Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft de jonge boeren en tuinder: kies wijs! campagne gedaan.
 • Een aantal dagelijks bestuurders van NAJK hebben de verkiezingsdebatten over land- en tuinbouw bijgewoond en vragen gesteld namens de jonge boeren en tuinders.
 • NAJK heeft op de Rundvee Mechanisatie Vakdagen (RMV) en Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray gestaan.
 • NAJK heeft samen met Interpolis een bijeenkomst gehouden over het managen van weersrisico’s in de akkerbouw. Ook werd het partnercontract verlengd.
 • Dagelijks bestuurder Sander Thus heeft de deelnemers aan de YFM academy rondgeleid op zijn varkens- en akkerbouw bedrijf en verteld over de sector.
 • Dagelijks bestuurder Iris Bouwers heeft namens de Nederlandse jonge boeren en tuinders input geleverd in de vergadering van CEJA, het Europese overkoepelende orgaan van NAJK.
 • De dagelijks bestuurders van NAJK zijn in gesprek geweest met de sectorspecialisten van Rabobank.
 • Stijn Derks is verkozen tot dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille intensief. Hij volgt hiermee Ronald van Leeuwen op.

Wat zal NAJK voor jou doen in april?

Natuurlijk zal in april ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op donderdag 6 april zijn een aantal dagelijks bestuurders aanwezig bij de bijeenkomst ‘zaaien voor een toekomstig GLB’.
 • De jonge boeren en tuinders die mee hebben gedaan aan het dagje praktijk zullen een dagje mee gaan lopen op het ministerie van Economische Zaken.
 • Op 18 april organiseert NAJK samen met LLTB, ZLTO, LTO Noord en Agriterra een Agripooldag. Agripoolers kunnen elkaar op deze dag spreken en kennis uitwisselen.
 • NAJK organiseert in april twee Boer zoekt Boer matchbijeenkomsten. Op 24 april in Emmeloord en op 26 april in Joure.

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK was aanwezig op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg en Gorinchem. Dankzij de inzet van bevlogen vrijwilligers hebben we veel nieuwe leden mogen verwelkomen.
 • Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, heeft bij de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, aandacht gevraagd voor jonge boeren en tuinders in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
 • In november zijn door het hele land discussieavonden gehouden over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. Iris Bouwers gaf presentaties over het GLB en leidde de discussie.
 • Op 23 november organiseerde NAJK het Boer zoekt Boer-overnamecafé. Tijdens het overnamecafé spraken verschillende experts over thema’s rondom buiten familiaire bedrijfsovername.
 • NAJK heeft diverse bijeenkomsten op het ministerie over het 6e actieprogramma bijgewoond en met verschillende partijen over het actieprogramma gesproken. Het 6e actieprogramma treed 1 januari 2018 in werking.

Wat zal NAJK voor jou doen in december?

Natuurlijk zal in december ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • In december valt de nieuwste editie van de BNDR bij jou op de mat. Het thema? Financiering van bedrijfsopvolging. Ook in de BNDR het jaaroverzicht 2016.
 • Na een zeer geslaagde uitwisseling tussen jonge agrariërs en de beleidsmedewerkers van het ministerie van Economische Zeken in 2015, organiseert NAJK dit jaar weer een praktijkdag voor ambtenaren. Dit jaar op 20 december. Mag een ambtenaar bij jou de handen uit de mouwen komen steken? Meld je dan uiterlijk 10 december aan via het aanmeldformulier.
 • Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen de afgevaardigden van de provinciale AJK’s de begroting van NAJK over 2017 vaststellen.
 • Iris Bouwers is op 22 december een van de panelleden tijdens de LTO Noord regiodag. Hoofdgast van de dag en ook panellid is Eurocommissaris van landbouw Phill Hogan.

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK stond op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Hardenberg. Nieuwe leden konden zich op de stand inschrijven en huidig leden konden meedenken en hun mening geven. Zo was het mogelijk om aan te geven welke regels praktisch niet uitvoerbaar zijn en konden ideeën voor het 40-jarig jubileum van NAJK worden aangedragen.
 • NAJK heeft de openstelling voor 2016 van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) geëvalueerd onder haar leden. Lees hier de uitkomsten.
 • 13 oktober kwam het bericht dat de invoering van fosfaatrechten met een jaar zijn uitgesteld. Hierdoor is de verlenging van de derogatie in 2018 op losse schroeven komen te staan. Er moet snel een plan komen, om te voorkomen dat de derogatie op voorhand al verspeeld is. NAJK is daarom met verschillende partijen in gesprek. Ook in november is NAJK hier nog druk mee.

Wat zal NAJK voor jou doen in november?

