Met stomheid geslagen

Ik heb er geen woorden voor. Terwijl ik de berichtgeving over het waarschijnlijk intrekken van de RUB-lijst (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) lees, ben ik met stomheid geslagen.

Overal om mij heen zie ik organisaties en individuele personen die streven naar een duurzamere en groenere sector. De inzet beperken van gewasbeschermingsmiddelen van chemische aard staat al centraal bij kweker, handelaar en fabrikant van dergelijke middelen. We werken hier met zijn allen hard aan. De inzet van dergelijke middelen wordt reeds beperkter in ontwikkeling en het aantal toelatingen. Er blijven weinig riemen over om mee te roeien. Veelal middelen van natuurlijke komaf zoals de zeewier preparaten, knoflook extracten etc. Deze middelen zijn vaak bedacht en getoetst in de praktijk door de kleinere mkb-bedrijven. Deze bedrijven hebben onvoldoende macht en kapitaal om een dure toelatingsprocedure te bekostigen waardoor de RUB voor veel goeds zorgde. Zo wordt met succes knoflook-extract gebruikt om schadelijke nematoden te verjagen in vollegronds teelten en kunnen bepaalde zouten gespoten worden als luis bestrijders.

Waar geïntegreerde gewasbescherming onder glas inmiddels gewoon-goed begint te worden, staat dit proces voor de buitenteelt nog in de kinderschoenen. Juist dan zijn middelen geregistreerd op de RUB-lijst van essentieel in het huidige rassenassortiment!

Persoonlijk vind ook ik dat middelen die momenteel op de RUB-lijst staan voldoende getest en geregistreerd moeten worden op belasting van mens en milieu. Echter zijn deze procedures bijzonder kostbaar en daardoor vrijwel uitsluitend voor de multinationals toegankelijk. Met een trage ontwikkeling van nieuwe middelen tot gevolg. Dat er weloverwogen stappen worden gezet vind ik enorm belangrijk, maar wacht dan met het beperken van mogelijkheden om in Nederland te kunnen blijven telen!

Nu hoveniers geen glyfosaat meer mogen toepassen op verhardingen en in de praktijk veelal azijn gebruikt wordt om menig oprit vrij te houden van onkruid, ben ik erg benieuwd hoe een gemiddelde woonwijk er over twee jaar uitziet.

Kunnen we dit besluit dan omschrijven als een echt ‘van Dammetje?’


Jan Paauw

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Jan Paauw verantwoordelijk voor de portefeuille tuinbouw. Dit combineert hij met zijn baan bij de buitendienst van GMN, een adviserings- en verkoopbedrijf aan telers.

Drentzetter in kleur en helemaal vernieuwd!

De vernieuwde Drentzetter, het ledenblad van DAJK, lag begin juli op je deurmat. Een mooi fris ontwerp, met veel aandacht voor onze leden! 

Met dank aan onze nieuwe redactie.

Héél véél leesplezier toegewenst!

INNOVATIEFONDS VOOR TELERS | Stem nu op de beste innovatie

Het Innovatiefonds voor telers heeft uit de inzendingen van voorjaar 2017 vier initiatieven van telers geselecteerd. Deze inzendingen voldoen aan de criteria voor deelname aan het Innovatiefonds en scoorde het hoogst op: mate van innovatie, implementeerbaarheid, verbetering productie en innovatief vermogen. De bedenkers worden door het Innovatiefonds beloond met een financiële stimulans. Daarbovenop maken zij kans op de publieksprijs.

De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers is de prijs voor de beste innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw, gekozen door het publiek. De stemperiode loopt tot 13 september 2017. De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers bestaat uit een geldprijs van € 750,-.

Op 14 september worden de jury- en publiekswinnaars van het Innovatiefonds voor telers voorjaar 2017 bekend gemaakt. Met dank aan DLG BENELUX vindt deze plaats tijdens de PotatoEurope 2017. Na drie jaar in het buitenland, keert PotatoEurope in 2017 weer terug naar de aardappelhoofdstad van Europa: Emmeloord! ‘Potatoes feed and meet the world’ is het thema van de 10de editie van PotatoEurope 2017 in Nederland. Deze zal plaatsvinden in Emmeloord op 13 en 14 september. Kennisuitwisseling en ontmoetingen liggen aan de basis van het evenement.

