Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juli en augustus? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Sinds juli heeft NAJK twee nieuwe dagelijks bestuurders. Andre Arfman heeft de functie van voorzitter overgenomen van Eric Pelleboer en Bart van der Hoog heeft de functie van portefeuillehouder melkveehouderij overgenomen van Koen Bolscher. Maak kennis met Andre en Bart door hun voorstelvideo te bekijken.
 • NAJK stond samen met de Beste Brokkenmakers van ForFarmers op 22, 23 en 24 juli op de Zwarte Cross in het Achterhoekse Lichtenvoorde. Het Zwarte Cross Festival is een uniek feest met muziek, motorcross, stunts, humor, theater en spektakel. Tijdens dit festijn hebben ForFarmers en NAJK hun handtekening gezet onder een verlenging van het partnercontract en wordt de succesvolle samenwerking dus voortgezet.
 • Tijdens de algemene ledenvergadering van Conseil Europeen des Jeunes Agriculteurs (CEJA), de Europese belangenbehartiger voor jonge boeren, heeft EU-landbouwcommissaris Phill Hogan een toelichting gegeven op het EU-steunpakket. Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, heeft daar aandacht gevraagd voor de verschillende invullingen per land.

 

Wat zal NAJK voor jou doen in september?

Natuurlijk zal er in september ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • De dagelijks bestuurders van NAJK gaan weer verder op hun ronde politiek om met de politieke partijen in gesprek te gaan over actuele onderwerpen in de agrarische sector. Deze maand zullen zij langs de SGP, CDA, CU en PVV gaan.
 • Zaterdag 17 september organiseert NAJK weer een nieuwe editie van het Nationaal Kampioenschap Veebeoordelen. Dit jaar vindt het NK Veebeoordelen plaats op het van Heutszplein in Kampen. 64 afgevaardigde jonge koeienkenners uit alle provincies komen bij elkaar om zwartbonte en roodbonte koeien te keuren op frame, robuustheid, uier, beenwerk en het algemeen voorkomen. Kom ook! Klik hier voor meer info.
 • In september zal NAJK samen met de provinciale AJK’s de Jonge Landbouwersregeling evalueren onder haar leden. Omdat de regeling qua voorwaarden een andere regeling was dan eerdere jaren, voor het eerst per provincie werd opengesteld en tot 2019 jaarlijks zal worden opengesteld, is het goed de regeling te evalueren. Houd de media van NAJK en je provinciale AJK in de gaten voor de evaluatie.

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel.

Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • De ronde politiek heeft haar ronde vervolgd. Deze maand gingen de dagelijks bestuurders van NAJK in gesprek met de SP en VVD. De hoofdonderwerpen tijdens deze gesprekken waren bedrijfsovername en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
 • Van 21 tot en met 25 juni was de week van de akkerbouw. NAJK was een van de initiatiefnemers. Ongeveer 20.000 bezoekers hebben de open dag bezocht op de 100 deelnemende bedrijven. Tijdens het seminar van de week van de akkerbouw heeft Doeko van ’t Westeinde, portefeuillehouder akkerbouw, de winnaar van het Innovatiefonds voor telers bekendgemaakt. Kees van der Bos won de hoofdprijs voor de machine die hij ontwikkelt om pootaardappels te ontsmetten met Cleanlight. In het najaar kunnen innovatieve ideeën weer worden ingestuurd.
 • De eerste masterclass van de Maïschallenge heeft voor de 47 deelnemers plaatsgevonden. De deelnemers deden kennis op van verschillende onderdelen die van belang zijn voor een efficiënte maïsteelt. In augustus is er nog een masterclass.
 • Koen Bolscher, portefeuillehouder melkveehouderij, heeft tijdens het rondetafelgesprek de visie van NAJK op weidegang in de Tweede Kamer toegelicht. Aanleiding voor het rondetafelgesprek was de initiatiefnota Wei voor de koe. Bolscher legde daarbij de nadruk op dat weidegang ondersteund moet worden. Onder andere door weidegang in het onderwijs te verankeren.
 • NAJK heeft twee nieuwe dagelijks bestuurders. Andre Arfman is de nieuwe voorzitter en Bart van der Hoog de nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij. Lees hier meer over de bestuurswissel.

