Vergunningstrajecten

Misschien herken je het: je hebt lang nagedacht, plannen gemaakt en je ideeën besproken met aannemers en installateurs. Je hebt veel gerekend en gesprekken gevoerd met de bank. De financiering is rond. Je wordt steeds enthousiaster en hebt al helemaal in beeld hoe het er straks uit gaat zien. Eigenlijk had je gisteren al willen beginnen met je bouw- of verbouwplannen. Snel de vergunning aanvragen, maar dan ontstaat de eerste ergernis! Er zijn te veel regels en het duurt te lang voor de vergunning er is. Om deze frustratie te voorkomen is het belangrijk dat je voldoende aandacht besteedt aan de voorbereiding van jouw vergunningsaanvraag. Eigenlijk, net zoals je ruim tijd neemt voor het concreet maken van je plan, is een goede voorbereiding van je vergunningsaanvraag noodzakelijk.

Vergeet voor je het vergunningstraject ingaat het overleg met buren en omwonenden niet! Ook al zijn het collega-agrariërs of werken ze in de agrarische sector, het is belangrijk om toe te lichten wat je plannen zijn en waarom je dat wilt doen. Wees open en transparant. Wanneer de buren of omwonenden zich tegen je keren, kan het vergunningstraject vertraging oplopen. Tot slot: ga niet bij de pakken neerzitten bij tegenslag in de vergunningsaanvraag. Zoals je in deze BNDR-editie kunt lezen kost het soms veel tijd en energie om alles in orde te krijgen. Ondanks alles zal ook jij merken dat wanneer je plannen gerealiseerd zijn het je meer energie en arbeidsvreugde oplevert dan dat het vergunningstraject gekost heeft.

Eric Pelleboer, voorzitter NAJK

BNDR ontvangen?

Als NAJK-lid ontvang je de BNDR ieder kwartaal kosteloos. Een jaarabonnement op de BNDR kost €26,-. Het abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij je voor 1 december opzegt. Een abonnement aanvragen of opzeggen kan via info@najk.nl.

Losse nummers zijn verkrijgbaar door storting van €7,50 op NL18RABO03945.38.501 t.n.v. NAJK te Utrecht, onder vermelding van het gewenste nummer van BNDR.