Kanshebbers

De kans hebbende innovaties zijn:

 1. Erik Jeucken – plantgattoepassing bodemverbeteraar en nutriënten in boomkwekerij
 2. M.M.J. van den Oever – drukontlaster hydraulische koppelingen
 3. Linda Cebrian-Rampen – biologische Nederlandse Thee
 4. Sander Hendrikx – terugdringen van herbicide en kunstmest gebruik

Lees hier de toelichting van de bedenkers en stem op jouw beste innovatie!

Het Innovatiefonds voor telers is een initiatief van acht samenwerkende partners: NAJK, Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer CropScience, KWOOT, OCI Agro en Syngenta.

40-jarig jubileum NAJK gestart door Tante Rikie

Fosfaatkorting bepaald op 8,3%

Het kortingspercentage bij het toekennen van fosfaatrechten voor 2018 voor niet-grondgebonden bedrijven is vastgesteld op 8,3%. Staatssecretaris Van Dam van het ministerie van Economische zaken heeft dit vastgesteld op basis van het advies van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Door grondgebonden bedrijven en bedrijven met een gering fosfaatoverschot te ontzien stijgt het percentage van 5,1% naar 7,3%. Daarbovenop komt nog een extra korting van 1% voor de knelgevallenvoorziening. Samen maakt dit een korting van 8,3%.

Van Dam zette in op extra marge

De afgelopen weken is veelvuldig overleg geweest tussen de sectorpartijen, waaronder het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), het ministerie van Economische Zaken en het CDM over de vaststelling van de korting. In eerste instantie wilde het ministerie inzetten op 9,8 procent door bovenop de 8,3 procent een extra veiligheidsmarges in te rekenen. “Naar ons idee klopt de rekenkundige exercitie van het CDM. Het blijft echter de vraag hoe het kortingspercentage volgend jaar uitpakt voor de melkveehouderij. In mijn beleving zal de fosfaatproductie altijd lager zijn dan het melkveefosfaatplafond van 84,9 miljoen kg.”, aldus Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

NAJK heeft altijd ingezet op een zo laag mogelijke generieke korting en geen onnodige veiligheidsmarges. “Hoe de werkelijke melkveefosfaatproductie zich volgend jaar ontwikkeld in verhouding tot het fosfaatplafond is afhankelijk van een aantal praktische factoren. Een belangrijke factor is het voerspoor. Deze heeft in 2017 een groot effect gehad. Wanneer melkveehouders volgend jaar mogen werken met de KringloopWijzer, blijft voor een grote groep melkveehouders de prikkel bestaan om te letten op hun fosfaatefficiëntie. De gesprekken over de toewijzing van de KringloopWijzer in het rechtenstel zijn nog niet afgerond. Daar is dus helaas nog geen duidelijkheid over te geven.”, aldus Van der Hoog. Overigens is de hoogte van de fosfaatproductie in de melkveehouderij op zichzelf niet leidend voor Brussel. In de beoordeling van de Europese Commissie wordt gekeken naar de totale (nationale) fosfaatproductie. Daar wordt dus geen onderscheid gemaakt naar veehouderijsector.

Starters voor 50% gecompenseerd

De knelgevallencommissie heeft een advies opgesteld en twee extra categorieën toegevoegd aan de voorziening. Als eerste de recent gestarte bedrijven die na 1 januari 2014 zijn begonnen met melken. Deze groep kan aanspraak maken op 50% compensatie tussen het aantal koeien op 2 juli 2015 en de beoogde stalcapaciteit op dat moment. Daarnaast worden de bedrijven die op 2 juli 2015 door natuur of infrastructuurontwikkeling door de overheid minder dieren hielden tegemoetgekomen. Deze twee extra categorieën zorgen voor een zeer beperkte extra toekenning van rechten op de al bestaande knelgevallenvoorziening.

Klik hier voor de brief die de staatssecretaris naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

NAJK en Flynth verlengen samenwerking

Flynth vaste partner van NAJK

Maandag 10 juli 2017 hebben Andre Arfman, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), en Frank Zeinstra, sectordirecteur Food & Agri (Flynth), hun handtekening gezet onder een nieuwe partnerovereenkomst tussen beide organisaties. NAJK is blij dat Flynth op deze wijze ervaring en kennis uitwisselt met jonge boeren en tuinders.

Flynth en NAJK werken al jarenlang ambitieus samen aan de visieontwikkeling van jonge boeren en tuinders. Ook de komende jaren zullen kennisdeling en agrarisch ondernemerschap centraal staan.