Natuurlijk zal in november ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Van 1 t/m 3 november staat NAJK op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Hardenberg en van 22 t/m 24 november op de RMV in Gorinchem. Bezoek onze stand!
 • Loop jij op jouw agrarische bedrijf tegen regels aan die praktisch niet uitvoerbaar zijn? Laat het ons dan uiterlijk 15 november 2016 weten, via onze vragenlijst. Wij gaan samen met het ministerie van Economische Zaken aan de slag om de knelpunten op te lossen.
 • In november worden de standpunten in het discussiestuk GLB na 2020 verzameld en wordt er een gezamenlijk standpunt ingenomen. NAJK is ook benieuwd naar jouw mening over het GLB na 2020! Geef jouw mening door via jouw provinciale AJK.
 • In september 2017 bestaat NAJK 40 jaar. Dit willen we graag vieren. De commissie is hiervoor op zoek naar leuke ideeën. Heb jij een idee? Geef dat dan hier door of drop jouw idee in de ideeënbox op onze stand op de RMV in Hardenberg.
 • Zit jij vol vernieuwende ideeën of heb jij de oplossing voor de akker- of tuinbouw? Dan komt jouw innovatie misschien wel in aanmerking voor een beloning. Stuur jouw innovatie voor 15 november in via het inschrijfformulier.

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Zaterdag 17 september vond het NK Veebeoordelen plaats in Kampen. 60 jonge beoordelaars uit het hele land gingen de strijd met elkaar aan om de titel Nationaal Kampioen Veebeoordelen. NAJK organiseert dit evenement jaarlijks met CRV. In 2017 vind het plaats in Zuid-Holland.
 • Deze maand gingen de dagelijks bestuurders van NAJK in gesprek met de SGP, CDA, CU en PVV. Net zoals bij de gesprekken met de andere politieke partijen, waren ook dit goede en openhartige gesprekken. Naast de actuele thema’s in de land- en tuinbouw, zijn ook onder-werpen als Jonge Landbouwersregeling, pacht, fosfaatrechten en macht van retail besproken.
 • NAJK heeft de openstelling voorjaar 2016 van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) geëvalueerd onder haar leden. Er zijn veel reacties binnengekomen. NAJK en de provinciale AJK’s gaan met deze resultaten naar de makers van deze regeling (provincies) om zo te zorgen dat de JOLA terecht komt bij de juiste doelgroep en daadwerkelijk een steuntje in de rug is.

Wat zal NAJK voor jou doen in oktober?

Natuurlijk zal er in oktober ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Loop jij op jouw agrarische bedrijf tegen opgelegde regels aan die praktisch niet uitvoerbaar zijn? NAJK en het ministerie willen weten tegen welke knelpunten jij aanloopt en welke oplossingen er voor zijn. Binnenkort wordt een vragenlijst hiervoor uitgezet. Houd de website en social media van NAJK in de gaten.
 • Van 25 t/m 27 oktober staat NAJK met een stand op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Hardenberg en van 1 t/m 3 november op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg. We hopen veel nieuwe leden te verwelkomen en zien jou graag op onze stand!
 • NAJK sluit zich aan bij het traject om een Internationaal MVO convenant voor de land- en tuinbouw vorm te geven. In dit traject werken verschillende partijen samen aan een convenant.
 • Ook dit jaar organiseert NAJK weer een buitenlandreis. Dit jaar gaat deze naar Argentinië. Wil je de agrarische sector in Argentinië ontdekken? Geef je voor 24 oktober hier op.
 • NAJK is een van de sprekers tijdens het rondetafelgesprek over het fosfaatrechtenstelsel op donderdag 6 oktober. Het gesprek is hier live te volgen tussen 14.00 en 17.00 uur.

Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Sinds juli heeft NAJK twee nieuwe dagelijks bestuurders. Andre Arfman heeft de functie van voorzitter overgenomen van Eric Pelleboer en Bart van der Hoog heeft de functie van portefeuillehouder melkveehouderij overgenomen van Koen Bolscher. Maak kennis met Andre en Bart door hun voorstelvideo te bekijken.
 • NAJK stond samen met de Beste Brokkenmakers van ForFarmers op 22, 23 en 24 juli op de Zwarte Cross in het Achterhoekse Lichtenvoorde. Het Zwarte Cross Festival is een uniek feest met muziek, motorcross, stunts, humor, theater en spektakel. Tijdens dit festijn hebben ForFarmers en NAJK hun handtekening gezet onder een verlenging van het partnercontract en wordt de succesvolle samenwerking dus voortgezet.
 • Tijdens de algemene ledenvergadering van Conseil Europeen des Jeunes Agriculteurs (CEJA), de Europese belangenbehartiger voor jonge boeren, heeft EU-landbouwcommissaris Phill Hogan een toelichting gegeven op het EU-steunpakket. Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, heeft daar aandacht gevraagd voor de verschillende invullingen per land.

