Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman en dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers, hebben de Nederlandse jonge boeren en tuinders vertegenwoordigd bij de vergadering van CEJA. CEJA is het Europees overkoepelend orgaan van jonge boeren en tuinders.
 • Iris Bouwers heeft, in haar rol als vicevoorzitter van CEJA, een speech gehouden voor de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in Rome over duurzame veehouderij.
 • Andre Arfman, voorzitter van NAJK, is bij de startavond van het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) aanwezig geweest.
 • Op 4 oktober was de Young Farmers Day. Deze dag werd georganiseerd door ForFarmers en NAJK. Er waren interessante sprekers en de opkomst was hoog. Kortom een geslaagde dag!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, heeft een presentatie gehouden voor werknemers van Rabobank en Interpolis. Hierin heeft zij de visie van jonge boeren op samenwerking toegelicht. Hierbij ging het om samenwerking binnen de familie, binnen de agrarische sector en daarbuiten.
 • De Europese Commissie heeft adviesgroepen. Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, heeft advies gegeven voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK, heeft met verschillende partijen overleg gehad over pacht. NAJK streeft naar de bevordering van langdurige pachtcontracten.
 • Deze maand heeft weer een groep jonge boeren en tuinders uit Korea NAJK bezocht. NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft een presentatie gegeven over NAJK en de Nederlandse land- en tuinbouw.
 • Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, heeft deelgenomen aan een expertsessie van de Brancheorganisatie Akkerbouw over de klimaatagenda voor de akkerbouw. Met elkaar is gebrainstormd over de punten waar de akkerbouw een steentje kan bijdragen aan de klimaatdoelstelling.
 • Op 7 oktober was er een interactieve discussieavond over voedselproductie en alle factoren die daarmee te maken hebben. Tien jonge boeren uit negen verschillende landen namen ook deel aan deze bijeenkomst.
 • Iris Bouwers heeft op het Wellantcollege in Houten een discussieavond Wereldboeren geleid samen met de Rabobank. Er was een goede discussie over verschillende internationale onderwerpen.
 • Tijdens het najaarsforum van Natuurmonumenten was dagelijks bestuurder NAJK, Marije Klever, aanwezig. Thema tijdens de bijeenkomst was ‘landbouw en natuur weer met elkaar verbinden’.
 • In oktober verscheen er een column van dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, met als titel ‘actieplan plantgezondheid’.
 • Op 11 oktober was de tweede editie van de Youth Leadership Academy in Bunschoten-Spakenburg. Nederlandse en internationale boeren hebben elkaar daar ontmoet. De dag is mogelijk gemaakt door Agriterra, NCR en NAJK.
 • Ook heeft NAJK op 11 oktober deelgenomen aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, deelde namens NAJK de visie op het toekomstig GLB met de landbouwwoordvoerders van de verschillende politieke partijen.
 • Dagelijks bestuurders, Andre Arfman en Iris Bouwers, zijn in het kader van de ronde politiek van NAJK op bezoek geweest bij Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren. Hoewel er verschil in inzichten zijn, was het een goed gesprek.
 • 13 oktober was het Wereldvoedseldag. Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, heeft deelgenomen aan een panel. Een van de thema’s was klimaat.
 • Andre Arfman zit namens NAJK ook in het bestuur van Agriterra. In oktober was er een vergadering over de voortgang en de toekomstige plannen van Agriterra.
 • NAJK is betrokken bij de onderhandelingen over de klimaatakkoord. NAJK is een van de deelnemers bij de hoofdklimaattafel Landbouw en landgebruik. Daarnaast is NAJK vertegenwoordigd bij drie uitwerkgroepen.
 • Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK en verantwoordelijk voor het GLB binnen NAJK, heeft een overleg gehad met een aantal partijen over het toekomstig GLB.
 • Er is een Wereldboeren-discussieavond gehouden bij afdeling AJ Meerlanden.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft een gesprek gehad met de directeur van LTO Nederland. Er is uitgebreid gesproken over hoe de organisaties elkaar kunnen versterken.
 • Er is een aantal bijeenkomsten geweest over Internationaal Verantwoord Ondernemen. NAJK heeft hieraan deelgenomen.
 • Dagelijks bestuurder, Iris Bouwers en de algemeen secretaris van NAJK zijn in Brussel bij een bijeenkomst van de verschillende lidorganisaties van CEJA geweest. Veel kennis, informatie en tips zijn uitgewisseld.
 • NAJK heeft een gastles over weidegang geven op de AOC Oost.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, heeft met de afgevaardigden melkveehouderij van de provinciale AJK’s gesproken over actuele thema’s in de melkveehouderij.
 • Het Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt (FAJK) had een avond georganiseerd over pacht. Er waren diverse partijen die hun visie presenteerden. Marije Klever heeft de visie van NAJK toegelicht.
 • In het blad de Landeigenaar van de Federatie Particulier Grondbezit stond een interview over bedrijfsovername met NAJK-voorzitter, Andre Arfman.
 • Partners van NAJK en een aantal leden van NAJK zijn met elkaar in gesprek geweest over het onderwerp bodem. Een verslag van deze discussiebijeenkomst kun je lezen in de BNDR van december.
 • Sietse Draaijer is verkozen tot dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. Sietse heeft vijf jaar geleden het melkveebedrijf van zijn tante overgenomen. Binnen NAJK gaat hij zich richten op het bedrijfsovernamefonds en de Jonge Landbouwersregeling (JOLA).
 • Tim van der Mark is verkozen tot dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief. Tim heeft met zijn ouders een varkensbedrijf in de Beemster. Het varkensvlees word via hun eigen streekproduct verkocht. Tim gaat zich binnen NAJK richten op het imago van de intensieve sector en het creëren van een goed verdienmodel voor intensieve boeren.
 • NAJK heeft video’s gepubliceerd waarin de twee nieuwe dagelijks bestuurders zich voorstellen. Kijk op onze website voor de video’s.
 • Er is afscheid genomen van Jan Paauw en Stijn Derks als dagelijks bestuurders bij NAJK en van Colinda Bos als medewerker van NAJK.
 • NAJK heeft een gesprek gehad met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de verschillende actuele thema’s in de land- en tuinbouw.
 • Van 30 oktober tot en met 1 november stond NAJK op de RMV in Hardenberg. Er is met veel huidige leden gesproken en er zijn veel nieuwe leden geworven.
 • Dagelijks bestuurder NAJK, Iris Bouwers, heeft een presentatie gegeven tijdens het symposium erfveiligheid op 1 november in Hardenberg.
 • NAJK is bezig met het ontwikkelen van een interactieve en leerzame avond rondom bodem en klimaat. AJK’s en scholen kunnen deze avonden gaan afnemen bij NAJK. Neem voor meer informatie contact op met NAJK.

