Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Begin maart gaf staatssecretaris Van Dam meer duidelijkheid over de invulling van de fosfaatrechten in de melkveehouderij. NAJK was nauw betrokken bij de invulling, door haar rol in de regiegroep. NAJK heeft gepleit voor een eenvoudig en helder systeem, waarbinnen de ontwikkeling van agrarische bedrijven mogelijk blijft.
 • NAJK heeft staatssecretaris Van Dam ontvangen voor een werkbezoek. Tijdens het bezoek liet de staatsecretaris weten graag met NAJK in gesprek te gaan over een toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. NAJK ontving de staatsecretaris op de kaasboerderij Captein in Zoeterwoude. Aan de keukentafel werd de problematiek rondom bedrijfsovername besproken. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding over de kaasboerderij.
 • NAJK heeft de leden van de Gedeputeerde Staten opgeroepen om de invulling van de Jonge Landbouwersregeling onder de loep te nemen. Bij de huidige invulling komt het geld niet bij de juiste doelgroep terecht. Ook zijn de investeringen slecht toepasbaar voor jonge boeren en tuinders. Naast de provinciale bestuurders heeft NAJK ook politici in Den Haag over de misser geïnformeerd. Door de VVD en SGP zijn kamervragen gesteld aan staatssecretaris Van Dam.
 • NAJK heeft het Innovatiefonds voor telers overgenomen. Het innovatiefonds stimuleert innovatie bij agrarische ondernemers in de akkerbouw en tuinbouw. Agrarische ondernemers kunnen hun innovatieve ideeën, concepten, producten en diensten voor 15 mei indienen op www.innovatiefondsvoortelers.nl en maken daarmee kans op een financiële beloning. In het najaar zal nog een openstelling zijn.

Wat zal NAJK voor jou doen in april?

Natuurlijk zal er in april ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Eind april zullen de vertegenwoordigers uit de provincie de onderwerpen voor de discussiestukken van seizoen 2016-2017 vaststellen. Vanaf september zal het eerste discussiestuk bij jou in de omgeving besproken worden.
 • NAJK zal nauw betrokken zijn bij de invulling van de details in het systeem van fosfaatrechten om ervoor te pleiten dat bij overdracht van rechten bij bedrijfsovername geen 10% afroming plaatsvindt.

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel.

Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft bijgedragen aan het essayboek Aan Tafel! van staatssecretaris Van Dam. Staatssecretaris Van Dam had tien essayisten gevraagd hun toekomst op voedsel te schrijven, waar NAJK er een van was. “Het essayboek vormt de basis om een gesprek aan te gaan over een toekomstbestendig voedselbeleid”, aldus staatssecretaris Van Dam. In de voedselvisie heeft NAJK aangegeven dat jonge boeren en tuinders degenen zijn die belangrijke stappen zullen gaan zetten: de beste agrarische ondernemers, nu en in de toekomst. Download hier de totale voedselvisie van NAJK in het essayboek.
 • NAJK praat in de regiegroep mee over de invulling van een fosfaatrechtensysteem. NAJK vindt een fosfaatrechtensysteem in principe onwenselijk, maar dat is in de huidige situatie onwenselijk. Door de toch al lastige situatie voor jonge boeren, pleit NAJK voor een eenvoudig en helder systeem waarbinnen de ontwikkeling van agrarische bedrijven mogelijk blijft. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de invulling van een fosfaatrechtensysteem. Zodra er duidelijkheid is vanuit de politiek of staatssecretaris, zal NAJK jou hiervan via de website op de hoogte brengen.
 • Van 23 tot en met 25 februari stond NAJK op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Venray. Dankzij de inzet van veel bevlogen vrijwilligers heeft NAJK weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarnaast heeft NAJK ook weer veel bestaande en nieuwe contacten kunnen spreken.
 • NAJK biedt in samenwerking met Rabobank aan AJK’s dialoogsessies aan. Samen met de lokale Rabobank en jouw AJK kun je in gesprek over de toekomst en de daarbij behorende uitdagingen voor jouw ondernemerschap. De dialoogsessie is nog aan te vragen in maart, april, oktober en november van 2016. Aanvragen voor oktober en november moeten voor 1 juli geregeld zijn. Kijk hier voor meer informatie.

