Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder Marije Klever ging in gesprek met de Groene Kring, de belangenvereniging voor jonge boeren in Vlaanderen, over het onderwerp pacht. Goed om over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.
 • Op 3 november heeft het ministerie van LNV de ‘Regeling Gerichte opkoop veehouderijen’ gepubliceerd. Voor jonge boeren die piekbelasters zijn, is dit een regelrechte strop. NAJK vindt het beroepsverbod bij opkoop absurd en sprak haar onrust uit in een nieuwsbericht.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, hielp de jonge boeren in Tanzania door online vragen te beantwoorden en actieplannen te bespreken met Agriterra.
 • Tot en met 9 november konden politieke partijen in de Tweede Kamer schriftelijk input leveren op het voorstel Omgevingswet over stikstofreductie en natuurverbetering. NAJK heeft de politieke partijen laten weten het wetsvoorstel niet te ondersteunen. Lees hier.
 • NAJK mocht in november weer een BodemBattle verzorgen! Neem jij ook graag een ‘duik in de bodem’? Vanaf december zijn er ook speciale BodemMasters beschikbaar voor zowel scholen als AJK’s. Beide kunnen coronaproof worden uitgevoerd. Stuur een mailtje naar cklok@najk.nl voor meer informatie!
 • Op 10 november startte de trilogen: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers gingen met elkaar in onderhandeling over het nieuwe GLB. NAJK en CEJA Young Farmers pleitten voor minimaal 4% van het budget voor jonge boeren!
 • November stond in het teken van de lancering van De toekomst begint vandaag, het gezamenlijke project van NAJK en de Rabobank, waarbij vijf NAJK-leden de kans krijgen op persoonlijk bedrijfsadvies op maat. Sta jij ook voor een grote verandering of cruciaal punt in je professionele leven? Je kunt je nog tot 13 december 2020 inschrijven om kans te maken op één van de vijf adviezen t.w.v. €2.000,-
 • Op 11 november gingen Roy Meijer, namens NAJK, en Trienke Elshof, namens LTO Nederland, in gesprek met de Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD). Een open gesprek waarbij de vele vragen vanuit de sector werden meegenomen. Je luistert het hier terug!
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken, was aanwezig bij de Civil Dialogue Group (CDG) sugar. Tijdens deze bijeenkomst werd hij bijgepraat over de suikermarkt in de wereld. Er werd teruggeblikt op het afgelopen jaar en gekeken naar de verwachtingen voor de toekomst.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was aanwezig bij de Nationale Bodemtop 2020, welke dit jaar online plaatsvond. Hij kreeg een overzicht van wat er sinds de vorige bodemtop heeft plaatsgevonden en er kwamen een boer en een bodemdeskundige vertellen over hun ervaringen.
 • Zowel (oud-)voorzitter Andre Arfman als portefeuillehouder melkveehouderij, Marije Klever hebben zich weer ingezet voor alle zaken rondom het stikstofdossier.
 • Op 13 november werd er een speciale digitale NAJK-ledenavond over stikstof georganiseerd waarin we jullie hebben bijgepraat en de gelegenheid hebben gegeven tot het stellen van vragen en het delen van jullie zorgen en frustraties. Een interessante avond welke naar ons mening zeker voor herhaling vatbaar is.
 • Willem Voncken, portefeuillehouder internationaal, schreef een pakkende column met als titel ‘hoe doe je het tegenwoordig nog goed?’. “Het lijkt wel alsof wij boeren van alles het probleem zijn. Komt er een nieuw maatschappelijk probleem op tafel? Grote kans dat er met het vingertje naar de boer gewezen wordt”, aldus Voncken. Maar toen ging er bij Willem een lampje branden! Benieuwd welke ingeving hij kreeg? Lees het in zijn column!
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark zette weer alles op alles om ons ledensysteem nieuw leven in te blazen. Hopelijk hierover snel meer!
 • Je had tot en met 22 november de kans om mee te doen aan de fotowedstrijd van NAJK. We hebben superleuke inzendingen mogen ontvangen. Benieuwd of jouw foto met de felbegeerde NAJK-trui wordt beloond? Houdt onze Facebookpagina en de BNDR van december goed in de gaten!
 • Onderzoek van Investico, platform voor journalistiek onderzoek, concludeerde dat het ‘stikstofprobleem’ simpel op te lossen is met het opkopen van slechts enkele agrarische piekbelasters. NAJK baalt dat deze ophef zo groots werd uitgemeten en hiermee wederom de landbouw onterecht in een negatief daglicht wordt gezet.
 • NAJK heeft een nieuwe voorzitter! De jonge melkveehouder Roy Meijer is tijdens de algemene ledenvergadering op 26 november 2020 unaniem verkozen tot de nieuwe dagelijks bestuurder. Hij treedt hierbij in de voetsporen van Andre Arfman, die na ruim 4,5 jaar de voorzittershamer doorgeeft. Hij stelt zich graag aan jullie voor!

Wat doet NAJK voor jou in december?

Natuurlijk zit NAJK in december ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 7 december wordt de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) weer opengesteld. Jonge Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen op het bedrijf.
 • Op 12 december is het weer BNDR-tijd! Houd de brievenbus goed in de gaten, want er is weer voldoende leesvoer.
 • Maandagavond 14 december houdt NAJK een webinar over de JOLA-regeling. Een subsidieadviseur van Flynth zal je meenemen in de wereld van de JOLA-aanvraag. Want wat komt er allemaal bij een aanvraag kijken? Deze adviseur geeft tips en gaat samen met jou op zoek naar het antwoord op jouw vragen. Bereid je goed voor op je JOLA-aanvraag en volg het webinar.
 • Het dagelijks bestuur wenst jullie namens NAJK hele fijne dagen toe en een spetterend 2021!

