Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts gaf op 1 november een presentatie in Tsjechië over familiebedrijven.
 • Leendert Jan Onnes, onze dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, gaf een presentatie voor Toekomstboeren over zijn ervaring om als akkerbouwer de bodem centraal te stellen.
 • Om melkveehouders te stimuleren met de RIE aan de slag te gaan, verstuurt NAJK samen met Stigas via het project BoerVeilig de sticker ‘Wij werken aan een veilige melkveehouderij!’. Paul Bruggeman won naar aanleiding van zijn winnende foto een EHBO-koffer voor op zijn bedrijf.
 • NAJK reageerde met een nieuwsbericht op de veelbesproken handhavingszaak in Overijssel en riep de Mobilisation for the Environment (MOB) op te stoppen met de handhavingsverzoeken.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp was deze maand druk met de voorbereidingen van het rondetafelgesprek over de Europese Green Deal.
 • NAJK gaat met de seizoenen mee en biedt op maat gemaakte gastlessen en workshops over weidegang, óók in de winter! Lees meer.
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark vertelde in een interview met Nieuwe Oogst meer over de varkensreis in Zweden.
 • NAJK-bestuurder Peter Meedendorp sprak bij het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) over wat er precies gaat veranderen voor de jonge agrariërs tijdens een avond over het nieuwe GLB.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer vertelde in een interview met veldpost waarom hij vindt dat jonge boeren alle steun en waardering moeten krijgen die ze verdienen.
 • Bij een avond van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt sprak onze portefeuillehouder internationaal, Peter Meedendorp, over de Europese context van de uitdagingen binnen de landbouw en de inzet van NAJK.
 • Als belangenbehartiger van de jonge boeren en tuinders vroeg NAJK, naar aanleiding van de gepubliceerde gewaslijsten door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), om herdefiniëring van winterteelt- en vanggewaslijsten. Lees hier de hele reactie.
 • Projectleiders Gerjanne van Esveld en Roos Roeleveld waren aanwezig op de landelijke onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw en Groen Onderwijs om de projecten van NAJK te promoten en speelden met de aanwezigen het BoerNatuurlijk!-spel.
 • Met de decembermaanden in aantocht deelde NAJK een leuke cadeautip: de Expeditiegids Bedrijfsopvolging. Je vindt de gids hier.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts gaf een presentatie over bedrijfsovername op het Zone College in Hardenberg.
 • Vrijdag 25 november zijn er vier Kamerbrieven naar de Tweede Kamer gestuurd die een grote impact zullen hebben op de Nederlandse Landbouw. Lees meer.
 • De dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Ruben Klein Teeselink, was tafelgast bij het openingssymposium over het toekomstperspectief in de melkveehouderij tijdens de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Gorinchem.
 • De Portefeuillehouder Internationaal, Peter Meedendorp, gaf een presentatie over NAJK aan een groep Koreanen op het kantoor in Utrecht.
 • Eke Folkerts met de portefeuille bedrijfsovername gaf een presentatie over NAJK voor de plattelandsgemeenten van Nederland met als vraagstuk: wat is de toekomst van de landbouw in Nederland?

Wat doet NAJK voor jou in december?

Natuurlijk zit NAJK in december ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Algemeen secretaris Neline Both neemt je op vrijdag 2 december mee rondom het thema ‘Jong en Ambitieus’ tijdens de Food & Agri carrièredag.
 • Op 7 december organiseert NAJK een rondetafelgesprek over de Europese Green Deal met Lukas Visek, kabinetslid en landbouwstem van Eurocommissaris Frans Timmermans.
 • In december gaan de langverwachte video’s van het BoerNatuurlijk!-project in première.
 • Tijdens de ledenvergadering van 22 december geven dagelijks bestuurders Leendert Jan Onnes en Tim van der Mark het stokje over aan een opvolger. Houd tegen die tijd onze website en socials goed in de gaten!