Wat zal NAJK voor jou doen in juli en augustus?Natuurlijk zal er in juli en augustus ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK staat samen met de Beste Brokkenmakers van ForFarmers op de Zwarte Cross. Op 22, 23 en 24 juli vindt het legendarische festival weer plaats in Lichtenvoorde. Het Zwarte Cross Festival is een uniek feest met muziek, motorcross, stunts, humor, theater en spektakel. NAJK staat in het Hard Brok Café met een stand vol gezelligheid en activiteiten. Heb jij dus tijdens het Zwarte Cross Festival zin in een boeren onderonsje? Kom dan naar het Hard Brok Café!
 • Er kunnen vrijkaarten gewonnen worden voor het landbouwevent AgroTechniek Holland die in september plaats vind. Houd hiervoor onze website in de gaten!

 

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Per 1 mei is Jildert Herder de nieuwe afgevaardigde kalverhouderij van het dagelijks bestuur van NAJK geworden. Hiermee volgt hij Piet Wisse op. Jildert zal in samenspraak met Ronald van Leeuwen, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille intensief, de belangen van jonge kalverhouders behartigen.
 • Maandag 30 mei zijn NAJK voorzitter Eric Pelleboer en portefeuillehouder akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde in gesprek geweest met Tweede Kamerlid Rik Grashoff van Groen Links. Het gesprek is onderdeel van de ‘ronde politiek’. Tijdens het gesprek wisselden zij van gedachten over actuele zaken in de agrarische sector, zoals het GLB, pacht, intensivering en weidevogels. In juni zullen er ook nog gesprekken plaatsvinden met andere politieke partijen.
 • Maak kans op twee vrijkaarten voor de Zwarte Cross! Stuur een foto van jouw grootste brokkenmakers-moment naarcvanekris@najk.nl met een toelichting en link naar jouw Facebookpagina. Meedoen kan tot 20 juni aanstaande.

Wat zal NAJK voor jou doen in juni?

Natuurlijk zal er in juni ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Een nieuwe editie van het NAJK-blad BNDR valt in juni bij jou op de mat. Ken je iemand die de BNDR niet ontvangt, maar wel lid is? Zorg dat de gegevens van dit lid dan goed in de ledenadministratie staan. Een lid dat de BNDR niet ontvangt mist ook alle andere voordelen, updates en nieuwsberichten.
 • Op 30 juni vindt de algemene ledenvergadering van NAJK plaats. Dit jaar is Overijssel onze gastheer. Tijdens de algemene ledenvergadering  worden de financiën ter goedkeuring voorgelegd en vindt er een verkiezing plaats van de nieuwe bestuurders.
 • Van 20 tot en met 25 juni is de Week van de Akkerbouw. Consumenten kunnen dan kennismaken met het verhaal achter ons eten. Er worden open dagen en een seminar georganiseerd en consumenten worden via social media uitgedaagd het verhaal achter hun eten te ontdekken. Tijdens de Week van de Akkerbouw vindt ook de prijsuitreiking plaats van het Innovatiefonds voor Telers.

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 1 april heeft NAJK aangegeven een marktplaats voor koematrassen te starten. Met dit initiatief wilde NAJK jonge ondernemers ondersteunen bij de verkoop van hun teveel aangeschafte koematrassen, om te voldoen aan de subsidieregeling voor jonge landbouwers. Hoewel dit een 1-aprilgrap was, wilde NAJK hiermee wel een serieuze boodschap brengen: de investeringslijst en voorwaarden van de JOLA passen niet bij de jonge landbouwer.
 • Naar aanleiding van de berichtgeving door NAJK over de Jonge Landbouwersregeling en brief die naar de landbouwwoordvoerder van de Tweede Kamer is gestuurd, diende de VVD, SGP, CDA en CU een motie in. Hierin werd gepleit dat NAJK betrokken zou worden bij de evaluatie van de regeling. Deze motie is aangenomen. De evaluatie zal nog voor de zomer plaatsvinden.
 • Afroming van fosfaatrechten bij familiaire bedrijfsoverdracht is vrijgesteld. Deze motie is ingediend en aangenomen naar aanleiding van de zorgen die NAJK heeft geuit in de fosfaatrechtendiscussie.
 • NAJK is niet akkoord gegaan met het eindvoorstel voor een nieuw pachtstelsel. Het voorstel week minimaal af van het eerder gedane afgekeurde voorstel. Het doel van het overleg was te komen tot langdurige pachtovereenkomsten en duurzaam grondgebruik. Deze doelen zijn voorbijgegaan in huidige eindvoorstel.