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij een presentatie over de GLB-pilots. Volgens hem liggen er veel ideeën en zijn veel van deze ideeën ook mogelijk, maar moet er wel goed naar de verdere inrichting worden gekeken.
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, deed namens NAJK een noodoproep aan alle politici van Nederland: help de jonge boer!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, ging in gesprek met de minister en andere belangenbehartigers over het mestbeleid. Marije heeft hier duidelijk aangegeven er van te balen dat er zo weinig terugkomt in de contouren van de visie van NAJK en daarbij nadrukkelijk haar zorgen met betrekking tot de diversiteit tussen gebieden en bedrijven geuit.
 • Andre Arfman, voorzitter van NAJK, nam plaats in de jury van het traject de Groene Groeiers van VNO-NCW. De jury mocht 15 innovaties binnen de agrarische sector beoordelen.
 • NAJK mocht in oktober maar liefst vijf BodemBattles verzorgen op scholen! Neem jij ook graag een ‘duik in de bodem’? Vanaf december zijn er ook speciale BodemMasters beschikbaar voor zowel scholen als AJK’s. Beide kunnen coronaproof worden uitgevoerd. Stuur een mailtje naar communicatie@najk.nl voor meer informatie!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts ging in gesprek met Flynth over de mogelijkheden voor zij-instromers en hoe het huidige platform Boer zoekt Boer verbeterd zou kunnen worden.
 • NAJK werd, net als heel agrarisch Nederland, teleurgesteld door de stikstofwet van het kabinet. In deze wet ontbreekt het wederom aan toekomstperspectief voor de agrarische sector. Lees hier het persbericht van NAJK.
 • Het kabinet presenteerde haar nieuwe voorstellen om uit de stikstofcrisis te komen. DAJK-voorzitter Roy Meijer gaf namens NAJK in de studio van Nieuwe Oogst toelichting op de voorstellen en de inzet van de belangenbehartigers van de landbouw. Kijk hier het interview terug.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij een klimaatoverleg van de landbouw, waar uitgebreid werd stilgestaan bij de bossenstrategie.
 • NAJK is sinds oktober officieel lid van het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens: de BO Akkerbouw. “Met het lidmaatschap krijgt NAJK een volwaardige plek aan tafel wat past bij het belang van jonge boeren voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw”, aldus Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw.
 • Portefeuillehouder melkveehouderij, Marije Klever, nam deel aan het overleg over een heuse bemestingsapp. Er wordt hard gewerkt aan een app die helpt bij het vinden van een goed uitrijmoment en in de toekomst bij de borging van weidegang.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes met de portefeuille akkerbouw was aanwezig bij een presentatie van de Koepel Groene Gewasbescherming. Onderzoekers van de WUR presenteerden hier hun voortgang en de voorlopige resultaten.
 • Willem Voncken, de portefeuillehouder internationaal, is druk bezig geweest met de stemmingen binnen de EU over het nieuwe GLB.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman schreef een pakkende column met als titel ‘‘Stop met het eten van vlees en verbeter de wereld!’. Een uitspraak die hij helaas regelmatig tegenkomt in verschillende discussies rondom onderwerpen als klimaat en stikstof. “Wat mij betreft is het prima om hier een discussie over te voeren, maar dan moet deze wel eerlijk zijn,” aldus Arfman.
 • Eke Folkerts, onze dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, was 22 oktober aanwezig bij het webinar van Boer zoek Boer. Maar liefst 135 bedrijfsovernemers en -overdragers sloten hierbij aan, stelden hun vragen en gingen met elkaar in gesprek. Zeker de moeite waard om terug te kijken!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts, was ook aanwezig bij het webinar van LNV over het Vermogensversterkend Krediet (VVK). Een aanrader als je onlangs een agrarisch bedrijf bent gestart of over hebt genomen.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, ging met verschillende partijen in overleg over de zogeheten bietenzaadcoating. Er is een nieuwe vrijstelling aangevraagd. Er is een brief gestuurd naar een aantal politieke partijen om ervoor te zorgen dat ze zich bewust blijven van de noodzaak en ons blijven steunen.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Oktober stond in het teken van de kleurwedstrijd. Deze kleurwedstrijd spoorde de kinderen tot en met twaalf jaar aan om bewust stil te staan bij de mogelijke gevaren op en rond het erf en de bijbehorende oplossingen. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de winnende kunstwerken!
 • Zowel voorzitter Andre Arfman of dagelijks bestuurder Willem Voncken kregen een update van CEJA over de standpunten die zijn ingenomen door zowel het Europees parlement als de Europese Raad. Daarna werden de aandachtspunten voor de komende tijd nader onder de loep genomen.
 • Harold Overmars werd op 29 oktober unaniem verkozen tot de nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving. Hij stelt zichzelf voor in de volgende video!
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, sloot zich voor de tweede keer aan als online Agripooler in Vietnam. Door middel van video’s en videocalls probeerde hij de coöperaties daar te inspireren om jongeren meer bij hun organisatie te betrekken.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK in november ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK en LTO Nederland organiseren een webinar over de stikstofwet. We gaan in gesprek met Tweede Kamerleden Mark Harbers (VVD) en Jaco Geurts (CDA). Houdt onze social media kanalen in de gaten.
 • Op vrijdagavond 13 november organiseert NAJK een digitale ledenbijeenkomst over stikstof. Er is veel gaande en er komt van alles in het nieuws. NAJK-leden krijgen ruim de mogelijkheid om alle vragen te kunnen stellen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, neemt weer deel aan de CEJA-vergadering. Belangrijk onderwerp op de agenda is het nieuwe GLB en de nationale invullingen daarvan.
 • In november vindt de verkiezing van de nieuwe voorzitter van NAJK plaats, spannend! Na bijna 4,5 jaar zit Andre zijn termijn erop en neemt hij afscheid als voorzitter.

