Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Met het nieuwe project ‘Next generation pig farming’ organiseert NAJK een studiereis naar de varkenshouderij in Zweden en/of Noorwegen. In mei werd hiervoor een speciale nieuwsbrief uitgestuurd, gericht aan NAJK-leden met interesse in de varkenshouderij. Aanmelden? Klik hier!
 • NAJK ging, onder leiding van NAJK-voorzitter Roy Meijer, met partners en leden in gesprek over het thema ketens. Lees meer over dit onderwerp en het project Waardecreatie in Ketens (WiK) in de BNDR van juni.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Peter Meedendorp, was 10 mei aanwezig bij een handelsmissie van de Benelux over biologische landbouw en deed hier namens de jonge boeren het woord.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer vertelde over landbouwpolitiek en lobby in de podcast van College Boer van Nieuwe Oogst. Luister de podcast hier.
 • Op 16 mei werd de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) ondertekent. Naast dagelijks bestuurder Tim van der Mark was ook projectleider Gerjanne van Esveld hier aanwezig. Gerjanne liet, geheel in het thema, de aanwezigen die dag op een interactieve manier kennis maken met het project BoerNatuurlijk!.
 • Op 17 mei speelden 23 leerlingen van het Zone.college in Doetinchem het BoerNatuurlijk!-spel. Onder leiding van NAJK-projectleider Roos Roeleveld gingen ze met elkaar de uitdaging aan om meer over natuurinclusieve landbouw te weten te komen. Lees meer.
 • Dagelijks bestuurders Eke Folkerts en Peter Meedendorp waren voor CEJA twee dagen in Brussel om samen met andere Europese jonge boeren de position paper over dierwelzijn definitief te maken.
 • De portefeuillehouders internationaal en melkveehouderij maakten namens NAJK kennis met het kabinet van EU-commissaris Virginijus Sinkevič Peter Meedendorp en Marije Klever hadden een goed gesprek over de kansen en uitdagingen voor jonge boeren door de Europese Green Deal.
 • NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Eind mei werden in Overijssel/Zuid-Drenthe en Noord-Nederland startbijeenkomsten gehouden van de regionale bodemteams. Lees meer.
 • Portefeuillehouder bedrijfsovername, Eke Folkerts, stond deze maand zowel in de Veldpost als de Boerderij met een interview over bedrijfsovername en het Kenniscentrum.

Wat doet NAJK voor jou in juni?

Natuurlijk zit NAJK in juni ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Het tweede weekend van juni is het weer BNDR-tijd, dit keer met het thema ‘ketens’.
 • Op 10 juni is het tijd voor de Expeditiedag Bedrijfsopvolging! Heb jij je al aangemeld?
 • Juni staat extra in het teken van de ‘lobby’. Houd onze website en socials in de gaten voor het laatste nieuws rondom de verschillende Kamerbrieven!

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • OP 1 april stuurde minister van der Wal (Natuur en Stikstof) een Kamerbrief met de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak stikstof, water, natuur en klimaat. NAJK reageerde met een oproep aan het kabinet om de kritische depositiewaarde (KDW) los te laten en zich te richten op de staat van instandhouding.
 • Met het nieuwe project ‘Next generation pig farming’ organiseert NAJK een studiereis naar de varkenshouderij in Scandinavië. In april ging de werving van start. Aanmelden? Klik hier!
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer verscheen met een interview in de Nieuwe Oogst als reactie op de grote bezorgdheid onder jonge boeren en tuinders rondom de geschetste stikstofaanpak.
 • In navolging van het webinar op 9 maart organiseerde NAJK op 12 april, samen met LTO Nederland en Hogeschool Utrecht, vanuit Boer zoekt Boer een fysieke workshop voor zij-instromers.
 • Onze portefeuillehouder melkveehouderij, Marije Klever, opende op 12 april de praktijkpilot Koe en Eiwit. In de 4-jarige pilot gaan 155 melkveehouders samen met hun voeradviseur op zoek naar een goede balans tussen stikstofefficiëntie, melkproductie en diergezondheid binnen het rantsoen.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp sprak tijdens DAJK-besturenoverleg met de Drentse jonge boeren over Europees beleid en etikettering.
 • NAJK en AgriPers bundelden definitief hun krachten! Mediabedrijf AgriPers is de nieuwe communicatiepartner van NAJK en zal in eerste instantie invulling geven aan de advertentieverkoop en de vormgeving van het ledenblad BNDR.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts met de portefeuille bedrijfsovername praatte de studenten van Aeres Hogeschool bij over het project Boer zoekt Boer tijdens een avond over zij-instromers. Lees meer.
 • Op 14 april organiseerde NAJK, samen met de andere partijen in het programmateam weidegang, weer een Convenantsdag Weidegang. Dagelijks bestuurder Marije Klever (portefeuille melkveehouderij) vertelde over de rol van weidegang als integraal onderdeel van de oplossingsgerichte benadering van sector en overheid rond stikstof en ammoniak.
 • Met Pasen organiseerde NAJK een ‘raad & win’-actie. Degene met het juiste aantal paaseitjes werd met een NAJK-trui verrast.
 • Op woensdag 20 april organiseerde het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten de Grasweidedag 2022. Na een opening door dagelijks bestuurder Marije Klever en de lector beweiding van Aeres Hogeschool, Agnes van den Pol, gingen voor zo’n 150 jonge agrariërs de workshops van start. Lees meer.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp met de portefeuille internationaal maakte kennis met Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Op haar kantoor in Brussel wisselden ze van gedachten over de enorme zorgen van de Nederlandse jonge boeren over hun toekomst.
 • Dagelijks bestuurders Tim van der Mark en Peter Meedendorp waren voor een CEJA-meeting in Parijs. Ze discussieerden namens NAJK met andere jonge boeren en tuinders over dierenwelzijn en GLB.