 

Wat zal NAJK voor jou doen in september?

Natuurlijk zal er in september ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • De dagelijks bestuurders van NAJK gaan weer verder op hun ronde politiek om met de politieke partijen in gesprek te gaan over actuele onderwerpen in de agrarische sector. Deze maand zullen zij langs de SGP, CDA, CU en PVV gaan.
 • Zaterdag 17 september organiseert NAJK weer een nieuwe editie van het Nationaal Kampioenschap Veebeoordelen. Dit jaar vindt het NK Veebeoordelen plaats op het van Heutszplein in Kampen. 64 afgevaardigde jonge koeienkenners uit alle provincies komen bij elkaar om zwartbonte en roodbonte koeien te keuren op frame, robuustheid, uier, beenwerk en het algemeen voorkomen. Kom ook! Klik hier voor meer info.
 • In september zal NAJK samen met de provinciale AJK’s de Jonge Landbouwersregeling evalueren onder haar leden. Omdat de regeling qua voorwaarden een andere regeling was dan eerdere jaren, voor het eerst per provincie werd opengesteld en tot 2019 jaarlijks zal worden opengesteld, is het goed de regeling te evalueren. Houd de media van NAJK en je provinciale AJK in de gaten voor de evaluatie.

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel.

Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • De ronde politiek heeft haar ronde vervolgd. Deze maand gingen de dagelijks bestuurders van NAJK in gesprek met de SP en VVD. De hoofdonderwerpen tijdens deze gesprekken waren bedrijfsovername en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
 • Van 21 tot en met 25 juni was de week van de akkerbouw. NAJK was een van de initiatiefnemers. Ongeveer 20.000 bezoekers hebben de open dag bezocht op de 100 deelnemende bedrijven. Tijdens het seminar van de week van de akkerbouw heeft Doeko van ’t Westeinde, portefeuillehouder akkerbouw, de winnaar van het Innovatiefonds voor telers bekendgemaakt. Kees van der Bos won de hoofdprijs voor de machine die hij ontwikkelt om pootaardappels te ontsmetten met Cleanlight. In het najaar kunnen innovatieve ideeën weer worden ingestuurd.
 • De eerste masterclass van de Maïschallenge heeft voor de 47 deelnemers plaatsgevonden. De deelnemers deden kennis op van verschillende onderdelen die van belang zijn voor een efficiënte maïsteelt. In augustus is er nog een masterclass.
 • Koen Bolscher, portefeuillehouder melkveehouderij, heeft tijdens het rondetafelgesprek de visie van NAJK op weidegang in de Tweede Kamer toegelicht. Aanleiding voor het rondetafelgesprek was de initiatiefnota Wei voor de koe. Bolscher legde daarbij de nadruk op dat weidegang ondersteund moet worden. Onder andere door weidegang in het onderwijs te verankeren.
 • NAJK heeft twee nieuwe dagelijks bestuurders. Andre Arfman is de nieuwe voorzitter en Bart van der Hoog de nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij. Lees hier meer over de bestuurswissel.

Wat zal NAJK voor jou doen in juli en augustus?Natuurlijk zal er in juli en augustus ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK staat samen met de Beste Brokkenmakers van ForFarmers op de Zwarte Cross. Op 22, 23 en 24 juli vindt het legendarische festival weer plaats in Lichtenvoorde. Het Zwarte Cross Festival is een uniek feest met muziek, motorcross, stunts, humor, theater en spektakel. NAJK staat in het Hard Brok Café met een stand vol gezelligheid en activiteiten. Heb jij dus tijdens het Zwarte Cross Festival zin in een boeren onderonsje? Kom dan naar het Hard Brok Café!
 • Er kunnen vrijkaarten gewonnen worden voor het landbouwevent AgroTechniek Holland die in september plaats vind. Houd hiervoor onze website in de gaten!

