Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Begin september zijn in diverse media berichten verschenen over de plannen voor het onteigenen van boeren. NAJK is de telkens terugkerende discussie zat waarin heel gemakkelijk over onteigening wordt gesproken. ‘Investeer in de blijvers’ is het motto van NAJK, bijvoorbeeld door middel van het CTM-plan. NAJK heeft, samen met andere partijen, dit plan aan de overheid gepresenteerd en voert hierover gesprekken met het ministerie.
 • NAJK ging op zoek naar een nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal. Hierover later meer!
 • NAJK is geschrokken van de voorstellen in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Als agrarische jongerenorganisatie erkennen we het belang van een goede waterkwaliteit, maar er worden nu voorstellen gedaan die ver ingrijpen op bedrijfsvoering en verdienvermogen. NAJK is met het ministerie van LNV in gesprek over haar visie op het Actieprogramma en trekt hierbij ook op met de BO Akkerbouw, LTO, NZO en Rabobank. Lees ons nieuwsbericht.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever hield speciaal voor alle ketenpartijen in de zuivelsector een ‘Zuivelborrel’ bij haar op de boerderij in het Utrechtse De Meern. Een mooi moment om te netwerken en de melkveevisie van NAJK weer ten gehore te brengen.
 • Achter de schermen heeft NAJK de afgelopen maanden hard gewerkt aan de vernieuwing van het Rabobank Opvolgers Perspectief (ROP), een cursus speciaal voor bedrijfsopvolgers. Interesse? Vraag bij jouw lokale Rabobank om meer informatie en wanneer je kunt deelnemen.
 • 11 september viel ons ledenblad de BNDR weer bij al onze leden en partners op de mat. Dit keer stond het thema ‘water’ centraal. Een enorm breed onderwerp, helemaal binnen de agrarische sector.
 • Half september is er een juridisch advies aan het kabinet over stikstof gelekt, waarbij alle pijlen opnieuw op de landbouw werden gericht. NAJK deed een duidelijke oproep aan de politiek: regeer en formeer met oog op de toekomst en blijvers! Lees hier het hele bericht.
 • NAJK pleit, samen met andere sector- en ketenpartijen, voor een omslag in het denken rondom de mestregelgeving in het 7e APN: een focus op goed bodembeheer in plaats van regeltjes tot zeven cijfers achter de komma. NAJK-voorzitter Roy Meijer licht het statement van NAJK en de andere sectorpartijen toe bij Nieuwe Oogst. Bekijk hier het filmpje.
 • De adviescommissie van de EU is weer vernieuwd! Maar liefst vijf NAJK-leden nemen nu zitting in de adviescommissies van de Europese commissie. Zo hebben jonge boeren, naast andere stakeholders, een stem in het maken van beleid voor de agrarische sector. De kandidaten vanuit NAJK maakten deze maand kennis met elkaar op het kantoor in Utrecht. Lees meer.
 • Woensdag 22 en donderdag 23 september stond de Aeres Farms in Dronten in het teken van de Grasweidedagen 2021. Het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten verzorgden twee dagen met interessante workshops omtrent Grasland en Beweiding. Wij genieten nog even na met de gemaakte foto’s! Geniet jij met ons mee?
 • Net als de rest van de wereld heeft ook de jonge boer te maken met digitalisering. Dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving, Harold Overmars, schreef een pakkende column over het fundament voor deze digitale economie: de datacenters.
 • Een goede communicatie en samenwerking zijn o zo belangrijk bij een bedrijfsovername. Op dinsdagavond 28 september ging NAJK, in samenwerking met Hans Verweij (Flynth) en Lianne Veenstra (Agrocoaching), van start met een driedaagse cursus ‘bedrijfsopvolging’. De volgende cursusavonden volgen op 12 en 26 oktober.
 • Aan het begin van dit jaar werden vijf enthousiaste NAJK-leden verblijd met een cheque van €2.500,- namens de ‘De Toekomst Begint Vandaag’. Een gezamenlijk initiatief van NAJK en Rabobank om jonge boeren en tuinders financieel te ondersteunen bij een grote verandering of cruciaal punt in hun bedrijfsleven. Eind september is het project feestelijk afgesloten. Laat je inspireren door het verhaal van deze jonge ondernemers!

Wat doet NAJK voor jou in oktober?

Natuurlijk zit NAJK in oktober ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 2 oktober is het weer tijd voor het NK Veebeoordelen 2021! NAJK ondersteunt de afdeling Stamboek van coöperatie CRV bij de organisatie hiervan.
 • Voor het project een Duik in de Bodem gaat NAJK op zoek naar spelleiders voor de BodemBattle. Heb jij affiniteit met de bodem en vind je het leuk om jouw kennis hierover verder te verspreiden bij AJK’s en scholen? Hou dan onze website en socials in de gaten!

Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in de zomermaanden juli en augustus? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • De voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat in 2023 van start gaat, worden steeds concreter. Verschillende NAJK-bestuurders waren online aanwezig bij de dialoogtafels van het nieuwe GLB. Leendert Jan Onnes, Eke Folkerts en Willem Voncken gingen samen met andere organisaties de discussie aan.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars investeerde tonnen in een nieuwe, diervriendelijkere stal. Hij reageerde bij Nieuwsuur op het stikstofadvies van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). Kijk de uitzending hier terug vanaf 23:12 min.
 • De landbouwwoordvoerder van het CDA, Derk Boswijk, overhandigde het eerste exemplaar van zijn visie op de landbouw aan NAJK. Voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurder Marije Klever namen deze visie in ontvangst.
 • Door het wisselende weer kwam bij menig boer deze zomer de schudder uit de schuur. Bij Wei en Maatschappij gaat het niet alleen om weidegang, maar ook om goed voer voor de winter! Wil jij meer kennis opdoen over weidegang en het inkuilmanagement? Boek één van de workshops van Wei & Maatschappij of kom naar de Grasweidedagen op 22 of 23 september.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever zat in de jury van de Dutch Dairy Challenge 2021! De vraag die centraal stond: ‘Hoe gaan we er voor zorgen dat we in 2050 nog steeds koeien houden én van koeien houden?’. Negen deelnemers gingen de strijd met elkaar aan, maar melkveehouder Kees Peeters kwam, met zijn idee ‘met hooi betere melk’, als winnaar uit de bus.
 • Limburg werd deze zomer geteisterd door zware regenval. De impact van deze watersnood voor de agrarische sector is enorm. Gewassen zijn verloren gegaan, vee werd geëvacueerd en ook de natuur en dieren zijn slachtoffer van deze ramp. Demissionair LNV-minister Schouten bezocht drie Limburgse ondernemers, waaronder dagelijks bestuurder Willem Voncken en twee andere NAJK-leden. In de BNDR van september vertelt Willem meer over deze hectische week.
 • Eind juli stuurde Schouten twee stikstofbrieven naar de Tweede Kamer. NAJK blijft kritisch en baalt dat het financiële aspect in geen van deze brieven is meegenomen. Als belangenbehartiger van de jonge boeren deed NAJK een oproep: ‘Waar blijft de zak met geld?’. Lees hier het bericht.
 • De afgelopen maanden is NAJK, samen met LTO Nederland en Rabobank, als initiatiefnemer druk bezig geweest met het project ‘Waardecreatie in Ketens’. In dit project wordt door supermarkten, verwerkers, boeren en tuinders gewerkt aan toekomstgerichte ketens. De basis is gelegd, de komende tijd wordt benut om zoveel mogelijk partijen uit de keten aan te laten haken.
 • NAJK is betrokken bij verschillende leuke en leerzame projecten. Projecten waar jij samen met jouw AJK of klas ook wat aan hebt. In dit overzicht zetten we de verschillende avonden en activiteiten graag voor jullie op een rij!
 • In augustus startten we met de zoektocht naar een nieuwe portefeuillehouder internationaal binnen het dagelijks bestuur van NAJK. Ben jij graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de agrarische sector en stopt deze nieuwsgierigheid niet bij de Nederlandse grens? Wellicht ben jij dan de ‘teamplayer’ die we zoeken! Solliciteren kan nog tot 19 september. Lees hier de volledige vacature.
 • Deze zomer stond weer in het teken van het verzamelen van foto’s voor de fotowedstrijd van de BNDR. Wat een mooie plaatjes hebben we binnen gekregen! Welke foto er beloond word met de enige echte NAJK-trui, lezen jullie in de BNDR van september.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer gaf zijn duidelijke mening in de Telegraaf over inpolderen: “Ieder stuk buitendijks aangewonnen land draagt bij aan het verlagen van de ongezonde druk op ons kroonjuweel: de deltabodem.”
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Het doel van dit project is om bewustzijn te creëren en daarmee (dodelijke) ongevallen te voorkomen. In augustus is de aandacht voor dit project in een stroomversnelling geraakt. Lees hier
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken gaf een online presentatie aan Koreaanse studenten over netwerken, samenwerking en activiteiten voor jonge boeren en tuinders. Op deze manier hopen ze een succesvolle start te maken met hun bedrijf.

Wat doet NAJK voor jou in september?

Natuurlijk zit NAJK in september ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder Marije Klever houd speciaal voor alle ketenpartijen in de zuivelsector een ‘Zuivelborrel’ in het Utrechtse Meern. Een mooi moment om weer even te netwerken.
 • September betekent, naast de drukke werkzaamheden op het land, ook weer ‘BNDR-tijd’. Op 11 september is het weer tijd voor een sprintje naar de brievenbus, want ons ledenblad met het thema ‘Water’ valt weer op de mat.
 • Tot en met zondag 19 september kun je nog solliciteren op de vacature voor het dagelijks bestuur van NAJK als portefeuillehouder internationaal.
 • NAJK en het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten organiseren op woensdag 22 en donderdag 23 september de Grasweidedagen met als onderwerp: Zo groen als gras’.

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 1 juni was het Wereldmelkdag en stond NAJK stil bij het belang van melk. Het is lekker, het geeft ons belangrijke voedingsstoffen en zorgt voor een inkomen bij boeren en hun families wereldwijd.
 • Eind mei werd er een nieuwe dierenwet aangenomen waarin staat dat huis- en landbouwdieren zo veel mogelijk moeten kunnen leven zoals ze dat ook in de natuur zouden doen. Dagelijks bestuurder Tim van der Mark, met de portefeuille varkens, pluimvee en kalverhouderij uitte begin juni via dit filmpje zijn zorgen bij Hart van Nederland.
 • Onder het mom van ‘Men moet hooien als de zon schijnt’ stond begin juni voor veel boeren en dagelijks bestuurders in het teken van maaien en inkuilen.
 • De Sociaal Economische Raad (SER) presenteerde op 3 juni hun verkennend onderzoek naar een landbouwakkoord. Jonge boeren worden specifiek in het plan benoemd en het landbouwakkoord moet een duidelijke stip op de horizon geven voor de gehele agrarische sector. NAJK was voor het grootste gedeelte positief over het gepresenteerde advies en uitte dit in het volgende nieuwsbericht.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Het doel van dit project is om bewustzijn te creëren en daarmee (dodelijke) ongevallen te voorkomen. Er zijn heel veel handige links en checklists in omloop om de veiligheid op jouw boerenerf te verbeteren. BoerVeilig heeft dit voor je samengevat in het volgende document. Daarnaast was het dit jaar 8 jaar geleden dat het mestsilodrama plaatsvond in Makkinga. De jongste zoon van Sjef en Rianne kwam om toen hij twee personen van een schoonmaakbedrijf en één persoon van het loonbedrijf wilde reden uit de mestsilo. Om boeren te blijven wijzen op de gevaren, deelde Sjef hun ervaringsverhaal.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Eke Folkerts, ging in gesprek met het ministerie over het Kenniscentrum bedrijfsovername.
 • De Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij (CTM), bestaande uit NAJK, de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), LTO Nederland en de Rabobank, heeft een voorstel opgesteld voor een vitale melkveehouderij in Nederland. Meer over dit plan lees je hier.
 • NAJK organiseerde op maandagavond 14 juni een webinar over de toekomstbestendige melkveeveehouderij voor haar leden. Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, en algemeen secretaris Neline Both begeleidde het webinar. Heb je dit helaas moeten missen, maar zou je het webinar naar aanleiding van het CTM-plan wel graag terug willen zien? Vraag een terugkijklink aan via communicatie@najk.nl.
 • Voor de Europese organisatie CEJA ging NAJK op zoek naar jonge boer(inn)en die geïnteresseerd zijn een zetel in te nemen in een adviescommissie van de Europese Commissie. Er waren zetels beschikbaar in verschillende sectoren en je kreeg t/m 27 juni de mogelijkheid om je daarbij aan te sluiten.
 • Juni stond ook in het teken van de bedrijfsovernameprojecten, waar dagelijks bestuurder Eke Folkerts en algemeen secretaris Neline Both actief bij betrokken zijn. Wil jij ook graag je steentje bijdragen aan de bedrijfsovernameprojecten? Vul dan één van de enquêtes in.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer deed een rondje politiek. Hij was in Den Haag om te spreken met een aantal politieke partijen over ruimte voor jonge agrarische ondernemers. Zo is er onder andere gesproken over fiscaliteiten, grond en het verdienmodel.
 • Om Tim van der Mark, de dagelijks bestuurder met de portefeuille varkens, pluimvee en kalverhouderij, te ondersteunen in zijn bestuurlijke taken zijn er de zogenoemde afgevaardigden in het leven geroepen. NAJK startte in juni actief met de zoektocht naar een nieuwe afgevaardigde pluimvee! Ben of ken jij de pluimveehouder die wij zoeken? Solliciteren op deze functie kan nog steeds. Kijk voor meer informatie op onze site!
 • Juni betekent ook weer ‘BNDR-tijd’. Op 12 juni was het weer tijd voor een sprintje naar de brievenbus, want ons ledenblad met dit keer als thema ‘Familie en zakendoen, wat is de strategie?’ viel bij onze partners en leden op de mat.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, gingen in gesprek met Bert-Jan Ruissen, de Europarlementariër van de SGP. Een waardevol gesprek over het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en hoe dit gaat uitpakken voor jonge boeren.
 • Naast Facebook, Twitter en LinkedIn, is NAJK nu ook te vinden op Instagram (@dbnajk) voor het laatste nieuws, relevante updates en meer.
 • Dagelijks bestuurders Roy Meijer en Marije Klever waren bij de ALV van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Daar hebben zij uitleg gegeven over de lobby.
 • Wegens uitbreiding van de werkzaamheden startte NAJK in juni haar zoektocht naar een (junior) projectleider voor 20 uur in de week. Een gave functie voor iemand met passie voor de agrarische sector en kennis van weidegang, bodem en natuurinclusieve landbouw. Lees meer.
 • Eind juni werd er druk onderhandeld in Brussel over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het lijkt erop dat straks een aanzienlijk deel van de landbouwgrond uit productie wordt gehaald, terwijl er juist een schreeuwend tekort is aan vruchtbare landbouwgrond. NAJK en LTO Nederland uitten hun zorgen in een gezamenlijke brief aan landbouwminister Schouten.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer schreef een pakkende column over de uitdagingen binnen de agrarische sector: ‘Cash is King’. Lees de column hier.
 • Eind juni was de ALV van NAJK. De jaarcijfers van 2020 zijn hierin vastgesteld. Het was de eerste fysieke vergadering na een lange reeks van online vergaderingen.
 • Op dinsdagochtend 29 juni organiseerden wij vanuit BoerVeilig, samen met Stigas, Inspectie SZW en de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een webinar over de inspecties die op dit moment plaatsvinden in de rund- en melkveehouderij. Het is nu mogelijk om het webinar terug te kijken. Wij wensen je veel kijkplezier!
 • Eind juni werd het nieuwe bestuur van CEJA, het Europees overkoepelend orgaan voor jonge boeren, gekozen. Dagelijks bestuurder, Willem Voncken, bracht namens NAJK de stem uit. NAJK wenst het nieuwe bestuur heel veel succes!