Wat doet NAJK voor jou in mei?

Natuurlijk zit NAJK in mei ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp is aanwezig bij de handelsmissie van de Benelux.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en de algemeen secretaris van NAJK, Neline Both, gaan dineren met minister Staghouwer.
 • Onze portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes is 18 mei aanwezig bij de Nationale Bodemtop.

Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Het bestuur van ZuivelNL verwelkomde NAJK en Dutch Dairymen Board (DDB) als nieuwe partners.
 • Begin maart lanceerde NAJK, namens de jonge melkveehouders van Nederland, de campagne ‘Boeren houden van Koeien.’ Daarmee willen we laten zien dat melkveehouders goed voor hun dieren zorgen. De campagne bestaat uit een tv- en radiocommercial die sinds 7 maart worden uitgezonden. Het reclameblok was nog nooit zo leuk!
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp maakte in Brussel kennis met Europarlementariër Bert-Jan Ruissen en ging in gesprek over de Van-Boer-tot-Bord-strategie en de Europese etikettering.
 • Op woensdagavond 9 maart organiseerde NAJK, samen met LTO Noord en Hogeschool Utrecht het webinar ‘Een bedrijf overnemen of overdragen buiten de familie’ vanuit Boer zoekt Boer.
 • De gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor de land- en tuinbouw zijn enorm. NAJK heeft vanaf dag één al nauw contact met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het agrobedrijfsleven om de gevolgen op korte en lange termijn in kaart te brengen.
 • Op donderdag 17 maart was de startbijeenkomst van de MaïsChallenge 2022 bij Aeres Hogeschool in Dronten. 38 jonge boeren en 11 scholenteams gaan aankomend teeltseizoen met elkaar de strijd aan wie het beste maïs kan telen. Dit jaar is het de zesde keer dat Limagrain en NAJK deze wedstrijd met elkaar organiseren.
 • Het weekend van 18 maart was het weer tijd voor ons ledenblad BNDR, dit keer in een vernieuwd jasje!
 • In maart ging NAJK verder met de zoektocht naar een vervanger voor onze dagelijks bestuurder Marije Klever met de portefeuille melkveehouderij. Wordt vervolgd.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurder Eke Folkerts waren aanwezig bij een netwerk- en kennisbijeenkomst tussen de agro- en vissector waarbij jonge boeren, vissers en vishandelaren met elkaar in gesprek gingen over: ‘Hoe ziet de lobby in Brussel eruit?’ en ‘Kunnen de vis- en agrisector elkaar versterken?’ Lees meer.
 • In het kader van het project BoerNatuurlijk! heeft NAJK een spel over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld. Op donderdag 24 maart gingen verschillende akkerbouwleerlingen van Terra MBO Groningen onder leiding van projectleider Gerjanne van Esveld met elkaar de uitdaging aan om door middel van het leuke en leerzame BoerNatuurlijk!-spel meer over het onderwerp te weten te komen. Lees meer.
 • Vanuit het project Waardecreatie in Ketens (WiK) ging NAJK-voorzitter Roy Meijer in gesprek met LNV-minister Henk Staghouwer rondom het vraagstuk ‘Hoe zorgen we ervoor dat verduurzaming op het boerenerf vaker lonend wordt en blijft, voor de producent én voor de andere ketenpartijen?’
 • In navolging op de MaïsChallenge organiseert NAJK vanaf dit najaar samen met veredelingsbedrijf Limagrain ook de EiwitChallenge. Sinds maart is het mogelijk om je hiervoor op te geven. Lees meer.
 • De NAJK-bestuursvergadering van maart was er eentje voor in de boeken! In de zomer van 2020 (!) is er hard geklust om van het kantoorpand in Utrecht weer een pareltje te maken. Twee jaar later kon er dan eindelijk vergaderd worden in de vernieuwde vergaderzaal.
 • NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer. Op 31 maart was de aftrap van Bodemteam Zuid-Holland, waar dagelijks bestuurder Peter Meedendorp meer vertelde over het nieuwe GLB. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in april?

Natuurlijk zit NAJK in april ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK heeft een leuk nieuwtje voor alle jonge varkenshouders van Nederland. Houdt onze socials en website in de gaten!
 • Op dinsdag 12 april organiseert NAJK, samen met LTO Nederland en Hogeschool Utrecht vanuit Boer zoekt Boer een workshop voor zij-instromers.
 • Woensdag 20 april is het tijd voor de voorjaarseditie van de Grasweidedag georganiseerd door het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland & Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten.