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op de eerste vrijdag van september was het tijd voor de MaïsChallenge Masterclass 2020, een dag waar de deelnemers klaar werden gestoomd voor de laatste fase van de Challenge.
 • Voorzitter Andre Arfman ging in gesprek met RVO, waar ze dieper in gingen op het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Een goed gesprek waarin beide partijen de actualiteiten en frustraties hebben kunnen delen.
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, stond in de Nieuwe Oogst met een artikel over buiten familiaire bedrijfsovername.
 • Volgens NAJK moeten er eerst andere stappen worden gezet alvorens we overgaan op extern salderen. Om de ernst van de situatie duidelijk te maken schreef NAJK een persbericht.
 • Dinsdagavond 8 september heeft minister Schouten via een Kamerbrief inzicht gegeven in de nieuwe contouren van het mestbeleid. Naar aanleiding van deze maatregelen schreef NAJK het persbericht: Maak van het mestbeleid geen schijtbeleid!
 • Voorzitter Andre Arfman leverde zijn bijdrage aan de Prinsjesdagcampagne #vooronsland waarin boeren en tuinders werden opgeroepen om aan te geven waarom ze over tien jaar nog boer willen zijn.
 • Hoewel Aeres Hogeschool Dronten en al samenwerkten op evenementen en tijdens projecten, hebben ze met een samenwerkingsovereenkomst besloten om nóg nadrukkelijker samen te gaan werken en de krachten te bundelen. Samen staan ze sterk voor de belangen van jonge ondernemers!
 • Op 12 september was het weer BNDR-tijd. De winnaar van de foto-actie werd bekend gemaakt, Eke Folkerts stelde zich voor en er was aandacht voor de financiële gezondheid in crisistijd.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes met de portefeuille akkerbouw schreef een column met als titel ‘De Europese bietenbrug opgaan’. Volgens hem is er wel degelijk toekomst in de bietenteelt, maar dan moet er eerst iets veranderen.
 • Joline Brouwers vertegenwoordigde NAJK in Brussel op het gebied van Arable COP’s (Cereals, Oilseeds and Protein Sectors).
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. In de week van 14 t/m 18 september vond de Veilig op 1-Week plaats van de groene en agrarische sector. Tijdens deze week lag de focus op machineveiligheid. Door een ervaringsverhaal te delen en een kleurwedstrijd op te zetten besteedde BoerVeilig extra aandacht aan dit onderwerk.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, ging in gesprek met ForFarmers over de nieuwe beleidsregels rondom extern salderen.
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, sloot zich drie dagen aan bij een online missie van Agriterra in Vietnam. Door middel van video’s en videocalls probeerden ze de coöperaties daar te inspireren om jongeren meer bij hun organisatie te betrekken.
 • In september ging de zoektocht naar een extra bestuurslid voor de nieuwe portefeuille leefomgeving gestaag verder. Wordt vervolgd!
 • Bestuurder Eke Folkerts was aanwezig bij de opening van de SIA-projecten in Regio Noord. Binnen deze projecten wordt het thema ‘bedrijfsovername’ nader onder de loep genomen.
 • Portefeuillehouder intensief, Tim van der Mark, is geïnterviewd voor het online magazine ‘Food inspiration’, waarin aandacht wordt gevraagd voor de verschillende verhalen van jonge agrarisch ondernemers.

Wat doet NAJK voor jou in oktober?

Natuurlijk wordt er in oktober ook veel door NAJK georganiseerd. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 22 oktober is het de dag van de Webinars bij NAJK! ‘s Middags staat er een Webinar gepland over het Vermogensversterkend Krediet (VVK). Dit is onderdeel van het bedrijfsovernamefonds. ‘s Avonds is de Webinar van Boer zoekt Boer over buiten familiaire bedrijfsovername aan de beurt. Kijk voor meer informatie op www.najk.nl.

Wat deed NAJK voor jou in augustus?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in augustus? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, schoof aan bij het radioprogramma Buro de Vries om onder andere te praten over de boeren en haar blik op de toekomst.
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark met de portefeuille intensief schreef een column over de gekke zomer van 2020. Een column met een belangrijke boodschap.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren. In augustus verschenen er verschillende wist je datjes op onze Facebookpagina om mensen bewust te laten worden van de gevaren op en rondom het erf.
 • Er heerste opluchting bij NAJK toen de minister van LNV eindelijk liet weten de voermaatregel van tafel te vegen.
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, schreef samen met LTO, NAV en BO-akkerbouw een brief aan de minister van LNV over het legaliseren van de bietenzaad coating. Lees hier meer.
 • Bestuurder Eke Folkerts was aanwezig bij de opnames voor het digitale programma ‘zitten met Henk’, waarbij verdiepende gesprekken worden gevoerd met ondernemers in crisistijd.
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken met de portefeuille internationaal ging in gesprek over het FARMFIT-event: een tweedaags symposium in Duitsland waarbij voorlopers en innovatieve boeren en tuinders van over de hele wereld samen worden gebracht. Wellicht kan NAJK hier ook iets voor betekenen.
 • In augustus werden de eerste sollicitatiegesprekken gevoerd tijdens de zoektocht naar een extra bestuurslid voor de nieuwe portefeuille leefomgeving. Wordt vervolgd!
 • Ook in augustus is er weer hard gewerkt om het kantoorpand in Utrecht van de nodige make-over te voorzien. Het einde lijkt eindelijk in zicht!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts ging in gesprek met Ron Methorst, Lector Omgevingsinclusief Ondernemen op de Aeres Hogeschool Dronten. Hier werden de lopende SIA-projecten nader onder de loep genomen en gekeken naar een passende koppeling naar het Kenniscentrum Bedrijfsovername.
 • In augustus was het weer tijd voor een leuke winactie. Degene die de agrarische sector het mooist, leukst of grappigst in beeld wist te brengen wint de enige echte NAJK-trui. Heb je meegedaan? Houd dan de komende BNDR en de Facebookpagina goed in de gaten!
 • Eke Folkerts werd geïnterviewd door de nieuwe oogst over buitenfamiliaire bedrijfsovername.

Wat doet NAJK voor jou in september?

Natuurlijk wordt er in september ook veel door NAJK georganiseerd. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op vrijdag 4 september is het tijd voor de MaïsChallenge Masterclass 2020, een dag waar de deelnemers klaar worden gestoomd voor de laatste fase van de Challenge.
 • De tweede zaterdag van september is het weer BNDR-tijd!
 • Er zit een mooie samenwerking aan te komen, houd de website en socials goed in de gaten!

 