Verbinding met agrarische jongeren

NAJK sluit partnerovereenkomsten met de belangrijkste spelers uit de agrarische sector zodat de leden van NAJK verrijkt worden met relevante kennis, ontwikkelingen en informatie uit de agrarische sector. “Kennisdeling bevordert innovatie en draagt daarmee bij aan de toekomstbestendigheid van de land- en tuinbouwsector. Flynth en NAJK gaan daarom samen de aankomende jaren onder andere netwerkbijeenkomsten organiseren”, aldus Arfman. NAJK is de belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt een enthousiaste en toegankelijke groep van 8.000 jonge agrarische ondernemers en is actief op zowel lokaal, provinciaal, landelijk als op Europees niveau.

Samen werken aan uitdagingen binnen de sector

Met de ondertekening van de partnerovereenkomst verbindt Flynth zich voor de komende jaren aan NAJK als een belangrijke partner van de jongerenvereniging. “Als marktleider in de agrarische sector vinden wij het belangrijk om ook juist samen met de nieuwe generatie ondernemers te werken aan de uitdagingen die de sector kent. Wij zijn er trots op om als strategisch partner van NAJK samen de boeren en tuinders te ondersteunen. Wij pakken door waar we al mee waren gestart en zetten de kracht en kennis van onze medewerkers in om deze ondernemers te stimuleren om het maximale te halen uit hun ondernemerschap”, aldus Zeinstra.

DAJK trots op Iris Bouwers, kersverse vicevoorzitter Europese Raad voor Jonge Boeren!

Het provinciaal Bestuur van DAJK is enorm trots op Iris Bouwers(24)  uit Zuidwolde. Als DAJK-lid is zij al 2 jaar actief voor NAJK. Sinds die tijd betrokken bij de overkoepelende agrarische jongeren organisatie (CEJA). Uit haar midden is zij nu gekozen tot vicevoorzitter van de Europese Raad voor Jonge Boeren.

Jonge boeren zijn volgens Bouwers ontzettend belangrijk voor de toekomst van de Europese landbouw. “Jonge boeren moeten nog heel lang mee. Dat betekent dat wij niet alleen rekening moeten houden met wat nu gebeurt, maar vooral met hoe we ook in de toekomst nog kunnen blijven ondernemen”, vertelt Bouwers. Iris zet zich vooral landelijk en Europees in. “Bij DAJK is de belangenbehartiging meer op provinciaal niveau” aldus vicevoorzitter Sander Habing. DAJK feliciteert haar met deze benoeming.

Lees ook: RTV Drenthe nieuws

DAJK | Energie opwekking voor verduurzaming landbouw

Akkerbouwer Jan Reinier de Jong ontving eind juni circa 50 DAJK  leden voor een barbecue op zijn landbouwbedrijf in Odoorn.

Vooraf toonde hij zijn 1050 zonnepanelen die geplaatst zijn op de daken van zijn schuren. De opgewekte stroom gebruikt Jan Reinier voor koeling van zijn landbouwprodukten. Daarnaast slaat hij de zonne-energie op met een megagrote accu, de grootste batterij in Nederland. Sinds maart 2016 handelt hij met de stroom op de energiemarkten. Het energieplatform van Jules Energy  zorgt  voor optimaal gebruik van de schommelingen in de energieprijzen op de energiemarkten.

Het is ee zoektocht voor deze  ondernemer die hierbij zijn nek uitsteekt. Gelijktijdig een voorbeeld van een groot project. Dit is een zonnepanelenpark waarbij de zonnepanelen op het dak liggen. “Om de doelstelling van de overheid te bereiken van 16% verduurzaming zijn deze grote projecten nodig” volgens Wiebren Bergsma, van GroenLeven. Of daar  landbouwgrond voor gebruikt kan/mag worden is een discussie op zich.

 

Tante Rikie opent 40-jarig jubileum NAJK tijdens Zwarte Cross

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft komend activiteitenseizoen iets te vieren. De belangenvereniging bestaat dit jaar 40 jaar. Op zondag 16 juli 2017 opent tante Rikie, festivaldirectrice van de Zwarte Cross, feestelijk het 40-jarig jubileum van NAJK. De aftrap van het jubileumseizoen vindt plaats op het legendarische festival de Zwarte Cross, in het Hard Brok Café van ForFarmers.

Op 1 september 1977 werd het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt opgericht. NAJK kijkt tevreden terug op 40 jaar belangenbehartiging voor de Nederlandse jonge boer en tuinder. Ook de komende jaren zal NAJK zich in blijven zetten voor de nieuwe generatie. Het seizoen 2017-2018 krijgt een feestelijke tint en staat in het teken van het jubileum.

