Een geslaagde Masterclass MaïsChallenge

Afgelopen vrijdag was het zover! Ruim 60 deelnemers van de MaïsChallenge, zowel veehouders als scholenteams, reisden af naar Lochem om een coronaproof Masterclass bij te wonen. De ‘best practices’ uit de praktijk werden besproken, ‘tips en tricks’ werden gedeeld en de deelnemers zijn door middel van workshops klaargestoomd voor het naderende slotoffensief.

Rond 10:30 uur druppelden de eerste deelnemers binnen, waarbij het ochtendprogramma van start kon gaan. In de terugblik van Jos Groot Koerkamp (Limagrain) werden de weerplaatjes van de afgelopen maanden, met hete nachten en weinig neerslag, nog even opgehaald en Bob Keurentjes (ForFarmers) friste de aandachtspunten rondom het oogsten op.

Grote verschillen
Bij binnenkomst leverde elke deelnemer vijf maïsplanten in die door Limagrain ter plekke gehakseld en geanalyseerd werden. Uit deze testen kwam naar voren dat de afrijpingsverschillen tussen Noord- en Zuid-Nederland erg groot zijn. In Noord-Nederland wordt vooral voor vroege rassen gekozen welke met een droge stofpercentage van ruim in de dertig procent al bijna oogstrijp blijken te zijn. Over één à twee weken zal de maïscampagne voor de deelnemers uit het noorden in volle gang zijn, terwijl de deelnemers uit Zuid-Nederland, met droge stofgehaltes van ruim in de twintig procent, nog een paar weken langer zullen moeten wachten.

Het veld in
Na de lunch ging Jan Roothaart (Limagrain) in op de eigenschappen flint en dent, de extreme omstandigheden van dit jaar en de yield gap, het thema van deze MaïsChallenge editie. Vervolgens verplaatste de Masterclass naar een demoveld van Limagrain tussen Laren en Lochem en mochten de deelnemers het veld in. Verspreid over hun eigen groepen kregen de maïsexperts in wording nog meer informatie over de maïsplant, de verschillende rassen en de Maïsmanager-app, waarmee je het juiste oogstmoment kunt bepalen.
De aanwezige deelnemers hebben punten kunnen verdienen met hun aanwezigheid en een aantal opdrachten voorafgaand aan de Masterclass. De strijd is echter nog lang niet gestreden! De meeste punten zijn namelijk te verdienen rondom de oogst en het in- en uitkuilen. De winnaar zal naar verwachting begin 2021 bekend worden gemaakt.

MaïsChallenge 2020: een strijd tegen de droogte

Vanaf half april zijn de deelnemers van de MaïsChallenge, 46 jonge maïstelers en 10 scholenteams, alweer druk in de weer. De kick-off, onder leiding van NAJK en Limagrain, werd gegeven en de deelnemers gingen van start. Dat ging met de nodige horten en stoten. Naast de ‘challenge’ om de maïsteelt naar een hoger niveau te tillen, bleek de start van de MaïsChallenge 2020 vooral een strijd tegen de droogte.

De aanhoudende droogte liet de maïs niet overal even goed opkomen. Vooral op kleigronden bleek het creëren van een goed zaaibed een lastige opgave; de grond was hard en liet zich onvoldoende fijn maken. Om voor een goede kieming te zorgen, is er op een aantal percelen vóór opkomst al beregend. Tijdens de ronde langs de percelen waren de verschillen goed te zien; naast erg goed gestarte maïs stond sommige maïs zeer wisselend en hier en daar wat hol. Daarnaast zorgden deze bijzondere omstandigheden ervoor dat zowel de vogelschade als de onkruiddruk aanzienlijk hoger lag.

De eerste tussenstand, een ware nek-aan-nekrace

Door de warme, maar gelukkig natte maand juni en het daaropvolgende Hollandse zomerweer in juli heeft de maïs goed kunnen herstellen en groeien. Ondertussen zijn alle percelen bezocht en is de eerste tussenstand opgemaakt. Het is een ware nek-aan-nekrace geworden, zowel tussen de individuele maïstelers als bij de scholenteams onderling. De deelnemers met de beste score zitten op 17 en 18 punten, de deelnemers die nog even gas bij moeten geven, zitten op de 8 punten. Het speelveld is echter nog helemaal open, want de meeste punten zijn straks te behalen bij de beoordelingen rond de oogst en bij het (in)kuilmanagement. En omdat de MaïsChallenge bovenal een leerproject is, telt ook de uitwisseling van ervaringen via appjes, vlogs etc. extra mee.

