Tussen traditie en ambitie…

Zonlicht valt ons nieuwe kantoor binnen. Het licht spreidt zich over stapels tekeningen, offertes en formulieren met beoordelingscriteria. Ja, ik ben bezig met de aanvraag van het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Wat een discussies heb ik met mijn vader gehad over punten als het formaat, de verwarming of het aantal ramen. Op zich niet vreemd als je het vanuit onze, verschillende, perspectieven bekijkt. Mijn vader doet dit soort kantoorwerk nooit. Het ‘papierwerk’ dat hij doet, wordt aan de keukentafel bestudeerd en ingevuld. Ik besteed meer uren aan deze papieren. Als ik hiermee bezig ben, zit ik graag in het kantoor. Daardoor heb ik andere wensen voor de uitvoering van een kantoor, dan mijn vader. Deze situatie schetst een beeld van opvolger en overdrager. De opvolger wil bepaalde tradities doorbreken en heeft andere ambities dan de overdrager. Logisch, andere tijden vergen een andere aanpak. Een bekend voorval in het gezinsbedrijf. 2014 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van het gezinsbedrijf. NAJK wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In het daglicht van dit thema organiseert NAJK daarom een symposium genaamd ‘van Traditie naar Ambitie’ op 20 november 2014. Deze BNDR neemt je alvast mee in de thematiek. Na het symposium zal ik besluiten of het tegeltje ‘Als je altijd blijft doen wat je altijd deed, zal je altijd krijgen wat je altijd kreeg’, mag blijven hangen in ons kantoor.

John Hilhorst, voorzitter NAJK