Wat zal NAJK voor jou doen in mei?

Natuurlijk zal er in mei ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Tot 15 mei kunnen inzendingen worden gedaan voor het Innovatiefonds voor Telers. Heb jij een goed idee? Stuur die dan snel in via www.innovatiefondsvoortelers.nl.
 • Op 1 juni organiseert NAJK in samenwerking met DLV Advies een Melkveedag op de Dairy Campus, speciaal voor NAJK-leden. Tijdens deze dag zal er ingegaan worden op misverstanden rondom vergunningen, in drie verschillende workshoprondes. Aanmelden kan tot 27 mei op: www.najk.nl/ondernemende-jongeren/projecten-en-activiteiten/voor-jou/melkveedag-dairy-campus/. 

Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Begin maart gaf staatssecretaris Van Dam meer duidelijkheid over de invulling van de fosfaatrechten in de melkveehouderij. NAJK was nauw betrokken bij de invulling, door haar rol in de regiegroep. NAJK heeft gepleit voor een eenvoudig en helder systeem, waarbinnen de ontwikkeling van agrarische bedrijven mogelijk blijft.
 • NAJK heeft staatssecretaris Van Dam ontvangen voor een werkbezoek. Tijdens het bezoek liet de staatsecretaris weten graag met NAJK in gesprek te gaan over een toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. NAJK ontving de staatsecretaris op de kaasboerderij Captein in Zoeterwoude. Aan de keukentafel werd de problematiek rondom bedrijfsovername besproken. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding over de kaasboerderij.
 • NAJK heeft de leden van de Gedeputeerde Staten opgeroepen om de invulling van de Jonge Landbouwersregeling onder de loep te nemen. Bij de huidige invulling komt het geld niet bij de juiste doelgroep terecht. Ook zijn de investeringen slecht toepasbaar voor jonge boeren en tuinders. Naast de provinciale bestuurders heeft NAJK ook politici in Den Haag over de misser geïnformeerd. Door de VVD en SGP zijn kamervragen gesteld aan staatssecretaris Van Dam.
 • NAJK heeft het Innovatiefonds voor telers overgenomen. Het innovatiefonds stimuleert innovatie bij agrarische ondernemers in de akkerbouw en tuinbouw. Agrarische ondernemers kunnen hun innovatieve ideeën, concepten, producten en diensten voor 15 mei indienen op www.innovatiefondsvoortelers.nl en maken daarmee kans op een financiële beloning. In het najaar zal nog een openstelling zijn.

Wat zal NAJK voor jou doen in april?

Natuurlijk zal er in april ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Eind april zullen de vertegenwoordigers uit de provincie de onderwerpen voor de discussiestukken van seizoen 2016-2017 vaststellen. Vanaf september zal het eerste discussiestuk bij jou in de omgeving besproken worden.
 • NAJK zal nauw betrokken zijn bij de invulling van de details in het systeem van fosfaatrechten om ervoor te pleiten dat bij overdracht van rechten bij bedrijfsovername geen 10% afroming plaatsvindt.

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel.

Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft bijgedragen aan het essayboek Aan Tafel! van staatssecretaris Van Dam. Staatssecretaris Van Dam had tien essayisten gevraagd hun toekomst op voedsel te schrijven, waar NAJK er een van was. “Het essayboek vormt de basis om een gesprek aan te gaan over een toekomstbestendig voedselbeleid”, aldus staatssecretaris Van Dam. In de voedselvisie heeft NAJK aangegeven dat jonge boeren en tuinders degenen zijn die belangrijke stappen zullen gaan zetten: de beste agrarische ondernemers, nu en in de toekomst. Download hier de totale voedselvisie van NAJK in het essayboek.
 • NAJK praat in de regiegroep mee over de invulling van een fosfaatrechtensysteem. NAJK vindt een fosfaatrechtensysteem in principe onwenselijk, maar dat is in de huidige situatie onwenselijk. Door de toch al lastige situatie voor jonge boeren, pleit NAJK voor een eenvoudig en helder systeem waarbinnen de ontwikkeling van agrarische bedrijven mogelijk blijft. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de invulling van een fosfaatrechtensysteem. Zodra er duidelijkheid is vanuit de politiek of staatssecretaris, zal NAJK jou hiervan via de website op de hoogte brengen.
 • Van 23 tot en met 25 februari stond NAJK op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Venray. Dankzij de inzet van veel bevlogen vrijwilligers heeft NAJK weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarnaast heeft NAJK ook weer veel bestaande en nieuwe contacten kunnen spreken.
 • NAJK biedt in samenwerking met Rabobank aan AJK’s dialoogsessies aan. Samen met de lokale Rabobank en jouw AJK kun je in gesprek over de toekomst en de daarbij behorende uitdagingen voor jouw ondernemerschap. De dialoogsessie is nog aan te vragen in maart, april, oktober en november van 2016. Aanvragen voor oktober en november moeten voor 1 juli geregeld zijn. Kijk hier voor meer informatie.

Wat zal NAJK voor jou doen in maart?

Natuurlijk zal er in maart ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vernieuwde bedrijfsovernameportal www.bedrijfsovernameportal.nl. Op de bedrijfsovernameportal vind je alle onderwerpen die bij bedrijfsovername komen kijken. Daarnaast staat ook Boer zoekt Boer op de bedrijfsovernameportal. Bedrijfsopvolgers en bedrijfsovernamekandidaten kunnen zich aanmelden om mogelijk een match te vormen tussen vraag en aanbod. De bedrijfsovernameportal komt in maart online.
 • In maart zal NAJK aanwezig zijn op de beurs Landbouw Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray. We hopen daar weer veel nieuwe leden te mogen verwelkomen.
 • In maart verschijnt de nieuwste editie van de BNDR bij jou op de mat. Het thema dit keer is vergunningsverlening.
 • In maart houdt de POV raadplegingsavonden over het traject Vitale Varkenshouderij. NAJK zal hierbij aanwezig zijn om de stem van de jonge varkenshouder te laten horen.

Wat deed NAJK voor jou in december en januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december en januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Aan het begin van de discussie over smart farming en big data heeft NAJK opgeroepen dat de kwaliteit van het internet op het platteland snel moet verbeteren.
 • Op de CAH Dronten is de aftrap gegeven voor de MaïsChallenge 2016. 50 deelnemers gaan de komende tijd de strijd aan wie het efficiëntst mogelijk snijmaïs kan telen. Maïsveredelaar Limagrain gaat de komende periode de deelnemers begeleiden door het delen van hun kennis.
 • NAJK-voorzitter Eric Pelleboer was met de Nederlandse delegatie van staatssecretaris van Dam aanwezig op de Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is de grootste beurs voor landbouw, tuinbouw en voedsel ter wereld. De delegatie bestond uit afgevaardigden van het ministerie van Economische Zaken, Tweede Kamer, Europees Parlement en vertegenwoordigers van de Nederlandse agribusiness en belangenbehartigers.
 • Na aandringen van NAJK is er eindelijk duidelijkheid gekomen over de openstelling van de Jonge Landbouwersregeling. Omdat jonge boeren en tuinders na hun maatschapsperiode dreigden buiten de regeling te vallen, zijn op verzoek van NAJK hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie.
 • In januari is de eerste “Dialoogsessie” gehouden bij AJK Tubbergen in samenwerking met Rabobank. Jonge boeren gingen samen met de lokale Rabobank in gesprek over hoe de toekomst eruit gaat zien en wat ervoor moet gebeuren om ook in de toekomst een goede ondernemer te zijn.
 • Tijdens de VVD-landbouwbijeenkomst in Dronten heeft NAJK-voorzitter Eric Pelleboer aandacht gevraagd voor het Nederlandse pachtbeleid. Tijdens de discussieronde verzocht Pelleboer minister-president Rutte te stoppen met de kortetermijnstrategie en een duurzame en toekomstbestendige pachtbeleid te gaan voeren.
 • Samen met DeLaval organiseerde NAJK de melkveehouderijdag met als thema “Natuurlijk meer melken”. Sprekers vanuit van DeLaval, Rabobank en ForFarmers gaven hun visie op het thema. Afsluitend vond een bedrijfsbezoek aan een melkveehouderplaats.