Wat zal NAJK voor jou doen in maart?

Natuurlijk zal er in maart ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vernieuwde bedrijfsovernameportal www.bedrijfsovernameportal.nl. Op de bedrijfsovernameportal vind je alle onderwerpen die bij bedrijfsovername komen kijken. Daarnaast staat ook Boer zoekt Boer op de bedrijfsovernameportal. Bedrijfsopvolgers en bedrijfsovernamekandidaten kunnen zich aanmelden om mogelijk een match te vormen tussen vraag en aanbod. De bedrijfsovernameportal komt in maart online.
 • In maart zal NAJK aanwezig zijn op de beurs Landbouw Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray. We hopen daar weer veel nieuwe leden te mogen verwelkomen.
 • In maart verschijnt de nieuwste editie van de BNDR bij jou op de mat. Het thema dit keer is vergunningsverlening.
 • In maart houdt de POV raadplegingsavonden over het traject Vitale Varkenshouderij. NAJK zal hierbij aanwezig zijn om de stem van de jonge varkenshouder te laten horen.

Wat deed NAJK voor jou in december en januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december en januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Aan het begin van de discussie over smart farming en big data heeft NAJK opgeroepen dat de kwaliteit van het internet op het platteland snel moet verbeteren.
 • Op de CAH Dronten is de aftrap gegeven voor de MaïsChallenge 2016. 50 deelnemers gaan de komende tijd de strijd aan wie het efficiëntst mogelijk snijmaïs kan telen. Maïsveredelaar Limagrain gaat de komende periode de deelnemers begeleiden door het delen van hun kennis.
 • NAJK-voorzitter Eric Pelleboer was met de Nederlandse delegatie van staatssecretaris van Dam aanwezig op de Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is de grootste beurs voor landbouw, tuinbouw en voedsel ter wereld. De delegatie bestond uit afgevaardigden van het ministerie van Economische Zaken, Tweede Kamer, Europees Parlement en vertegenwoordigers van de Nederlandse agribusiness en belangenbehartigers.
 • Na aandringen van NAJK is er eindelijk duidelijkheid gekomen over de openstelling van de Jonge Landbouwersregeling. Omdat jonge boeren en tuinders na hun maatschapsperiode dreigden buiten de regeling te vallen, zijn op verzoek van NAJK hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie.
 • In januari is de eerste “Dialoogsessie” gehouden bij AJK Tubbergen in samenwerking met Rabobank. Jonge boeren gingen samen met de lokale Rabobank in gesprek over hoe de toekomst eruit gaat zien en wat ervoor moet gebeuren om ook in de toekomst een goede ondernemer te zijn.
 • Tijdens de VVD-landbouwbijeenkomst in Dronten heeft NAJK-voorzitter Eric Pelleboer aandacht gevraagd voor het Nederlandse pachtbeleid. Tijdens de discussieronde verzocht Pelleboer minister-president Rutte te stoppen met de kortetermijnstrategie en een duurzame en toekomstbestendige pachtbeleid te gaan voeren.
 • Samen met DeLaval organiseerde NAJK de melkveehouderijdag met als thema “Natuurlijk meer melken”. Sprekers vanuit van DeLaval, Rabobank en ForFarmers gaven hun visie op het thema. Afsluitend vond een bedrijfsbezoek aan een melkveehouderplaats.

Wat zal NAJK voor jou doen in februari?