Wat deed NAJK voor jou in juli?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juli? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Het NAJK-bestuur is in gesprek geweest met Hugo de Jonge, de lijsttrekker van het CDA. Tijdens deze online bijeenkomst hebben ze per portefeuille hun dilemma’s gedeeld en zorgen geuit over de toekomst van de agrarische sector.
 • NAJK riep minister Schouten op om de motie Geurts/Harbers uit te voeren. Deze motie vraagt om doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving van de voermaatregel en de aangedragen alternatieven. Op deze manier hoopten we een stap te kunnen zetten richting herstel en vertrouwen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, ging samen met andere belangenbehartigers in gesprek met minister Carola Schouten over een alternatief voor de gestelde voermaatregel. Helaas werd deze niet uitvoerbaar geacht.
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername werd geïnterviewd door zowel de Nieuwe Oogst als de Boerderij over haar kersverse functie binnen NAJK.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren. In juli verschenen de eerste twee ervaringsverhalen en de zelftest voor het project BoerVeilig. Heb jij je bedrijf al getest?
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken met de portefeuille internationaal ging in gesprek met Euryfa, een Europese organisatie die jongeren van de hele EU samen wil brengen. Zo hopen ze tot een duurzaam voedsel systeem te komen. Een systeem waar de stem van de boeren en tuinders uiteraard niet mag ontbreken.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever was aanwezig bij het derogatie-overleg met het ministerie van LNV.
 • Via deze video heeft NAJK samen met dagelijks bestuurders en leden haar noodkreet laten horen over de toekomst van jonge boeren en tuinders: “Wij jonge boeren zien nog een toekomst in Nederland, maar wil de Nederlandse overheid ook nog een toekomst voor ons?”
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw en Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, werden gefilmd voor een training van Agriterra.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Eke Folkerts, nam deel aan een bijeenkomst over de onafhankelijke adviseur georganiseerd door het ministerie.
 • Om de onhoudbare situatie rondom de voermaatregel te laten zien, heeft NAJK de ‘Nieuwe Schijf van 5’ ontworpen. Benieuwd hoe deze er na het invoeren van alle maatregelen uit komt te zien? Bekijk het hier.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille Internationaal, Willem Voncken, en voorzitter Andre Arfman, hebben weer deelgenomen aan de vergadering van het Europees overkoepelend orgaan voor jonge boeren, CEJA. Hier hebben ze gesproken met EU-commissaris Wojciechowski en aangegeven dat het niet werkt om alleen maar nieuw beleid en regels te maken om bepaalde doelen te bereiken. Jonge boeren moeten enthousiast gemaakt worden om te innoveren en te verduurzamen.
 • In juli stonden er weer een aantal activiteiten rondom het thema klimaat gepland, waar onder andere dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes bij aanwezig was. Het klimaat blijft voor NAJK een belangrijk onderwerp in relatie tot de toekomst van jonge boeren en tuinders.
 • Het kantoorpand in Utrecht kon wel een opknapbeurt gebruiken. In juli hebben bestuurders vanuit het hele land geholpen met slopen. Vanaf nu kan het alleen nog maar mooier worden!
 • NAJK is altijd druk bezig om de communicatie naar en van haar leden te kunnen verbeteren. Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, gaf een presentatie over het mogelijke nieuwe ledensysteem met een aantal interessante mogelijkheden.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, schreef een pakkende column over de grote verschillen tussen beleidsmakers en boeren.
 • In juli vond het jaarlijkse overleg plaats tussen NAJK en haar partners. Dit keer niet op kantoor, maar bij Kamps de Wild BV, tussen de verschillende machines. Op naar weer een prachtig jaar met een fijne samenwerking!
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, ontving Andre Hoogendijk van de BO-Akkerbouw bij hem thuis op het bedrijf.
 • NAJK nam op 22 juli deel aan de protesten in de Bilt om aandacht te vragen voor de onterechte behandeling van de agrarisch ondernemer binnen het stikstofdossier. Andre Arfman, voorzitter NAJK, riep tijdens zijn toespraak bij dit protest de overheid op om constructief en eerlijk met de sector samen te werken: “Ze moeten zich houden aan feiten in plaats van halve waarheden.”
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever was te zien bij Op1 over het protest tegen de stikstofmaatregelen. Bekijk hier het fragment.
 • Aangezien de gesprekken met het LNV weinig goeds opleverden, hebben NAJK en LTO Nederland besloten om de gesprekken met het ministerie van LNV over de voerspoormaatregel te staken. Verder praten lijkt zinloos zolang het alternatieve plan van de sector als ‘onuitvoerbaar’ wordt bestempeld én er geen PBL-doorrekening is.
 • De maand juli stond voor NAJK ook in het teken van de zoektocht naar een extra bestuurslid voor de nieuwe portefeuille leefomgeving, welke een groot aantal complexe dossiers (stikstof, klimaat en biodiversiteit) onder zijn of haar hoede zal nemen. Wordt vervolgd!

Wat doet NAJK voor jou in augustus?

Hoewel augustus bij NAJK grotendeels in het teken staat van vakantie, opladen en plannen maken, zitten we natuurlijk niet stil. Lees het laatste nieuws op NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Om alle leden in september weer te kunnen verblijden met ons ledenblad de BNDR, worden in augustus nog de laatste puntjes op de ‘i’ gezet.
 • NAJK zal ook in augustus zich blijven focussen op het stikstofdossier. Houdt onze website in de gaten voor onze activiteiten op dit onderwerp.

 

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft gereageerd op de internetconsultatie over de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering. Dit wetsvoorstel introduceert een streefwaarde en een programma met maatregelen om de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen en de natuur in die gebieden te verbeteren.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, en NAJK-voorzitter Andre Arfman werkten in samenwerking met verschillende melkveebelangenorganisaties en Nevedi aan een alternatief voor de voermaatregel.
 • Er was weer een digitale vergadering van CEJA. Hierin is gesproken over de Green Deal. Dagelijks bestuurders Willem Voncken en Andre Arfman waren aanwezig.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, was bij een kwartaaloverleg portefeuillehouders omgeving en natuur bij LTO. Hier werden de stikstofaanpak en het rapport Remkes besproken, maar het ging ook over wolven en de bossenstrategie.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was bij de alv van GrAJK om een update te geven over de stand van zaken in de verschillende portefeuilles van NAJK.
 • NAJK is opgelucht dat er nu duidelijkheid is en de derogatie verlengd is. De extra maatregelen die gesteld zijn, maken de derogatie wel minder praktisch.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, heeft een overleg bijgewoond van het ministerie van LNV over de brug tussen kringlooplandbouw en de consument.
 • Het is voor de partners van NAJK nu mogelijk om kennisartikelen te delen op najk.nl. Deze artikelen geven jonge boeren en tuinders de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de sector.
 • NAJK doet mee aan het project van HAS Den Bosch met als titel ‘ruimte voor transitie’. Deze maand was er een sessie over personalised food.
 • Dagelijks bestuurders, Marije Klever en Andre Arfman hadden een bezoek van minister Schouten bij een NAJK-lid. De minister heeft aangegeven het komende jaar te hopen de prioriteit weer te kunnen verschuiven naar het perspectief bieden voor (jonge) boeren en verdere uitwerking van haar visie. Ook nodigt ze ons van harte uit om te komen met een visie en aan te geven wat wij nodig hebben bij de uitvoering daarvan.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, heeft aan Volt Europa de standpunten van NAJK op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid toegelicht.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij een overleg van Farmers learning community. Dit gaat om het opzetten van een platform waarbij boeren kunnen leren van andere boeren. Dit om de (mede door LNV) ingezette weg naar het benoemen van diverse adviseurs op het boerenerf wat te beperken en het beschikbare budget naar het boerenerf te halen. Idee is dat ervaringen worden gedeeld of juist dat de mogelijkheid geboden wordt om via het platform vragen over specifieke uitdagingen te kunnen stellen bij collega’s. Boeren die kennis delen krijgen daarvoor dan mogelijk een vergoeding.
 • NAJK heeft een bijeenkomst gehouden met de juristen van FarmConsult van ForFarmers over stikstof. Bij deze bijeenkomst waren de provinciaal bestuurders aanwezig die lobbyen in de provincies.
 • Dagelijks bestuurder, Marije Klever, zat bij het Pacht Panel, een panel georganiseerd door LTO in de vorm van een webinar. Aanleiding was de visie van LTO over pacht. Deze visie sluit goed aan bij die van NAJK.
 • NAJK heeft een nieuwe bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername. Eke Folkerts is tijdens de algemene ledenvergadering op 25 juni 2020 unaniem verkozen als de nieuwe dagelijks bestuurder. Ze neemt hiermee het stokje over van Sietse Draaijer.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw was bij de bestuursvergadering van BO-Akkerbouw.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was bij een overkoepelend bestuurlijk overleg van het ministerie over de vier agromaatregelen (voer, weidegang, mest en opkoop).
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken was bij de CEJA-vergadering. Hierin zijn de resultaten 2019 doorgesproken en de begroting 2020 en 2021.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, was bij een overleg over de gevolgen van het coronavirus op de verschillende sectoren. Hierbij werd gesproken over marktgevolgen, maar ook over inzet van personeel en de inzet van NL op kwalitatief hoogwaardig voedsel.
 • Dagelijks bestuurders Willem Voncken en Andre Arfman hadden een overleg over het GLB/NSP.
 • De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zijn in volle gang. NAJK heeft daarom zowel schriftelijk als via gesprekken input gegeven voor de verkiezingsprogramma’s die de politieke partijen aan het opstellen zijn.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, was aanwezig bij het programma team klimaat van de duurzame zuivelketen, waar het ging over de diversiteitsmonitor.
 • NAJK is op zoek naar agrarische families die ondersteuning willen bij de bedrijfsopvolging! In september starten we samen met onder andere Windesheim een project waarbij we vooral de ‘zachte’ kant ervan begeleiden en ondersteunen.
 • Helaas heeft NAJK het NK veebeoordelen dit jaar moeten annuleren in verband met het coronavirus.
 • NAJK heeft een animatie ontwikkeld om duidelijk te maken waar we als belangenvereniging mee bezig zijn.
 • NAJK werkt samen met ZuivelNL, LTO Nederland, NMV, NZO en Stigas aan een veiliger boerenerf via het project BoerVeilig. Deze maand is de campagnewebsite gelanceerd: www.boerveilig.com
 • Sietse Draaijer schreef een blog over het idee van het ministerie van Financiën om de bedrijfsovernameregeling (BOR) af te schaffen en de invloed daarvan op de bedrijfsovername voor jonge boeren.
 • NAJK heeft de consultatie van het Ctgb ingevuld over het stapelen van gewasbeschermingsmiddelen. Ter voorbereiding is er een bijeenkomst geweest met portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, en een afvaardiging van akkerbouwers uit de provincies.

