Een activiteit op locatie organiseren doe je zo!

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is het plannen van activiteiten dit seizoen lastiger dan normaal. Want; wat kunnen we doen? En; hoe zal de situatie dan zijn? Als NAJK weten we hoe lastig dit is en bieden we graag de nodige handvatten. 

Doe de check, check, dubbelcheck!

 • Zorg dat aanwezigen hun handen kunnen wassen/ desinfecteren bij binnenkomst en vertrek.
 • Zorg voor water, vloeibare zeep en papieren handdoekjes bij het toilet (geen handdoeken en elektrische handdrogers).
 • Geef aan dat de aanwezigen de toiletruimte niet ingaan als het er te druk is (bijvoorbeeld door een A4 te plakken op de deur).
 • Zorg dat de ruimten schoon zijn.
 • Zorg dat de aanwezigen 1,5 meter afstand houden van elkaar. Overweeg éénrichtingsverkeer of voorrangsregels in gangen, op trappen en andere plaatsen waar men elkaar zonder voldoende afstand moeten kruisen. Bijvoorbeeld: voorrang voor wie naar beneden komt. Geef dit ook duidelijk aan (de brandveiligheid mag hier niet in gevaar komen).
       – Zorg dat iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar zit.
       – Behoren sommige aanwezigen tot een huishouden? Dan hoeven ze geen afstand van elkaar te houden.
 • Zorg voor voldoende ventilatie (ramen open of mechanische ventilatie).
 • Niet meer dan 16 personen in een ruimte van minimaal 80m² (zie afbeelding). Met dit aantal kun je goed rekening houden met elkaar en elkaar aanspreken op het naleven van de richtlijnen.
       – Bij particulieren geldt het advies om maximaal zes gasten te ontvangen. Echter, omdat er bij AJK-avonden veel gebruik gemaakt wordt van
          bedrijfsloodsen en -kantines van leden, geldt het maximum van zes personen hier niet. De coronarichtlijnen dienen wel opgevolgd te worden en
  de organiserende AJK is hiervoor verantwoordelijk.
 • Bij binnenkomst dient men naam en e-mailadres op te schrijven op een lijst. Zet hierop: de datum, locatie, naam en e-mailadres van de aanwezigen. In geval van een mogelijke besmetting kan iedereen snel worden geïnformeerd.
 • Geef in de uitnodiging mee dat;
       – Leden thuis moeten blijven bij niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden. Bij een verhoging hoger dan 38 graden
  blijven de huisgenoten ook thuis.
       – Men zich dient op te geven.

Zijn er meer dan 16 aanmeldingen? Dan kunnen we er ook twee avonden van maken!

Deze checklist is gebaseerd op de coronachecklist RIE van Stigas en op basis van de ervaringen, opgedaan tijdens avonden.