Natuurlijk zal er in februari ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK is nauw betrokken bij de discussie rondom fosfaat. Hierbij wordt gewerkt vanuit het standpunt dat samen met de provincies is opgesteld. Waar mogelijk wordt gezocht naar samenwerking met andere partijen. Updates hierover zullen via de website verspreid worden.
 • NAJK biedt in samenwerking met Rabobank aan afdelingen “De Dialoogsessie” aan. Wil je samen met jouw AJK en lokale Rabobank in gesprek over de toekomst en de daarbij behorende uitdagingen voor jouw ondernemerschap? In de “Dialoogsessie” leer je hoe je dat aanpakt. Kijk voor meer informatie op www.najk.nl/ondernemende-jongeren/projecten-en-activiteiten/voor-jouw-ajk/samen-werken-aan-jouw-toekomst/
 • In februari zal NAJK aanwezig zijn op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Venray. We hopen daar weer veel nieuwe leden te mogen verwelkomen.

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK verwelkomt de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, met een online routekaart.
 • NAJK voerde afgelopen kwartaal bij diverse AJK’s het programma ‘BoerenBattle’ uit. Met de BoerenBattle maken AJK’s op een leuke en competitieve manier kennis met de belangrijke landbouwthema’s.
 • NAJK vroeg tijdens de Landbouwborrel, de Brussels bijeenkomst van Europarlementariërs, aan Eurocommissaris Hogan een betere invulling van de top-up voor jonge boeren.
 • NAJK dringt bij het ministerie van Economische Zaken en provincies aan om meer tempo te maken in de uitvoering van de Jonge Landbouwersregeling. Staatssecretaris Van Dam heeft daarop aangegeven de provincies te gaan helpen.
 • NAJK was aanwezig op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem. Dankzij de inzet van veel bevlogen vrijwilligers hebben we veel nieuwe leden mogen verwelkomen. De volgende beurs waarbij NAJK aanwezig zal zijn is de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Venray eind februari.
 • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit, naast in de diverse geschreven pers, ook op RTV Noord.

Wat zal NAJK voor jou doen in december?

Natuurlijk zal er in december ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • In december verschijnt de nieuwste editie van de BNDR bij jou op de mat. Het thema? Smart farming!
 • Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 december zullen de afgevaardigden van de provinciale AJK’s de begroting van NAJK over 2016 vaststellen.
 • In december blikt NAJK terug met het jaaroverzicht 2015.
 • NAJK biedt in samenwerking met Rabobank Nederland aan afdelingen ‘De Dialoogsessie’ aan. Wil jij met jouw AJK aan de slag met de uitdagingen voor jullie ondernemerschap. Willen jullie echt iets veranderen? In de Dialoogsessie leer je hoe je dat aanpakt. Kijk hier meer informatie.
 • ForFarmers sponsort een avond van jouw AJK met 250 euro. Klik hier, vraag de contactpersoon van ForFarmers om bijvoorbeeld tijdens jullie avond te spreken over een van de vele leuke onderwerpen, en meld je bijeenkomst aan bij NAJK via khaanraads@najk.nl

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op dinsdag 27 oktober is de landelijke klankbordgroep melkveehouderij bijeengekomen. Op vrijdag 30 oktober kwam de landelijke klankbordgroep intensief bijeen. Beide klankbordgroepen adviseren het dagelijks bestuur over actuele zaken binnen de sector, zoals de discussie over het fosfaatplafond. Wil jij ook jouw mening geven, heb jij oog voor het belang van jonge boeren en tuinders? Neem contact op met jouw provinciale AJK voor deelname aan de klankbordgroepen.
 • Namens NAJK was Eric Pelleboer op donderdag 29 oktober bij een bijeenkomst van het ministerie van Economische Zaken over de visie op het nieuwe GLB na 2020. Hoewel het huidige GLB net vernieuwd is, is het belangrijk om nu alvast de positie van de jonge boeren en tuinders in het toekomstig beleid te verankeren.
 • Namens NAJK waren Iris Bouwers en Sander Thus in Brussel aanwezig bij de conferentie ‘Knowledge for Young Farmers’. Doel van deze bijeenkomst was om de informatiebehoefte van jonge boeren en tuinders inzichtelijk te krijgen, zodat Europees beleid hier beter passend voor kan worden gemaakt. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.
 • NAJK organiseerde op 16 oktober een excursie naar Brussel, voor een bezoek aan het Europees Parlement en Europarlementariërs Jan Huitema. Bijna vijftig leden uit heel Nederland namen aan deze excursie deel. Tijdens hun bezoek vroegen de jongeren aandacht voor de rol die de agrarische ondernemers van de toekomst hebben bij voedselzekerheid, in het kader van Wereldvoedseldag. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.
 • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in Boerderij Vandaag, Veldpost, Handel & Techniek, Nieuwe Oogst en Vee & Gewas.

