Webinar “Samen aan het werk” ism Abiant

Datum 23-02-2021
Tijd 20:00 - 21:45 uur
Locatie , ,


Graag nodigen wij jou als GrAJK-lid uit voor het webinar “Samen aan het werk” georganiseerd in samenwerking met onze sponsor Abiant.
Hoe ziet de agrarische vakman/vrouw er na 2025 eigenlijk uit? En wat wordt er verwacht?

Verschillende onderwerpen zullen tijdens dit webinar de revue passeren zoals het ontstaan en Coöperatie, de diensten van Abiant, medewerker in dienst, uitdagingen en scholingsprojecten.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE3YzcxMWQtZmY5My00MDgyLWE3YTItYjZhY2Y2OGUxZTI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b32a5111-e241-48a6-89ca-79b9bd4d53b9%22%2c%22Oid%22%3a%220fa1cb75-e195-498b-be2d-cf376c3eaba9%22%7dKaart naar locatie

Kaart niet beschikbaar