Wat doet NAJK voor jou in juli?

Natuurlijk wordt er in juli ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Eke Folkerts, neemt deel aan een bijeenkomst over de onafhankelijke adviseur georganiseerd door het ministerie.
 • NAJK neemt deel aan het project van HAS Den Bosch ‘ruimte voor transitie’. In juli zal daar weer een bijeenkomst van zijn waar dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes aan zal deelnemen.
 • NAJK is druk bezig met een check van het ledensysteem om te zorgen dat alles up-to-date is. Ontvang jij geen BNDR of nieuwsbrief, terwijl jij die wel zou moeten krijgen? Of zijn pas jouw gegevens veranderd? Geef dit dan aan ons door!
 • Er staan in juli een aantal activiteiten rondom klimaat gepland. Klimaat in relatie tot de toekomst van jonge boeren en tuinders is een belangrijk thema voor NAJK.
 • Willem Vonken, dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal en NAJK-voorzitter, Andre Arfman, zullen weer deelnemen aan de vergadering van het Europees overkoepelend orgaan voor jonge boeren, CEJA.

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft de Kamerleden opgeroepen om aandacht te hebben voor de praktische toepasbaarheid van de krachtvoerregeling. De begrenzing van het eiwitgehalte in krachtvoer is volgens NAJK onwerkbaar.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, en Willem Voncken, portefeuillehouder internationaal, waren aanwezig bij een online CEJA-bijeenkomst over ondersteuning van jonge boeren die door de COVID-19-pandemie in zwaar weer zijn gekomen. Er is aangegeven dat er vooral gezorgd moet worden dat het geld daadwerkelijk op het boerenerf terecht moet komen.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, is betrokken geweest bij filmopnames voor een documentaire van de WUR over kringlooplandbouw.
 • Een ludieke actie: de ‘vacature’ agrarisch ondernemer melkveehouderij ging viral en werd door verschillende partijen opgepikt.
 • Tim van der Mark, portefeuillehouder intensief, heeft input geleverd aan het Adviescollege Remkes voor de intensieve veehouderij.
 • De partnerovereenkomst met Flynth is verlengd, hier is online op geproost met een fotomomentje!
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, was bij De oogst van overmorgen, een positieve sessie ‘De wereld eet door’ georganiseerd door LNV en LTO projecten met als doel een gesprek over de toekomst van landbouw. Dit keer ging het over de invloed van corona hierop.
 • Andre Arfman was aanwezig bij de werkgroep melkvee. Met vrijwel alle melkveebelangenbehartigers werd besproken hoe de voermaatregelen aan te passen valt en hoe we verder gaan in de uitwerking van de maatregelen voer, mest en weidegang.
 • Leendert Jan Onnes had een interview met student van de Universiteit Utrecht over duurzame landbouw.
 • NAJK zet vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de Farm to Fork Strategie. Er moet niet alleen op cijfers gestuurd worden, maar er moet ook naar de praktijk gekeken worden.
 • Leendert Jan Onnes was bij een brainstorm van Delphy over hoe POP3 -klimaat projecten beter bij de boer belanden.
 • De JOLA-evaluatie over de JOLA van 2019 is weer bekend. Opvallend is dat de onvrede over de investeringslijst alle jaren is gebleven. Uit de evaluatie blijkt dat jonge landbouwers vooral behoefte hebben aan financiële steun voor de kleinere investeringen.
 • Dick Kampert is de nieuwe afgevaardigde kalverhouderij bij NAJK. Hij ondersteunt in deze functie Tim van der Mark in zijn taken.
 • Sietse Draaijer, portefeuillehouder bedrijfsovername, hield een online ledenbijeenkomst, de Meet&Greet, over het bedrijfsovernamefonds. Ook Rene Veldman, sectormanager van de Rabobank, was aanwezig om vragen over de VVK te beantwoorden.
 • De afgelopen maand stond in het teken van droogte. Hier hebben ook alle bestuurders op de een of andere manier mee te maken gehad.
 • Marije Klever stond in het AD met een stuk over de papieren werkelijkheid die de bewegingsvrijheid van jonge boeren en tuinders ondermijnt.
 • Samen met de partners van NAJK werden er filmpjes gemaakt om jonge agrarisch ondernemers tips en ondersteuning te bieden in tijden van coronacrisis.
 • De dagelijks bestuurders van NAJK gaven op social media een kijkje in hun boerenleven en de werkzaamheden waar ze op dat moment mee bezig waren.
 • Tim van der Mark gaf een interview aan Food100 over het belang van verbinding binnen en buiten de agrarische sector.
 • NAJK heeft een animatie ontwikkeld om duidelijk te maken waar we als belangenvereniging mee bezig zijn.
 • NAJK werkt samen met ZuivelNL, LTO Nederland, NMV, NZO en Stigas aan een veiliger boerenerf via het project BoerVeilig. Deze maand is de campagnewebsite gelanceerd: www.boerveilig.com
 • Willem Voncken schreef in zijn blog over de waarde van voedsel: zien we die nog wel met z’n allen?
 • Marije Klever was te zien in het programma Goedemorgen NL! over de verdeling van financiën vanuit de overheid voor innovatie en doorontwikkeling in de landbouw.
 • Er is een advertentie over de voorlichtingsavonden van het Dairy Training Centre geplaatst voor de opleiding Middelbaar Kader Melkveehouderij voor bedrijfsopvolgers of TOP-medewerker.