Wat zal NAJK voor jou doen in november?

Natuurlijk zal er in november ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • In november zal het NAJK-bestuur, met afgevaardigden uit alle provinciale AJK’s, een standpunt innemen over het eerste discussiestuk van dit seizoen, ‘Fosfaat en mestverwerking’. De uitkomsten van de discussiebijeenkomsten die hierover lokaal en provinciaal georganiseerd zijn, zijn leidend. Laat dus aan jouw provinciale AJK weten wat je van de stellingen vindt, jouw mening telt.
 • Tot en met 18 november heb jij nog de kans om je in te schrijven voor de MaïsChallenge. Gratis zaaizaad, mooie prijzen en natuurlijk de eeuwige roem: schrijf je dus nu in en doe mee!

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft in september weer voordeel, speciaal voor leden! Via Interpolis krijg jij 8,5% korting op een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Neem voor meer informatie contact op met jouw verzekeringsexpert bij Rabobank. >>
 • Op het gebied van belangenbehartiging speelden afgelopen maand verschillende dossiers.
  – NAJK heeft in diverse media fel gereageerd op het voornemen om te bezuinigen op groen onderwijs.
  – NAJK heeft een zetel in de regiegroep die samen met staatssecretaris Dijksma het stelsel van fosfaatrechten moet uitwerken.
  – Het deelakkoord van Spelderholt over een pachtherziening heeft niet geleid tot een volledig akkoord. NAJK kon niet instemmen omdat het niet acceptabel is als reguliere pacht minder aantrekkelijk wordt. Lees het hele bericht >>
  – NAJK legt via de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken grote druk bij de provincies om zo snel mogelijk te komen tot een openstelling van de Jonge Landbouwersregeling.
 • NAJK organiseerde het NK Veebeoordelen in Elsendorp. Uitslag: 1e: Rob Scholten (Geesteren, Overijssel) 2e: Jorien Vosman (Rijssen, Overijssel) 3e: Gerrit de Groot (Herwijnen, namens Zuid Holland). Beste nieuwkomer/aanmoedigingsprijs: Gido Groothuis (Doornspijk, Gelderland). >>
 • De nieuwe seizoensgids met daarin alle informatie voor AJK’s is beschikbaar. Een papieren editie is verkrijgbaar via jouw provinciale AJK. Een digitale editie vind je hier >>
 • NAJK organiseerde eind september een ‘Dagje Praktijk’ voor de ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. Ambtenaren konden die dag meewerken op het bedrijf van NAJK-boeren en tuinders. Op 6 oktober worden de NAJK-ers verwelkomt op het ministerie voor de ‘Terugkomdag’, met onder andere staatssecretaris Dijksma.
 • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in Boerderij, Nieuwe Oogst, Veldpost, Agraaf en Handel & Techniek.

 Wat zal NAJK voor jou doen in oktober?