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Van 2 t/m 7 oktober vertrokken 20 gemotiveerde varkenshouders samen met NAJK in alle vroegte naar Zweden. Benieuwd wat deze NAJK-leden tijdens deze varkensreis allemaal hebben gedaan en geleerd? Lees, kijk en luister hier de avonturen terug.
 • NAJK trekt samen met andere partijen op voor de Maatwerkaanpak rondom het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Dit consortium wil dat 2023 een overgangsjaar wordt voor het GLB en het 7e Lees meer.
 • Op 4 oktober organiseerden NAJK en Limagrain gezamenlijk een webinar over veldbonen. Onze dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, deelde onder andere zijn ervaringen met deze teelt. Helaas gemist? Het webinar is terug te kijken op ons YouTube-kanaal.
 • Op 5 oktober kwam de heer Remkes met het lang verwachtte rapport om de overheid en sector uit de impasse te halen. NAJK heeft verschillende avonden met de provinciale bestuurders hierover gesproken en gezamenlijk een standpunt gevormd.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer schreef een pakkende column over het perspectief van de jonge boer. Lees de column
 • Op 6 oktober ging dagelijks bestuurder Peter Meedendorp met de jongerenorganisatie voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector, de Groene Kring, langs bij kabinetslid Monani (van milieu eurocommissaris Sinkevicius) om te praten over de jonge boerentoets in de Europese natuurwetgeving.
 • In het radioprogramma Vroege Vogels spraken NAJK-voorzitter Roy Meijer en universitair hoofddocent Raoul Beunen over het stikstofrapport van Remkes. Lees meer.
 • Een volledig ingevulde RIE helpt om veiliger te werken tijdens werkzaamheden op de boerderij. Om melkveehouders te stimuleren hiermee aan de slag te gaan, bieden NAJK (via BoerVeilig) en Stigas ook dit jaar weer de sticker ‘Wij werken aan een veilige melkveehouderij!’ aan.
 • Om inspiratie op te doen rondom natuurinclusieve landbouw nam NAJK ook in oktober video’s op bij jonge boeren door heel Nederland die natuurinclusieve maatregelen toepassen op hun bedrijf. Deze video’s vormen een aanvulling op het BoerNatuurlijk!-spel dat door scholen en AJK’s kan worden aangevraagd en zijn straks allemaal te bekijken op ons YouTube-kanaal.
 • Voor het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) ging NAJK op zoek naar een nieuwe secretariaatsmedewerker. Check hier de vacature.
 • Vrijdag 14 oktober kwam het kabinet met hun reactie op het rapport van de heer Remkes. NAJK zag hierin een andere toon van het kabinet dan eerder en reageerde hierop met het volgende nieuwsbericht.
 • Op 24 en 25 oktober reisde dagelijks bestuurder Peter Meedendorp weer af naar Brussel om met CEJA een gezamenlijk standpunt te vormen over nieuwe veredelingstechnieken en het voorstel van de EU-Natuurherstelwet te bespreken.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars was dagvoorzitter tijdens het rondetafelgesprek over stikstofreductie op de RMV in Hardenberg en vertelde ’s avonds op deze beurs meer over de lobby van NAJK.
 • NAJK gaat met de seizoenen mee en biedt op maat gemaakte gastlessen en workshops over weidegang. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK in november ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts geeft op 1 november een presentatie in Tsjechië over familiebedrijven.
 • Op 3 november spart onze portefeuillehouder melkveehouderij, Ruben Klein Teeselink, samen met jongeren van FrieslandCampina over de mogelijkheden om elkaar te kunnen versterken.
 • Op dinsdagavond 8 november gaat de vierdaagse cursus bedrijfsovername weer van start.

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 1 september ging NAJK-voorzitter Roy Meijer in gesprek met de (toen nog) LNV-minister Henk Staghouwer tijdens de Agrifirm Jongerendag.
 • Diezelfde dag werden de opnames van Stand van Nederland: Generatie Next, waar dagelijks bestuurder Eke Folkerts een belangrijke rol in speelde, uitgezonden op NPO2. Bekijk de uitzending hier terug.
 • Op 5 september werd in een Kamerbrief bekend gemaakt dat de derogatie de komende jaren enorm zal veranderen. Lees het nieuwsbericht waarin NAJK haar teleurstelling uit.
 • Door de Raad van State werd uitgesproken dat er onvoldoende zekerheid is dat twee typen emissiearme stalsystemen de reductie gaan halen. NAJK baalt van deze uitspraak en schreef het volgende nieuwsbericht.
 • NAJK begon deze maand met de werving van deelnemers voor de online cursus bedrijfsopvolging, welke dit najaar van start gaat. Lees hier
 • Het weekend van 9 september viel bij onze leden en partners het ledenblad BNDR weer in de bus. Dit keer werd er dieper ingegaan op het thema ‘wereldmarkt’ en stelden we onze nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij aan je voor.
 • NAJK ging, samen met Bionext, van start met een nieuw project over kringlooplandbouw: Boerenkansen. Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer mocht spreken op een evenement van Albert Heijn. Ze hebben het onder andere gehad over inspirerende keteninitiatieven en de voorwaarden voor de Nederlandse agrarische sector om competitief te kunnen blijven.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp reisde af naar Brabant om samen met BAJK-voorzitter Gerben Boom een actieplan Green Deal te overhandigen aan Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA). Met dit actieplan vraagt NAJK ondersteuning om aan de doelen van de ambitieuze Green Deal te kunnen voldoen.
 • Nieuwe oogst ging langs bij Ruben Klein Teeselink, onze nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij. Bekijk hier het filmpje.
 • NAJK heeft de troonrede van de koning uitgebreid gevolgd. NAJK-voorzitter Roy Meijer was live te volgen op NPO Radio 1 om de verwachtingen en uitkomsten hiervan te bespreken. Lees en/of luister de bevindingen hier
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark had een bijeenkomst over de dierhouderij, waarin het convenant dierenwelzijn werd besproken.
 • Voor het project BoerNatuurlijk! heeft NAJK een spel over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld voor (agrarische) mbo- en hbo-scholen. In september werden weer video’s van verschillende provincies geschoten. Wordt vervolgd!
 • Op 22 september sprak NAJK-voorzitter Roy Meijer tijdens de jongerendag van ABZ Diervoeding. Het thema van deze dag was ‘Blijf in de race!’, waarbij Roy vertelde wat er nodig is om ‘in de race’ te blijven in de agrarische sector.
 • Eke Folkerts, portefeuillehouder bedrijfsovername, stond tijdens de familiedag van het LLTB-jubileumweekend vanuit NAJK met een stand van Boer zoekt Boer.
 • Maandag 26 september deelden Nederlandse én Vlaamse jonge boeren kaas en worst uit bij het Europees Parlement in Brussel. NAJK en de Groene Kring sloegen met deze actie de handen ineen om een jonge boerentoets in te voeren op het Europese natuurbeleid. Lees meer.
 • NAJK is één van de leden van BO Akkerbouw. Dinsdag 27 september werd de nieuwe campagne ‘De Akkerbouw Maakt Het’ officieel afgetrapt tegenover de ingang van de Tweede Kamer.
 • Eind september kwam de inhoud van de derogatiebeschikking definitief naar buiten. De plannen hakken er in binnen de gehele landbouwsector. Lees hier de reactie van dagelijks bestuurder Ruben Klein Teeselink, namens NAJK.

