Kostprijs

Jullie herkennen het vast wel: je bent aan het werk in de schuur, de kas, de stal of op het land. Je bedenkt tal van veranderingen die je wilt doorvoeren op jouw bedrijf. Aan ideeën meestal geen gebrek. De ideeën variëren van kleine, slimme aanpassingen tot grote veranderingen waarbij je financiers moet overtuigen tot het financieren van jouw plan. Ideeën, groot of klein, kunnen een grote invloed hebben op jouw kostprijs, zowel verlagend als verhogend. Maar, ontwikkelingen waar je zelf niet direct invloed op hebt kunnen grote gevolgen hebben voor je kostprijs en dus je bedrijfsresultaat. Hierbij valt te denken aan cao-veranderingen voor het personeel, dierrechten, kosten van mestafzet, maar ook de verandering van hectarebetalingen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Op bedrijfsniveau hebben we niet direct invloed op deze ontwikkelingen. Net zo weinig invloed hebben wij op de opbrengstprijs van onze producten. Waar wij wel invloed op hebben is onze kennis van de bedrijfsspecifieke kostprijs. Een algemene kostprijs is veel te globaal en zegt niet veel. Die van je eigen bedrijf is interessant! Wat levert dit op? Helaas niet direct een hogere opbrengstprijs. Wel een financieel kennisniveau dat van een jonge boer of tuinder verwacht mag worden. Met deze specifieke bedrijfskennis op zak zul je merken dat je in staat bent bewustere bedrijfskeuzes te maken, beter kan anticiperen op veranderingen en gesprekken met accountants en financiers op basis van gelijk kennisniveau kan voeren. Daarom is de meest waardevolle investering: de berekening van je bedrijfsspecifieke kostprijs!

Eric Pelleboer, voorzitter NAJK