Route 2050 van start

Met inachtneming van de coronamaatregelen is Route2050 donderdag 1 oktober van start gegaan. Bijna 30 jonge boeren uit Overijssel proberen op deze manier hun agrarisch bedrijf toekomstbestendig te maken.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher prijst de concrete aanpak van het project: ‘Goed dat dertig jonge boeren tijd vrijmaken om na te denken over een duurzame toekomst voor hun bedrijf. Een toekomst waarmee ze een goede boterham kunnen verdienen als producent van voedsel, met respect voor natuur en landschap. En het is meer dan nadenken alleen. Ik vind het sterk dat het doel is om ideeën ook daadwerkelijk in praktijk te brengen.’

Lilian van Uhm is projectleider Route2050 en enthousiast over dit project. ‘Ik denk dat het enorm belangrijk is om vanuit je eigen motivatie naar je bedrijf te kijken. Maar er moet ook brood op de plank komen en het is een enorm moeilijke tijd voor jonge boeren. Met dit project worden handvatten aangeboden en ik hoop dat uiteindelijk ook andere provincies in Nederland zich willen inzetten voor de toekomst van de jonge boeren.’

Route2050 bestaat uit drie fases, die uiteindelijk samen zorgen voor een sterk fundament voor de toekomst. Als eerst wordt de jonge ondernemer aangespoord om naar zichzelf te kijken en zichzelf centraal te zetten. Het uitgangspunt is de passie van de jonge agrariër, want zonder passie geen energie, en zonder energie geen uitvoering. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de omgeving van de deelnemer. Hierbij wordt van de jonge ondernemer gevraagd om met een open blik naar de omgeving te kijken en te kijken naar de match tussen zijn of haar passie en de behoefte van de omgeving. Deze match kan leiden tot planvorming met een verdienmodel.

Het project is een initiatief van het OAJK in samenwerking met de provincie Overijssel, de Rabobank, SPOAR Countus en Stimuland.