Op naar een nieuw GLB!

Het lijkt nog maar kort geleden, de introductie van het huidige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Hierin werden onderwerpen als ‘flat-rate’ en vergroening geïntroduceerd. Nu we met z’n allen deze materie hebben doorgrond, onze bedrijfssituatie erop aangepast en in een heel aantal gevallen nog maar net de eerste betaling hebben ontvangen, is het alweer tijd om te kijken naar de opvolger van dit GLB. Het lijkt nog ver weg, maar de opvolger van het huidige GLB treedt in werking vanaf 2020. NAJK wil graag bij de ontwikkeling van dit nieuwe GLB, GLB na 2020, betrokken zijn. Om onze speerpunten: het ondersteunen van innovatie, jonge landbouwers en het belonen van prestaties goed onder de aandacht te brengen, is het van belang vroeg met het bepalen van standpunten te beginnen. Hierdoor houden we voldoende tijd over om ze bij politiek en andere belangenorganisaties onder de aandacht te brengen. Deze BNDR staat dan ook in het teken van GLB 2020, waar we dieper op dit onderwerp ingaan. Daarnaast gaan we in op de wisselingen in het dagelijks bestuur van NAJK. Eric Pelleboer, Koen Bolscher en Jan Enthoven zijn op 30 juni jl. afgetreden. Wij bedanken deze bestuurders hierbij nogmaals voor hun inzet voor NAJK. De opvolgers, Bart van der Hoog en ikzelf, Andre Arfman stellen ons en onze bedrijven voor. Ik ben dan ook trots om als nieuwe voorzitter van NAJK dit voorwoord te mogen schrijven en heb er veel zin in om deze functie, hopelijk naar jullie tevredenheid, te mogen uitvoeren!

Andre Arfman, voorzitter NAJK