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Rabobank blijft in verbinding met de agrarische jongeren als partner van NAJK, het partnerschap is verlengd! NAJK is blij dat Rabobank ook de komende drie jaar weer bij wil dragen aan de kennis en het agrarisch ondernemerschap van jonge boeren en tuinders.
 • Omdat het bestuurderschap van Marije Klever in juni afloopt, ging NAJK met deze oproep alvast op zoek naar een nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij. Wordt vervolgd.
 • NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer. Ze spraken vanuit DAW met NAJK-voorzitter Roy Meijer over dit belangrijke project. Lees hier het hele interview.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp zat aan tafel bij De Balie waarin werd gesproken over de zogeheten ‘schijf van 2050’, de Farm to Fork-Strategie en de Green Deal. Kijk de aflevering hier terug.
 • Op Valentijnsdag was het weer tijd voor de actie #Makeadate22! Voor boeren in Nederland dé gelegenheid om ‘op date’ te gaan. Niet voor een Valentijnsliefde, maar voor een gesprek met iemand buiten de boerenbubbel. Een actie die goed werd ontvangen. Samen zorgen we voor meer besef dat de boeren als voedselmakers in Nederland van groot belang zijn!
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder NAJK, leidde een discussieavond in de Gemeente Noardeast Frysland met de lijsttrekkers van de politieke partijen.
 • NAJK organiseerde samen met Nieuwe Oogst en de verschillende jongerenraden een kennismakingswebinar met de nieuwe landbouwministers Henk Staghouwer (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Deze kijk je hier terug.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes was spreker bij het webinar van BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland over effectieve spuittechnieken. Onze portefeuillehouder akkerbouw ging hier in op zijn ervaringen in de praktijk.
 • In de nieuwe serie van NH Nieuws trekt boer Ayoub heel Noord-Holland door op zoek naar bijzondere verhalen van boeren en boerderijen. Eind februari was onder andere te zien hoe hij dagelijks bestuurder Tim van der Mark ‘hielp’ tussen de varkens.
 • Op vrijdag 25 februari gaf dagelijks bestuurder Peter Meedendorp een presentatie tijdens een webinar van de Europese Academie Berlijn over jonge boeren in Europa. Hij nam met de aanwezigen het EU-beleid onder de loep en wierp met hen een blik op de toekomst.
 • Dagelijks bestuurders Harold Overmars en Marije Klever zijn achter de schermen druk bezig geweest met iets heel leuks namens de jonge melkveehouders van Nederland. Hierover begin maart meer!
 • Het actieprogramma en bijbehorende toevoeging (addendum), zijn goed genoeg bevonden door de Europese Commissie. Hiermee is het actieprogramma vastgesteld en kunnen de gesprekken over derogatie van start gaan. Via dit nieuwsbericht gaf NAJK haar reactie.

Wat doet NAJK voor jou in maart?

Natuurlijk zit NAJK in maart ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • De jonge melkveehouders van Nederland verenigen zich en komen op maandag 7 maart naar buiten met een belangrijke boodschap. Wat dit precies inhoudt houden we nog even geheim, maar één ding is zeker: er staat ons iets héél leuks te wachten!
 • Op woensdagavond 9 maart organiseert NAJK, samen met LTO Noord en Hogeschool Utrecht het webinar ‘Een bedrijf overnemen of overdragen buiten de familie’ vanuit Boer zoekt Boer.
 • Op 17 maart is de Kick-off van de MaïsChallenge, waar NAJK samen met Limagrain de aftrap geeft aan de challenge tussen 39 individuele deelnemers en 11 scholenteams.

