NAJK: Europees Parlement steunt jonge boeren in akkoord GLB

Afgelopen week heeft het Europees Parlement een akkoord bereikt over het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Eindelijk weer een positief geluid voor ons als jonge boeren. NAJK is zeer tevreden dat het merendeel van de parlementariërs minimaal 4% van de directe betalingen aan jonge boeren wil besteden. Dit is een verdubbeling van het voorstel.

Afgelopen week was een hele belangrijke op het gebied van het toekomstige GLB. De EU-landbouwraad bereikte, na 45 uur vergaderen, een akkoord over de algemene inzet rondom het GLB 2023 – 2027. “Het akkoord was gelukkig minder ambitieus dan de Europese Commissie had voorgesteld. Er blijft een flink deel naar de basisbetaling gaan en er is meer ruimte voor boeren in de ecoregelingen”, aldus Willem Voncken, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal. Daarnaast stemde het Europees Parlement over de meer dan 1200 voorgestelde wijzigingen (amendementen) en stemde zij vrijdag over het totale pakket.

Jonge boeren
Samen met CEJA, de Europese belangenbehartiger voor jonge boeren, en de andere aangesloten leden, heeft NAJK de afgelopen twee jaar gelobbyd om het bedrag voor jonge boeren te vergroten. Dit werd gedaan met de campagne #doubletheambition. Het merendeel van het Europees Parlement stemde vorige week voor de wijziging om minimaal 4% van de directe betalingen aan jonge boeren te besteden in plaats van de voorgestelde 2%. “NAJK is blij dat het Europees Parlement deze ambitie heeft uitgesproken. Dank gaat ook speciaal uit naar de Nederlandse Europarlementariërs die zich hier hard voor hebben gemaakt’’, aldus Voncken. Ook werd er gestemd voor de versterking van de definitie van een actieve boer. Dit was ook de inzet van NAJK.

Ambitieus
Er lag een ambitieus voorstel voor het toekomstig GLB. Voncken: “We zijn blij dat er nu een realistischere deal ligt. De ambities liggen hoog, maar zijn niet totaal onrealistisch te noemen.” NAJK maakt zich nog wel grote zorgen over het totale budget. Het nieuwe budget is lager dan voorheen. In het nieuwe GLB wordt er meer van boeren verwacht, terwijl er minder budget beschikbaar is. “Als er meer van boeren verwacht wordt, moet daar ook meer geld tegenover staan. Een boer kan niet groen doen, als die rood staat, is daarin de veel gezegde uitspraak”, aldus de portefeuillehouder internationaal.

Vervolg
Het nieuwe GLB is hiermee nog niet klaar. Op sommige punten verschillen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie nog van mening. De partijen gaan nu in onderhandeling met elkaar in de zogeheten trilogen. Dit proces kan nog wel maanden duren. Het nieuwe GLB zal daarom op z’n vroegst per 2023 worden ingevoerd.