Wat doet NAJK voor jou in juli en augustus?

Hoewel de maanden juli en augustus vaak in het teken staan van de vakantie, staan er een aantal mooie dingen op de planning. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In juli zijn verschillende NAJK-bestuurders (online) aanwezig bij de dialoogtafels van het Nieuwe GLB.
 • Tot en met zondag 11 juli is het mogelijk te solliciteren op de vacature voor (junior) projectleider bij NAJK.
 • De voorbereidingen van het ledenblad BNDR zijn weer in volle gang. Het thema van het volgende nummer luidt: water. Een erg breed, maar essentieel onderwerp binnen de agrarische sector.
 • Ook bij NAJK gaan de medewerkers en dagelijks bestuurders een beetje vakantie houden. Aankomende twee maanden zullen we iets rustiger aan doen, zodat we daarna weer vol gas voor jullie belangen kunnen opkomen en mooie projecten voor jullie kunnen opzetten.

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Het zaai-, poot-, en plantseizoen was weer in volle gang! De perfecte tijd om de agrarische sector in beeld te brengen en mee te doen met de fotowedstrijd van de BNDR. Tot en met 24 mei kon je jouw foto’s insturen. De winnaar van de enige echte NAJK-trui wordt in het ledenblad BNDR van juni bekend gemaakt. Maar niet getreurd, in september is er weer een kans!
 • LTO-voorzitter Sjaak van der Tak ging op werkbezoek bij onze dagelijks bestuurder Marije Klever. In deze podcast luister je de interessante dialoog terug over de werkzaamheden op Marijes melkveebedrijf in het Utrechtse De Meern.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Met het oog op het naderende maaiseizoen werd er aandacht gevraagd voor de controle van de machines. Laat veilig werken geen toeval zijn!
 • Portefeuillehouder Akkerbouw, Leendert-Jan Onnes, had een interview met BO Akkerbouw over de samenwerking met NAJK. Het artikel is terug te lezen in de BNDR van juni.
 • Wet- en regelgeving vanuit de EU is van grote invloed op de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Tijdens de Europaweek stelde NAJK-bestuurder Marije Klever haar vraag aan Eurocommissaris Frans Timmermans. Kijk vraag en antwoord hier terug.
 • Dagelijks bestuurders Willem Voncken en Leendert Jan Onnes waren bij de online landbouwborrel georganiseerd door Europarlementariër Bert-Jan Ruisen. Thema van de online bijeenkomst was hybride gewasbescherming.
 • In mei heeft NAJK met het project Een Duik in de Bodem weer verschillende (online) BodemMasters en BodemBattles mogen verzorgen op scholen en bij AJK’s. Is jouw school of AJK de volgende?
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts, met de portefeuille bedrijfsovername, ging met Rabobank, Flynth en een agrarisch makelaar in gesprek over het idee om een financieel fonds te starten wat jonge zij-instromers kan helpen bij de financiering van hun plannen.
 • De toekomst van de jonge boeren en tuinders stopt niet bij de grens! Eind april werd het Jonge Boeren en Tuinders Manifest al verkondigd aan de landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer en op 17 mei bracht NAJK-voorzitter Roy Meijer, samen met verschillende jongerenraden, het manifest ook naar Europa. Een mooie bijeenkomst met de Europarlementsleden! Lees meer.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, is achter de schermen druk bezig om het vernieuwde ledensysteem van NAJK in goede banen te leiden.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer voerde gesprekken over het plan verdienvermogen dat in april door LTO-voorzitter Sjaak van der Tak is gepresenteerd, wordt vervolgd.
 • NAJK heeft input geleverd aan het ministerie van LNV voor de invulling van de corona herstelfondsmiddelen voor de landbouw.
 • De Algemene Rekenkamer concludeerde eind mei dat de landbouwvrijstelling wel versoberd of afgeschaft kan worden. NAJK is het hier absoluut niet mee eens en schreef het nieuwsbericht ‘Afschaffing of versobering van de landbouwvrijstelling maakt bedrijfsovernames onmogelijk’. Lees meer.
 • Het Praktijkcluster Dier en Praktijkcluster Agro van CIV Groen en de Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij organiseerden op 20 mei een webinar over de kloof tussen de politieke ambitie en het toekomstperspectief van de boer. Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, lichtte in het webinar toe wat jonge akkerbouwers nodig hebben van de politiek. Webinar gemist? Kijk het webinar hier
 • Op 25 mei kwamen alle bestuursondersteuners van de provinciale afdelingen weer bijeen om kennis en ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.
 • Samen met Rabobank heeft NAJK het traject ‘de toekomst begint vandaag’. Vijf jonge agrarisch ondernemers wonnen begin 2020 een voucher voor ondersteuning bij hun specifieke uitdaging. De deelnemers zijn al een aantal maanden met hun vraagstuk bezig, daarom was er een terugkomdag, waarin de deelnemers elkaar vertelde over de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt.
 • Eind mei was de maandelijkse vergadering van CEJA, het Europees overkoepelend orgaan. Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, was hier namens NAJK bij aanwezig.