 

Wat zal NAJK voor jou doen in november?

Natuurlijk zal in november ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 

 • Samen met Rabobank heeft NAJK een winactie onder haar leden uitgezet. NAJK-leden kunnen een bedrijfsadvies op maat winnen. Zie voor meer informatie ‘de toekomst begint vandaag’ op de website van NAJK.
 • Van 11 tot en met 16 november gaat NAJK met een groep jonge boeren en tuinders op reis naar Italië. Via de socialmediakanalen van NAJK kun je hun ervaringen volgen.
 • Dagelijks bestuurder NAJK, Iris Bouwers, spreekt op 16 november tijdens de Agri & Food Carrièredag. Het thema van haar toespraak is ‘Jonge boer aan het roer’.
 • NAJK-leden kunnen kans maken op een een-op-een-coachingsgesprek over carrière en arbeid. Heb je een vraag hieromtrent en kun je daarbij wel een beetje hulp gebruiken? Om kans te maken moet je opFacebook de actie delen, je motivatie insturen en tijdens de Agri & Food Carrièredag aanwezig zijn.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, gaat op missie met Agriterra naar China.
 • NAJK zal in september een gastles over weidegang geven op de AOC Oost.

 

Van 27 tot en met 29 november staat NAJK op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Gorinchem. Bezoek

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, heeft deelgenomen aan een panel tijdens het afscheid van Jan Bouwman als duurzaamheidsmanager bij Syngenta. Thema was de landbouw in 2050.
 • NAJK is aanwezig geweest bij het 25-jarige jubileum van Agrarische Jongeren Friesland (AJF).
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, heeft een overleg gehad met Stichting Weidegang over de stand van zaken.
 • Zaterdag 8 september hebben alle leden weer de nieuwe BNDR ontvangen. Dit keer met als thema: media. Mocht jij lid zijn, maar de BNDR niet gekregen hebben, neem dan even contact met ons op.
 • Dagelijks bestuurders NAJK, t.w. Andre Arfman, Iris Bouwers en Marije Klever, en een aantal NAJK-leden waren aanwezig tijdens de presentatie van de landbouwvisie van minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 • In de persoon van Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, en Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, is NAJK betrokken bij een werkgroep over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 • Een aantal NAJK-leden heeft sinds september 2018 zitting in de adviescommissies van de Europese Commissie. Deze leden hebben een training van NAJK gekregen ter voorbereiding op de rol die zij mogen vervullen.
 • NAJK-bestuurder Doeko van ’t Westeinde, is op de ATH geweest. Daar heeft hij verschillende bestaande contacten onderhouden en nieuwe contacten opgedaan.
 • Dagelijks bestuurders NAJK, Andre Arfman en Marije Klever, zijn bij het afscheid geweest van Koert Verkerk en Maarten Leseman bij LTO. Daar hebben zij met verschillende mensen uit de sector gesproken.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, heeft namens de jonge boeren deelgenomen aan het overleg van Stichting Milieukeur.
 • Op zaterdag 15 september vond het NK Veebeoordelen plaats in Edam. Het was een geslaagde dag voor de deelnemers, bezoekers en de organisatie. Herre Kuiper werd bekroond tot Nationaal Kampioen Veebeoordelen 2018.
 • NAJK heeft de oproep van LTO om duidelijkheid over fosfaatrechten te krijgen ondersteund en een oproep gedaan naar minister Schouten om na te denken over verevening.
 • Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, heeft deelgenomen aan de vergadering van de BO akkerbouw. Het actieplan plantgezondheid was een belangrijk speerpunt deze vergadering.
 • Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal en vicevoorzitter van de Europese Raad voor jonge boeren (CEJA), was een van de panelleden tijdens de jaarlijkse Mansholt Lecture van Wageningen Universiteit. Onderwerp was kringlooplandbouw.
 • Rabobank, Vitens en ASR zijn bezig met de bodemcoalitie. Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, is bij de bijeenkomst hiervan geweest.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, is druk rondom het onderwerp klimaat. Hij heeft deelgenomen aan diverse werkoverleggen.
 • NAJK is druk bezig geweest met de organisatie van de Youth Leadership Academy die op woensdag 10 oktober plaatsvindt.
 • Dagelijks bestuurder, Doeko van ’t Westeinde, heeft zitting in de regiegroep data-intensieve akkerbouw. Met elkaar kijken zij welke manieren data van akkerbouwers beter kan stromen en nuttig gebruikt kan worden.
 • Op 24 en 25 september waren de beweidingsdagen. Dit was een samenwerking van Aeres Dronten en NAJK.
 • Iris Bouwers heeft in haar rol als vicevoorzitter van CEJA, in Brussel een bijeenkomst gehad met verschillende stakeholders over nut en noodzaak van innovatie en plattelandsbeleid in de EU.
 • Tijdens een netwerkbijeenkomst in Brussel heeft Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, diverse Nederlandse Europarlementariërs gesproken.
 • In november gaat NAJK met een groep leden naar Italië. In september konden geïnteresseerden zich aanmelden voor deze reis.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, is bij de startavond van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) geweest.
 • Een afvaardiging van de provinciale AJK’s is bij elkaar geweest voor de maandelijkse vergadering.
 • NAJK heeft een position paper voorbereid over de gevolgen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor Nederland. Deze paper is ter voorbereiding op het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 11 oktober, waar NAJK aan mag deelnemen.
 • Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, heeft tijdens een GLB-discussiebijeenkomst plenair de visie van NAJK op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gepresenteerd. Er waren diverse personen van het ministerie van LNV, landbouwwoordvoerder van de Tweede Kamer en ander sectorpartijen aanwezig.

Wat zal NAJK voor jou doen in oktober?