Wat deed NAJK voor jou in januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK gaf haar feedback op het plan van de Europese Commissie om Globodera in de aardappels uit te roeien: “Zet niet in op uitroeien, maar stel ‘beheersbaarheid’ en ‘controleerbaarheid’ voorop.” Lees het nieuwsbericht rondom deze reactie.
 • De Nederlandse varkenshouderij verkeert in een zeer lastige situatie. De Vlaamse Europarlementariër Tom Vandenkendelaere vroeg de Europese Commissie in een brief of varkenshouders directe steun kunnen ontvangen. NAJK riep, samen met LTO Nederland en POV, de Nederlandse Europarlementariërs op deze brief ook te ondertekenen. Lees hier
 • Van 10 t/m 13 januari was het weer tijd voor de BioKennisWeek 2022. Dagelijks bestuurder Eke Folkerts was namens NAJK op de laatste dag aanwezig bij de workshop Bioboer zoekt Bioboer en een aantal NAJK-leden werden verblijdt met een gratis kaartje voor dit evenement.
 • NAJK ging op zoek naar een financieel medewerker. Werk jij graag met een jonge enthousiaste club mensen? En heb je de nodige ervaring met boekhoudprogramma Afas en Excel? Solliciteren kan t/m 11 februari!
 • Op 13 januari maakten NAJK-voorzitter Roy Meijer en de algemeen secretaris van NAJK, Neline Both, kennis met de nieuwe LNV-minister Henk Staghouwer. “Een goed gesprek waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt voor de komende regeerperiode”, aldus Roy. NAJK kijkt uit naar een prettige samenwerking!
 • In januari ging NAJK, in samenwerking met Hans Verweij (Flynth) en Lianne Veenstra (Agrocoaching), weer van start met een online cursus over de ‘zachte’ kant bij een bedrijfsovername.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, ontving de nieuwe LNV-minister Henk Staghouwer bij haar op de boerderij in De Meern. Ze spraken onder andere over de uitdagingen voor de toekomst.
 • In de VPRO-serie ‘Boer Ayoub’ liet dagelijks bestuurder Eke Folkerts de 23-jarige Ayoub een andere succesvolle buitenfamiliaire overname zien. Het project Boer zoekt Boer kwam hierbij uitgebreid aan de orde. De serie nog niet gezien? Je kijkt deze hier terug!
 • In januari werden er weer verschillende BodemBattles en -Masters georganiseerd op scholen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw school of AJK? Stuur gerust een mailtje naar gvanesveld@najk.nl.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars ging met verschillende provincies in gesprek om input te vergaren voor de grondvisie van NAJK. Deze maand waren DAJK en HAJK aan de beurt om samen met onze portefeuillehouder leefomgeving te brainstormen over dit thema. NAJK gaat de komende weken hard schrijven aan haar grondvisie!
 • In januari startte NAJK met de zoektocht naar een vervanger voor onze dagelijks bestuurder Marije Klever met de portefeuille melkveehouderij. Solliciteren op deze vacature binnen het dagelijks bestuurd kan nog t/m 13 februari.
 • Dagelijks bestuurders Marije Klever en Leendert Jan Onnes hebben in januari weer druk vergaderd met andere partijen over de Maatwerkaanpak van het 7e
 • De Raad van State besloot dat bedrijfsadressen van PAS-melders door het ministerie van LNV openbaar gemaakt moeten worden. NAJK riep via dit nieuwsbericht op om af te zien van handhavingsverzoeken.
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark is achter de schermen druk bezig met een visie namens NAJK op de varkenshouderij.
 • Tot en met 14 februari 2022 is er een eenmalige landelijke subsidie beschikbaar vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF). NAJK organiseerde, samen met partner Flynth, op 26 januari een webinar over deze financieringsaanvraag. Gemist? Je kijkt het webinar hier.
 • Ook dit jaar organiseren NAJK en Limagrain weer de MaïsChallenge. Tot en met eind januari hadden NAJK-leden en scholenteams de tijd om zich hiervoor aan te melden.

Wat doet NAJK voor jou in februari?

Natuurlijk zit NAJK in februari ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK werkt mee aan de actie Make a Date 2022: een Valentijnsactie waarbij wij als boeren in gesprek gaan met de samenleving. Lees hier meer.
 • Op woensdag 16 februari organiseert NAJK, samen met Nieuwe Oogst, van 16:30 – 17:30 uur een kennismaking met de nieuwe landbouwministers Henk Staghouwer (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

Wat deed NAJK voor jou in december?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 3 december was de algemeen directeur van DeLaval Benelux, Geert-Jacob van Dijk aanwezig op de boerderij van NAJK-voorzitter Roy Meijer om een nieuwe partnerovereenkomst te ondertekenen. DeLaval is een waardevolle partner van NAJK die zorgt voor extra interactie met de jonge melkveehouders.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer is achter de schermen druk bezig met het project Waardecreatie in Ketens, waarin supermarkten, verwerkers, boeren en tuinders samen werken aan het uitbouwen van ketens. In december gaf de regiegroep, waar Roy ook deel van uitmaakt, een duidelijke update. Bekijk hier het filmpje.
 • De tweede zaterdag van december was het weer BNDR-tijd. Een dik decembernummer van ons ledenblad over het thema ‘Toekomst Dierenwelzijn’ met een extra onderwijsbijlage viel bij al onze leden en partners op de mat.
 • Tijdens de fotowedstrijd van NAJK van de maand december werd de kleurrijke foto in de lelies van Daan Kerkdijk met de enige echte NAJK-trui beloond.
 • Om leiding te geven aan de organisatie, ging NAJK in december op zoek naar een enthousiaste en ondernemende directeur met affiniteit voor agrarisch werk.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever zet zich namens NAJK in voor de Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij (CTM). Vanuit dit CTM-plan wordt via pilots de optimalisatie van rantsoenen onderzocht. In december deed NAJK een oproep om je aan te melden als 1 van de ruim 100 melkveehouders die deelnemen aan deze pilot.
 • Halverwege december kwam het bericht naar buiten dat de gesprekken met het Nitraatcomité nog niet worden opgestart. NAJK schrok van het uitblijven van deze gesprekken en maakt zich zorgen over het verdere verloop van het actieprogramma. Lees hier het nieuwsbericht.
 • Op 15 december werd het nieuwe regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. NAJK is positief over het feit dat de nieuwe coalitie binnen dit akkoord aandacht heeft voor de toekomst van de jonge boer en tuinder en dit ook expliciet benoemt. Toch blijven we als belangenbehartiger kritisch. Lees hier onze volledige reactie.
 • Francine Janssen loopt voor haar studie Bedrijfskunde en agri-foodbusiness aan de HAS Hogeschool in Den Bosch 20 weken stage bij NAJK. Tijdens deze stage doet ze onderzoek naar ‘De opleidings- en coachingsbehoefte rondom bedrijfsovername onder de jonge boeren.’ In december is er een enquête via de socials en nieuwsbrieven verspreid om deze vraag te kunnen beantwoorden.
 • Van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 is er een eenmalige landelijke subsidie beschikbaar vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF). Jonge landbouwers kunnen bovenop de 60% subsidie nog eens 15% extra subsidie krijgen. NAJK schreef hierover een nieuwsbericht en komt, samen met partner Flynth, nog met een webinar over deze regeling.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars vertelde tijdens de digitale thema-avond van Agrarische Jongeren Friesland (AJF) meer over het thema ‘grond’. Wie mag er bijvoorbeeld inspraak hebben over hetgeen er met (jouw) grond gebeurt? Een interessante avond met onze portefeuillehouder leefomgeving!
 • Dinsdagavond 21 december ging de serie Boer Ayoub van start op KRO-NCRV. Heb jij al gezien hoe de 23-jarige Ayoub zijn passie voor het boerenleven met ons deelt? Dagelijks bestuurder Eke Folkerts met de portefeuille bedrijfsovername, speelt vanuit het project Boer zoekt Boer ook een rol in deze serie.
 • Op woensdag 22 december ging voorzitter Roy Meijer, namens NAJK en de verschillende jongerenraden, in gesprek met de vier landbouwwoordvoerders van de nieuwe coalitie. Kijk het webinar hier terug of luister de podcast.
 • NAJK verwelkomt de 21-jarige Peter Meedendorp als nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal! Hij treedt hiermee in de voetsporen van Willem Voncken die nu fulltime op het thuisbedrijf aan de slag gaat. Lees hier wat onze nieuwe portefeuillehouder internationaal de jonge boeren en tuinders te bieden heeft.

