Route 2050 stok achter de deur voor jonge ondernemers

Arjan Peltjes woont samen met zijn vriendin en twee kinderen op een boerderij in Bergentheim. Samen zijn ze een maatschap aangegaan in het bedrijf van zijn ouders. Een melkveebedrijf met zeventig koeien in Bergentheim. Hij is één van de deelnemers van het project Route2050.

Arjan hoopt inspiratie op te doen om zijn bedrijf op een andere manier uit te breiden. ‘Het lijkt me mooi om tijdens de duur van dit project te ontdekken waar mijn bedrijf uniek in kan zijn’. Arjan wilde eerst doorgroeien met het bedrijf, maar daar twijfelt hij nu over, gezien het gebrek aan een lange termijnvisie van de overheid. De familie Peltjes is inmiddels bezig met diverse initiatieven om de kosten verder te drukken. Zo proberen ze een kruidenrijk grasland mengsel om te besparen op kunstmest en krachtvoer.

Het sparren met andere deelnemers over het toekomstbestendig maken van zijn bedrijf, is ook één van de redenen om deel te nemen aan Route2050.  ‘Ik heb er behoefte aan om dat met de andere mensen te bespreken, die min of meer in dezelfde situatie zitten. Ik ben zelf natuurlijk al wel bezig met onderwerpen zoals hoe ik om moet gaan met veranderende wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld stikstof en fosfaatrechten.’

Door corona is de planning van het project behoorlijk gewijzigd. Er is in oktober een startbijeenkomst geweest en daarna was er alleen digitaal contact mogelijk. ‘Jammer!’, vindt Arjan: ‘het fysiek bij elkaar komen is in mijn ogen één van de belangrijkste onderdelen. Juist om mijn plannen goed te kunnen bespreken en van anderen te horen hoe zij het aanpakken. Gelukkig wordt het programma weer fysiek opgepakt, zodra de maatregelen dit toelaten.

Route2050 is een initiatief van OAJK in samenwerking met Rabobank en SPOAR-Countus met ondersteuning van de provincie Overijssel. Het project wordt georganiseerd door Stimuland. Tijdens de route worden deelnemers door een team van experts en ervaringsdeskundigen begeleid om hun bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Meer informatie? Kijk hier: https://www.stimuland.nl/route2050/ of neem contact op met projectleider Lilian van Uhm, M: 06-30 18 88 00 E: lvanuhm@stimuland.nl.