Natuurlijk zal in oktober ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op dinsdag 4 oktober vind de Young Farmers Day plaats in Kootwijk. Deze dag voor jonge boeren wordt georganiseerd door ForFarmers en NAJK. Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, levert een bijdrage aan het programma.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, zal tijdens een bijeenkomst voor medewerkers van Interpolis en Rabobank, spreken over jonge boeren en samenwerking.
 • Op 7 oktober is er een interactieve discussieavond over voedselproductie en alle factoren die daarmee te maken hebben. Tien jonge boeren uit negen verschillende landen nemen ook deel aan deze bijeenkomst.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, zal een presentatie over NAJK geven aan een delegatie jonge boeren en tuinders uit Zuid-Korea.
 • Op woensdag 10 oktober is de Youth Leadership Academy 2018. Hier komt de volgende generatie leiders uit de agrifood sector samen om internationale relaties op te bouwen, kennis uit te wisselen, persoonlijk leiderschap te versterken en netwerkvaardigheden te verbeteren. Deze dag is een samenwerking van Agriterra, NCR en NAJK.
 • NAJK is gevraagd om deel te nemen aan de rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de gevolgen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor Nederland. Iris Bouwers zal namens NAJK hieraan deelnemen.
 • NAJK zal in september een gastles over weidegang geven op de AOC Oost.
 • Tijdens de ALV zullen de provinciale besturen stemmen over de invulling van nog openstaande portefeuilles binnen het dagelijks bestuur van NAJK.

 

Eind oktober staat NAJK op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Hardenberg. Bezoek onze stand!

Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, is aanwezig geweest bij een bezoek van de Vlaamse overheid en landbouworganisaties aan Nederland. Daar heeft hij verschillende personen van de Vlaamse overheid, Vlaamse landbouworganisaties, maar ook van het ministerie van LNV gesproken.
 • Op dinsdag 10 juli 2018 presenteerde de vijf sectortafels van het Klimaatberaad het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. NAJK heeft, via de sectortafel landbouw en landgebruik, input voor het akkoord geleverd.
 •  NAJK heeft via haar sociale-mediakanalen diverse WeideWeetjes gepubliceerd.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, heeft deelgenomen aan de vergadering van Het College van Deskundigen agro/food Dierlijk van Stichting Milieukeur.
 • Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, schreef een column met als titel ‘Frustratie’. In de column ging hij in op de frustraties over de berichtgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen.
 • In de laatste blog van Susan Drion beschreef zij haar conclusie over alternatieve financiering voor de landbouw. NAJK heeft deze via haar kanalen gedeeld.
 • Leden van NAJK konden kaarten winnen voor de ATH 2018 die in september plaatsvindt.
 • NAJK heeft een oproep gedaan voor jonge boeren die geïnteresseerd zijn om een zetel in te nemen in een adviescommissie van de Europese Commissie. Hier zijn veel reacties op gekomen.
 • Op 13, 14 en 15 juli stond NAJK op de Zwarte Cross in het Hard Brok Café van ForFarmers. Veel mensen hebben de stand bezocht en het was enorm gezellig.
 • De voorbereidingen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in volle gang. Iris Bouwers, dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal heeft in de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd. Onder andere met LTO en het ministerie van LNV.
 • NAJK is samen met Agrio een onderzoek gestart naar media- en informatiegebruik onder agrarische jongeren. Deelnemen aan de enquête kan tot 14 oktober.
 • Dagelijks bestuurder NAJK, Marije Klever, heeft een interview gegeven voor Boerderij Magazine.
 • Het project Boer bistro is goedgekeurd. In dit project worden etentjes bij de boer georganiseerd door een groep jongeren. Vind jij het leuk om mee te doen en je bedrijf open te stellen? Meld je dan aan bij NAJK! Er is een vergoeding beschikbaar.
 • Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK, schreef een opiniestuk over droogte voor Boerenbusiness als reactie op Tjeerd de Groot (D66) die een interview had gegeven op BNR nieuwsradio.
 • Een journalist van NPO radio 1 is in de vroege ochtend van 6 augustus bij NAJK-lid Kees Captein, geweest om een uitzending te maken over het boerenleven in de ochtend.
 • In oktober organiseert NAJK samen met ForFarmers de Young farmers Day. De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnenkort volgt de uitnodiging.
 • Dagelijks bestuurders NAJK, Andre Arfman en Iris Bouwers, hebben deel genomen aan de ALV van CEJA. Droogte was een van de onderwerpen op de agenda.
 • Het bedrijfsovernamefonds heeft veel aandacht van NAJK gekregen deze zomer. Samen met het ministerie zijn we druk bezig met de invulling om die zo passend mogelijk voor jullie te krijgen.
 • NAJK heeft gereageerd op de droogte van afgelopen periode. NAJK staat achter de punten die door andere agrarische belangenbehartigers zijn gecommuniceerd, maar vraagt daarbij ook aandacht om voor te bereiden op de klimaatextremen die de aankomende jaren steeds vaker voor zullen komen.
 • Een afvaardiging van de provinciale AJK’s en het dagelijks bestuur van NAJK is na een zomerstop eind augustus weer bijeengekomen om actualiteiten met elkaar uit te wisselen.
 • Op vrijdag 31 augustus was er een masterclass voor de deelnemers van de MaïsChallenge georganiseerd door Limagrain en NAJK.

Wat zal NAJK voor jou doen in september?

Natuurlijk zal in september ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Per 1 september heeft NAJK twee nieuwe communicatiemedewerkers: Annet de Winter en Annemieke Dunnink. Zij volgen Colinda Bos op die een nieuwe uitdaging heeft gevonden.
 • Dagelijks bestuurder van NAJK, Doeko van ’t Westeinde, zal tijdens het afscheid van Jan Bouwman bij Syngenta in een panel deelnemen over de landbouw in 2050.
 •  Zaterdag 8 september ontvang je  als lid weer de nieuwe BNDR. Dit keer met als thema: media.
 • In september geeft NAJK een aantal gastlessen over weidegang op de AOC Oost.
 • ­Het jaarlijkse NK Veebeoordelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 september in Edam. De laatste voorbereidingen en voorrondes vinden momenteel plaats. Het beloofd weer een leerzame dag te worden.
 • Op dinsdag 25 september organiseert NAJK samen met Aeres Hogeschool Dronten het weidegang-event ‘Meer waarde uit gras’. Je kunt diverse inspiratiesessies volgen rondom weidegang. Wil jij meer kennis over weidegang? Meld je dan snel aan via onze website.
 • ­Van 11 tot en met 16 november 2018 gaat NAJK met een groep jonge boeren en tuinders naar Italië. Ga jij mee op deze interessante kennisuitwisselingsreis? Aanmelden kan via de website van NAJK.
 • Op dinsdag 4 oktober vind de Young Farmers Day plaats in Kootwijk. Deze dag voor jonge boeren wordt georganiseerd door ForFarmers en NAJK. Reserveer deze dag alvast in je agenda.