Feest in het Hard Brok Café

Al jarenlang staat NAJK met voerbedrijf ForFarmers op het legendarisch festival in Lichtenvoorde. Dit jaar is het extra feest in het Hard Brok Café van ForFarmers. Op zondagmiddag 16 juli zal de koningin van de Zwarte Cross het jubileumjaar passend openen. NAJK en ForFarmers verwelkomen Tante Rikie om ongeveer 12.30 uur. “Vaak bu-j te bang is het thema van de Zwarte Cross 2017. Dat waren ze 40 jaar geleden niet. Toen stond een aantal kritisch jonge boeren op om zich samen te verenigen en het geluid van de jonge boeren af te geven,” aldus Andre Arfman, voorzitter NAJK.

Jubileumactiviteiten

Natuurlijk wordt het jubileum ook gevierd. Het komende seizoen vinden er diverse activiteiten plaats gericht op de toekomst van jonge boeren en tuinders. Zo start in september de ProvincieBattle. Provinciale AJK’s strijden onderling door opdrachten uit te voeren die in het teken staan van eigen ontwikkeling en de sector. Ook wordt er eind 2017 een inspiratiedag georganiseerd voor alle NAJK-leden.

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • In juni konden NAJK-leden vrijkaarten winnen voor de Zwarte Cross. De actie is mogelijk gemaakt door ForFarmers.
 • In het eerste weekend van juni kwam de BNDR over luchtkwaliteit uit. Ben jij NAJK-lid, maar heb jij de BNDR niet ontvangen? Zorg dan dat jouw gegevens goed in de ledenadministratie staan. Dan blijf je op de hoogte van alle updates en acties en profiteer je van alle voordelen.
 • Op 3 juni stond in de Nieuwe Oogst een opiniestuk van portefeuillehouder bedrijfsovername, Sander Thus, over kringloopboeren.
 • Betaseed is sinds juni partner van NAJK. Wil jouw AJK een avond gericht op de suikerbietenteelt? Neem dan contact op met NAJK.
 • Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, schreef een column over klimaathysterie.
 • NAJK heeft de actie PIPM MY FARMSHOP gedeeld. Wil jij jouw boerderijwinkel in een trendy farmshop omtoveren? Meld je dan voor 1  augustus aan op overdevloerbijdeboer.com
 • NAJK lobbyt voor een goed pachtstelsel. Deze maand bracht Boerderij een artikel uit over pacht, waarin Sander Thus, portefeuillehouder bedrijfsovername, aan het woord kwam.
 • De jubileumcommissie heeft ook in juni weer hard gewerkt aan de organisatie van het 40-jarig jubileum van NAJK. Binnenkort volgt meer informatie over alle activiteiten. Houd onze website en social media in de gaten.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, en portefeuillehouder intensief, Stijn Derks, waren op de algemene ledenvergadering van het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt. Daar bedankten zij Ilse Verhoijsen, bestuurder LAJK, voor haar bestuurswerk.
 • Sander Thus is in gesprek geweest over de aanpassing van het minimale investeringsbedrag en uitbreiding van de investeringslijst van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA).
 • Op 16 juni gingen NieuweStroom en NAJK een samenwerking aan. Wil jij weten wat NieuweStroom voor jouw bedrijf kan betekenen of heb je al NieuweStroom? Kijk dan op de website van NAJK.
 • Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, is herverkozen als bestuurder tijdens de algemene ledenvergadering.
 • Andre Arfman, NAJK-voorzitter, heeft een Roemeense delegatie ontvangen op zijn melkveebedrijf. Samen gingen zij in gesprek over de ontwikkelingen en de toekomst van de agrarische sector.
 • NAJK stond met een stand op de NRM in Zwolle.

Wat zal NAJK voor jou doen in juli en augustus?

Natuurlijk zal in juli en augustus ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 13, 14, 15 en 16 juli staat NAJK weer in het Hard Brok Café van ForFarmers op de Zwarte Cross. Kom gezellig langs!
 • 16 juli 2017 om ongeveer 12.30 uur opent tante Rikie feestelijk het 40-jarig jubileum van NAJK. Kom allemaal naar het ForFarmersterrein en proost met ons op dit heugelijke feit.
 • NAJK biedt verschillende activiteiten aan voor jouw AJK-avonden. Binnenkort ontvangen jullie de seizoensgids met alle activiteiten. Kun je niet wachten? Kijk dan alvast op de NAJK-website.