Wat doet NAJK voor jou in januari?

Natuurlijk zit NAJK in januari ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Van 10 t/m 13 januari is het tijd voor de BioKennisWeek 2022. Dagelijks bestuurder Eke Folkerts is namens NAJK aanwezig bij de workshop Bioboer zoekt Bioboer.
 • Op 18 januari gaat NAJK, in samenwerking met Hans Verweij (Flynth) en Lianne Veenstra (Agrocoaching), weer van start met een online cursus over de ‘zachte’ kant bij een bedrijfsovername.
 • In januari organiseert NAJK, samen met partner Flynth een webinar over het Economisch Herstel Fonds (EHF). Houd voor meer informatie en de precieze datum de website en socials in de gaten!

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op zaterdag 6 november was dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Eke Folkerts, te zien bij Nieuwsuur. In de uitzending werd aandacht besteed aan het platform Boer zoekt Boer en de buitenfamiliaire overnames in de agrarische sector in het algemeen. Kijk de uitzending hier terug (vanaf 22:55 min.)
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken nam plaats in het discussiepanel tijdens het twaalfde Deltacongres in Maastricht over waterveiligheid en klimaatverandering. 
 • Tijdens het 125-jarig bestaan van De Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) ging NAJK-voorzitter Roy Meijer met andere jonge boeren in gesprek over de toekomst van het ondernemen binnen de agrarische sector. 
 • Om goede dingen te bereiken voor jong agrarisch Nederland, werkt NAJK op veel vlakken samen met verschillende sectorpartijen en partijen uit de agroketen. Benieuwd waar NAJK samen met andere landbouworganisaties druk mee was? Je leest het hier.
 • In november was de kick-off van het Groenpact Jongerenplatform, waarbij jongeren kunnen meedenken over de toekomst van het voedsel- en landbouwsysteem. Bij dit platform zijn nu vijf jongerenorganisaties betrokken, waaronder NAJK. Dagelijks bestuurder Tim van der Mark met de portefeuille varkens, kalveren en pluimvee, is vanuit NAJK verantwoordelijk voor dit platform.
 • Op 22 november organiseerde NAJK met verschillende partijen uit de agrarische sector een webinar over de stand van zaken rondom het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) en hun gezamenlijk opgestelde maatwerkaanpak.
 • In november werden er weer verschillende BodemBattles en -Masters georganiseerd op AJK’s en scholen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw school of AJK? Stuur gerust een mailtje naar gvanesveld@najk.nl.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes met de portefeuille akkerbouw mocht onlangs een bijdrage leveren aan de werkconferentie van het ministerie van LNV over Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Hij ging, samen met verschillende vertegenwoordigers, in gesprek over de dilemma’s die de opgaven rondom stikstof, klimaat, water en bodemdaling met zich meebrengen en de stimulering van boeren. Speciaal voor deze dag werd dit filmpje gemaakt op zijn bedrijf. 
 • Om leiding te geven aan NAJK als organisatie ging in november de zoektocht van start naar een enthousiaste en ondernemende directeur met affiniteit voor het platteland en agrarisch werk. Solliciteren kan nog t/m 10 december.
 • Sinds 29 november is het weer mogelijk je in te schrijven voor de MaïsChallenge 2022 onder leiding van NAJK en zaaizaadbedrijf Limagrain. Lees meer

Wat doet NAJK voor jou in december?

Natuurlijk zit NAJK in december ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In december staan de sollicitatiegesprekken gepland voor de zoektocht naar een directeur van NAJK. 
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts verschijnt met een achtergrondverhaal over bedrijfsopvolging in het vakblad Pluimveeweb. 
 • Eind december nemen we afscheid van dagelijks bestuurder Willem Voncken en wordt de nieuwe portefeuillehouder internationaal gekozen. 