Wat zal NAJK voor jou doen in februari?

Natuurlijk zal er in februari ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK is nauw betrokken bij de discussie rondom fosfaat. Hierbij wordt gewerkt vanuit het standpunt dat samen met de provincies is opgesteld. Waar mogelijk wordt gezocht naar samenwerking met andere partijen. Updates hierover zullen via de website verspreid worden.
 • NAJK biedt in samenwerking met Rabobank aan afdelingen “De Dialoogsessie” aan. Wil je samen met jouw AJK en lokale Rabobank in gesprek over de toekomst en de daarbij behorende uitdagingen voor jouw ondernemerschap? In de “Dialoogsessie” leer je hoe je dat aanpakt. Kijk voor meer informatie op www.najk.nl/ondernemende-jongeren/projecten-en-activiteiten/voor-jouw-ajk/samen-werken-aan-jouw-toekomst/
 • In februari zal NAJK aanwezig zijn op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Venray. We hopen daar weer veel nieuwe leden te mogen verwelkomen.

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK verwelkomt de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, met een online routekaart.
 • NAJK voerde afgelopen kwartaal bij diverse AJK’s het programma ‘BoerenBattle’ uit. Met de BoerenBattle maken AJK’s op een leuke en competitieve manier kennis met de belangrijke landbouwthema’s.
 • NAJK vroeg tijdens de Landbouwborrel, de Brussels bijeenkomst van Europarlementariërs, aan Eurocommissaris Hogan een betere invulling van de top-up voor jonge boeren.
 • NAJK dringt bij het ministerie van Economische Zaken en provincies aan om meer tempo te maken in de uitvoering van de Jonge Landbouwersregeling. Staatssecretaris Van Dam heeft daarop aangegeven de provincies te gaan helpen.
 • NAJK was aanwezig op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem. Dankzij de inzet van veel bevlogen vrijwilligers hebben we veel nieuwe leden mogen verwelkomen. De volgende beurs waarbij NAJK aanwezig zal zijn is de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Venray eind februari.
 • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit, naast in de diverse geschreven pers, ook op RTV Noord.

Wat zal NAJK voor jou doen in december?

Natuurlijk zal er in december ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • In december verschijnt de nieuwste editie van de BNDR bij jou op de mat. Het thema? Smart farming!
 • Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 december zullen de afgevaardigden van de provinciale AJK’s de begroting van NAJK over 2016 vaststellen.
 • In december blikt NAJK terug met het jaaroverzicht 2015.
 • NAJK biedt in samenwerking met Rabobank Nederland aan afdelingen ‘De Dialoogsessie’ aan. Wil jij met jouw AJK aan de slag met de uitdagingen voor jullie ondernemerschap. Willen jullie echt iets veranderen? In de Dialoogsessie leer je hoe je dat aanpakt. Kijk hier meer informatie.
 • ForFarmers sponsort een avond van jouw AJK met 250 euro. Klik hier, vraag de contactpersoon van ForFarmers om bijvoorbeeld tijdens jullie avond te spreken over een van de vele leuke onderwerpen, en meld je bijeenkomst aan bij NAJK via khaanraads@najk.nl

