Schuurbijeenkomst MMM

Datum 28-06-2016
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Melkveebedrijf Van de Heijning, Liniedijk 2, Hulst


Veehouders, hoe kun je erfafspoeling voorkomen? Veel rundveehouders hebben vragen over de regelgeving inzake erfafspoeling. Welke regels zijn nu van kracht? Met welke regels moeten we in de toekomst rekening houden? En hoe is dat in de praktijk inpasbaar? Stichting MMM organiseert hierover voorlichtingsavonden op 28 juni in Hulst en op 4 juli te Krabbendijke. In het oppervlaktewater komen teveel nutriënten voor. Deze nutriënten, zoals stikstof en fosfaat, kunnen via verschillende routes in het water terecht komen. Eén van deze ‘emissieroutes’ is afspoeling van voer, voerresten of mest van het erf van rundveebedrijven. Op rundveebedrijven is er veel milieu winst te behalen door het erf goed en optimaal in te richten, zodat de erfemissie wordt verminderd. Regen- of spoelwater dat op het erf contact maakt met voer, voerresten, perssap, percolaat en mest en daarna, ongezuiverd, in het oppervlaktewater komt, is vaak een grote bron van vervuiling. Door het effectief scheiden van schoon en vuil water te combineren met het veegschoon houden van het erf, het opvangen van perssap, mestvocht en percolaat en de opvangvoorzieningen voor vervuild water tijdig leeg te halen, kan de erfafspoeling sterk verminderen. Welke regelgeving is nu van kracht, en met welke regelgeving krijgen we in de toekomst te maken? Daarover blijkt nog veel onbekendheid te zijn. En zeker zo belangrijk, welke praktische oplossingen en maatregel kunnen melkveehouders treffen? Om die reden organiseert Stichting MMM hierover twee informatiebijeenkomsten.Kaart naar locatie

Kaart wordt geladen...