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 

Wat zal NAJK voor jou doen in juli en augustus?

Natuurlijk zal in juli  en augustus ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 

 • NAJK is op zoek naar nieuwe dagelijks bestuurders voor de portefeuilles akkerbouw, intensief en bedrijfsovername. Wil jij opkomen voor de belangen van jonge boeren? Bekijk hier de vacatures en reageer.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, zal ook aankomende periode blijven lobbyen voor de belangen van jonge boeren en tuinders in het dossier klimaat.
 • Op 13, 14 en 15 juli staat NAJK op de Zwarte Cross in het Hard Brok Café van ForFarmers. Bezoek onze stand!
 • In augustus is er een masterclass voor de deelnemers van de MaisChallenge.
 • Het jaarlijkse NK Veebeoordelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 september in Edam.

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers, heeft op de AgriResearch Conference gesproken over waar de nadruk moet liggen voor een duurzame sector.
 • NAJK heeft verschillende WeideWeetjes via haar sociale media-kanalen verspreid. Zoek op #WeideWeetje
 • Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, heeft op het YEPP-congres in België gesproken over de noodzaak om de positie van de jonge boer te versterken in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft met LTO gesproken over klimaat.
 • Oud-voorzitter GAJK, Suzanne Ruesink, is met Agriterra op missie naar Zambia geweest. Daar heeft zij advies gegeven aan de lokale organisaties.
 • Op Boerenbusiness.nl is een column van dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, gepubliceerd met als titel ‘Zet een vinkje voor akkerbouwonderzoek’.
 • NAJK heeft de resultaten van haar evaluatie van de JOLA in een infographic gepresenteerd. Er is veel behoefte naar uitbreiding van de investeringslijst.
 • Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, schreef een column met als titel ‘Jonge boeren, verenigt u’. Deze is gepubliceerd op de website van NAJK.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Bart van der Hoog, heeft de zorgen van jonge melkveehouders bij FrieslandCampina over de groeiafspraak van FrieslandCampina geuit.
 • NAJK heeft achtergrondinformatie over de nieuwe privacywet gestuurd naar alle bestuurders.
 • Bestuurder Iris Bouwers, tevens vicevoorzitter CEJA heeft gesproken op de Seeds&Chips conferentie in Milaan. Minister Carola Schouten sprak ook op deze conferentie.
 • Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, heeft weer namens de jonge boeren advies gegeven in de Raad van Advies van de Veldleeuwerik.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, is met LTO in gesprek geweest over het bedrijfsovernamefonds.
 • HAJK-bestuurder Albert Boersen was te gast in het radioprogramma ‘De zes ogen van de Fries’. Daar heeft hij verteld over het boerenbestaan.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, Stijn Derks, is naar het pluimveesymposium in Eersel geweest.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, is betrokken bij de organisatie van de Dag van de akkerbouw.
 • In de mei-editie van Agrimondiaal, het magazine van Agriterra, stond een interview met NAJK-voorzitter Andre Arfman en Aaltje de Roos van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de toekomst van de landbouw in Nederland en wereldwijd.
 • In het relatieblad van Royal FloraHolland, GROW, stond een interview met dagelijks bestuurder NAJK met portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus.
 • NAJK heeft samen met Klimaat- en Energiekoepel (KEK) en SFYN gezamenlijk ideeën voor de klimaattafel Landbouw en Landgebruik overhandigd aan tafelvoorzitter Van Geel.
 • Op 23 en 24 mei heeft portefeuillehouder internationaal, Iris Bouwers, gesproken bij the satellite session of the EU nitrogen expert panel (EUNEP) in Londen over stikstofefficiëntie en jonge boeren.

 

Wat zal NAJK voor jou doen in juni?

Natuurlijk zal in juni ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, zal bij de ALV van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) aanwezig zijn.
 • Op 4 juni organiseert NAJK voor de tweede maal de NAJK-netwerkborrel in Lunteren. Tijdens deze bijeenkomst kunnen AJK-bestuurders nader kennismaken met NAJK en het aanbod van NAJK (projecten en partners). Zo doen zij inspiratie op voor de invulling van het nieuwe seizoen.
 • Ook in juni is NAJK-voorzitter Andre Arfman bij diverse overleggen rondom het thema klimaat aanwezig.
 • Iris Bouwers, vicevoorzitter CEJA, en Andre Arfman, NAJK-voorzitter, zijn bij de CEJA-bestuursvergadering in juni aanwezig.
 • In juni treden twee dagelijks bestuurders van NAJK af. Tijdens de ALV zal worden gestemd over hun opvolging.
 • NAJK gaat op zoek naar nieuwe bestuurders voor de portefeuille akkerbouw en intensief. Interesse? Kijk op de website van NAJK voor meer informatie.