Wat doet NAJK voor jou in oktober?

Natuurlijk zit NAJK in oktober ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 4 oktober organiseren NAJK en Limagrain een webinar over veldbonen.
 • Naar aanleiding van het rapport van Remkes zal er een webinar voor leden worden georganiseerd om alles wat in het rapport staat beter te kunnen begrijpen.
 • Op 25 oktober gaat voor de derde keer de online cursus Bedrijfsopvolging over communicatie en samenwerking van start. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar!

Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Via een bericht op de NOS-website werd bekend gemaakt dat minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) met landbouwpartijen in gesprek wil over de toekomst van de landbouw. NAJK heeft kennis genomen van dit bericht en besloten niet in te gaan op deze uitnodiging. Lees meer.
 • Agrarisch Nederland stond nog steeds massaal in de ‘verkoop’ met de ludieke actie van jonge boeren en tuinders om aandacht te vragen voor de onrealistische stikstofplannen van minister van der Wal!
 • In allerlei media verscheen het bericht dat de derogatie op de tocht staat. NAJK maakte zich daarom grote zorgen en uitte deze in het volgende nieuwsbericht.
 • Op dinsdag 12 juli verscheen in landelijke dagbladen een open brief gericht aan minister-president Mark Rutte. In de brief wordt de minister-president opgeroepen om eindelijk ook met de melkveehouders te praten over de doelen, het tijdspad en de invulling van het voorgenomen beleid voor stikstof, klimaat, water en mest.
 • De zoektocht naar twee nieuwe dagelijks bestuurders met de portefeuilles akkerbouw en varkens-, pluimvee- en kalverhouderij liep ook deze maanden gestaag door. Momenteel worden er gesprekken gevoerd.
 • 20 juli bezocht dagelijks bestuurder Peter Meedendorp de Flevolandse akkerbouwer Nick Vermeer om het actieplan Green Deal te presenteren aan Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. Dit was het derde werkbezoek van de portefeuillehouder internationaal en daar blijft het niet bij. Lees meer.
 • Eke Folkerts, portefeuillehouder bedrijfsovername, gaf een presentatie over NAJK aan een groep Koreaanse jonge boeren.
 • Voor de Groningse AJK is NAJK op zoek naar een nieuwe bestuursondersteuner voor 17 uur in de week! Heb jij kennis van de agrarische sector, ben je doortastend en schroom jij je niet initiatief te nemen? Bekijk hier dan snel de vacature.
 • NAJK besloot tot twee maal toe om niet met de heer Remkes in gesprek te gaan en had daar zo haar redenen voor. Naast de verschillende nieuwsberichten hierover, verstuurde NAJK eind augustus ook een speciale nieuwsbrief over Remkes om meer duidelijkheid te geven.
 • In navolging op de MaïsChallenge organiseert NAJK vanaf dit najaar samen met veredelingsbedrijf Limagrain ook de EiwitChallenge. NAJK riep haar leden deze zomer op om deel te nemen aan deze challenge. Heb jij je al aangemeld? Lees meer.
 • Voor het project BoerNatuurlijk! heeft NAJK een spel over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld voor (agrarische) mbo- en hbo-scholen. In augustus werden de eerste filmpjes van verschillende provincies geschoten. Wordt vervolgd!
 • Voor de nieuwsbrief van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA) werd dagelijks bestuurder en akkerbouwer Leendert Jan Onnes geïnterviewd over de meerwaarde van DPA voor jonge akkerbouwers. Lees hier het interview!
 • NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer. Reinder Jan Wagevoort combineert zijn rol als Kennismatcher Open Teelten bij DAW met zijn werkzaamheden als projectmedewerker en bestuursondersteuner bij NAJK. In dit interview vertelt hij wat hij zo mooi vindt aan dit project.
 • Eind augustus kwam de filmploeg van Stand van Nederland bij dagelijks bestuurder Eke Folkerts op bezoek! Er werd gesproken over de vraag ‘Is er nog toekomst voor boeren in Nederland?’
 • De 22-jarige Ruben Klein Teeselink werd op 25 augustus unaniem verkozen tot nieuwe dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille melkveehouderij. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Marije Klever. Lees snel verder of bekijk het filmpje waarin hij zichzelf voorstelt.
 • Op dinsdag 30 augustus was de Masterclass MaïsChallenge in Lochem waar met de aanwezige deelnemers de laatste fase van de MaisChallenge werd ingeluid met tips en adviezen.

