Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Woensdag 3 april maakte het Ministerie van LNV de details bekend rondom de vestigingssteun voor jonge boeren. NAJK heeft hard gelobbyd om dit mogelijk te maken en is erg blij dat de overheid jonge boeren en tuinders een steuntje in de rug geeft. Lees meer.
 • NAJK-voorziiter Roy Meijer stond met een interview in het AD.
 • Donderdag 4 april was CEJA-voorzitter en algemeen bestuurder Peter Meedendorp te gast bij De Balie. Er werd gesproken over de toekomst van de landbouw in Europa, de cruciale rol van jonge boeren en de uitdaging die klimaatverandering met zich meebrengt. Kijk de aflevering hier
 • Het kabinet stuurde vrijdag 5 april een brief naar de Tweede Kamer over de mestproblematiek in de agrarische sector. NAJK reageerde hierop met dit nieuwsbericht.
 • Vrijdag 19 april heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd met betrekking tot het toestaan van RENURE (kunstmestvervangers) in Europa als onderdeel en aanpassing van de huidige Nitraatrichtlijn. NAJK is blij met deze ontwikkeling en liet dit blijken in dit nieuwsbericht.
 • Vrijdag 19 april namen bijna 500 jonge melkvee- en kalverhouders deel aan de Jongerendag ‘Het Kalf Centraal’. Dagelijks bestuurders Ruben Klein Teeselink en Wendy Kicken waren hierbij. Lees meer.
 • NAJK bundelde haar krachten om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit in Nederland en zo hopelijk tot een doeltreffend 8e APN te komen. Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer kreeg bezoek van LNV-minister Piet Adema voor een waardevol gesprek over de zorgen van jonge boeren en tuinders en hun toekomst.
 • Het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten organiseerden op dinsdag 23 en woensdag 24 april de Grasweidedagen 2024. De gedachten van de 170 aanwezige NAJK-leden en studenten rondom het thema ‘weidegang’ werden geprikkeld.
 • NAJK publiceerde, samen met LTO, NZO en Natuurweide aan de vooravond van het mestdebat van donderdag 25 april een crisisplan om uit de mestcrisis te komen!
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer sprak tijdens een inspiratiesessie bij Interpolis in Leiden over de toekomst van de jonge boeren en tuinders: “Koester de nieuwe generatie boeren en tuinders.” Lees meer.
 • Op Koningsdag kwam deze ‘Koning’ van een vacature online.
 • NAJK verstuurde een extra nieuwsbrief rondom het thema ‘mest’.
 • Maandag 29 april zat de dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Hilde Coolman, de themabijeenkomst voor rondom het thema ‘data.’. Deze discussie tussen partners en leden van NAJK zal in artikelvorm in de BNDR van juni verschijnen.
 • Eind april vertrokken dagelijks bestuurder Gerben Boom en NAJK-directrice Anita Koops naar Zuid-Afrika om samen met een grote groep jongeren na te denken over de oprichting van een Zuid-Afrikaanse agrarische jongerenorganisatie.

Wat doet NAJK voor jou in mei?

Natuurlijk zit NAJK ook in de maand mei niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 1 mei wordt het vernieuwde platform van Boer zoekt Boer gelanceerd!
 • In mei organiseren NAJK en Wageningen Environmental Research (WEnR) vier bijeenkomsten op het erf van jonge natuurinclusieve boeren.
 • Op woensdag 22 mei word het Europees verkiezingsdebat ‘De toekomst van agri & food’ georganiseerd door NAJK, Schuttelaar & Partners, BO Akkerbouw en Zuivel NL. Lees hier meer en meld je aan.