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, heeft tijdens de raad van advies van Stichting Veldleeuwerik input geleverd namens NAJK. Ook hebben zij een bezoek gebracht aan een van de Veldleeuwerik broedplaatsen.
 • NAJK heeft jonge intensiefboeren opgeroepen om naar de regiotaps van ForFarmers over big data te gaan.
 • Op 3 april publiceerde de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) het advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’. Stijn Derks, portefeuillehouder intensief, was bij de bijeenkomst en pitchte een dag uit het leven van een jonge boer in 2050.
 • Woensdag 4 april heeft dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, samen met Flynth een avond gegeven over bedrijfsovername voor studievereniging Heeren XVII (Wageningen).
 • De derogatie is voor twee jaar verlengd. Mede dankzij de stevige lobby/inzet van o.a. NAJK hebben we de derogatie toegekend gekregen. NAJK is blij dat dit gelukt is.
 • NAJK heeft haar visie geschreven op de toekomst van voedsel. Deze heeft zij ingebracht voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over duurzame en gezonde voedselconsumptie.
 • Een aantal dagelijks bestuurders van NAJK en een aantal NAJK-leden zijn naar de bijeenkomst ‘GLB uit de startblokken’ geweest. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het ministerie van LNV. Portefeuillehouder internationaal, Iris Bouwers, nam namens NAJK deel aan het panel waarin ook minister Schouten, NVP, LTO, EISA en Natuurmonumenten zaten.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal en tevens vicevoorzitter CEJA, Iris Bouwers, is in gesprek geweest met Jeunes Agriculteurs, de jonge boerenorganisatie in Frankrijk met 50.000 leden.
 • Er is een discussiebijeenkomst geweest over de land- en tuinbouw in 2050 met partners van NAJK en leden van NAJK aan de hand van drie mogelijke scenario’s.
 • In april bracht NAJK de column ‘Jonge boeren, verenigt u’ uit, geschreven door portefeuillehouder internationaal, Iris Bouwers.
 • Van Iperen is winnaar geworden van de Jonge Boer Proof competitie. Op 12 april ontvingen zij de Jonge Boer Proof!-award van NAJK-voorzitter Andre Arfman.
 • NAJK heeft positief gereageerd op het rapport van de Commissie Grondgebondenheid dat is uitgebracht door NZO en LTO.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, is met docenten van agrarische scholen, Louis Bolkinstituut en RVO op bedrijfsbezoeken geweest. Het thema van de dag was natuurinclusieve landbouw.
 • NAJK heeft het bericht van Flynth gedeeld waarin tuinders zich aan kunnen melden voor een proefles bedrijfskunde in de tuinbouw.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, en Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, zijn bij de CEJA-vergadering van april geweest. Dit keer stond de vergadering in het teken van het GLB en een conferentie over bedrijfsovername.
 • DB’er NAJK, Iris Bouwers en provinciaal bestuurder van het HAJK, Albert Broersen, hebben deel genomen aan het panel genaamd ‘tackling barriers to new entrants in farming’ op uitnodiging van de Landbouwraad in Londen.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, heeft input gegeven namens NAJK tijdens het diner over de toekomstvisie van het ministerie van LNV.
 • Op 20 april is portefeuillehouder internationaal, Iris Bouwers, bij het stakeholdersoverleg geweest van het IMVO-convenant. Er is gesproken over de concretiseringsslag van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • NAJK gaat actief bezig met het onderwerp klimaat. NAJK-voorzitter Andre Arfman pakt dit onderwerp op.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, is bij de conferentie NKWK (Nederlands Kennisinstituut voor Water en Klimaat) geweest.
 • Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK, heeft een presentatie over NAJK en CEJA gegeven aan studenten biologische landbouw in Wageningen.
 • AJK Middenveld-Zuid (Drenthe) is op excursie geweest naar Den Haag om daar meer te leren over de politiek. NAJK-voorzitter Andre Arfman heeft een presentatie gegeven over belangenbehartiging. Specifiek over wat NAJK doet en hoe het lobbyproces in z’n werk gaat.

 

Wat zal NAJK voor jou doen in mei?

Natuurlijk zal in mei ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers, neemt in haar rol als vicevoorzitter van CEJA deel aan het panel tijdens het AgriResearch Conference en YEPP congres.
 • Tot en met 29 april kon de JOLA-evaluatie worden ingevuld. Er zijn weer veel reacties binnengekomen. NAJK gaat deze verwerken en brengt binnenkort de uitslag uit.
 • In mei gaat oud-voorzitter van GAJK, Suzanne Ruesink op missie met Agriterra naar Zambia. Daar zal zij advies gaan geven aan de lokale organisaties.
 • NAJK is druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe Privacywet. Provinciale en lokale bestuurders ontvangen binnenkort informatie over deze nieuwe wet en het nieuwe privacybeleid van NAJK die ook provinciaal en lokaal gebruikt kan worden.
 • In mei staat er een artikel in het relatieblad van Royal FloraHolland, GROW, met dagelijks bestuurder NAJK met portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus.
 • In de mei editie van Agrimondiaal, het magazine van Agriterra, staat een interview met NAJK-voorzitter, Andre Arfman.
 • Op 4 juni organiseert NAJK voor de tweede maal de NAJK-netwerkborrel in Lunteren. Tijdens deze bijeenkomst kunnen AJK-bestuurders nader kennismaken met NAJK en het aanbod van NAJK (projecten en partners). Zo doen zij inspiratie op voor de invulling van het nieuwe seizoen.

Wat deed NAJK voor jou in januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Weg met onnodige regels! Om leden de mogelijkheid te geven iets te doen aan onnodige regelgeving heeft NAJK bekendheid gegeven aan het Agroloket van het ministerie.
 • NAJK is op zoek naar twee nieuwe dagelijks bestuurders: melkveehouderij en bedrijfsovername. De vacatures zijn via de sociale mediakanalen verspreid.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman en dagelijks bestuurder internationaal Iris Bouwers zijn met een aantal NAJK-leden bij een discussiebijeenkomst van LTO geweest. Ze hebben Eurocommissaris Hogan en minister Schouten bevraagd over het nieuwe GLB.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman en NAJK-bestuurder Iris Bouwers zijn bij de opening van het nieuwe kantoor van LTO Nederland geweest. Daar hebben zij  gesproken met diverse partijen uit het agrarische bedrijfsleven, belangenverenigingen en landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, heeft een interview gegeven in het blad Colland over bedrijfsovername.
 • Tijdens de Agrifirm jongerendag heeft NAJK-voorzitter Andre Arfman een speech gegeven over hoe de landbouw erin 2050 uit zou kunnen zien en heeft hij deelgenomen aan de paneldiscussie.
 • Er is een avond over het bedrijfsovernamefonds geweest in Beerze. Naast vele jongeren en NAJK-bestuurder Sander Thus, waren ook het ministerie van LNV en de Rabobank aanwezig.
 • Binnen de Europese Raad van Jonge Boeren, CEJA, is op 11 en 12 januari gediscussieerd over de Brexit. NAJK dagelijks bestuurders Andre Arfman en Iris Bouwers hebben NAJK vertegenwoordigd. In maart wordt de discussie vervolgd.
 • Dagelijks bestuurders Andre Arfman en Iris Bouwers hebben kennisgemaakt met de nieuwe medewerker van Jan Huitema.
 • In januari konden NAJK-leden zich inschrijven voor de MaïsChallenge 2018.
 • Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, heeft tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer de visie van NAJK op het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn gedeeld.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, heeft een column geschreven over het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. De column is te lezen op de website van NAJK.
 • Afgelopen maanden heeft NAJK-voorzitter Andre Arfman meegedacht in verschillende toekomstsessies over de landbouw 2050. In januari was de slotbijeenkomst.
 • NAJK-bestuurder Sander Thus heeft samen met toekomstboeren en Landgilde een workshop Boer zoekt Boer gegeven op de Biobeurs. Daarnaast was er ruimte voor opvolgers en overdragers om te speeddaten.
 • Sander Thus heeft samen met NAJK-partner Flynth bij AJK De Liemers een avond gegeven over de sociale kant van bedrijfsovername. Zowel jongeren als hun ouders waren aanwezig. De avond is afgesloten met een brainstorm over het bedrijfsovernamefonds.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman is met de Nederlandse delegatie op de Grüne Woche in Berlijn geweest. Hier heeft hij uitgebreid gesproken met verschillende personen binnen de land- en tuinbouwsector.
 • Tijdens de jubileumdag van NAJK in december werd de NAJK-partnerfilm getoond. In de partnerfilm vertellen de partners over nieuwe verdienmodellen. Deze staat nu ook op het YouTube-kanaal van NAJK.
 • NAJK is op de hoogte gebracht door minister Schouten over de I&R fraude. Samen met LTO, NMV en NZO heeft NAJK hierover het bericht uitgebracht dat fraude onacceptabel is.
 • Op 24 januari is een avond geweest over financieren van agrarische bedrijven in Drenthe. Een aantal leden, NAJK-bestuurder Sander Thus, Rabobank en het ministerie van LNV zijn met elkaar in gesprek geweest over het bedrijfsovernamefonds.
 • Ook in januari zijn weer twee blogs gepubliceerd over nieuwe financieringsvormen. De blogs zijn onderdeel van het onderzoek van SFYN-voorzitter Susan Drion.
 • De aftermovie van de jubileumdag van NAJK van 2 december staat nu online.
 • Tijdens een discussiebijeenkomst zijn een aantal leden en NAJK-partners Interpolis, Flynth en ForFarmers in gesprek geweest over license to produce. Hoe moet de landbouw in de toekomst produceren? In de BNDR van maart is de discussie terug te lezen.
 • NAJK-partner Flynth heeft 17 vragen en antwoorden over fosfaatrechten opgesteld. Deze is terug te lezen op de website van NAJK.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman is bij het Young farmers festival van NAJK-partner FrieslandCampina geweest. Thema van de dag was: anders denken, anders doen.
 • Op 27 januari is de studiereis naar Uruguay begonnen. De ervaringen van de deelnemers zijn te volgen via sociale media van NAJK.
 • NAJK heeft een vacature gedeeld van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Zij zoeken voor de Pachtkamer en Centrale Grondkamer een deskundig lid (actieve agrariër).
 • NAJK heeft gastlessen op de Groene Welle gegeven over weidegang.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Bart van der Hoog, is met de werkgroep melkveehouderij van AJF in gesprek geweest over grond(gebonden).
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers, heeft deelgenomen aan het driedaagse Oxford Farming Conference Emerging Leaders programma.

