Stem met hart voor de agrarische sector!

Kiezen lastig? NAJK helpt je graag!

Voor een gezonde agrarische sector én in het belang van voedselzekerheid is het essentieel dat je jouw stem luid en duidelijk laat horen. De stemmen die we op woensdag 15 maart uitbrengen, bepalen namelijk de samenstelling voor de Provinciale Staten en de Waterschappen voor de komende vier jaar. Indirect geven we met onze stemmen ook invulling aan de Eerste Kamer in Den Haag. Een belangrijke dag dus!

Acties per provincie

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen 2023 zijn de provinciale AJK’s druk bezig met het opstellen van Kieswijzers en het organiseren van verkiezingsdebatten. Op deze verkiezingspagina houden we je op de hoogte van wat er in de verschillende provincies gebeurt rondom de verkiezingen van 15 maart.

Friesland

Verkiezingsdebat
AJF organiseerde in samenwerking met LTO Noord een verkiezingsdebat op vrijdag 10 maart om 19:30 uur. NAJK-bestuurder Eke Folkerts was de debatleider.

Overijssel

Verkiezingsdebat
OAJK organiseerde in samenwerking met LTO Noord en Stimuland een verkiezingsdebat op donderdag 9 maart om 19:30 uur. Chantal Everaardt was de debatleider.

Drenthe

Verkiezingsdebat
DAJK organiseerde in samenwerking met LTO Noord een verkiezingsdebat op maandag 6 maart om 19:30 uur in Westerbork. Andries Ophof leidde het debat.

Groningen

Verkiezingsdebat
GrAJK organiseerde in samenwerking met LTO Noord een verkiezingsdebat op dinsdag 7 maart om 19:30 uur. NAJK-bestuurder Eke Folkerts was de debatleider.

Stemwijzer
Daarnaast heeft GrAJK ook een Kieskompas gemaakt om de (jonge) boeren en tuinders van Groningen te helpen bij het maken van een keuze.

Zeeland

(Jonge) Boeren Kieswijzer
ZAJK organiseert geen debat, maar helpt haar leden wel een handje door de (Jonge) Boeren Kieswijzer die ze samen met ZLTO een (jonge) hebben opgesteld voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap.

Gelderland

Verkiezingsdebat
GAJK organiseerde in samenwerking met Plattelands Jongeren Gelderland (PJG), LTO Noord, Stimuland en het Gelders Platform voor Natuurinclusieve Landbouw een verkiezingsdebat op maandag 6 maart om 19:30 uur. Aart van Cooten was de debatleider.

Utrecht, Noord- en Zuid-Holland


Utrecht

Verkiezingsdebat
HAJK organiseerde in samenwerking met LTO Noord, NFO en Agrarische collectieven een verkiezingsdebat op donderdag 9 maart om 19:30 uur. Bjørn van den Boom was de debatleider.


Noord-Holland

Verkiezingsdebat
HAJK organiseerde in samenwerking met Greenport NHN, Glastuinbouw NL, NFO, LTO Noord, KAVB, Stivas, Agrarische Natuurvereniging een verkiezingsdebat op donderdag 9 maart om 19:30 uur. Gijs Weenink leidde het debatleider.


Zuid-Holland

Verkiezingsdebat
HAJK organiseerde in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, Agrarische collectieven en LTO Noord een verkiezingsdebat op dinsdag 7 maart om 19:30 uur. Hans van den Heuvel was de debatleider.

Limburg

Verkiezingsdebat
LAJK organiseerde in samenwerking met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) een verkiezingsdebat op donderdag 9 maart om 18:00 uur.

Helaas gemist? Het debat is ook terug te kijken via deze link.

Kieskompas
Daarnaast heeft LAJK ook een Kieskompas gemaakt om de (jonge) boeren en tuinders van Limburg te helpen bij het maken van een keuze.

Brabant

(Jonge) Boeren KiesKompas
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen die op 15 maart 2023 van start gaan, heeft BAJK samen met ZLTO een (Jonge) Boeren KiesKompas gemaakt. In dit overzicht zijn de standpunten op landbouwgebied opgenomen van alle Brabantse politieke partijen.

Hiermee willen ze de jonge boeren in Brabant bewust maken van het belang om te gaan stemmen, en daarnaast ook helpen om een keuze te maken waar dan op te stemmen.

Verkiezingsdebat
BAJK wil alle politieke partijen en haar leden danken voor hun komst naar het (Jonge) Boeren Provinciale Staten Debat wat BAJK samen met de provincie en ZLTO georganiseerd heeft op woensdagavond 25 januari 2023. BAJK hoopt dat dit de politiek aan het denken heeft gezet en blijft het geluid van de Brabantse jonge boeren en tuinders laten horen. De eerste afspraken in het kader van ‘Provinciale Statenleden op stage’ staan al gepland!