Wat doet NAJK voor jou in juni?

Natuurlijk zit NAJK in juni ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In juni is het weer BNDR-tijd! Er wordt aandacht besteed aan het thema ‘Familie en zakendoen: wat is de strategie?’, projecten worden nader onder de loep genomen en de winnaar van de fotowedstrijd wordt bekend gemaakt. Spannend!
 • NAJK is voor de Europese parapluorganisatie CEJA op zoek jonge boeren die geïnteresseerd zijn een zetel in te nemen in een adviescommissie van de Europese Commissie. Lees meer informatie op de website van NAJK. Hier staat ook de link om te solliciteren.
 • Ben jij een pluimveehouder in hart en nieren en heb jij je altijd al willen inzetten voor het belang van deze sector? In juni komt een leuke vacature online!
 • Op maandagavond 14 mei organiseert NAJK een online ledenbijeenkomst over het plan dat door de coalitie toekomstgerichte melkveehouderij is uitgebracht. NAJK is een van deze partijen. Het CTM-plan moet een antwoord zijn om uit de stikstofimpasse te komen. Wil je graag meer weten over het plan of heb je een vraag, sluit dan aan bij de bijeenkomst. Houd de website en Facebook van NAJK in de gaten voor de inloglink.
 • Eind juni wordt het nieuwe bestuur van CEJA, het Europees overkoepelend orgaan voor jonge boeren, gekozen. Dagelijks bestuurder, Willem Voncken, zal namens NAJK de stem uitbrengen.

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op vrijdag 2 april was NAJK uitgenodigd door het CBL en LTO voor een (vervolg)meeting over verdienvermogen. LTO-voorzitter, Sjaak van der Tak, presenteerde daar een plan om het verdienvermogen van de Nederlandse boeren en tuinders te verbeteren. NAJK is in eerste instantie positief over het plan en gaat graag verder in gesprek. Lees meer.
 • Pasen zag er dit jaar, net als het jaar ervoor, net iets anders uit. Samen paaseieren zoeken is nu eenmaal leuker dan alleen. Met de ‘raad het aantal paaseitjes & WIN!’-actie werd een NAJK-lid verrast met een NAJK-trui. Er zaten maar liefst 138 (!) eitjes in de klompen verstopt.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever bracht samen met een aantal jonge melkveehouders de visie van NAJK op de melkveehouderij in 2050 naar Den Haag. ‘Geef jonge boeren de ruimte!’ is de boodschap die doorklinkt in de melkveevisie van NAJK die op 6 april aan de rand van de Hofvijver werd gepresenteerd aan de landbouwwoordvoerder van verschillende politieke partijen. Lees meer.
 • Op 8 april heeft BoerVeilig (een veiligheidsproject samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas) een avond gehouden voor het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GRAJK). Via Zoom brachten Marloes van Schaik (NAJK) en Mirjam de Groot (Stigas) hun verhaal over het project en de veiligheid op het erf. Ook werden er ervaringen gedeeld en tips uitgewisseld. In het digitale bruine café werd de avond afgesloten. Lees meer.
 • NAJK heeft zich samen met de klankbordgroep stikstof verdiept in de verschillende uitspraken rondom stikstof. Partner ForFarmers praatte ons bij en ging dieper in op de mogelijke gevolgen van deze uitspraken. Een interessante avond!
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever maakte kennis met Derk Boswijk, de nieuwe landbouwwoordvoerders van het CDA in de Tweede Kamer. Dit deden ze niet via Zoom of in Den Haag, maar in de melkstal van Marije. Met een agenda vol afspraken en een druk melkschema moet je soms een beetje creatief zijn.
 • Na elf jaar gaat Liesbeth Schuurman, projectmedewerker van NAJK en bestuursondersteuner bij het Hollands en Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt ons verlaten. In april gingen we druk op zoek naar een vervanger voor haar werkzaamheden. Wordt vervolgd!
 • NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Op deze manier willen we de boeren en tuinders bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer. Kennismatchers Marloes van schaik en Reinder Jan Wagevoort werken namens NAJK aan dit project en stelden zich voor. Lees meer.
 • In april heeft NAJK met het project Een Duik in de Bodem weer verschillende (online) BodemMasters mogen verzorgen op scholen en bij AJK’s. Is jouw school of AJK de volgende?
 • Halverwege april kwam de jongerenraad van NAJK en Interpolis bijeen om samen te praten over het thema diefstal. Helaas nog steeds geen onbesproken onderwerp op de boerderij. Onder andere dagelijks bestuurder Eke Folkerts en algemeen secretaris Neline Both waren hierbij aanwezig. Lees meer.
 • Op donderdag 22 april presenteerde NAJK-voorzitter Roy Meijer, samen met drie andere woordvoerders, het manifest met de toekomstvisie van jonge boeren en tuinders aan de landbouwspecialisten van de Tweede Kamer. Dat gebeurde tijdens een online debat georganiseerd door NAJK en 15 jongerenraden van coöperaties in de land- en tuinbouw. In het manifest staat de toekomst van de land- en tuinbouw centraal. Je kunt de overhandiging ook terugkijken! Lees meer.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, is achter de schermen druk bezig om het vernieuwde ledensysteem van NAJK in goede banen te leiden.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille Akkerbouw, Leendert Jan Onnes, nam deel aan een bijeenkomst Slim Landgebruik over Carbon Credits. Hier werd onder andere gediscussieerd over hoe je ervoor kunt zorgen dat carbon credits ook interessant zijn voor boeren die al veel regeneratieve maatregelen toepassen.
 • Op woensdag 28 april was het Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar helaas is het werken op de boerderij niet altijd zonder gevaar. In aanloop naar 28 april vroegen we jullie vanuit ons project BoerVeilig om een veiligheidstip met ons te delen. De tip van Cornelis (15) ‘trek in ieder geval je stalen neuzen aan’ werd beloond met een BBQ-pakket mét BBQ-tang, want: safety first! Lees meer over dit project op boerveilig.com
 • LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben zich aangesloten als partner van Boer zoekt Boer, het sectorinitiatief dat buitenfamiliaire bedrijfsovername wil bevorderen. Via het platform Boer zoekt Boer worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Geïnteresseerden maken een account aan en gaan in de virtuele kaartenbak op zoek naar een potentiële match. Dit gebeurt gezamenlijk met de andere partners Flynth, Rabobank, Lianne Veenstra Agrocoaching en NAJK. Samen sterk! Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in mei?