Wat doet NAJK voor jou in juni?

Natuurlijk wordt er in mei ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK is druk bezig met een check van het ledensysteem om te zorgen dat alles up-to-date is. Ontvang jij geen BNDR of nieuwsbrief, terwijl jij die wel zou moeten krijgen? Of zijn pas jouw gegevens veranderd? Geef dit dan aan ons door!
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, zal aanwezig zijn bij de alv van GrAJK. De opzet van de vergadering zal dit jaar ook anders zijn vanwege alle maatregelen.
 • 13 juni komt weer een nieuwe editie van ons ledenblad BNDR uit. Houd je brievenbus in de gaten.
 • In juni houden wij ons jaarlijkse NAJK-partneroverleg. De dagelijks bestuurders en partners van NAJK praten elkaar dan bij over de actualiteiten en zoeken met elkaar hoe we elkaar nog meer kunnen versterken. Dit keer is het een digitale bijeenkomst vanwege het coronavirus.
 • Willem Voncken, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, zal aan de vergadering van ons Europees overkoepelend orgaan, CEJA, meedoen.
 • 25 juni is de alv waarin Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, zal aftreden. De alv zal kiezen wie zijn opvolger wordt.

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Het Landbouw Collectief, waarvan NAJK één van de dertien partijen is, heeft de overleggen met minister Schouten en het ministerie van LNV stopgezet. Verder overleggen had geen zin, omdat de kaarten eerder al geschud leken.
 • Naar aanleiding van de ontwikkelingen in het stikstofdossier en het stopzetten van de overleggen tussen het Landbouw Collectief en het ministerie van LNV heeft NAJK de afvaardiging van de provincies en de provinciale stikstoflobbyisten van NAJK bijgepraat.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft een interview gegeven aan een student over de belangenbehartiging en standpuntvorming binnen NAJK.
 • De sollicitatiegesprekken voor twee nieuwe dagelijks bestuurders voor NAJK hebben plaatsgevonden. We hopen jullie hier snel een update over te kunnen geven.
 • De vijfde editie van de MaïsChallenge is van start gegaan. 46 jonge boeren gaan met elkaar de strijd aan wie het beste maïs kan telen.
 • Alle overleggen vinden op dit moment digitaal plaats. Zo ook het overleg binnen het Europees overkoepelend orgaan CEJA. Er is gesproken over de impact van corona en de maatregelen in de verschillende landen. Ook is gesproken over de problemen die hierdoor ontstaan voor jonge boeren.
 • Dagelijks bestuurders Andre Arfman en Marije Klever hebben kennisgemaakt met Hester Maij, als corporate director public & quality affairs bij FrieslandCampina.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, was aanwezig bij een werksessie over Groen Kennisnet 3.0. Daar heeft hij gepleit om de content op het kennisnet breder te maken.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, is bij een online bijeenkomst geweest over social all inclusive farm. Dit is een project met HAS Den Bosch over de verschillende toekomstbeelden van de land- en tuinbouw in 2050.
 • NAJK deelde een aantal tips van Interpolis om diefstal op de boerderij te voorkomen.
 • Het dagelijks bestuur van NAJK vergadert nog gewoon door in deze tijd, alhoewel op aangepaste wijze. Hoewel verschillende dossiers en activiteiten door het coronavirus on hold zijn gezet, spelen er nog voldoende zaken om de vergadering goed mee te vullen.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, heeft met LTO, NMV en NZO gedachtes uitgewisseld over grondgebondenheid.
 • NAJK heeft positief gereageerd op de aanvullende maatregelen voor de sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappelen in verband met de coronacrisis. NAJK heeft de overheid opgeroepen ook oog te houden voor de andere sectoren, om daar de klappen door de coronacrisis op te vangen.
 • Provincie Drenthe meldde namens alle provincies dat koeien beweiden vergunningsvrij blijft. Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, heeft hierop gereageerd dat dit volgens NAJK niet meer dan logisch is.
 • Het EU-project Greener Future for Young Farmers organiseert drie prijsvragen voor jonge boeren, studenten en docenten in groen onderwijs over natuurinclusieve landbouw. NAJK heeft haar leden opgeroepen om een foto of video over natuurinclusieve landbouw in te sturen en daarmee een mooie prijs te winnen.
 • Er is gesproken over de invloed van het coronavirus op de zuivelmarkt. Dagelijks bestuurder Marije Klever was hierbij aanwezig.
 • NAJK heeft een enquête onder de provinciaal en lokale bestuurders uitgezet om in beeld te krijgen wat zij vinden en verwachten. We willen iedereen dit heeft ingevuld hartelijk bedanken voor de reacties. Een eerste analyse geeft al nuttige informatie. Aankomende maand gaan we de reacties verder analyseren.
 • Op 22 april vond de eerst NAJK-ledenbijeenkomst over stikstof plaats. De bijeenkomst werd zeer positief ontvangen en er werden veel vragen gesteld. Het is voor herhaling vatbaar.
 • Minister Schouten van het ministerie van LNV stuurde een brief naar de Tweede Kamer over de structurele aanpak stikstof. Vanuit het Landbouw Collectief en vanuit NAJK is een reactie gegeven op de Kamerbrief. De zorgen blijven groot.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Willem Voncken en NAJK-voorzitter Andre Arfman, waren bij de vergadering van CEJA. Hierin werd verder gesproken over de maatregelen in verband met
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, was te gast bij Agrio TV live. Dit keer ging het over ‘Stikstof, wat je al kunt doen als agrarisch ondernemer’.
 • Het maandelijkse overleg met de provinciale afvaardiging heeft plaatsgevonden. Op de agenda stonden onder andere klimaat, stikstof en corona.
 • NAJK heeft een vacature voor ruwvoerspecialist Zuidoost-Nederland van Limagrain gedeeld.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, schreef een column met als titel ‘Een (corona)virus voorkomen is beter dan genezen’
 • NAJK-partner Flynth maakte een webinar over de gecombineerde opgave. Door de coronacrisis kan het nu lastig zijn om deze in te vullen. Met deze online video helpt Flynth jou op weg.
 • NAJK is bezig met een project om de veiligheid op het erf te vergroten. NAJK heeft haar leden opgeroepen om de enquête van het ministerie van SZW in te vullen, zodat een goed beeld gekregen kan worden.

