNDR in de bus.
 • NAJK organiseert, in samenwerking met LTO Noord en LLTB, een aantal verkiezingsdebatten door heel Nederland. Lees hier
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts is op 7 en 9 maart debatleider bij de verkiezingsdebatten in Friesland en Groningen.