 

Wat zal NAJK voor jou doen in februari?

Natuurlijk zal in februari ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 1 februari is er een avond over het bedrijfsovernamefonds bij AJK Oldambt en op 5 februari in Flevoland. Dagelijks bestuurder Sander Thus gaat met leden in gesprek over de invulling van het bedrijfsovernamefonds.
 • Op 13 februari is er een wereldboerendiscussieavond bij de Aeres Hogeschool in Dronten. Studenten gaan in discussie over de wereldwijde voedselproductie.
 • Donderdagavond 15 februari vindt een Boer zoekt Boer-informatiebijeenkomst in Hoogeveen plaats. Aanwezigen komen met geïnteresseerde boeren en potentiële bedrijfsopvolgers in contact en krijgen meer inzicht in alle aspecten die bij bedrijfsovername buiten de familie van belang zijn.
 • Tot en met 15 februari kunnen NAJK-leden solliciteren op de vacatures dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij en dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername.
 • In februari gaan de dagelijks bestuurders van NAJK in gesprek met verschillende landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer.
 • Van 27 februari tot en met 1 maart staat NAJK weer op de RMV in Venray. Bezoek onze stand!
 • Op 27 februari is de eindbijeenkomst van het innovatiefonds voor telers in Apeldoorn. Tijdens de bijeenkomst wordt teruggekeken op acht jaar innovatiefonds.