 

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Per 1 mei is Jildert Herder de nieuwe afgevaardigde kalverhouderij van het dagelijks bestuur van NAJK geworden. Hiermee volgt hij Piet Wisse op. Jildert zal in samenspraak met Ronald van Leeuwen, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille intensief, de belangen van jonge kalverhouders behartigen.
 • Maandag 30 mei zijn NAJK voorzitter Eric Pelleboer en portefeuillehouder akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde in gesprek geweest met Tweede Kamerlid Rik Grashoff van Groen Links. Het gesprek is onderdeel van de ‘ronde politiek’. Tijdens het gesprek wisselden zij van gedachten over actuele zaken in de agrarische sector, zoals het GLB, pacht, intensivering en weidevogels. In juni zullen er ook nog gesprekken plaatsvinden met andere politieke partijen.
 • Maak kans op twee vrijkaarten voor de Zwarte Cross! Stuur een foto van jouw grootste brokkenmakers-moment naarcvanekris@najk.nl met een toelichting en link naar jouw Facebookpagina. Meedoen kan tot 20 juni aanstaande.

Wat zal NAJK voor jou doen in juni?

Natuurlijk zal er in juni ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Een nieuwe editie van het NAJK-blad BNDR valt in juni bij jou op de mat. Ken je iemand die de BNDR niet ontvangt, maar wel lid is? Zorg dat de gegevens van dit lid dan goed in de ledenadministratie staan. Een lid dat de BNDR niet ontvangt mist ook alle andere voordelen, updates en nieuwsberichten.
 • Op 30 juni vindt de algemene ledenvergadering van NAJK plaats. Dit jaar is Overijssel onze gastheer. Tijdens de algemene ledenvergadering  worden de financiën ter goedkeuring voorgelegd en vindt er een verkiezing plaats van de nieuwe bestuurders.
 • Van 20 tot en met 25 juni is de Week van de Akkerbouw. Consumenten kunnen dan kennismaken met het verhaal achter ons eten. Er worden open dagen en een seminar georganiseerd en consumenten worden via social media uitgedaagd het verhaal achter hun eten te ontdekken. Tijdens de Week van de Akkerbouw vindt ook de prijsuitreiking plaats van het Innovatiefonds voor Telers.

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 1 april heeft NAJK aangegeven een marktplaats voor koematrassen te starten. Met dit initiatief wilde NAJK jonge ondernemers ondersteunen bij de verkoop van hun teveel aangeschafte koematrassen, om te voldoen aan de subsidieregeling voor jonge landbouwers. Hoewel dit een 1-aprilgrap was, wilde NAJK hiermee wel een serieuze boodschap brengen: de investeringslijst en voorwaarden van de JOLA passen niet bij de jonge landbouwer.
 • Naar aanleiding van de berichtgeving door NAJK over de Jonge Landbouwersregeling en brief die naar de landbouwwoordvoerder van de Tweede Kamer is gestuurd, diende de VVD, SGP, CDA en CU een motie in. Hierin werd gepleit dat NAJK betrokken zou worden bij de evaluatie van de regeling. Deze motie is aangenomen. De evaluatie zal nog voor de zomer plaatsvinden.
 • Afroming van fosfaatrechten bij familiaire bedrijfsoverdracht is vrijgesteld. Deze motie is ingediend en aangenomen naar aanleiding van de zorgen die NAJK heeft geuit in de fosfaatrechtendiscussie.
 • NAJK is niet akkoord gegaan met het eindvoorstel voor een nieuw pachtstelsel. Het voorstel week minimaal af van het eerder gedane afgekeurde voorstel. Het doel van het overleg was te komen tot langdurige pachtovereenkomsten en duurzaam grondgebruik. Deze doelen zijn voorbijgegaan in huidige eindvoorstel.

Wat zal NAJK voor jou doen in mei?

Natuurlijk zal er in mei ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Tot 15 mei kunnen inzendingen worden gedaan voor het Innovatiefonds voor Telers. Heb jij een goed idee? Stuur die dan snel in via www.innovatiefondsvoortelers.nl.
 • Op 1 juni organiseert NAJK in samenwerking met DLV Advies een Melkveedag op de Dairy Campus, speciaal voor NAJK-leden. Tijdens deze dag zal er ingegaan worden op misverstanden rondom vergunningen, in drie verschillende workshoprondes. Aanmelden kan tot 27 mei op: www.najk.nl/ondernemende-jongeren/projecten-en-activiteiten/voor-jou/melkveedag-dairy-campus/. 

Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Begin maart gaf staatssecretaris Van Dam meer duidelijkheid over de invulling van de fosfaatrechten in de melkveehouderij. NAJK was nauw betrokken bij de invulling, door haar rol in de regiegroep. NAJK heeft gepleit voor een eenvoudig en helder systeem, waarbinnen de ontwikkeling van agrarische bedrijven mogelijk blijft.
 • NAJK heeft staatssecretaris Van Dam ontvangen voor een werkbezoek. Tijdens het bezoek liet de staatsecretaris weten graag met NAJK in gesprek te gaan over een toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. NAJK ontving de staatsecretaris op de kaasboerderij Captein in Zoeterwoude. Aan de keukentafel werd de problematiek rondom bedrijfsovername besproken. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding over de kaasboerderij.
 • NAJK heeft de leden van de Gedeputeerde Staten opgeroepen om de invulling van de Jonge Landbouwersregeling onder de loep te nemen. Bij de huidige invulling komt het geld niet bij de juiste doelgroep terecht. Ook zijn de investeringen slecht toepasbaar voor jonge boeren en tuinders. Naast de provinciale bestuurders heeft NAJK ook politici in Den Haag over de misser geïnformeerd. Door de VVD en SGP zijn kamervragen gesteld aan staatssecretaris Van Dam.
 • NAJK heeft het Innovatiefonds voor telers overgenomen. Het innovatiefonds stimuleert innovatie bij agrarische ondernemers in de akkerbouw en tuinbouw. Agrarische ondernemers kunnen hun innovatieve ideeën, concepten, producten en diensten voor 15 mei indienen op www.innovatiefondsvoortelers.nl en maken daarmee kans op een financiële beloning. In het najaar zal nog een openstelling zijn.

Wat zal NAJK voor jou doen in april?

Natuurlijk zal er in april ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Eind april zullen de vertegenwoordigers uit de provincie de onderwerpen voor de discussiestukken van seizoen 2016-2017 vaststellen. Vanaf september zal het eerste discussiestuk bij jou in de omgeving besproken worden.
 • NAJK zal nauw betrokken zijn bij de invulling van de details in het systeem van fosfaatrechten om ervoor te pleiten dat bij overdracht van rechten bij bedrijfsovername geen 10% afroming plaatsvindt.

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel.

Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft bijgedragen aan het essayboek Aan Tafel! van staatssecretaris Van Dam. Staatssecretaris Van Dam had tien essayisten gevraagd hun toekomst op voedsel te schrijven, waar NAJK er een van was. “Het essayboek vormt de basis om een gesprek aan te gaan over een toekomstbestendig voedselbeleid”, aldus staatssecretaris Van Dam. In de voedselvisie heeft NAJK aangegeven dat jonge boeren en tuinders degenen zijn die belangrijke stappen zullen gaan zetten: de beste agrarische ondernemers, nu en in de toekomst. Download hier de totale voedselvisie van NAJK in het essayboek.
 • NAJK praat in de regiegroep mee over de invulling van een fosfaatrechtensysteem. NAJK vindt een fosfaatrechtensysteem in principe onwenselijk, maar dat is in de huidige situatie onwenselijk. Door de toch al lastige situatie voor jonge boeren, pleit NAJK voor een eenvoudig en helder systeem waarbinnen de ontwikkeling van agrarische bedrijven mogelijk blijft. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de invulling van een fosfaatrechtensysteem. Zodra er duidelijkheid is vanuit de politiek of staatssecretaris, zal NAJK jou hiervan via de website op de hoogte brengen.
 • Van 23 tot en met 25 februari stond NAJK op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Venray. Dankzij de inzet van veel bevlogen vrijwilligers heeft NAJK weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarnaast heeft NAJK ook weer veel bestaande en nieuwe contacten kunnen spreken.
 • NAJK biedt in samenwerking met Rabobank aan AJK’s dialoogsessies aan. Samen met de lokale Rabobank en jouw AJK kun je in gesprek over de toekomst en de daarbij behorende uitdagingen voor jouw ondernemerschap. De dialoogsessie is nog aan te vragen in maart, april, oktober en november van 2016. Aanvragen voor oktober en november moeten voor 1 juli geregeld zijn. Kijk hier voor meer informatie.

Wat zal NAJK voor jou doen in maart?

Natuurlijk zal er in maart ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vernieuwde bedrijfsovernameportal www.bedrijfsovernameportal.nl. Op de bedrijfsovernameportal vind je alle onderwerpen die bij bedrijfsovername komen kijken. Daarnaast staat ook Boer zoekt Boer op de bedrijfsovernameportal. Bedrijfsopvolgers en bedrijfsovernamekandidaten kunnen zich aanmelden om mogelijk een match te vormen tussen vraag en aanbod. De bedrijfsovernameportal komt in maart online.
 • In maart zal NAJK aanwezig zijn op de beurs Landbouw Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray. We hopen daar weer veel nieuwe leden te mogen verwelkomen.
 • In maart verschijnt de nieuwste editie van de BNDR bij jou op de mat. Het thema dit keer is vergunningsverlening.
 • In maart houdt de POV raadplegingsavonden over het traject Vitale Varkenshouderij. NAJK zal hierbij aanwezig zijn om de stem van de jonge varkenshouder te laten horen.