Natuurlijk zit NAJK in mei ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK werkt mee aan het KRO-NCRV programma waarin boer Ayoub een boerderij zoekt om te gaan overnemen. In mei zijn de eerste opnames.
 • NAJK zal gesprekken voeren over het plan verdienvermogen dat in april door LTO-voorzitter Sjaak van der Tak is gepresenteerd.
 • In mei komen alle bestuursondersteuners van de provinciale afdelingen weer bijeen om kennis en ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.
 • Eind mei is de maandelijkse vergadering van CEJA, het Europees overkoepelend orgaan. Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, zal namens NAJK hierbij aanwezig zijn.

Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • De eerste twee weken van maart stonden bij NAJK in het teken van de verkiezingen, want op welke partij kun je als jonge boer of tuinder nou het beste stemmen? Lees hier wat NAJK allemaal gedaan heeft om jullie handvatten te geven bij het maken deze lastige keuze.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever en Sjaak van der Tak, de voorzitter van LTO Nederland maakten nader kennis met elkaar op Marijes melkveebedrijf in De Meern. Een mooi stukje multitasking: een kennismakingsgesprek en bedrijfsbezoek in één.
 • Portefeuillehouder leefomgeving, Harold Overmars, was op 4 maart te gast bij de Groenpact manifestatie. Tijdens deze talkshow over de groene uitdagingen gingen minister Carola Schouten (LNV) en Frans Timmermans (Vice-President voor de Europese Green Deal) in gesprek met studenten en jonge ondernemers. Gedurende deze live-uitzending waren de jongeren aan zet! De volledige uitzending is hier terug te kijken (vanaf 32:11 min. is Harold aan het woord).
 • Samen met Kamps de Wild BV organiseerde NAJK een webinar over hybride gewasbescherming. Het is een innovatieve oplossing voor een duurzame en plantaardige sector. Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes praatte dit webinar aan elkaar en hielp de kijkers een stapje verder bij deze interessante zoektocht.
 • Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GRAJK) kwam vorig najaar met een visiedocument waarin zijn pleitten voor inpoldering. NAJK steunt GRAJK hierin volledig en laat via dit nieuwsbericht weten dit thema op de formatietafel te willen van het nieuwe kabinet.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts gaf een presentatie over NAJK bij ABvakwerk, speerpunt waren de activiteiten van NAJK rondom de belangenbehartiging van jonge boeren.
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, schreef een interessante column met als titel ‘Waterschap Vechtstromen gooit eigen ruiten in met glyfosaat- en teeltverbod’. Eén ding staat wat hem betreft als een paal boven water: het besluit van waterschap Vechtstromen, gaat veel te ver! Waarom? Dat lees je in zijn column.
 • Op 12 maart kwam de MaïsChallenge tot ontknoping in een spannende live-uitzending op het internet. Tijdens de vijfde editie van de MaïsChallenge, georganiseerd door NAJK en Limagrain, streden 46 jonge ondernemers en 10 scholenteams om de felbegeerde studiereis naar de Franse Limagne. Dagelijks bestuurder Marije Klever presenteerde de ontknoping. Lees hier
 • Portefeuillehouder bedrijfsovername, Eke Folkerts, ging samen met algemeen secretaris van NAJK, Neline Both in gesprek met de verschillende Hogescholen die betrokken zijn bij de SIA-projecten over bedrijfsovername.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, is achter de schermen druk bezig om het vernieuwde ledensysteem van NAJK in goede banen te leiden.
 • Half maart heeft de voorzieningenrechter van Noord-Nederland het besluit van de provincie Friesland, om een vergunning te verlenen voor uitbreiding van een melkveehouderij in het Friese Ee, vernietigd. NAJK is onthutst over de uitspraak en ging in gesprek met de minister van LNV. De uitspraak staat los van de aangenomen stikstofwet, maar heeft wel grote gevolgen. Lees hier meer.
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken ging samen met drie andere Europese jonge boeren in gesprek met Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, over de overgang van de EU naar een duurzame voedselketen.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer ging in discussie met Dick Veerman (Foodlog.nl), Evelien de Olde (Wageningen University & Research) en Cees Jan Hollander (Danone). Samen met 70 belangstellenden spraken zij over de toekomst van de landbouw in 2050. Een geslaagde avond georganiseerd door de Wageningse studievereniging ‘De Veetelers’.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts gaf een presentatie over buiten familiaire overnames op het Helicon MBO.
 • Samen met onze partners Flynth en Rabobank organiseerden wij een geslaagd drieluik aan webinars over het, o zo belangrijke, onderwerp bedrijfsovername. Woensdag 24 maart werd het drieluik succesvol afgesloten met het webinar ‘bedrijfsovername anno nu’. Er werd gekeken naar de alternatieve vormen van bedrijfsovername en er werd aandacht besteed aan het praktijkverhaal van Boer Frank, één van de ex-deelnemers van Boer zoekt Vrouw. Alle drie de webinars zijn terug te kijken op ons YouTube-kanaal. Lees meer.
 • Eind februari uitte NAJK haar zorgen rondom het doorgeven van de maïspercelen op zand- en lössgronden. Ondernemers die hun maïspercelen niet tijdig hebben gemeld of waarbij de melding niet helemaal goed is gegaan, konden dit tot 31 maart alsnog doorgeven, meldt NAJK in dit bericht.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, schreef de pakken de column ’Vol gas vooruit!’. “Als je mij vandaag een miljoen geeft, heb ik het morgen uitgegeven”, grapt dagelijks bestuurder Marije Klever wel eens aan de keukentafel. Ze heeft nog zoveel plannen en ambities met het bedrijf. Jonge boeren willen vooruit. Marije geeft in haar column alvast een klein tipje van de sluier over de visie van NAJK op de melkveehouderij in 2050.

