Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland

Datum 18-06-2018
Tijd 10:30 - 16:15 uur
Locatie Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6, Kamerik


Een nieuwe balans vinden tussen biodiversiteit en landbouw. Dat is kort samengevat de complexe uitdaging waar wij in het landelijk gebied voor staan. Deze ingewikkelde opgave met verschillende belangen vraagt brede betrokkenheid en inzet van agrarische ondernemers, de retail, burgers, instituties, maatschappelijke organisaties en overheden. Wij zien initiatieven en de gedrevenheid om stappen te zetten, maar die eerste stappen zijn niet altijd gemakkelijk: er is behoefte aan kennis, sprekende voorbeelden en sterke partners om mee samen te werken.

Daarom hebben LandschappenNL, BoerenNatuur en LTO-Nederland in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het initiatief genomen voor de Uitnodiging Inspiratiedag natuurinclusief platteland op maandag 18 juni 2018 op Boerderij de Boerinn in Kamerik. Graag nodigen we u als agrariër, ketenpartner, beleidsmaker of natuurorganisatie van harte uit om aan deze dag deel te nemen.

Doel van de dag

De inspiratiedag staat in het teken van het leren van elkaars ervaringen, het uitwisselen van praktische tips en advies om zelf en met anderen aan de slag te gaan.

Voor wie?

Voor geïnteresseerden, voor starters en voor ervaringsdeskundigen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Programma (10.30-16.15 uur)

 • 10.00   Inloop met koffie en thee
 • 10.30   Dag opening
 • 10.35   Keynote Martin Scholten, Kansen voor een natuurinclusief platteland
  Algemeen directeur Animal Sciences Group, Universiteit Wageningen
 • 11.00   Bas Volkers Waar staan we nu?
  Coördinator cluster Natuurcombinaties, Ministerie van LNV
 • 11.15   Aan de keukentafel met …4 x interviews met ervaringsdeskundigen
 • 12.00   Lunch
 • 13.00   Workshopronde 1
 • 14.30   Workshopronde 2
 • 15.45   Plenaire afsluiting
 • 16.00   Borrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze link. U hoeft nog niet aan te geven naar welke workshops en deelsessies u wilt gaan, dat doet u op de dag zelf.
Voor vragen over de netwerkdag kunt u terecht bij Corline van Es.

Hank Bartelink (directeur LandschappenNL), Ingrid van Huizen (portefeuillehouder LTO-NL) en Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur)

Bekijk routebeschrijving naar Mijzijde 6 3471 GM Kamerik

Volg ons op twitter @LandschappenNL@BoerenNatuurNL en @LTONederland
#natuurinclusiefKaart naar locatie

Kaart wordt geladen...