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft, samen met haar Brabantse provinciale vereniging (BAJK), zorgen geuit bij het ministerie van LNV over de vanggewasverplichting. En met succes! Hoewel de besluitvorming laat kwam, heeft minister Schouten toegezegd dat maïstelers op zand- en lössgronden tot 31 oktober uitstel krijgen voor het zaaien van vanggewassen. Lees meer.
 • Op zaterdag 2 oktober was het weer tijd voor het NK Veebeoordelen! NAJK ondersteunde de afdeling Stamboek van coöperatie CRV bij de organisatie hiervan. Lees meer.
 • NAJK ging voor het project ‘Een Duik in de Bodem’ op zoek naar enthousiaste spelleiders voor de BodemBattles. Binnenkort zullen deze ingewerkt worden.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever nam de leden van AJK Overbetuwe mee op ‘ontdekkingsreis’ langs NAJK. Wat doen we als belangenbehartiger voor de agrarische jongeren nou precies? Ben jij hier ook wel benieuwd naar? Onze dagelijks bestuurders komen graag bij jouw lokale of provinciale AJK langs voor een avond over NAJK! Meer informatie? Stuur een mailtje naar nboth@najk.nl.
 • Rondom het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft NAJK verre van stil gezeten. Samen met haar partner Flynth stelden we een rekenformat op om de gevolgen van dit programma voor jouw eigen bedrijf uit te rekenen. Via een extra nieuwsbrief vroegen we onze leden om vooral ook zelf te reageren op de internetconsultatie van het actieprogramma.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts vertegenwoordigde de jonge boeren tijdens het GLB-congres. “Verdubbel het budget van de generatievernieuwing van de minimale 3% die Brussel momenteel stelt, naar 6%. Dat geeft de jonge boeren en tuinders een betere basis om met de uitdagingen aan de slag te gaan”, opperde Eke. Lees meer of kijk de livestream terug.
 • Op 14 oktober organiseerde NAJK een webinar over het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Tijdens dit webinar stonden drie vragen centraal: wat houdt het 7e APN precies in? Welke acties onderneemt NAJK? En welke input kun je zelf leveren? Dagelijks bestuurders Leendert Jan Onnes (akkerbouw) en Marije Klever (melkveehouderij) gingen samen met jullie op zoek naar de antwoorden. Kijk het webinar hier
 • Ontmoet de boeren van Nederland, Proef hun producten en Ontdek hoe het Nederlandse voedsel gemaakt wordt: dit stond centraal tijdens de 2e editie van de BoerBurgerBrunch door Agractie, Team Agro NL, Trotse Jonge Boeren en de Dutch Food Week in Neude. Dagelijks bestuurder Marije Klever deed hier ook haar verhaal.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes laat in dit filmpje zien hoe hij emissies van gewasbeschermingsmiddelen tegengaat: “Ik zoek het meest optimale moment om gewasbescherming toe te passen.” Het filmpje is een onderdeel van de campagne Emissiereductiesprint, een initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waar NAJK aan meewerkt.
 • Tot en met maandag 18 oktober was het nog mogelijk om te reageren op het concept 7e actieprogramma. Er is enorm veel gehoor gegeven aan onze oproep om het rekenvoorbeeld in te vullen en op te sturen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Lees hier de reactie vanuit NAJK.
 • Voorzitter Roy Meijer ging langs bij het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) om hen meer te vertellen over ons als belangenbehartiger van de jonge boeren.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak spraken bij Buitenhof over de toekomst van boeren in Nederland. “Onteigening is een no-go!’, aldus onze portefeuillehouder melkveehouderij. Ze spraken onder andere over klimaat, stikstof en bedrijfsovername. Kijk hier de uitzending terug.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving, Harold Overmars, kreeg bezoek van Dennis Schaardenburg, programmamanager Natuur en Stikstof bij LNV, om nader kennis te maken.
 • In Nederland vinden jaarlijks gemiddeld dertien dodelijke ongevallen plaats tijdens werk op de boerderij. Een volledig ingevulde RIE (Risico-inventarisatie en -evaluatie) helpt om veiliger te werken. Om melkveehouders te stimuleren hiermee aan de slag te gaan, biedt NAJK via BoerVeilig en Stigas de sticker ‘Wij werken aan een veilige melkveehouderij!’ aan. Lees hier meer over dit initiatief.
 • Boer zoekt Boer was te vinden op de beurs in Hardenberg. In samenwerking met LTO Noord werd daar een ‘stokje’ aangeboden met de vraag ‘Geef jij het stokje door aan de volgende generatie?’ In de koker zit een flyer met meer informatie over buitenfamiliaire bedrijfsovername. De flyer is ook te lezen op onze website.
 • Eind oktober verscheen er een interview met voorzitter Roy Meijer in Trouw. Hij vertelde, samen met Sjaak van der Tak (LTO Nederland) meer over stikstof: “Wie pleit voor emissieloze landbouw houdt iedereen voor de gek, maar we kunnen wel mínder uitstoten.” De manier? Kijken naar natuurbeheer in plaats van de theoretische stikstofmodellen die nu worden gebruikt. Lees hier het artikel.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK in november ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In november is het weer tijd voor verschillende BodemBattles.
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken is aanwezig bij het Delta Congres waar onder andere klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, droogte, duurzame uitvoering van waterveiligheidsprojecten en de stand van zaken van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging aan bod komen.
 • In navolging van de mooie gesprekken op de beurs in Hardenberg, is Boer zoekt Boer ook te vinden op de Agrotechniek in Assen (16 t/m 18 november) en de RMV in Gorinchem (25 t/m 27 november).

