Webinar Jonge Landbouwersregeling (JOLA)

Datum 14-12-2020
Tijd 20:00 - 21:30 uur
Locatie , ,


Sinds 7 december is de zesde openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) van start gegaan. Jonge Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen op het bedrijf. NAJK organiseert samen met Flynth een webinar over dit onderwerp.

Samen met een subsidieadviseur van Flynth nemen we je op maandagavond 14  december mee in de wereld van de JOLA-aanvraag. Want wat komt er nou precies bij zo’n aanvraag kijken? We geven jou de handvatten en tips om een JOLA-regeling aan te vragen en natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Denk je er over om van deze subsidie gebruik te maken, maar heb je nog net even dat zetje in de goede richting nodig? Blok 14 december van 20:00 – 21:30 uur vrij in de agenda en schuif aan bij het webinar JOLA!

Je bent aanwezig via de volgende link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZmYzNhM2YtZDFjOC00ZmRjLTgwMTMtZmZlM2FiYzU1NmFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2227d137e5-761f-4dc1-af88-d26430abb18f%22%2c%22Oid%22%3a%224b91442d-8a19-4a29-bf74-f342bb664f4d%22%7d

(Sommige browsers, waaronder Internet Explorer, Firefox en Safari, ondersteunen geen teams-oproepen en vergaderingen. Download dan de teams-app of gebruik een andere browser)

Zien we je maandag?Kaart naar locatie

Kaart niet beschikbaar