Wat deed NAJK voor jou in oktober, november en december?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober, november en december? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Bart van der Hoog, schreef een column met als onderwerp ‘De toegevoegde waarde van melk zit de aankomende decennia in het verwaarden van bijzondere melkstromen’.
 • Op 5 oktober organiseerde NAJK samen met LTO Noord, LLTB, ZLTO en Agriterra de tweede agripoolbijeenkomst met als thema ‘Is er nog toekomst voor de coöperatie?’
 • Er was weer een openstelling van het innovatiefonds voor telers. NAJK stimuleert samen met negen organisaties uit het bedrijfsleven innovaties in de akker- en tuinbouw.
 • In januari organiseert NAJK een studiereis naar Uruguay. Geïnteresseerden konden zich opgeven voor deze interessante reis.
 • De provinciale AJK’s gingen met elkaar de strijd aan in de provincieBATTLE.
 • NAJK heeft zich aangesloten bij het Comité Gras van Netwerk GRONDig. NAJK geeft input om meer realiteit aan te brengen in de grondgebondenheidsdiscussie die er is.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Bart van der Hoog, schreef een column met als titel ‘Melkveehouders, ga online!’
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, gaf een presentatie voor een groep Zuid-Koreaanse studenten van het voortgezet onderwijs. De studenten zijn toekomstige boeren en zij zijn gekozen tot de besten van het jaar.
 • Het project Boer zoekt Boer van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is op 19 oktober gekozen tot best Europese jonge boeren project. Dit gebeurde tijdens het vierde EPP European Congres of Young farmers in Brussel.
 • NAJK stond met een stand op de RMV en LIV in Hardenberg. Naast veel bestaande contacten hebben we ook veel nieuwe leden mogen verwelkomen.
 • Op de beurzen heeft NAJK weer verschillende stands ‘jongeboerproof’ gekeurd.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, schreef een column over toegang tot land. Sander Thus schrijft een serie van drie columns over de top drie behoeften van jonge boeren en tuinders.
 • NAJK gaf 50 toegangskaarten weg voor Agritechnica 2017. Agritechnica is een tweejaarlijkse beurs in Hannover waar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van machines, elektronica en trekkers gepresenteerd worden.
 • NAJK heeft in samenwerking met Movares een enquête uitgezet waarmee jonge ondernemers inzicht in hunzelf en hun eigen verdienmodel konden krijgen.
 • NAJK heeft Carola Schouten als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verwelkomt met een brievenbus vol welkomstkaarten van jonge boeren en tuinders. De kaarten zijn aangeboden op de jubileumdag van NAJK.
 • Voor de vierde keer organiseert NAJK samen met veredelaar Limagrain (LG) de MaïsChallenge. De MaïsChallenge is een wedstrijd waarbij jonge boeren met elkaar de strijd aangaan wie het beste maïs kan telen. Er wordt via diverse masterclasses kennis toegereikt, die gelijk in de praktijk toegepast moeten worden. De focus in 2018 is bodem en milieu.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, gaf een presentatie over NAJK voor een groep Zuid-Koreanen.
 • NAJK heeft de cursus ‘Help, ik ben werkgever!’ onder de aandacht gebracht van leden.
 • Rabobank heeft in samenwerking met NAJK een nieuwe visie op de melkveehouderij opgesteld. De nieuwe visie heet ‘melken in de nieuwe realiteit’.
 • De Europese Commissie had een enquête uitgezet met betrekking tot de positie van boeren in de voedselvoorzieningsketen. NAJK heeft de jonge boeren en tuinders opgeroepen de enquête in te vullen.
 • Er heeft een artikel in de Boerderij gestaan over bedrijfsovername. Boerderij interviewde dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, hiervoor.
 • Vanaf 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 is het mogelijk de subsidie Jonge Landbouwersregeling (JOLA) 2017 aan te vragen. NAJK heeft zich afgelopen periode ingezet voor een verbeterde openstelling ten opzichte van 2016.
 • NAJK gaf verschillende workshops over weidegang op de Aeres MBO Barneveld.
 • NAJK stond op de RMV in Gorinchem. Net als in Hardenberg zijn ook daar weer verschillende stands ‘jongeboerproof’ gekeurd.
 • Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft bekendgemaakt 5 miljoen te investeren in het bedrijfsovernamefonds. De jarenlange lobby van NAJK voor extra ondersteuning na opvolging van agrarische bedrijven is hiermee succesvol gebleken.
 • Op 2 december 2017 organiseerde het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) de inspiratiedag ‘Welke richting ga jij op met jouw bedrijf?’ ter ere van het 40-jarig jubileum van NAJK. Naast vele jonge boeren en tuinders was ook minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, bij het jubileum van NAJK aanwezig.
 • Karin Harink is verkozen tot de beste jonge PitchBoer(in) 2017! Dit gebeurde tijdens de finale van Oogsten met een goed verhaal op de inspiratiedag van NAJK. De deelnemers van Oogsten met een goed verhaal volgden een intensieve pitchtraining onder leiding van pitch expert Gijs Nillessen. Het traject is mogelijk gemaakt door Rabobank.
 • De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten sprak op de jubileumdag van NAJK op 2 december.
 • NAJK publiceert de blogs van Susan Drion over nieuwe financieringsvormen in de landbouw.
 • De aflopen twee jaar hebben Hogeschool Windesheim, Aeres Hogeschool Dronten, LTO Noord en NAJK samen praktijkgericht onderzoek gedaan naar de familiaire aspecten rondom agrarische bedrijfsopvolging. Op 7 december werden de resultaten gepresenteerd tijdens het congres ‘bedrijfsopvolging: project met de hele familie’.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, ontving een Agriterra medewerker uit Vietnam op zijn varkens- en akkerbouwbedrijf.
 • In december kwam de BNDR uit met als thema ‘ondersteuning jonge boeren en tuinders’. Heb jij deze BNDR niet gehad? Controleer dan of je goed in het ledensysteem staat.
 • Mart Roodbeen won het NAJK-bierpakket met zijn ingezonden foto.
 • Boerderij interviewde de tweede NAJK-voorzitter die NAJK heeft gehad, melkveehouder Zeger Stappershoef.
 • Het dagelijks bestuur van NAJK wenst namens NAJK iedereen goede feestdagen en een onvergetelijk, leerzaam en ondernemend 2018!

 

Wat zal NAJK voor jou doen in januari?

Natuurlijk zal in januari ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • In januari 2018 start NAJK samen met maïsveredelaar Limagrain de MaïsChallenge. Zo’n 50 jonge boeren gaan in 2018 de strijd met elkaar aan wie het beste maïs kan telen. Er wordt via diverse masterclasses kennis toegereikt, die gelijk in de praktijk toegepast moet worden. De focus in 2018 is bodem en milieu.
 • 10 jonge boeren en tuinders gaan tijdens een LTO-bijeenkomst in gesprek met Eurocommissaris Hogan en landbouwminister Schouten over het nieuwe GLB.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, levert namens NAJK input bij de CEJA-vergadering. CEJA is het overkoepelend orgaan van alle Europese jonge boeren.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, gaat op diverse plekken in het land met jonge boeren en tuinders in gesprek over de invulling van het jonge boerenfonds dat door het ministerie van LNV beschikbaar is gemaakt.
 • NAJK levert input tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, spreekt op de Biobeurs over het NAJK-project boer zoekt boer.
 • NAJK-voorzitter gaat met de Nederlandse delegatie naar de Grune Woche.
 • In januari gaat NAJK met een groep jonge boeren en tuinders naar Uruguay om meer te leren over de land- en tuinbouw daar.