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Begin september zijn in diverse media berichten verschenen over de plannen voor het onteigenen van boeren. NAJK is de telkens terugkerende discussie zat waarin heel gemakkelijk over onteigening wordt gesproken. ‘Investeer in de blijvers’ is het motto van NAJK, bijvoorbeeld door middel van het CTM-plan. NAJK heeft, samen met andere partijen, dit plan aan de overheid gepresenteerd en voert hierover gesprekken met het ministerie.
 • NAJK ging op zoek naar een nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal. Hierover later meer!
 • NAJK is geschrokken van de voorstellen in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Als agrarische jongerenorganisatie erkennen we het belang van een goede waterkwaliteit, maar er worden nu voorstellen gedaan die ver ingrijpen op bedrijfsvoering en verdienvermogen. NAJK is met het ministerie van LNV in gesprek over haar visie op het Actieprogramma en trekt hierbij ook op met de BO Akkerbouw, LTO, NZO en Rabobank. Lees ons nieuwsbericht.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever hield speciaal voor alle ketenpartijen in de zuivelsector een ‘Zuivelborrel’ bij haar op de boerderij in het Utrechtse De Meern. Een mooi moment om te netwerken en de melkveevisie van NAJK weer ten gehore te brengen.
 • Achter de schermen heeft NAJK de afgelopen maanden hard gewerkt aan de vernieuwing van het Rabobank Opvolgers Perspectief (ROP), een cursus speciaal voor bedrijfsopvolgers. Interesse? Vraag bij jouw lokale Rabobank om meer informatie en wanneer je kunt deelnemen.
 • 11 september viel ons ledenblad de BNDR weer bij al onze leden en partners op de mat. Dit keer stond het thema ‘water’ centraal. Een enorm breed onderwerp, helemaal binnen de agrarische sector.
 • Half september is er een juridisch advies aan het kabinet over stikstof gelekt, waarbij alle pijlen opnieuw op de landbouw werden gericht. NAJK deed een duidelijke oproep aan de politiek: regeer en formeer met oog op de toekomst en blijvers! Lees hier het hele bericht.
 • NAJK pleit, samen met andere sector- en ketenpartijen, voor een omslag in het denken rondom de mestregelgeving in het 7e APN: een focus op goed bodembeheer in plaats van regeltjes tot zeven cijfers achter de komma. NAJK-voorzitter Roy Meijer licht het statement van NAJK en de andere sectorpartijen toe bij Nieuwe Oogst. Bekijk hier het filmpje.
 • De adviescommissie van de EU is weer vernieuwd! Maar liefst vijf NAJK-leden nemen nu zitting in de adviescommissies van de Europese commissie. Zo hebben jonge boeren, naast andere stakeholders, een stem in het maken van beleid voor de agrarische sector. De kandidaten vanuit NAJK maakten deze maand kennis met elkaar op het kantoor in Utrecht. Lees meer.
 • Woensdag 22 en donderdag 23 september stond de Aeres Farms in Dronten in het teken van de Grasweidedagen 2021. Het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten verzorgden twee dagen met interessante workshops omtrent Grasland en Beweiding. Wij genieten nog even na met de gemaakte foto’s! Geniet jij met ons mee?
 • Net als de rest van de wereld heeft ook de jonge boer te maken met digitalisering. Dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving, Harold Overmars, schreef een pakkende column over het fundament voor deze digitale economie: de datacenters.
 • Een goede communicatie en samenwerking zijn o zo belangrijk bij een bedrijfsovername. Op dinsdagavond 28 september ging NAJK, in samenwerking met Hans Verweij (Flynth) en Lianne Veenstra (Agrocoaching), van start met een driedaagse cursus ‘bedrijfsopvolging’. De volgende cursusavonden volgen op 12 en 26 oktober.
 • Aan het begin van dit jaar werden vijf enthousiaste NAJK-leden verblijd met een cheque van €2.500,- namens de ‘De Toekomst Begint Vandaag’. Een gezamenlijk initiatief van NAJK en Rabobank om jonge boeren en tuinders financieel te ondersteunen bij een grote verandering of cruciaal punt in hun bedrijfsleven. Eind september is het project feestelijk afgesloten. Laat je inspireren door het verhaal van deze jonge ondernemers!

Wat doet NAJK voor jou in oktober?

Natuurlijk zit NAJK in oktober ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 2 oktober is het weer tijd voor het NK Veebeoordelen 2021! NAJK ondersteunt de afdeling Stamboek van coöperatie CRV bij de organisatie hiervan.
 • Voor het project een Duik in de Bodem gaat NAJK op zoek naar spelleiders voor de BodemBattle. Heb jij affiniteit met de bodem en vind je het leuk om jouw kennis hierover verder te verspreiden bij AJK’s en scholen? Hou dan onze website en socials in de gaten!

Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in de zomermaanden juli en augustus? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • De voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat in 2023 van start gaat, worden steeds concreter. Verschillende NAJK-bestuurders waren online aanwezig bij de dialoogtafels van het nieuwe GLB. Leendert Jan Onnes, Eke Folkerts en Willem Voncken gingen samen met andere organisaties de discussie aan.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars investeerde tonnen in een nieuwe, diervriendelijkere stal. Hij reageerde bij Nieuwsuur op het stikstofadvies van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). Kijk de uitzending hier terug vanaf 23:12 min.
 • De landbouwwoordvoerder van het CDA, Derk Boswijk, overhandigde het eerste exemplaar van zijn visie op de landbouw aan NAJK. Voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurder Marije Klever namen deze visie in ontvangst.
 • Door het wisselende weer kwam bij menig boer deze zomer de schudder uit de schuur. Bij Wei en Maatschappij gaat het niet alleen om weidegang, maar ook om goed voer voor de winter! Wil jij meer kennis opdoen over weidegang en het inkuilmanagement? Boek één van de workshops van Wei & Maatschappij of kom naar de Grasweidedagen op 22 of 23 september.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever zat in de jury van de Dutch Dairy Challenge 2021! De vraag die centraal stond: ‘Hoe gaan we er voor zorgen dat we in 2050 nog steeds koeien houden én van koeien houden?’. Negen deelnemers gingen de strijd met elkaar aan, maar melkveehouder Kees Peeters kwam, met zijn idee ‘met hooi betere melk’, als winnaar uit de bus.
 • Limburg werd deze zomer geteisterd door zware regenval. De impact van deze watersnood voor de agrarische sector is enorm. Gewassen zijn verloren gegaan, vee werd geëvacueerd en ook de natuur en dieren zijn slachtoffer van deze ramp. Demissionair LNV-minister Schouten bezocht drie Limburgse ondernemers, waaronder dagelijks bestuurder Willem Voncken en twee andere NAJK-leden. In de BNDR van september vertelt Willem meer over deze hectische week.
 • Eind juli stuurde Schouten twee stikstofbrieven naar de Tweede Kamer. NAJK blijft kritisch en baalt dat het financiële aspect in geen van deze brieven is meegenomen. Als belangenbehartiger van de jonge boeren deed NAJK een oproep: ‘Waar blijft de zak met geld?’. Lees hier het bericht.
 • De afgelopen maanden is NAJK, samen met LTO Nederland en Rabobank, als initiatiefnemer druk bezig geweest met het project ‘Waardecreatie in Ketens’. In dit project wordt door supermarkten, verwerkers, boeren en tuinders gewerkt aan toekomstgerichte ketens. De basis is gelegd, de komende tijd wordt benut om zoveel mogelijk partijen uit de keten aan te laten haken.
 • NAJK is betrokken bij verschillende leuke en leerzame projecten. Projecten waar jij samen met jouw AJK of klas ook wat aan hebt. In dit overzicht zetten we de verschillende avonden en activiteiten graag voor jullie op een rij!
 • In augustus startten we met de zoektocht naar een nieuwe portefeuillehouder internationaal binnen het dagelijks bestuur van NAJK. Ben jij graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de agrarische sector en stopt deze nieuwsgierigheid niet bij de Nederlandse grens? Wellicht ben jij dan de ‘teamplayer’ die we zoeken! Solliciteren kan nog tot 19 september. Lees hier de volledige vacature.
 • Deze zomer stond weer in het teken van het verzamelen van foto’s voor de fotowedstrijd van de BNDR. Wat een mooie plaatjes hebben we binnen gekregen! Welke foto er beloond word met de enige echte NAJK-trui, lezen jullie in de BNDR van september.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer gaf zijn duidelijke mening in de Telegraaf over inpolderen: “Ieder stuk buitendijks aangewonnen land draagt bij aan het verlagen van de ongezonde druk op ons kroonjuweel: de deltabodem.”
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Het doel van dit project is om bewustzijn te creëren en daarmee (dodelijke) ongevallen te voorkomen. In augustus is de aandacht voor dit project in een stroomversnelling geraakt. Lees hier
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken gaf een online presentatie aan Koreaanse studenten over netwerken, samenwerking en activiteiten voor jonge boeren en tuinders. Op deze manier hopen ze een succesvolle start te maken met hun bedrijf.

Wat doet NAJK voor jou in september?

Natuurlijk zit NAJK in september ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder Marije Klever houd speciaal voor alle ketenpartijen in de zuivelsector een ‘Zuivelborrel’ in het Utrechtse Meern. Een mooi moment om weer even te netwerken.
 • September betekent, naast de drukke werkzaamheden op het land, ook weer ‘BNDR-tijd’. Op 11 september is het weer tijd voor een sprintje naar de brievenbus, want ons ledenblad met het thema ‘Water’ valt weer op de mat.
 • Tot en met zondag 19 september kun je nog solliciteren op de vacature voor het dagelijks bestuur van NAJK als portefeuillehouder internationaal.
 • NAJK en het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten organiseren op woensdag 22 en donderdag 23 september de Grasweidedagen met als onderwerp: Zo groen als gras’.