Wat doet NAJK voor jou in september?

Natuurlijk zit NAJK in september ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 1 september gaat NAJK-voorzitter Roy Meijer in gesprek met LNV-minister Henk Staghouwer tijdens de Agrifirm Jongerendag.
 • Op 1 september worden de opnames van Stand van Nederland: Generatie Next, waar dagelijks bestuurder Eke Folkerts ook een belangrijke rol in speelt, uitgezonden op NPO2.
 • Het weekend van 9 september valt bij onze leden en partners het ledenblad BNDR weer in de bus. Dit keer met het thema ‘wereldmarkt’.

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • In de maand juni startte de zoektocht van NAJK naar twee nieuwe dagelijks bestuurders. Zowel voor de portefeuille akkerbouw als de portefeuille varkens-, pluimvee- en kalverhouderij. Kom jij het dagelijks bestuur versterken?
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever met de portefeuille melkveehouderij zat in het panel van de European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC) om samen met de diervoederindustrie een leidende rol te pakken bij de verduurzaming van landbouw.
 • Portefeuillehouder internationaal, Peter Meedendorp, gaf op 3 juni, samen met de GAJK-voorzitter, het eerste actieplan Green Deal aan Europarlementariër Peter van Dalen. De komende maanden gaat Peter de verschillende provincies bij langs om ook bij hen het actieplan aan te bieden. Lees meer.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts gaf namens NAJK haar reactie op de conclusie van de ‘Evaluatie van de fiscale regelingen gericht op de bedrijfsoverdracht’. NAJK was verbijsterd over de uitkomsten van deze evaluatie BOR. Lees meer.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Tijdens de Nationale Buitenspeeldag 2022 op 8 juni deelde NAJK vanuit dit project dan ook tips om veilig buiten te spelen op het erf.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en HAJK-voorzitter Amber Laan stonden 9 juni op de voorpagina van de Telegraaf. “Geef de jonge boer en tuinder perspectief”, luidde hun boodschap.
 • NAJK stuurde donderdagmiddag 9 juni een open brief aan zowel minister voor Natuur en Stikstof, van der Wal, als aan de landbouwwoordvoerders van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU. Aanleiding daarvan was de aangekondigde doelenbrief aan de Tweede Kamer. Lees meer.
 • Op de spannende ochtend voordat het kabinet de onwerkelijke stikstofplannen naar buiten bracht, was NAJK-voorzitter Roy Meijer te gas bij NPO Radio 1. Luister de uitzending hier terug (vanaf 1:05:26 is Roy aan het woord).
 • NAJK heeft met ontsteltenis de Kamerbrief gelezen die Christianne van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De doelenbrief van Van der Wal, biedt de jonge boer geen perspectief, laat staan een toekomst! Lees meer.
 • De stikstofplannen hebben waarschijnlijk grote gevolgen voor onze landbouw. In het radioprogramma Vroege Vogels spraken NAJK-voorzitter Roy Meijer en melkveehouder Alex Datema van BoerenNatuur over de voorgestelde doelen. Luister hier de uitzending terug.
 • Op vrijdag 10 juni organiseerde NAJK, samen met verschillende agrarische Hogescholen, de Expeditiedag Bedrijfsopvolging in Kamerik. Na een opening van dagelijks bestuurder Eke Folkerts, met de portefeuille bedrijfsovername, gingen verschillende betrokkenen door middel van workshops aan de slag met hun eigen ‘expeditie’. Een geslaagde bijeenkomst voor de aanwezige jonge boeren en tuinders, hun familieleden, docenten en adviseurs!
 • Het tweede weekend van juni viel bij al onze leden en partners weer het ledenblad BNDR op de mat. Met dit keer als thema ‘ketens’.
 • Verschillende agrariërs vrezen door de stikstofplannen voor de toekomst van hun bedrijf. Op 14 juni schoof onder andere dagelijks bestuurder en mekveehouder Harold Overmars aan bij de talkshow Op1 waar ook de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Henk Staghouwer te gast was.
 • In aanloop naar de demonstratie op woensdag 22 juni organiseerde NAJK, samen met verschillende jongerenraden uit de agroketen, ludieke acties om duidelijk te maken hoe hard dit beleid (jonge) boeren raakt. NAJK riep haar leden daarnaast op om deel te nemen aan de actiedag in Stroe.
 • Als ludieke reactie op de doelenbrief van minister Christianne van der Wal, die op vrijdag 10 juni verscheen, hebben de jonge boeren en tuinders van Nederland Makelaardij Van der Wal opgericht. Om deze actie kracht bij te zetten veranderde de homepagina van www.najk.nl in een makelaarspagina, waarop de jonge boeren door middel van foto’s en video’s hun bedrijven ‘aanbieden’ en met het Te Koop-bord aandacht vragen voor deze onmogelijke stikstofplannen. Lees meer.
 • NAJK maakte onder andere dit filmpje om aan iedereen uit te leggen wat de voorgestelde stikstofdoelen voor gevolgen hebben en waarom agrarisch Nederland massaal in actie komt.
 • Eind juni werd er tegen de motie gestemd om de resultaatverplichting van de kritische depositiewaarde (KDW) uit de wet te halen. NAJK is zwaar teleurgesteld hierover, want de KDW’s zijn slechts een indicator, maar zeggen niets over de werkelijke staat van de natuur. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in juli en augustus?