Masterclass op 4 september

Op de eerste vrijdag van september zal voor de deelnemers de MaïsChallenge Masterclass plaatsvinden. Onder voorbehoud van de dan geldende COVID-19-regels zal deze plaatsvinden in de omgeving van Laren, Gelderland. Aan de orde komt uiteraard de speciale uitdaging in deze Challenge om het gat tussen de praktijkopbrengsten en de geoogste tonnages op rassenlijstproefvelden – de zogenoemde ‘yield gap’, die bij maïs zo’n 22% is – te verkleinen. De ‘best practices’ uit de Challenge worden besproken en de deelnemers krijgen tijdens een aantal workshops de laatste tips en tricks mee om de competitie tot een goed einde te brengen. Met het mobiele LG Lab van Limagrain worden bovendien door de deelnemers meegebrachte maïsplanten geanalyseerd om een indicatie van de oogstrijpheid te geven. Met de hitte en hoge temperaturen van nu zou het best weleens snel kunnen gaan met de afrijping. Als de kuilen gemaakt zijn en de kwaliteit bekend is, kunnen de organisatoren van deze 5e MaïsChallenge de balans opmaken en zal de winnaar van de geheel verzorgde studiereis voor twee personen naar de Auvergne, hét maïscentrum van Frankrijk, in januari 2021 bekend worden gemaakt. Wordt vervolgd!

De MaïsChallenge is een initiatief van maïsveredelaar Limagrain en NAJK met medewerking van ForFarmers. Het is een leerproject met focus op teeltoptimalisatie. Door het uitwisselen van ervaringen met collega’s en deskundige begeleiding worden deelnemers echte maïsspecialisten.

MaïsChallenge 2018 gericht op bodem en milieu

Donderdag 22 maart is op de Aeres Hogeschool Dronten de aftrap gegeven voor de MaïsChallenge 2018. In de MaïsChallenge gaan 41 jonge boeren met elkaar de strijd aan wie het beste maïs kan telen. Dit jaar is speciale aandacht voor bodem en milieu. De jongeren krijgen via diverse masterclasses kennis aangereikt die zij gelijk in de praktijk kunnen toepassen op hun eigen percelen. Ze krijgen kennis over alle facetten van maïs telen: van keuze van het perceel tot en met het inkuilen. Limagrain en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) organiseren dit jaar voor de vierde keer dit kennisproject.

Veehouders moeten van heel wat markten thuis zijn om succesvol een bedrijf te leiden. De ruwvoerteelt is hierin een belangrijke factor. Met extra aandacht voor de teelt, het uitwisselen van ervaringen met collega’s en praktische kennis van een toonaangevend maïsveredelaar worden deelnemers aan de challenge echte maïsspecialisten.

Steek vaker je kop in het zand!

Na de opening door Jos Groot Koerkamp van Limagrain was het woord aan Gera van Os, lector duurzaam bodembeheer. Gera van Os benadrukte het belang van een gezonde bodem. Een boer is afhankelijk van de bodem, daar zit het kapitaal. Daarbij gaf ze aan dat de belangrijkste knelpunten in de maïsteelt de organische stof en verdichting zijn. Bodemverdichting kan tot 40% opbrengstderving leiden. Ook de klimaatverandering, met steeds vaker extreme buien en extreme droogte, vraagt om aanpassing. Gera van Os adviseerde de jongeren daarom om vaker kritisch naar hun bodem te kijken en te experimenteren welke aanpassingen bij hun perceel het meeste effect hebben.

Van grondmonster naar praktijk

Robin Wolf van Eurofins Agro onderstreepte het belang en de oproep die Gera van Os aangaf. De bodemkwaliteit is een samenspel tussen chemische, fysische en biologische elementen. Robin Wolf keek met de deelnemers naar de bodemanalyse. Wat kun je aan de hand van de bodemanalyse aflezen en welke maatregelen kun je dan nemen? Iedere bodemsoort heeft z’n eigen behoefte en ieder perceel kan verschillen. Robin Wolf gaf daarom de deelnemers als tip mee om een strategie organischestofbalans op te stellen.