Natuurlijk zal er in oktober ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 16 oktober organiseert NAJK een bezoek aan Brussel en het Europees Parlement. De deelnemers zullen ontvangen worden door Jan Huitema.
 • In 2016 zal een nieuwe editie van de MaisChallenge plaatsvinden. Nieuw aan deze editie is een vrije rassenkeuze. Inschrijven kan tot 18 november en het aantal deelnemers is beperkt, dus schrijf je snel in! >>

Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK sprak in Luxemburg met de Eurocommissaris van Landbouw, Phil Hogan. NAJK heeft bij Hogan benadrukt dat de top-up voor jonge boeren in Nederland niet werkbaar is. Op verzoek van Hogan zal NAJK dit probleem verder uitwerken en oplossingen aandragen.
 • Sinds dit jaar krijgen NAJK-leden korting als ze een boeking doen bij de boerenrock- en rollband Kiek Now Us. Om dat te vieren heeft Kiek Now Us in juli en augustus promopakketten weggegeven aan NAJK-leden. Wil jij ook gebruik maken van de ledenkorting op een boeking van de band Kiek Now Us? Kijk op de website van NAJK!
 • NAJK stond samen met de Beste Brokkenmakers van ForFarmers op de Zwarte Cross. Op 24, 25 en 26 juli vond het legendarische festival de Zwarte Cross weer plaats in het Achterhoekse Lichtenvoorde. Het Zwarte Cross Festival is een uniek feest met muziek, motorcross, stunts, humor, theater en spektakel. ForFarmers, partner van NAJK, had dit jaar ook weer hun befaamde Hard Brok Café opgetogen om samen met agrariërs weer een prachtfestijn te maken van de Zwarte Cross 2015. NAJK stond in het Hard Brok Café met een stand vol gezelligheid en activiteiten.
 • Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 26 augustus heeft NAJK afscheid genomen van bestuurder Annet van den Akker en een nieuw bestuurslid, Ronald van Leeuwen, welkom geheten. De ALV is bijgewoond door de afgevaardigden van de provinciale AJK’s en het dagelijks bestuur van NAJK. Lees hier meer.
 • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in gesprekken met staatssecretaris Dijksma, Eurocommissaris Hogan, bij CEJA, in Nieuwe Oogst en in Boerderij.

Wat zal NAJK voor jou doen in september?

Natuurlijk zal er in september ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK draagt bij de aan de promotie van het Weekend van het Varken. Op zaterdag 12 en zondag 13 september zetten 26 varkenshouders in heel Nederland hun staldeuren open. Op deze twee dagen worden er allerlei leuke activiteiten op de varkensbedrijven georganiseerd. De consument kan tijdens het evenement prangende vragen stellen aan de varkenshouders. Benieuwd? Kijk op www.stapindestal.nl voor de deelnemende boerderijen uit jouw omgeving! En vertel al jouw familieleden, vrienden en kennissen ook om 12 en 13 september ‘Stap in de Stal’ te bezoeken.
 • Op 19 september organiseert NAJK weer een nieuwe editie van het NK Veebeoordelen. Dit jaar vindt het Nationaal Kampioenschap Veebeoordelen plaats tijdens de open dag van Zandenburg Holsteins in Elsendorp in de provincie Brabant. 64 afgevaardigde jonge koeienkenners uit alle provincies van Nederland komen bij elkaar om zwartbonte en roodbonte koeien te keuren op frame, robuustheid, uier, beenwerk en het algemeen voorkomen. Kom ook! Kijk hier voor meer informatie!