Hoewel de maanden juli en augustus vaak in het teken staan van de vakantie, staan er een aantal mooie dingen op de planning. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Om het dagelijks bestuur van NAJK te komen versterken zijn we op zoek naar zowel een portefeuillehouder akkerbouw als een portefeuillehouder varkens-, pluimvee- en kalverhouderij. Tot en met zondag 21 augustus is het mogelijk te solliciteren op deze vacatures.
 • De voorbereidingen van het ledenblad BNDR zijn weer in volle gang. Het thema van het volgende nummer luidt: wereldmarkt. Een essentieel onderwerp binnen de agrarische sector.
 • Ook bij NAJK gaan de medewerkers en dagelijks bestuurders waar mogelijk een beetje vakantie houden. Aankomende twee maanden zullen we iets rustiger aan doen, zodat we daarna weer vol gas voor jullie belangen op kunnen komen en mooie projecten kunnen opzetten.

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Met het nieuwe project ‘Next generation pig farming’ organiseert NAJK een studiereis naar de varkenshouderij in Zweden en/of Noorwegen. In mei werd hiervoor een speciale nieuwsbrief uitgestuurd, gericht aan NAJK-leden met interesse in de varkenshouderij. Aanmelden? Klik hier!
 • NAJK ging, onder leiding van NAJK-voorzitter Roy Meijer, met partners en leden in gesprek over het thema ketens. Lees meer over dit onderwerp en het project Waardecreatie in Ketens (WiK) in de BNDR van juni.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Peter Meedendorp, was 10 mei aanwezig bij een handelsmissie van de Benelux over biologische landbouw en deed hier namens de jonge boeren het woord.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer vertelde over landbouwpolitiek en lobby in de podcast van College Boer van Nieuwe Oogst. Luister de podcast hier.
 • Op 16 mei werd de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) ondertekent. Naast dagelijks bestuurder Tim van der Mark was ook projectleider Gerjanne van Esveld hier aanwezig. Gerjanne liet, geheel in het thema, de aanwezigen die dag op een interactieve manier kennis maken met het project BoerNatuurlijk!.
 • Op 17 mei speelden 23 leerlingen van het Zone.college in Doetinchem het BoerNatuurlijk!-spel. Onder leiding van NAJK-projectleider Roos Roeleveld gingen ze met elkaar de uitdaging aan om meer over natuurinclusieve landbouw te weten te komen. Lees meer.
 • Dagelijks bestuurders Eke Folkerts en Peter Meedendorp waren voor CEJA twee dagen in Brussel om samen met andere Europese jonge boeren de position paper over dierwelzijn definitief te maken.
 • De portefeuillehouders internationaal en melkveehouderij maakten namens NAJK kennis met het kabinet van EU-commissaris Virginijus Sinkevič Peter Meedendorp en Marije Klever hadden een goed gesprek over de kansen en uitdagingen voor jonge boeren door de Europese Green Deal.
 • NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Eind mei werden in Overijssel/Zuid-Drenthe en Noord-Nederland startbijeenkomsten gehouden van de regionale bodemteams. Lees meer.
 • Portefeuillehouder bedrijfsovername, Eke Folkerts, stond deze maand zowel in de Veldpost als de Boerderij met een interview over bedrijfsovername en het Kenniscentrum.

Wat doet NAJK voor jou in juni?

Natuurlijk zit NAJK in juni ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Het tweede weekend van juni is het weer BNDR-tijd, dit keer met het thema ‘ketens’.
 • Op 10 juni is het tijd voor de Expeditiedag Bedrijfsopvolging! Heb jij je al aangemeld?
 • Juni staat extra in het teken van de ‘lobby’. Houd onze website en socials in de gaten voor het laatste nieuws rondom de verschillende Kamerbrieven!