Wat doet NAJK voor jou in mei?

Natuurlijk wordt er in mei ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK is bezig om de volgende NAJK-ledenbijeenkomst te organiseren. Kon jij er de vorige keer niet bij zijn? Of wil je weten wat allemaal na de laatste bijeenkomst is gebeurd? Houd dan onze website en socialmediakanalen in de gaten.
 • Voorzitter van NAJK, Andre Arfman, en dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, hebben deze maand weer een overleg met het Europees overkoepelend orgaan CEJA.
 • Ook deze maand vinden er weer bijeenkomsten plaats over de verschillende toekomstbeelden van de land- en tuinbouw in 2050. Dit in het kader van een project van HAS den Bosch waar NAJK aan deelneemt.
 • NAJK is druk bezig met een check van het ledensysteem om te zorgen dat alles up-to-date is. Ontvang jij geen BNDR of nieuwsbrief, terwijl jij die wel zou moeten krijgen? Of zijn pas jouw gegevens veranderd? Geef dit dan aan ons door!

Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het

materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK en Interpolis organiseerden op 2 maart een avond over bedrijfsrisico´s op Kalverhouderij Beekzicht. Een interessante avond voor alle jonge ondernemers in de agrarische sector.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman en dagelijks bestuurder Marije Klever waren aanwezig bij het afscheid van Werner Buck. Hij nam na een prachtige loopbaan afscheid bij Friesland Campina.
 • Interpolis en NAJK zetten hun samenwerking voort en starten samen een jongerenraad.
 • Deze maand was het laatste Boer Bistro diner. NAJK kijkt terug op een reeks zeer geslaagde etentjes georganiseerd door jongeren op het boeren erf. Veel burgers hebben we het verhaal achter hun voedsel kunnen vertellen.
 • NAJK-voorzitter Andre Arman schreef een column met een duidelijke boodschap aan het kabinet: “Denk ook aan morgen!” https://www.najk.nl/2020/03/06/denk-ook-aan-morgen/
 • Door heel Nederland organiseerden NAJK en DeLaval de We Live Milk Days. Op 3, 4, 5 en 10 maart gingen DeLaval en NAJK dieper in op de relatie tussen koecomfort en een verbetering van de productieve levensduur van de melkkoe. De We Live Milk Day op 11 maart in het zuiden van het land ging helaas niet door vanwege het coronavirus.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes was aanwezig bij het nationaal programma landbouwbodems. CO2-reductie lijkt hierbij een belangrijke opgave om de klimaatdoelen te kunnen behalen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Sietse Draaijer, is naar het Kenniscentrum bedrijfsopvolging in België geweest. NAJK heeft een kwartiermakersteam opdracht gegeven om te onderzoeken of een vergelijkbaar initiatief ook in Nederland opgestart kan worden.
 • Het is altijd feest als de postbode weer is geweest! Halverwege maart viel bij iedereen weer ons ledenblad de BNDR op de mat. Hierin las je dit keer alle ‘ins & outs’ omtrent het ‘imago’ van onze sector. Geen BNDR ontvangen? Maar ben je wel benieuwd naar dit onderwerp? Bestel jouw nummer hier: https://www.najk.nl/voor-jou/bndr/
 • Op 18 maart stond de Kick-off van de MaïsChallenge gepland op het Aeres College in Dronten. Door alle maatregelen omtrent het coronavirus wordt deze Kick-off op een later moment ingehaald aan de hand van een Webinar. Dagelijks bestuurder Marije Klever maakt ook deel uit van deze Webinar.
 • Ook de Dutch Poultry Expo, welke gepland stond in maart, is om veiligheidsredenen verplaatst naar 26 en 27 januari 2021.
 • Om de JOLA-evaluatie keer op keer te kunnen verbeteren, kregen jullie afgelopen maand weer de kans om de jaarlijkse JOLA-evaluatie in te vullen. Aan iedereen die ons hierbij een handje heeft willen helpen: heel erg bedankt!
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark gin in gesprek met een mogelijke afgevaardigde voor de kalverhouderij. Wordt vervolgd!
 • NAJK riep via haar Sociale Mediakanalen alle boeren en tuinders op om hun mondkapjes en wegwerpoveralls te doneren aan de mensen in de zorg. Samen staan we sterk in de strijd tegen corona!
 • Joline Brouwer ging namens NAJK naar Brussel om deel te nemen aan de CDG (Civil Dialogue Group) Arable Crops.
 • NAJK reageerde op het noodpakket van de Tweede Kamer, waarmee ze de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven proberen te beperken. NAJK pleit ervoor dat de uitwerking van het noodpakket van de land- en tuinbouw praktisch wordt ingevuld en oog heeft voor bijkomende gevolgen.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever heeft vanuit de werkgroep Melkvee weer druk vergaderd met het Landbouw Collectief.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes ging telefonisch in overleg met de LTO vakgroep Akkerbouw over de gevolgen van het coronavirus op de gehele aardappel sector.
 • NAJK is benieuwd welke agrarisch gerelateerde onderwerpen jullie graag terug willen zien tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Afgelopen maand vroegen we jullie hierover na te denken en jullie mening vooral met ons te delen. Bedankt daarvoor!

Wat doet NAJK voor jou in april?

Natuurlijk wordt er in april ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 1 en 2 april zou NAJK samen met Aeres Hogeschool Dronten het evenement ‘Meer waarde uit gras’ bij het Agri Innovation Centre in Dronten houden. Met pijn in ons hart hebben we dit evenement moeten cancelen, maar de gezondheid gaat ten alle tijde voor.
 • NAJK wil graag weten wat de verwachtingen van NAJK zijn en hoe het nu wordt ervaren. Daarom heeft NAJK een enquête opgesteld voor provinciale en lokale AJK-bestuurders. Klik hier om de enquête voor ons in te vullen. Alvast bedankt!