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 2 juli presenteerde staatsecretaris Dijksma haar visie op productiebeperkende maatregelen voor de melkveehouderij in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin gaf zij aan te kiezen voor een systeem van fosfaatrechten, op basis van een referentie van 2014. De afgelopen weken heeft NAJK een intensief traject tot besluitvorming opgezet, met alle provinciale AJK’s en de klankbordgroepen mekveehouderij en intensief. NAJK heeft gereageerd op het voorstel van Dijksma en alle leden hierover geïnformeerd. Het bericht kan je teruglezen op de website: https://www.najk.nl/ondernemende-jongeren/nieuws/bericht/detail/najk-logische-keuze-van-dijksma-voor-fosfaatrechten-in-melkveehouderij/
 • Afgevaardigden van de provinciale AJK’s, het NAJK-bestuur, hebben tijdens de ALV op 25 juni 2015 Iris Bouwers unaniem gekozen als nieuwe dagelijks bestuurder bij NAJK. Bouwers zal binnen het bestuur zorg dragen voor de portefeuille Internationaal. Deze portefeuille neemt zij over van Inge van Schie. Lees meer over Iris via: https://www.najk.nl/ondernemende-jongeren/nieuws/bericht/detail/iris-bouwers-nieuwe-portefeuillehouder-internationaal-bij-najk/
 • Op maandag 8 juni spraken acht NAJK-leden met Interpolis over twee vernieuwende onderwerpen: big data en precisielandbouw. Samen vormen deze twee begrippen de basis voor de belangrijkste trend in de land- en tuinbouw van dit moment: smart farming. De mogelijkheden om informatie te genereren, te delen, te combineren en te analyseren nemen elke dag toe. Die enorme hoeveelheid data geeft de ondernemer van de toekomst nieuwe inzichten en een nieuwe manier van denken. Het komende activiteitenseizoen zal NAJK een discussiestuk wijden aan het thema ‘smart farming’.
 • NAJK geeft vrijkaarten weg voor de Zwarte Cross in juli. Via een LIKE & SHARE-actie op Facebook maken leden kans op kaarten voor vrijdag, zaterdag of zondag. Ook de komende tijd kan je nog kans maken op vrijkaarten; like NAJK op Facebook en mis het niet.
 • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in gesprekken met politici, bij CEJA, in Nieuwe Oogst en in Boerderij.

Wat zal NAJK voor jou doen in juli en augustus

Natuurlijk zal er in juli en augustus ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK staat samen met de Beste Brokkenmakers van ForFarmers op de Zwarte Cross. Op 24, 25 en 26 juli vindt het legendarische festival de Zwarte Cross weer plaats in het Achterhoekse Lichtenvoorde. Het Zwarte Cross Festival is een uniek feest met muziek, motorcross, stunts, humor, theater en spektakel. ForFarmers Hendrix, partner van NAJK, heeft dit jaar weer hun befaamde Hard Brok Café opgetogen om samen met agrariërs weer een prachtfestijn te maken van de Zwarte Cross 2015. NAJK is ook dit jaar weer uitgenodigd om het terrein van De Beste Brokkenmakers van Nederland te komen vergezellen. NAJK staat in het Hard Brok Café met een stand vol gezelligheid en activiteiten. Heb jij dus tijdens het Zwarte Cross festival zin in een boerenonderonsje? Kom dan naar het Hard Brok Café!

Vanaf dit jaar zullen de afgevaardigden van alle provinciale AJK’s, het NAJK-bestuur, ook in augustus bijeen komen om te spreken over belangenbehartiging en verenigingsactiviteiten. Het NAJK-bestuur heeft daartoe besloten op verzoek van het dagelijks bestuur van NAJK. Door in augustus bijeen te komen kan iedereen goed voorbereid het nieuwe activiteitenseizoen vanaf september starten.

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft gereageerd op de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad begin mei. Hierin hebben de Europese ministers van landbouw toegezegd dat vereenvoudiging van het GLB op verschillende punten moet plaatsvinden, waaronder bij de top-up voor jonge boeren.
 • Belangrijke informatie over de top-up voor jonge boeren. Hoe kom je hiervoor in aanmerking? Welke voorwaarden zijn er en hoe moet je daar aan voldoen? Lees het hier.
 • NAJK heeft een nieuw spel ontwikkeld, speciaal voor een avond bij jouw AJK of JAV: BoerenBattle. Wil jij deze avond alvast reserveren en meer informatie over BoerenBattle? Klik dan op deze link.
 • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in gesprekken met politici, bij CEJA, in Nieuwe Oogst en in Boerderij.