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • OP 1 april stuurde minister van der Wal (Natuur en Stikstof) een Kamerbrief met de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak stikstof, water, natuur en klimaat. NAJK reageerde met een oproep aan het kabinet om de kritische depositiewaarde (KDW) los te laten en zich te richten op de staat van instandhouding.
 • Met het nieuwe project ‘Next generation pig farming’ organiseert NAJK een studiereis naar de varkenshouderij in Scandinavië. In april ging de werving van start. Aanmelden? Klik hier!
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer verscheen met een interview in de Nieuwe Oogst als reactie op de grote bezorgdheid onder jonge boeren en tuinders rondom de geschetste stikstofaanpak.
 • In navolging van het webinar op 9 maart organiseerde NAJK op 12 april, samen met LTO Nederland en Hogeschool Utrecht, vanuit Boer zoekt Boer een fysieke workshop voor zij-instromers.
 • Onze portefeuillehouder melkveehouderij, Marije Klever, opende op 12 april de praktijkpilot Koe en Eiwit. In de 4-jarige pilot gaan 155 melkveehouders samen met hun voeradviseur op zoek naar een goede balans tussen stikstofefficiëntie, melkproductie en diergezondheid binnen het rantsoen.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp sprak tijdens DAJK-besturenoverleg met de Drentse jonge boeren over Europees beleid en etikettering.
 • NAJK en AgriPers bundelden definitief hun krachten! Mediabedrijf AgriPers is de nieuwe communicatiepartner van NAJK en zal in eerste instantie invulling geven aan de advertentieverkoop en de vormgeving van het ledenblad BNDR.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts met de portefeuille bedrijfsovername praatte de studenten van Aeres Hogeschool bij over het project Boer zoekt Boer tijdens een avond over zij-instromers. Lees meer.
 • Op 14 april organiseerde NAJK, samen met de andere partijen in het programmateam weidegang, weer een Convenantsdag Weidegang. Dagelijks bestuurder Marije Klever (portefeuille melkveehouderij) vertelde over de rol van weidegang als integraal onderdeel van de oplossingsgerichte benadering van sector en overheid rond stikstof en ammoniak.
 • Met Pasen organiseerde NAJK een ‘raad & win’-actie. Degene met het juiste aantal paaseitjes werd met een NAJK-trui verrast.
 • Op woensdag 20 april organiseerde het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten de Grasweidedag 2022. Na een opening door dagelijks bestuurder Marije Klever en de lector beweiding van Aeres Hogeschool, Agnes van den Pol, gingen voor zo’n 150 jonge agrariërs de workshops van start. Lees meer.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp met de portefeuille internationaal maakte kennis met Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Op haar kantoor in Brussel wisselden ze van gedachten over de enorme zorgen van de Nederlandse jonge boeren over hun toekomst.
 • Dagelijks bestuurders Tim van der Mark en Peter Meedendorp waren voor een CEJA-meeting in Parijs. Ze discussieerden namens NAJK met andere jonge boeren en tuinders over dierenwelzijn en GLB.

Wat doet NAJK voor jou in mei?

Natuurlijk zit NAJK in mei ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp is aanwezig bij de handelsmissie van de Benelux.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en de algemeen secretaris van NAJK, Neline Both, gaan dineren met minister Staghouwer.
 • Onze portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes is 18 mei aanwezig bij de Nationale Bodemtop.

Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Het bestuur van ZuivelNL verwelkomde NAJK en Dutch Dairymen Board (DDB) als nieuwe partners.
 • Begin maart lanceerde NAJK, namens de jonge melkveehouders van Nederland, de campagne ‘Boeren houden van Koeien.’ Daarmee willen we laten zien dat melkveehouders goed voor hun dieren zorgen. De campagne bestaat uit een tv- en radiocommercial die sinds 7 maart worden uitgezonden. Het reclameblok was nog nooit zo leuk!
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp maakte in Brussel kennis met Europarlementariër Bert-Jan Ruissen en ging in gesprek over de Van-Boer-tot-Bord-strategie en de Europese etikettering.
 • Op woensdagavond 9 maart organiseerde NAJK, samen met LTO Noord en Hogeschool Utrecht het webinar ‘Een bedrijf overnemen of overdragen buiten de familie’ vanuit Boer zoekt Boer.
 • De gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor de land- en tuinbouw zijn enorm. NAJK heeft vanaf dag één al nauw contact met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het agrobedrijfsleven om de gevolgen op korte en lange termijn in kaart te brengen.
 • Op donderdag 17 maart was de startbijeenkomst van de MaïsChallenge 2022 bij Aeres Hogeschool in Dronten. 38 jonge boeren en 11 scholenteams gaan aankomend teeltseizoen met elkaar de strijd aan wie het beste maïs kan telen. Dit jaar is het de zesde keer dat Limagrain en NAJK deze wedstrijd met elkaar organiseren.
 • Het weekend van 18 maart was het weer tijd voor ons ledenblad BNDR, dit keer in een vernieuwd jasje!
 • In maart ging NAJK verder met de zoektocht naar een vervanger voor onze dagelijks bestuurder Marije Klever met de portefeuille melkveehouderij. Wordt vervolgd.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurder Eke Folkerts waren aanwezig bij een netwerk- en kennisbijeenkomst tussen de agro- en vissector waarbij jonge boeren, vissers en vishandelaren met elkaar in gesprek gingen over: ‘Hoe ziet de lobby in Brussel eruit?’ en ‘Kunnen de vis- en agrisector elkaar versterken?’ Lees meer.
 • In het kader van het project BoerNatuurlijk! heeft NAJK een spel over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld. Op donderdag 24 maart gingen verschillende akkerbouwleerlingen van Terra MBO Groningen onder leiding van projectleider Gerjanne van Esveld met elkaar de uitdaging aan om door middel van het leuke en leerzame BoerNatuurlijk!-spel meer over het onderwerp te weten te komen. Lees meer.
 • Vanuit het project Waardecreatie in Ketens (WiK) ging NAJK-voorzitter Roy Meijer in gesprek met LNV-minister Henk Staghouwer rondom het vraagstuk ‘Hoe zorgen we ervoor dat verduurzaming op het boerenerf vaker lonend wordt en blijft, voor de producent én voor de andere ketenpartijen?’
 • In navolging op de MaïsChallenge organiseert NAJK vanaf dit najaar samen met veredelingsbedrijf Limagrain ook de EiwitChallenge. Sinds maart is het mogelijk om je hiervoor op te geven. Lees meer.
 • De NAJK-bestuursvergadering van maart was er eentje voor in de boeken! In de zomer van 2020 (!) is er hard geklust om van het kantoorpand in Utrecht weer een pareltje te maken. Twee jaar later kon er dan eindelijk vergaderd worden in de vernieuwde vergaderzaal.
 • NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer. Op 31 maart was de aftrap van Bodemteam Zuid-Holland, waar dagelijks bestuurder Peter Meedendorp meer vertelde over het nieuwe GLB. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in april?