Wat doet NAJK voor jou in april?

Natuurlijk zit NAJK in april ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Rondom Pasen komt er een leuke Raad & WIN actie online. Raad jij het juiste aantal eieren?
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever brengt samen met een aantal jonge melkveehouders de visie van NAJK op de melkveehouderij in 2050 naar Den Haag.

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • We begonnen de maand februari goed met het leukste online Bodem Event voor jongeren. Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, praatte dit event samen met GAJK-bestuurder Bob Keurentjes aan elkaar. Heb je het Event helaas moeten missen? Je kijkt het hier terug!
 • NAJK wil door met de stikstofwet, maar dan moet er wel iets veranderen! De doelstelling om in 2035 de stikstofreductie te halveren moet volgens NAJK eerst van tafel. Deze past niet bij de huidige uitdagingen waar de agrarische sector mee moet dealen en is daarnaast simpelweg onhaalbaar. Na bijna twee jaar onderhandelen wordt het tijd om de spreekwoordelijke handen ineen te slaan. Voorzitter Roy Meijer legt uit waarom.
 • Samen met onze partners Flynth en Rabobank organiseren wij een drieluik aan webinars over het, o zo belangrijke, onderwerp bedrijfsovername. Ondertussen zijn er al twee webinars geweest: De zachte kan van bedrijfsovername en de financiële en juridisch/fiscale kant van bedrijfsovername. Beide webinars zijn terug te kijken op ons YouTube-kanaal. Dagelijks bestuurder Eke Folkerts praatte deze webinars aan elkaar. Op 24 maart volgt het laatste webinar, dus ‘save the date’!
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes ging in gesprek met Limagrain over een mogelijke Challenge waarbij ook de akkerbouwers in onze achterban aan kunnen haken. Wordt vervolgd!
 • Portefeuillehouder melkveehouderij ging ook in gesprek met Limagrain, maar dit keer over een heel andere challenge: de MaisChallenge 2020. De resultaten zijn bekend en op 11 maart zal de ontknoping plaatsvinden. Wie gaat er met de hoofdprijs vandoor?
 • Dit jaar geen Maïsdoolhof, maar een regeldoolhof! NAJK riep het ministerie van LNV op om met praktische oplossingen te komen met betrekking tot het doorgeven van maïspercelen op zand- en lössgronden. Lees hier het bericht.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, is achter de schermen druk bezig om het vernieuwde ledensysteem van NAJK in goede banen te leiden.
 • Dagelijks bestuurders Leendert Jan Onnes (akkerbouw), Marijke Klever (melkveehouderij) en Tim van der Mark (intensief) gingen in gesprek met Michiel van der Schoot van LTO over de komende veranderingen op het gebied van mest.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Onder het mom van ‘veilig werken wordt beloond’ loopt ook in februari en maart nog de campagne #boerveilig. Heb jij aanpassingen gedaan om je erf veiliger te maken? Maak een foto of filmpje van je tip of aanpassing en stuur deze naar communicatie@najk.nl.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever zat met verschillende politieke partijen in het hooi om hen te vragen naar wat zij voor de jonge boeren en tuinders gaan betekenen. De filmpjes komen begin maart online. Houd onze sociale media dus goed in de gaten.
 • Ook in maart staan er weer verschillende webinars in samenwerking met onze partners op de planning. Samen met een aantal dagelijks bestuurders en medewerkers werd hier in februari de fundering voor gelegd.

Wat doet NAJK voor jou in maart?

Natuurlijk zit NAJK in maart ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Portefeuillehouder leefomgeving, Harold Overmars, is op 4 maart te gast bij de Groenpact manifestatie, een talkshow over onze groene uitdagingen met Carola Schouten (LNV) en Frans Timmermans (Vice-President voor de Europese Green Deal.
 • De eerste twee weken van maart staan in het teken van de verkiezingen: houd social media en je mailbox in de gaten voor het laatste nieuws!
 • Op 9 maart organiseert NAJK samen met Kamps de Wild een webinar over hybride gewasbescherming. Wil jij het beste voor je gewas? Sluit dan ook aan om 20:00 uur.
 • Op 24 maart vindt het laatste webinar plaats van het drieluik over bedrijfsovername. Zorg dat je erbij bent!

