BoerVeilig-Alert: aangekondigde inspecties rund- en melkveebedrijven

NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is in de rund- en melkveesector gestart met het controleren van bedrijven. Wij hebben hier als BoerVeilig geen invloed op en zijn slechts geïnformeerd.

Bedrijven hebben inmiddels een brief gekregen of krijgen deze binnenkort, waarin wordt aangekondigd dat er tussen april en november inspecties in de sector gaan plaatsvinden en dat het bedrijf een bezoek van een inspecteur kan verwachten. De inspectie SZW doet dit steekproefsgewijs omdat er in de afgelopen jaren teveel ongelukken hebben plaatsgevonden in de melkveehouderij. Zij schrijven hier zelf over:

“Het aantal ongevallen in de agrarische sector is zorgwekkend hoog. Niet alleen werknemers worden getroffen door ongevallen, maar vaak ook de ondernemer zelf, de meewerkende partner en/ of de minderjarige kinderen. Deze Inspecties hebben dan ook als doel het aantal arbeidsongevallen te verminderen en de veiligheid te verbeteren.”

Tijdens het bezoek gaat de inspecteur na of jouw bedrijf voldoet aan de Arbowet en -regelgeving. Dit betekent dat wordt gecontroleerd of je beschikt over een actuele risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE) en een basiscontract arbodienstverlening.

Stigas, het kenniscentrum voor veiligheid, is partner van het project BoerVeilig, waar we samen met LTO, NMV, NAJK, NZO en ZuivelNL ongelukken in de melkveehouderij willen voorkomen. Stigas is gespecialiseerd in de groene en agrarische sector, waardoor hun medewerkers kennis van zaken hebben en de RIE afgestemd is op de diverse groene en agrarische sectoren.

Op deze pagina van Stigas vind je alle informatie over de aangekondigde inspecties. Daar staat ook een link naar veelgestelde vragen.