Natuurlijk zit NAJK in april ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK heeft een leuk nieuwtje voor alle jonge varkenshouders van Nederland. Houdt onze socials en website in de gaten!
 • Op dinsdag 12 april organiseert NAJK, samen met LTO Nederland en Hogeschool Utrecht vanuit Boer zoekt Boer een workshop voor zij-instromers.
 • Woensdag 20 april is het tijd voor de voorjaarseditie van de Grasweidedag georganiseerd door het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland & Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten.

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Rabobank blijft in verbinding met de agrarische jongeren als partner van NAJK, het partnerschap is verlengd! NAJK is blij dat Rabobank ook de komende drie jaar weer bij wil dragen aan de kennis en het agrarisch ondernemerschap van jonge boeren en tuinders.
 • Omdat het bestuurderschap van Marije Klever in juni afloopt, ging NAJK met deze oproep alvast op zoek naar een nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij. Wordt vervolgd.
 • NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer. Ze spraken vanuit DAW met NAJK-voorzitter Roy Meijer over dit belangrijke project. Lees hier het hele interview.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp zat aan tafel bij De Balie waarin werd gesproken over de zogeheten ‘schijf van 2050’, de Farm to Fork-Strategie en de Green Deal. Kijk de aflevering hier terug.
 • Op Valentijnsdag was het weer tijd voor de actie #Makeadate22! Voor boeren in Nederland dé gelegenheid om ‘op date’ te gaan. Niet voor een Valentijnsliefde, maar voor een gesprek met iemand buiten de boerenbubbel. Een actie die goed werd ontvangen. Samen zorgen we voor meer besef dat de boeren als voedselmakers in Nederland van groot belang zijn!
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder NAJK, leidde een discussieavond in de Gemeente Noardeast Frysland met de lijsttrekkers van de politieke partijen.
 • NAJK organiseerde samen met Nieuwe Oogst en de verschillende jongerenraden een kennismakingswebinar met de nieuwe landbouwministers Henk Staghouwer (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Deze kijk je hier terug.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes was spreker bij het webinar van BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland over effectieve spuittechnieken. Onze portefeuillehouder akkerbouw ging hier in op zijn ervaringen in de praktijk.
 • In de nieuwe serie van NH Nieuws trekt boer Ayoub heel Noord-Holland door op zoek naar bijzondere verhalen van boeren en boerderijen. Eind februari was onder andere te zien hoe hij dagelijks bestuurder Tim van der Mark ‘hielp’ tussen de varkens.
 • Op vrijdag 25 februari gaf dagelijks bestuurder Peter Meedendorp een presentatie tijdens een webinar van de Europese Academie Berlijn over jonge boeren in Europa. Hij nam met de aanwezigen het EU-beleid onder de loep en wierp met hen een blik op de toekomst.
 • Dagelijks bestuurders Harold Overmars en Marije Klever zijn achter de schermen druk bezig geweest met iets heel leuks namens de jonge melkveehouders van Nederland. Hierover begin maart meer!
 • Het actieprogramma en bijbehorende toevoeging (addendum), zijn goed genoeg bevonden door de Europese Commissie. Hiermee is het actieprogramma vastgesteld en kunnen de gesprekken over derogatie van start gaan. Via dit nieuwsbericht gaf NAJK haar reactie.

Wat doet NAJK voor jou in maart?

