Op maandag 20 maart is de 26-jarige Nick Vermeer uit Dronten verkozen tot voorzitter van het Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt (FAJK), de provinciale organisatie voor jonge boeren en tuinders. Vermeer neemt de voorzittershamer over van Jan Ter Maaten, die het voorzitterschap drie jaar lang op zich heeft genomen.

Vermeer is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Swifterbant, waar onder andere aardappelen, wortels en uien verbouwd worden. In de toekomst hoopt hij het ouderlijk bedrijf over te nemen. Momenteel werkt Vermeer als engineer bij Tolsma-Grisnich B.V. in Emmeloord.

De afgelopen vier jaar is Vermeer voorzitter geweest van de lokale agrarische jongeren afdeling AJK Dronten-Lelywolde. Vermeer: ‘In heel Flevoland staan de jonge boeren voor grote uitdagingen. Het aantal agrarische bedrijven daalt al jaren. Schaalvergroting en hoge grondprijzen zorgen voor veranderingen op het platteland die niet altijd wenselijk zijn. Jonge boeren en tuinders hebben de toekomst, zij zijn immers de mensen die over 20 of 30 jaar graag nog in Flevoland willen ondernemen!’ Verder wil Vermeer thema’s als verschraling van de bodem en de toekomst van een vitaal platteland oppakken op provinciaal niveau.