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op dinsdag 27 oktober is de landelijke klankbordgroep melkveehouderij bijeengekomen. Op vrijdag 30 oktober kwam de landelijke klankbordgroep intensief bijeen. Beide klankbordgroepen adviseren het dagelijks bestuur over actuele zaken binnen de sector, zoals de discussie over het fosfaatplafond. Wil jij ook jouw mening geven, heb jij oog voor het belang van jonge boeren en tuinders? Neem contact op met jouw provinciale AJK voor deelname aan de klankbordgroepen.
 • Namens NAJK was Eric Pelleboer op donderdag 29 oktober bij een bijeenkomst van het ministerie van Economische Zaken over de visie op het nieuwe GLB na 2020. Hoewel het huidige GLB net vernieuwd is, is het belangrijk om nu alvast de positie van de jonge boeren en tuinders in het toekomstig beleid te verankeren.
 • Namens NAJK waren Iris Bouwers en Sander Thus in Brussel aanwezig bij de conferentie ‘Knowledge for Young Farmers’. Doel van deze bijeenkomst was om de informatiebehoefte van jonge boeren en tuinders inzichtelijk te krijgen, zodat Europees beleid hier beter passend voor kan worden gemaakt. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.
 • NAJK organiseerde op 16 oktober een excursie naar Brussel, voor een bezoek aan het Europees Parlement en Europarlementariërs Jan Huitema. Bijna vijftig leden uit heel Nederland namen aan deze excursie deel. Tijdens hun bezoek vroegen de jongeren aandacht voor de rol die de agrarische ondernemers van de toekomst hebben bij voedselzekerheid, in het kader van Wereldvoedseldag. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.
 • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in Boerderij Vandaag, Veldpost, Handel & Techniek, Nieuwe Oogst en Vee & Gewas.

Wat zal NAJK voor jou doen in november?

Natuurlijk zal er in november ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • In november zal het NAJK-bestuur, met afgevaardigden uit alle provinciale AJK’s, een standpunt innemen over het eerste discussiestuk van dit seizoen, ‘Fosfaat en mestverwerking’. De uitkomsten van de discussiebijeenkomsten die hierover lokaal en provinciaal georganiseerd zijn, zijn leidend. Laat dus aan jouw provinciale AJK weten wat je van de stellingen vindt, jouw mening telt.
 • Tot en met 18 november heb jij nog de kans om je in te schrijven voor de MaïsChallenge. Gratis zaaizaad, mooie prijzen en natuurlijk de eeuwige roem: schrijf je dus nu in en doe mee!

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft in september weer voordeel, speciaal voor leden! Via Interpolis krijg jij 8,5% korting op een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Neem voor meer informatie contact op met jouw verzekeringsexpert bij Rabobank. >>
 • Op het gebied van belangenbehartiging speelden afgelopen maand verschillende dossiers.
  – NAJK heeft in diverse media fel gereageerd op het voornemen om te bezuinigen op groen onderwijs.
  – NAJK heeft een zetel in de regiegroep die samen met staatssecretaris Dijksma het stelsel van fosfaatrechten moet uitwerken.
  – Het deelakkoord van Spelderholt over een pachtherziening heeft niet geleid tot een volledig akkoord. NAJK kon niet instemmen omdat het niet acceptabel is als reguliere pacht minder aantrekkelijk wordt. Lees het hele bericht >>
  – NAJK legt via de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken grote druk bij de provincies om zo snel mogelijk te komen tot een openstelling van de Jonge Landbouwersregeling.
 • NAJK organiseerde het NK Veebeoordelen in Elsendorp. Uitslag: 1e: Rob Scholten (Geesteren, Overijssel) 2e: Jorien Vosman (Rijssen, Overijssel) 3e: Gerrit de Groot (Herwijnen, namens Zuid Holland). Beste nieuwkomer/aanmoedigingsprijs: Gido Groothuis (Doornspijk, Gelderland). >>
 • De nieuwe seizoensgids met daarin alle informatie voor AJK’s is beschikbaar. Een papieren editie is verkrijgbaar via jouw provinciale AJK. Een digitale editie vind je hier >>
 • NAJK organiseerde eind september een ‘Dagje Praktijk’ voor de ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. Ambtenaren konden die dag meewerken op het bedrijf van NAJK-boeren en tuinders. Op 6 oktober worden de NAJK-ers verwelkomt op het ministerie voor de ‘Terugkomdag’, met onder andere staatssecretaris Dijksma.
 • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in Boerderij, Nieuwe Oogst, Veldpost, Agraaf en Handel & Techniek.

 Wat zal NAJK voor jou doen in oktober?

Natuurlijk zal er in oktober ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 16 oktober organiseert NAJK een bezoek aan Brussel en het Europees Parlement. De deelnemers zullen ontvangen worden door Jan Huitema.
 • In 2016 zal een nieuwe editie van de MaisChallenge plaatsvinden. Nieuw aan deze editie is een vrije rassenkeuze. Inschrijven kan tot 18 november en het aantal deelnemers is beperkt, dus schrijf je snel in! >>