Wat deed NAJK voor jou in juli, augustus en september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juli, augustus en september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, is verkozen tot vicevoorzitter van CEJA. CEJA is de belangenbehartiger voor Europese jonge boeren en tuinders. NAJK is een van de aangesloten organisaties.
 • Ook in 2017 stond NAJK weer op de Zwarte Cross in het Hard Brok Café van ForFarmers. Het was weer een gezellige ontmoeting met bekende en nieuwe gezichten.
 • Flynth en NAJK hebben hun samenwerking verlengd. De komende jaren kunnen dus weer interessante bijeenkomsten verwacht worden en kan jouw AJK interessante bijeenkomsten met Flynth organiseren.
 • Op zondag 16 juli heeft tante Rikie, festivaldirectrice van de Zwarte Cross, feestelijk het 40-jarig jubileum van NAJK geopend.
 • Jan Paauw, portefeuillehouder tuinbouw, schreef een column in het kader van de mogelijke intrekking van de RUB-lijst (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen).
 • NAJK heeft een aantal interessante vacatures van haar partners via haar kanalen verspreid. Kijk voor de actuele vacatures op: https://www.najk.nl/over-najk/vacatures/.
 • Portefeuillehouder intensief, Stijn Derks, schreef een column over de fipronilcrisis.
 • Precies op 1 september bestond NAJK 40 jaar. In het kader van het jubileum stond een artikel met NAJK-voorzitter Andre Arfman in Boerderij.
 • Begin september is een young professional reis naar Indonesië geweest. Vijf leden hebben advies gegeven om de jonge melkveehouders in Indonesië te versterken.
 • NAJK heeft haar leden opgeroepen om de enquête van de Europese Commissie ter verbetering van de voedselvoorzieningketen in te vullen. Het invullen kan nog tot 17 november.
 • Dinsdag 5 september was de eerste NAJK-netwerkborrel. Tijdens deze bijeenkomst hebben provinciale en lokale bestuurders kennisgemaakt met het aanbod aan activiteiten van NAJK en de partners van NAJK.
 • De Jonge Landbouwersregeling (JOLA) gaat in december 2017 weer open. De uitkomsten van de enquête van NAJK onder haar leden is gebruikt om de regeling aan te passen.
 • De negatieve berichtgevingen over de veehouderij brachten Stijn Derks, portefeuillehouder intensief, tot het schrijven van een column hierover.
 • Tijdens de PotatoEurope in Emmeloord heeft Doeko van ’t Westeinde, portefeuillehouder akkerbouw, de winnaars van het Innovatiefonds voor Telers bekendgemaakt.
 • 16 september was het jaarlijkse NK Veebeoordelen. Dit jaar werd het gehouden in Gouda. Ben Knoef werd bekroond tot Nationaal Kampioen Veebeoordelen 2017.
 • Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren helpt om dierverwaarlozing te voorkomen. NAJK was aanwezig bij het overleg van het Vertrouwensloket.
 • NAJK heeft gereageerd op de rijksbegroting. Er is geen extra budget opgenomen in de rijksbegroting om de vergrijzing in de landbouw te stoppen. Dat vindt NAJK onbegrijpelijk.
 • De jubileumeditie van de BNDR is verschenen. In deze BNDR kijken we terug op 40 jaar NAJK en blikken we vooruit op de activiteiten die nog op het programma staan.
 • De jubileumactiviteiten beginnen steeds meer vorm te krijgen. Vanaf 1 september is de ProvincieBATTLE gestart. Ook is de kaartverkoop voor de inspiratiedag op 2 december 2017 geopend.

Wat zal NAJK voor jou doen in oktober?

Natuurlijk zal in oktober ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op donderdagavond 5 oktober is de landelijke Agripool-netwerkdag in Dronten. De vraag tijdens deze avond: is er nog toekomst voor de coöperatie?
 • 11 oktober is de Youth Leadership Academy georganiseerd door NAJK, NCR en Agriterra. Tijdens de Leadership Academy worden jonge talenten getraind in hun leiderschapsskills en worden ze geïnspireerd door sprekers en jonge ondernemende leiders.
 • In oktober worden op diverse plekken in het land trainingen ‘Oogsten met een goed verhaal’ gegeven. Tijdens deze training, georganiseerd door NAJK en Rabobank, leer je kort en krachtig je verhaal neer te zetten. Heb je interesse? Informeer dan bij je provinciale AJK.
 • NAJK doet met het project Boer zoekt Boer mee aan het European Congress of Young Farmers. Het congres gaat op zoek naar de meest aansprekende, innovatieve en originele projecten binnen de landbouw. Op 18 en 19 oktober strijden de ingediende projecten tegen elkaar in Brussel.
 • In december organiseert NAJK een studiereis naar Uruguay. Aanmelden voor de reis kan via de website van NAJK: https://www.najk.nl/internationaal/wereldboeren/uruguay/

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • In juni konden NAJK-leden vrijkaarten winnen voor de Zwarte Cross. De actie is mogelijk gemaakt door ForFarmers.
 • In het eerste weekend van juni kwam de BNDR over luchtkwaliteit uit. Ben jij NAJK-lid, maar heb jij de BNDR niet ontvangen? Zorg dan dat jouw gegevens goed in de ledenadministratie staan. Dan blijf je op de hoogte van alle updates en acties en profiteer je van alle voordelen.
 • Op 3 juni stond in de Nieuwe Oogst een opiniestuk van portefeuillehouder bedrijfsovername, Sander Thus, over kringloopboeren.
 • Betaseed is sinds juni partner van NAJK. Wil jouw AJK een avond gericht op de suikerbietenteelt? Neem dan contact op met NAJK.
 • Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, schreef een column over klimaathysterie.
 • NAJK heeft de actie PIPM MY FARMSHOP gedeeld. Wil jij jouw boerderijwinkel in een trendy farmshop omtoveren? Meld je dan voor 1  augustus aan op overdevloerbijdeboer.com
 • NAJK lobbyt voor een goed pachtstelsel. Deze maand bracht Boerderij een artikel uit over pacht, waarin Sander Thus, portefeuillehouder bedrijfsovername, aan het woord kwam.
 • De jubileumcommissie heeft ook in juni weer hard gewerkt aan de organisatie van het 40-jarig jubileum van NAJK. Binnenkort volgt meer informatie over alle activiteiten. Houd onze website en social media in de gaten.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, en portefeuillehouder intensief, Stijn Derks, waren op de algemene ledenvergadering van het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt. Daar bedankten zij Ilse Verhoijsen, bestuurder LAJK, voor haar bestuurswerk.
 • Sander Thus is in gesprek geweest over de aanpassing van het minimale investeringsbedrag en uitbreiding van de investeringslijst van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA).
 • Op 16 juni gingen NieuweStroom en NAJK een samenwerking aan. Wil jij weten wat NieuweStroom voor jouw bedrijf kan betekenen of heb je al NieuweStroom? Kijk dan op de website van NAJK.
 • Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, is herverkozen als bestuurder tijdens de algemene ledenvergadering.
 • Andre Arfman, NAJK-voorzitter, heeft een Roemeense delegatie ontvangen op zijn melkveebedrijf. Samen gingen zij in gesprek over de ontwikkelingen en de toekomst van de agrarische sector.
 • NAJK stond met een stand op de NRM in Zwolle.

Wat zal NAJK voor jou doen in juli en augustus?

Natuurlijk zal in juli en augustus ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 13, 14, 15 en 16 juli staat NAJK weer in het Hard Brok Café van ForFarmers op de Zwarte Cross. Kom gezellig langs!
 • 16 juli 2017 om ongeveer 12.30 uur opent tante Rikie feestelijk het 40-jarig jubileum van NAJK. Kom allemaal naar het ForFarmersterrein en proost met ons op dit heugelijke feit.
 • NAJK biedt verschillende activiteiten aan voor jouw AJK-avonden. Binnenkort ontvangen jullie de seizoensgids met alle activiteiten. Kun je niet wachten? Kijk dan alvast op de NAJK-website.