 

 

 

 

 

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of

discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 4 februari was NAJK aanwezig op het Akkerbouw Symposium in de evenementenhal in Gorinchem. Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, nam deel aan de paneldiscussie over de communicatie tussen boer en burger.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, was aanwezig bij de CEJA-vergadering. CEJA is het Europees overkoepelend orgaan van jonge boeren waar NAJK bij aangesloten is. Hierbij kreeg hij een update van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ook werd de uitwerking van de Green Deal met de Farm to Fork Strategy nader onder de loep genomen.
 • Het was een intensieve maand voor het Landbouw Collectief. Er waren diverse overleggen en bijeenkomsten. Dagelijks bestuurders Marije Klever en Andre Arfman waren hierbij aanwezig.
 • Om Nationale Warme Truiendag wat kracht bij te zetten, verlootte NAJK op 7 februari de enige echte NAJK-trui. Deed jij ook mee aan onze win-actie?
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, was aanwezig bij een borrel van het Wereld Natuurfonds (WNF) over het GLB. Het was goed om met elkaar in overleg te zijn geweest, maar de verschillende meningen zijn niet nader tot elkaar gekomen.
 • Andre Arfman, voorzitter van NAJK, was aanwezig bij een bijeenkomst van de Sociaal-Economische Raad (SER), de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. Daar kreeg hij een presentatie van de Green Deal.
 • NAJK heeft er weer een kennispartner bij! NAJK-voorzitter Andre Arfman en Gerrit van der Scheer, CEO Royal Reesink, zette definitief een handtekening onder een 3-jarig partnerovereenkomst tussen Royal Reesink en NAJK. Royal Reesink kijkt er naar uit om nog intensiever in contact te komen met de jonge agrarische ondernemers.
 • Boeren werden opgeroepen om op 14 februari met iemand in gesprek te gaan buiten hun eigen Een gesprek voeren met een onbekende over een thema dat boer en samenleving raakt. Dagelijks bestuurder Tim van der Mark deed mee aan de #makeadate2020. Hij ging in gesprek met een aantal burgers en een ambtenaar van het ministerie van LNV.
 • Alleen ben je sneller, samen kom je verder! Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, schreef een column over de discussies in het Landbouw Collectief.
 • Andre Arfman, voorzitter van NAJK, was aanwezig bij een bijeenkomst van Stichting Weidegang. Daar gaf hij, net als iemand van het ministerie van LNV, een toelichting hoe er omgegaan wordt met het stikstofdossier en hoe het een en ander ervaren wordt.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was aanwezig bij de GrAJK-bestuursvergadering. Hierin is onder andere gesproken over de effecten van het trekkerrijbewijs. Een interessante avond met genoeg stof tot nadenken.
 • Ook woonde dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes een presentatie bij over het ecoploegen. Deze werd georganiseerd door de Akkerbouw Commissie van AJF (Friesland) en trok ruim 60 geïnteresseerden.
 • CEJA heeft in Brussel gedemonstreerd voor een realistisch GLB-budget. Jonge boeren moeten ook ruimte krijgen om de uitdagingen aan te gaan.
 • Voorzitter Andre Arfman heeft input gegeven aan een onderzoek over de visie op kringlooplandbouw en het bijbehorende verdienvermogen. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van een onderzoek van WUR in opdracht van het ministerie van LNV.
 • De klankbordgroep GLB van NAJK is bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over de ontwikkelingen naar het nieuwe GLB en om de inzet van NAJK hierop af te stemmen. Dit was de eerste bijeenkomst van de nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, met de klankbordgroep.
 • Dagelijks bestuurders Marije Klever en Andre Arfman waren aanwezig bij de presentatie van de resultaten van het Mesdagfonds op de analyse van de RIVM-cijfers.
 • CRV en NAJK gaan ook in 2020 weer het NK Veebeoordelen organiseren. In maart gaan de eerste voorrondes al van start.
 • NAJK ging op zoek naar een nieuwe voorzitter en dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername. We zijn erg benieuwd wie straks ons dagelijks bestuur komt versterken!

Wat doet NAJK voor jou in maart?

Natuurlijk wordt er in maart ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK en Interpolis organiseren op 2 maart een avond speciaal voor alle jonge ondernemers in de agrarische sector. Samen met NAJK en Interpolis houden jullie de risico’s onder controle!
 • Door heel Nederland organiseren NAJK en DeLaval de We Live Milk Days. Tijdens deze bijeenkomsten gaat het over meer geld verdienen met een langere levensduur van de koe. Op 3, 4, 5, 10 en 11 maart gaan DeLaval en NAJK dieper in op de relatie tussen koecomfort en een verbetering van de productieve levensduur van de melkkoe.
 • Het einde van Boer Bistro komt in zicht! Het project van NAJK, PJ.nl en SFYN. In maart worden de laatste diners georganiseerd op verschillende boerenerven door het land.
 • Vanaf 14 maart kunnen alle leden van NAJK weer het ledenblad de BNDR in de brievenbus verwachten. Ditmaal met het thema ‘Imago’.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Sietse Draaijer, heeft in maart verschillende overleggen ter voorbereiding op het opzetten het kenniscentrum bedrijfsovername. Het kenniscentrum moet de voordeur in Nederland worden waar iedereen terecht kan met vragen rondom bedrijfsovername en naar de juiste ondersteuning doorverwezen kan worden.
 • Op 17 en 18 maart staat NAJK op de Dutch Poultry Expo in Hardenberg. Kom je onze stand bezoeken?
 • Op 18 maart vindt de kick-off van de MaïsChallenge plaats op het Aeres Hogeschool in Dronten.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman heeft in maart een (kennismakings)gesprek met de directie van RVO.
 • In maart zal NAJK de afgelopen openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) evalueren onder de jonge boeren. Houdt onze social media en website in de gaten om te weten wanneer de enquête uitgaat.
 • 1 en 2 april organiseert NAJK samen met Aeres Dronten het evenement ‘Meer waarde uit gras’. Het evenement wordt gehouden bij het Agri Innovation Centre in Dronten. Gras is meer dan weidegang alleen. Gras kent vele functies en kwaliteiten. Dit jaar worden deelnemers uitgedaagd om verder te kijken, trends te onderzoeken en na te denken over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van grasland. Tijdens het evenement zijn er verschillende workshops te volgen.