Wat deed NAJK voor jou in januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK-voorzitter Roy Meijer stond met een interview in de Nieuwe Oogst. Hij ziet dat er anno 2021 belangrijke keuzes gemaakt moeten worden over de landbouw in Nederland.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes was aanwezig bij een webinar van GrAJK over Pireco, een bedrijf dat biostimulanten ontwikkelt en verkoopt.
 • Het CBS publiceerde de cijfers over bedrijfsopvolging in de agrarische sector. Deze cijfers lieten zien dat de lobby van NAJK niet zonder reden is: meer dan de helft van de agrarische bedrijven heeft geen opvolger. Ondersteuning van jonge boeren en tuinders blijft broodnodig. Lees hier het persbericht.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts, met de portefeuille bedrijfsovername en projectmedewerker Liesbeth waren namens NAJK aanwezig bij de online BioKennisWeek 2021. Als NAJK-lid kon je gratis meedoen aan de online workshop Bioboer zoekt Bioboer: een inspirerende bijeenkomst over bedrijfsovername of starten.
 • Op 20 januari organiseerde NAJK samen met Royal Reesink een pubquiz voor haar leden. Maar liefst 85 teams streden mee om de felbegeerde titel ‘slimste provincie van Nederland’. Hoewel een team uit Groningen (GrAJK) op nummer één belandde, was het toch Zeeland (ZAJK) die met de eer mocht strijken. Al met al een erg geslaagde avond!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving, Harold Overmars) ging in gesprek met LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), LTO, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten over de overgangsgebieden.
 • Het bestuur en de medewerkers van NAJK gingen op zoek naar een nieuwe collega. En met succes! Op 1 maart start er een nieuwe projectmedewerker die zich onder andere bezig gaat houden met weidegang en agrarisch waterbeheer.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, is achter de schermen druk bezig om het vernieuwde ledensysteem van NAJK in goede banen te leiden.
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw ging in overleg met Hans de Keijzer, de Coördinator Effectief Middelenpakket van BO-Akkerbouw over de mogelijkheden binnen de gewasbeschermingslobby.
 • Portefeuillehouder internationaal, Willem Voncken, voerde een leuke discussie met jonge boeren over hoe zij ondersteunt zouden moeten worden in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).
 • Het jaar 2021 begon goed voor de vijf jonge agrarisch ondernemers die als winnaars uit de bus kwamen bij ‘De Toekomst Begint Vandaag’. Deze actie van NAJK en Rabobank biedt jonge boeren en tuinders professionele ondersteuning bij een grote verandering of cruciaal punt in hun professionele leven. Eind januari leerden de jonge ondernemers elkaar en elkaars uitdagingen kennen tijdens de online startbijeenkomst. Lees meer.
 • NAJK pleit voor het schrappen van de doelstelling om in 2035 de stikstofreductie te halveren. Deze doelstelling is simpelweg onhaalbaar. Na bijna twee jaar onderhandelen wordt het tijd om de spreekwoordelijke handen ineen te slaan. Want: tijd is geld, onze jonge boeren en tuinders moeten door!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts was aanwezig bij de eerste online bijeenkomst van de Interpolis Jongerenraad. Jongeren uit verschillende plekken van het land en uit verschillende agrarische sectoren wisselen kennis met elkaar uit en inspireren elkaar over risicomanagement.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Onder het mom van ‘veilig werken wordt beloond’ gingen wij eind januari van start met de campagne #boerveilig. Heb jij aanpassingen gedaan om je erf veiliger te maken? Maak een foto of filmpje van je tip of aanpassing en stuur deze naar communicatie@najk.nl. Meedoen kan nog tot en met 28 februari!
 • In januari werd ook de eerste online BoerVeilig-avond gehouden. Wil je met jouw AJK-afdeling ook graag zo’n webinar organiseren? Kijk voor meer informatie op onze site.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, is druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het online Bodem Event: het leukste Bodem Event voor jongeren op 1 februari 2021!
 • Harold Overmars, portefeuillehouder leefomgeving, schreef een interessante column met als titel ‘Het gevecht om het landschap, vroeger wist Nederland daar wel raad mee’. Nederland heeft volgens Harold maar één ding nodig om te doen waar we in Nederland het beste in zijn. Lees meer hierover in zijn column!
 • In de maanden februari en maart staan er verschillende webinars in samenwerking met onze partners op de planning. In januari werd hier samen met een aantal dagelijks bestuurders en medewerkers de fundering voor gelegd.

Wat doet NAJK voor jou in februari?

Natuurlijk zit NAJK in februari ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • We beginnen de maand februari goed met het leukste online Bodem Event voor jongeren. Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, zal dit event samen met GAJK-bestuurder Bob Keurentjes aan elkaar praten.
 • Samen met onze partners Flynth en Rabobank organiseren wij een drieluik aan webinars over het, o zo belangrijke, onderwerp bedrijfsovername. Noteer 10 en 24 februari en 24 maart alvast in de agenda en houd onze Facebookpagina en website in de gaten voor meer informatie.

Wat deed NAJK voor jou in december?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Portefeuillehouder bedrijfsovername, Eke Folkerts en algemeen secretaris, Neline Both hadden een online afscheid georganiseerd voor Carla Boonstra van het ministerie van LNV. Een waardevol contact voor onze organisatie.
 • Per 1 december 2020 biedt NAJK naast de BodemBattles ook BodemMasters aan: een interessante invulling van een schoolles of AJK-avond met het thema bodem. De BodemMasters zijn zelfs online te volgen, dus volledig coronaproof. Stuur een mailtje naar cklok@najk.nl voor meer informatie!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, was op 3 december aanwezig bij het Meat Café, een jaarlijkse bijeenkomst van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Dit keer ging het over ‘true pricing’ en de vleestaks. Een hele interessante webinar om te volgen en vooral te merken hoe dit leeft in de vleesverwerkende sector.
 • De stikstofwet is aangenomen! Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Voorzitter Roy Meijer en dagelijks bestuurders Marije Klever (melkveehouderij) en Harold Overmars (leefomgeving) hebben zich ook in december voor de volle 100% ingezet binnen het stikstofdossier.
 • In december verscheen ook de achtste stikstofupdate bij onze leden in de mailbox. Met deze speciale nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het stikstofdossier.
 • NAJK heeft samen met andere natuurorganisaties een verzoek gedaan aan minister Schouten om gezamenlijk aan de slag te gaan met overgangsgebieden. NAJK wil dat er vanuit Programma Natuur wordt geïnvesteerd in agrarisch beheer van gronden, waardoor geld vanuit deze pijler ook daadwerkelijk bij de boer terecht komt. Lees hier het hele bericht.
 • Op 7 december is de zesde openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) van start gegaan. Jonge Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen. NAJK laat in dit bericht zien wat de JOLA in jouw provincie inhoudt.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts met de portefeuille bedrijfsovername heeft in december bij verschillende provincies presentaties gegeven over de JOLA, waarbij heel gerichte en specifieke vragen werden gesteld. Een thema dat leeft onder onze leden!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, is druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het online Bodem Event: het leukste Bodem Event voor jongeren op 1 februari 2021!
 • Op 12 december was het weer BNDR-tijd. De winnaar van de foto-actie werd bekend gemaakt, Roy Meijer en Harold Overmars stelden zich voor en er was aandacht voor landschapsinrichting.
 • Tot en met 13 december kon je jezelf inschrijven voor De toekomst begint vandaag, het gezamenlijke project van NAJK en de Rabobank, waarbij vijf NAJK-leden de kans krijgen op persoonlijk bedrijfsadvies op maat w.v. €2.500,- We hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. In januari stellen we de deelnemers aan jullie voor.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij ging samen met onze projectleider, Marloes van Schaik, in gesprek over een mogelijk nieuw project. Hopelijk hierover snel meer!
 • Op 14 december nam NAJK je, samen met subsidieadviseurs van Flynth, mee in de wereld van de JOLA-aanvraag. Want wat komt er nou precies bij zo’n aanvraag kijken? Tijdens een webinar gaven we handvatten en tips om een JOLA-subsidie aan te vragen en er was gelegenheid tot het stellen van vragen.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. In december werden de prijswinnaars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. Deze kleurwedstrijd spoorde de kinderen tot en met twaalf jaar aan om bewust stil te staan bij de mogelijke gevaren op en rond het erf en de bijbehorende oplossingen.
 • Tim van der Mark, portefeuillehouder intensief, schreef een interessante column met als titel ‘de boer als watergeus’. Als je het verhaal van de watergeuzen eens nader onder de loep neemt, zie je volgens onze dagelijks bestuurder gelijkenissen met wat er zich momenteel afspeelt in de Nederlandse landbouw. Lees meer hierover in zijn column!
 • Het dagelijks bestuur wenste jullie allemaal, namens NAJK, hele fijne feestdagen en een gezond en vruchtbaar nieuwjaar!