Natuurlijk zit NAJK in maart ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • De jonge melkveehouders van Nederland verenigen zich en komen op maandag 7 maart naar buiten met een belangrijke boodschap. Wat dit precies inhoudt houden we nog even geheim, maar één ding is zeker: er staat ons iets héél leuks te wachten!
 • Op woensdagavond 9 maart organiseert NAJK, samen met LTO Noord en Hogeschool Utrecht het webinar ‘Een bedrijf overnemen of overdragen buiten de familie’ vanuit Boer zoekt Boer.
 • Op 17 maart is de Kick-off van de MaïsChallenge, waar NAJK samen met Limagrain de aftrap geeft aan de challenge tussen 39 individuele deelnemers en 11 scholenteams.

Wat deed NAJK voor jou in januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK gaf haar feedback op het plan van de Europese Commissie om Globodera in de aardappels uit te roeien: “Zet niet in op uitroeien, maar stel ‘beheersbaarheid’ en ‘controleerbaarheid’ voorop.” Lees het nieuwsbericht rondom deze reactie.
 • De Nederlandse varkenshouderij verkeert in een zeer lastige situatie. De Vlaamse Europarlementariër Tom Vandenkendelaere vroeg de Europese Commissie in een brief of varkenshouders directe steun kunnen ontvangen. NAJK riep, samen met LTO Nederland en POV, de Nederlandse Europarlementariërs op deze brief ook te ondertekenen. Lees hier
 • Van 10 t/m 13 januari was het weer tijd voor de BioKennisWeek 2022. Dagelijks bestuurder Eke Folkerts was namens NAJK op de laatste dag aanwezig bij de workshop Bioboer zoekt Bioboer en een aantal NAJK-leden werden verblijdt met een gratis kaartje voor dit evenement.
 • NAJK ging op zoek naar een financieel medewerker. Werk jij graag met een jonge enthousiaste club mensen? En heb je de nodige ervaring met boekhoudprogramma Afas en Excel? Solliciteren kan t/m 11 februari!
 • Op 13 januari maakten NAJK-voorzitter Roy Meijer en de algemeen secretaris van NAJK, Neline Both, kennis met de nieuwe LNV-minister Henk Staghouwer. “Een goed gesprek waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt voor de komende regeerperiode”, aldus Roy. NAJK kijkt uit naar een prettige samenwerking!
 • In januari ging NAJK, in samenwerking met Hans Verweij (Flynth) en Lianne Veenstra (Agrocoaching), weer van start met een online cursus over de ‘zachte’ kant bij een bedrijfsovername.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, ontving de nieuwe LNV-minister Henk Staghouwer bij haar op de boerderij in De Meern. Ze spraken onder andere over de uitdagingen voor de toekomst.
 • In de VPRO-serie ‘Boer Ayoub’ liet dagelijks bestuurder Eke Folkerts de 23-jarige Ayoub een andere succesvolle buitenfamiliaire overname zien. Het project Boer zoekt Boer kwam hierbij uitgebreid aan de orde. De serie nog niet gezien? Je kijkt deze hier terug!
 • In januari werden er weer verschillende BodemBattles en -Masters georganiseerd op scholen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw school of AJK? Stuur gerust een mailtje naar gvanesveld@najk.nl.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars ging met verschillende provincies in gesprek om input te vergaren voor de grondvisie van NAJK. Deze maand waren DAJK en HAJK aan de beurt om samen met onze portefeuillehouder leefomgeving te brainstormen over dit thema. NAJK gaat de komende weken hard schrijven aan haar grondvisie!
 • In januari startte NAJK met de zoektocht naar een vervanger voor onze dagelijks bestuurder Marije Klever met de portefeuille melkveehouderij. Solliciteren op deze vacature binnen het dagelijks bestuurd kan nog t/m 13 februari.
 • Dagelijks bestuurders Marije Klever en Leendert Jan Onnes hebben in januari weer druk vergaderd met andere partijen over de Maatwerkaanpak van het 7e
 • De Raad van State besloot dat bedrijfsadressen van PAS-melders door het ministerie van LNV openbaar gemaakt moeten worden. NAJK riep via dit nieuwsbericht op om af te zien van handhavingsverzoeken.
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark is achter de schermen druk bezig met een visie namens NAJK op de varkenshouderij.
 • Tot en met 14 februari 2022 is er een eenmalige landelijke subsidie beschikbaar vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF). NAJK organiseerde, samen met partner Flynth, op 26 januari een webinar over deze financieringsaanvraag. Gemist? Je kijkt het webinar hier.
 • Ook dit jaar organiseren NAJK en Limagrain weer de MaïsChallenge. Tot en met eind januari hadden NAJK-leden en scholenteams de tijd om zich hiervoor aan te melden.

Wat doet NAJK voor jou in februari?

Natuurlijk zit NAJK in februari ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK werkt mee aan de actie Make a Date 2022: een Valentijnsactie waarbij wij als boeren in gesprek gaan met de samenleving. Lees hier meer.
 • Op woensdag 16 februari organiseert NAJK, samen met Nieuwe Oogst, van 16:30 – 17:30 uur een kennismaking met de nieuwe landbouwministers Henk Staghouwer (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).