Wat zal NAJK voor jou doen in juni?
Natuurlijk zal er in juni ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Een nieuwe editie van het NAJK-blad BNDR valt in juni bij jou op de mat. Ken je iemand die de BNDR niet ontvangt, maar wel lid is? Zorg dat de gegevens van dit lid dan goed in de ledenadministratie staan. Een lid dat de BNDR niet ontvangt mist ook alle andere voordelen, updates en nieuwsberichten.
 • NAJK organiseert samen met ForFarmers de Young Farmers Day op vrijdag 26 juni in Lochem. NAJK-leden hebben gratis toegang, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Mis het niet en meld je dus meteen aan via www.youngfarmersday.nl.
 • Op donderdag 25 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van NAJK plaats. Dit jaar is ZAJK onze gastheer. Tijdens de ALV worden de financiën aan het NAJK-bestuur ter goedkeuring voorgelegd en vindt verkiezing van leden van het dagelijks bestuur plaats.
 • NAJK organiseerde op 3 en 4 juni het Dagje Praktijk. Jullie enthousiasme en aanmeldingen waren overweldigend. Voor ons reden om in september een tweede editie te organiseren. De terugkomdag op het ministerie van Economische Zaken zal ook verplaatst worden naar september. Aanmelden kan binnenkort.

Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Kalverhouder Piet Wisse en pluimveehouder Edward Satkowski zijn afgevaardigden van het dagelijks bestuur van NAJK geworden. Zij zullen in samenspraak met Annet van den Akker, dagelijks bestuurder bij NAJK met portefeuille intensief, de belangen van jonge kalverhouders en pluimveehouders behartigen. Lees hier het kennismakingsinterview met de nieuwe afgevaardigden.
 • NAJK-voorzitter Eric Pelleboer sprak in de Tweede Kamer over het nieuwe pachtbeleid. Hij benadrukte dat het voor jonge boeren en tuinders van groot belang is dat pachtgronden voldoende toegankelijk blijven voor jonge boeren. Volg onze inzet op pacht via deze link.
 • NAJK organiseert in heel Nederland bijeenkomsten over bewaring. Ook in april zullen er nog bijeenkomsten plaatsvinden. Kijk op de website van NAJK voor een bijeenkomst bij jou in de buurt.
 • Belangrijke informatie over de top-up voor jonge boeren. Hoe kom je hiervoor in aanmerking? Welke voorwaarden zijn er en hoe moet je daar aan voldoen? Lees het hier.
 • De inschrijving voor de studiereis naar China was geopend in maart. Inmiddels zijn de deelnemers aan de reis bekend. Wil jij geen reis meer missen? Volg NAJK via Facebook of Twitter.
 • NAJK informeert jou over de gevolgen van de Melkveewet. Alle leden hebben een extra nieuwsbrief ontvangen. Op de website van NAJK lees je dit bericht terug.
 • Een nieuwe editie van het NAJK-blad BNDR lag afgelopen maand bij jou op de mat. Ken je iemand die de BNDR niet ontvangt, maar wel lid is? Zorg dat dit lid dan goed in de ledenadministratie staat. Een lid die de BNDR niet ontvangt mist ook alle andere voordelen, updates en nieuwsberichten.
 • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in de Tweede Kamer, bij een conferentie die we samen met het ministerie van Economische Zaken organiseerde, in gesprekken met politici, in Nieuwe Oogst en in Veldpost.

Wat zal NAJK voor jou doen in april?
Natuurlijk zal er in april ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Eind april zullen de vertegenwoordigers uit de provincie de onderwerpen voor de discussiestukken van seizoen 2015 – 2016 vaststellen. Vanaf september zal het eerste discussiestuk bij jou in de omgeving besproken worden. Jonge boeren en tuinders, vertegenwoordigd in de 124 lokale en 10 provinciale afdelingen van NAJK, gaan de discussie aan met maatschappelijke organisaties en met elkaar over deze discussiestukken. Jullie standpunten worden door NAJK uitgedragen. Jouw stem telt dus!
 • Het jaarverslag met een terugblik op 2014 verschijnt online. Alle gebeurtenissen: lobby, ledenvoordeel, activiteiten en over de vereniging bij elkaar. Houdt de website in de gaten.