Wat doet NAJK voor jou in januari?

Natuurlijk zit NAJK in januari ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In januari worden de deelnemers van De Toekomst Begint Vandaag, het gezamenlijke project met Rabobank, bekend gemaakt. Welke vijf jonge ondernemers gaan er met het bedrijfsadvies t.w.v. €2.500,- vandoor?
 • Op woensdag 20 januari organiseren we samen met onze partner Royal Reesink een pubquiz voor onze leden. Welke AJK is de slimste? Aanmelden kan tot en met maandag 18 januari!

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder Marije Klever ging in gesprek met de Groene Kring, de belangenvereniging voor jonge boeren in Vlaanderen, over het onderwerp pacht. Goed om over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.
 • Op 3 november heeft het ministerie van LNV de ‘Regeling Gerichte opkoop veehouderijen’ gepubliceerd. Voor jonge boeren die piekbelasters zijn, is dit een regelrechte strop. NAJK vindt het beroepsverbod bij opkoop absurd en sprak haar onrust uit in een nieuwsbericht.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, hielp de jonge boeren in Tanzania door online vragen te beantwoorden en actieplannen te bespreken met Agriterra.
 • Tot en met 9 november konden politieke partijen in de Tweede Kamer schriftelijk input leveren op het voorstel Omgevingswet over stikstofreductie en natuurverbetering. NAJK heeft de politieke partijen laten weten het wetsvoorstel niet te ondersteunen. Lees hier.
 • NAJK mocht in november weer een BodemBattle verzorgen! Neem jij ook graag een ‘duik in de bodem’? Vanaf december zijn er ook speciale BodemMasters beschikbaar voor zowel scholen als AJK’s. Beide kunnen coronaproof worden uitgevoerd. Stuur een mailtje naar cklok@najk.nl voor meer informatie!
 • Op 10 november startte de trilogen: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers gingen met elkaar in onderhandeling over het nieuwe GLB. NAJK en CEJA Young Farmers pleitten voor minimaal 4% van het budget voor jonge boeren!
 • November stond in het teken van de lancering van De toekomst begint vandaag, het gezamenlijke project van NAJK en de Rabobank, waarbij vijf NAJK-leden de kans krijgen op persoonlijk bedrijfsadvies op maat. Sta jij ook voor een grote verandering of cruciaal punt in je professionele leven? Je kunt je nog tot 13 december 2020 inschrijven om kans te maken op één van de vijf adviezen t.w.v. €2.000,-
 • Op 11 november gingen Roy Meijer, namens NAJK, en Trienke Elshof, namens LTO Nederland, in gesprek met de Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD). Een open gesprek waarbij de vele vragen vanuit de sector werden meegenomen. Je luistert het hier terug!
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken, was aanwezig bij de Civil Dialogue Group (CDG) sugar. Tijdens deze bijeenkomst werd hij bijgepraat over de suikermarkt in de wereld. Er werd teruggeblikt op het afgelopen jaar en gekeken naar de verwachtingen voor de toekomst.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was aanwezig bij de Nationale Bodemtop 2020, welke dit jaar online plaatsvond. Hij kreeg een overzicht van wat er sinds de vorige bodemtop heeft plaatsgevonden en er kwamen een boer en een bodemdeskundige vertellen over hun ervaringen.
 • Zowel (oud-)voorzitter Andre Arfman als portefeuillehouder melkveehouderij, Marije Klever hebben zich weer ingezet voor alle zaken rondom het stikstofdossier.
 • Op 13 november werd er een speciale digitale NAJK-ledenavond over stikstof georganiseerd waarin we jullie hebben bijgepraat en de gelegenheid hebben gegeven tot het stellen van vragen en het delen van jullie zorgen en frustraties. Een interessante avond welke naar ons mening zeker voor herhaling vatbaar is.
 • Willem Voncken, portefeuillehouder internationaal, schreef een pakkende column met als titel ‘hoe doe je het tegenwoordig nog goed?’. “Het lijkt wel alsof wij boeren van alles het probleem zijn. Komt er een nieuw maatschappelijk probleem op tafel? Grote kans dat er met het vingertje naar de boer gewezen wordt”, aldus Voncken. Maar toen ging er bij Willem een lampje branden! Benieuwd welke ingeving hij kreeg? Lees het in zijn column!
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark zette weer alles op alles om ons ledensysteem nieuw leven in te blazen. Hopelijk hierover snel meer!
 • Je had tot en met 22 november de kans om mee te doen aan de fotowedstrijd van NAJK. We hebben superleuke inzendingen mogen ontvangen. Benieuwd of jouw foto met de felbegeerde NAJK-trui wordt beloond? Houdt onze Facebookpagina en de BNDR van december goed in de gaten!
 • Onderzoek van Investico, platform voor journalistiek onderzoek, concludeerde dat het ‘stikstofprobleem’ simpel op te lossen is met het opkopen van slechts enkele agrarische piekbelasters. NAJK baalt dat deze ophef zo groots werd uitgemeten en hiermee wederom de landbouw onterecht in een negatief daglicht wordt gezet.
 • NAJK heeft een nieuwe voorzitter! De jonge melkveehouder Roy Meijer is tijdens de algemene ledenvergadering op 26 november 2020 unaniem verkozen tot de nieuwe dagelijks bestuurder. Hij treedt hierbij in de voetsporen van Andre Arfman, die na ruim 4,5 jaar de voorzittershamer doorgeeft. Hij stelt zich graag aan jullie voor!

Wat doet NAJK voor jou in december?

Natuurlijk zit NAJK in december ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 7 december wordt de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) weer opengesteld. Jonge Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen op het bedrijf.
 • Op 12 december is het weer BNDR-tijd! Houd de brievenbus goed in de gaten, want er is weer voldoende leesvoer.
 • Maandagavond 14 december houdt NAJK een webinar over de JOLA-regeling. Een subsidieadviseur van Flynth zal je meenemen in de wereld van de JOLA-aanvraag. Want wat komt er allemaal bij een aanvraag kijken? Deze adviseur geeft tips en gaat samen met jou op zoek naar het antwoord op jouw vragen. Bereid je goed voor op je JOLA-aanvraag en volg het webinar.
 • Het dagelijks bestuur wenst jullie namens NAJK hele fijne dagen toe en een spetterend 2021!