2-daags congres over natuurinclusieve landbouw

Datum 27-11-2019 - 28-11-2019
Tijd 00:00 uur
Locatie Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6, Kamerik


Natuurinclusieve landbouw een vorm van duurzame landbouw die steeds meer aandacht krijgt bij boeren en beleidsmakers. Ook zijn er al goede voorbeelden van te geven in de praktijk. Er is echter nog veel onbekend en daarom is er een boek geschreven dat tijdens dit congres gepresenteerd zal worden. Twee dagen over ‘Natuurinclusieve Landbouw’ waarin de huidige stand van zaken maar vooral het belang voor de toekomst en betrekken van de nieuwe generatie boeren, beleidsmakers en onderzoekers aan bod komt. Spelers uit het veld geven de nieuwste inzichten en het hele speelveld komt samen om de agenda voor de toekomst te bepalen. 

Het congres bestaat uit een symposium op 27 november –‘‘De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf’’ en een onderwijsdag – ‘Natuurinclusieve landbouw’ op 28 november. Noteer jij deze data ook in je agenda?

Woensdag 27 november Symposium ‘De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf’

Voor agrarische ondernemers, bestuurders, beleidsmakers, lectoren, docenten, onderzoekers en andere stakeholders. Het boek ‘Biodivers boeren – De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf’ geschreven door Jan Willem Erisman en Rosemarie Slobbe zal bij aanvang worden aangeboden aan de minister van LNV, Carola Schouten. Zij zal vervolgens een reactie geven en haar beleid toelichten. In de ochtend zullen diverse sprekers ingaan op het belang van de natuur voor het boerenbedrijf. In de middag worden werksessies georganiseerd met als doel om input te leveren voor de kennis- en onderwijsagenda.

Donderdag 28 november Onderwijsdag ‘Natuurinclusieve Landbouw’

‘Greener Future for Young Farmers
Vooral bedoeld voor docenten van de landbouwopleidingen en lectoren uit het groene onderwijs (vmbo, mbo en hbo!), maar ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden. Tijdens deze dag zal een aantal sprekers de aanzet geven voor diverse werksessies waarin het natuurinclusieve onderwijsprogramma verder wordt ingevuld, inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten.

Interesse?

Registreer hier alvast jouw interesse in één of beide dagen. Eind september zal het programma van de dagen worden gepresenteerd en kun je je inschrijven op specifieke onderdelen.

De organiserende partners zijn het Louis Bolk Instituut, Werkgroep Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs, Vogelbescherming Nederland, Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving en Hogeschool Van Hall Larenstein.Kaart naar locatie

Kaart wordt geladen...