Tips uitwisselen

Tot slot wisselden de deelnemers in groepen tips uit op het gebied van bodem, bemesting en gewasbescherming, zaaibed en zaaien en in-uitkuilmanagement. De tips die in de verschillende groepen besproken werden, werden vervolgens aan de hele groep gepresenteerd.

Komend jaar krijgen de deelnemers nog diverse masterclasses en krijgen ze een bedrijfsbezoek van de ruwvoerspecialisten van Limagrain om hun kennis te vergroten. Samen gaan de deelnemers, Limagrain, Eurofins Agro en NAJK op weg naar de beste maïsteelt!

Volg de MaïsChallenge 2018 via facebook.com/MaïsChallengenajk.nl en limagrain.nl

NAJK en Limagrain zetten snijmaisteelt op scherp

MaïsChallenge 2018 gericht op verder verduurzamen maïsteelt

Na de vele positieve reacties op voorgaande edities komt er in 2018 opnieuw een MaïsChallenge. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) gaat samen met veredelaar Limagrain (LG) nogmaals de snijmaïsteelt op scherp zetten in een spannende competitie. De MaïsChallenge 2018 daagt deelnemers komend seizoen uit om hun maïsteelt bewuster en verantwoorder op te pakken. Samen met specialisten werken ze aan een beter bodembeheer en meer vakmanschap. Verbouw je maïs of werk je op een veebedrijf met maïsteelt, doe dan mee. De inschrijvingsperiode is nu geopend.

Voor de vierde keer organiseert NAJK samen met veredelaar Limagrain (LG) de MaïsChallenge. Het is een leerzaam project voor jonge telers: kennis, tips, analyses en adviezen zijn direct toepasbaar in de eigen bedrijfssituatie. Limagrain stelt deelnemers 2 ha maïszaad ter beschikking, daarnaast maken ze kans op mooie prijzen.

Duurzame teelt

Maïs is de belangrijkste energiebron in het rundveerantsoen en kan door zijn hoge verteerbaarheid de methaanuitstoot tot wel een kwart doen afnemen. Er is de sector dus veel aan gelegen om de teeltopbrengsten ook onder de huidige milieudruk op peil te houden. In deze editie van de MaïsChallenge ligt de focus op het duurzamer verbouwen van jouw maïs door meer aandacht voor het meten en monitoren van de bodem en vastlegging van organische stof. Deelnemers gaan bovendien aan de slag met LG-maïszaad dat is voorzien van de innovatieve TSSV2-coating. In de bodem aanwezige, maar tegelijkertijd moeilijk oplosbare fosfaten en sporenelementen worden daarmee veel beter opneembaar voor de plant. Dat kan tot wel 5% opbrengstverhoging leiden!

Expertise opdoen

In de MaïsChallenge gaat het om expertise opdoen, bewustwording en ervaringen uitwisselen met anderen. Specialisten van LG bezoeken en beoordelen de deelnemende percelen. Gedurende de Challenge zijn er leerzame masterclasses voor de deelnemers. Zij kunnen op alle onderdelen punten verdienen en kans maken op mooie prijzen. De hoofdprijs bestaat uit een geheel verzorgde studiereis voor twee personen naar de Auvergne, hét maïscentrum van Frankrijk, inclusief bezoek aan de grootste internationale livestock vakbeurs ‘Sommet de l’élevage’. De tweede prijs is een smart watch en de derde prijs een portable bluetooth speaker.

Aanmelden

Deelname aan de MaïsChallenge is gratis. Schrijf je hier in. Daar vind je ook de wedstrijdvoorwaarden. De inschrijvingstermijn loopt tot 26 januari 2018 of eerder als het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Wees er dus op tijd bij!

Van Heerikhuize winnaar MaisChallenge 2016

Op donderdag 9 februari 2017 maakte Jaco Geurts, landbouwpoliticus CDA de winnaar van de MaïsChallenge 2016 bekend. In deze derde editie van het kennisuitwisselingsproject draaide het om het zo efficiënt mogelijk telen van snijmaïs. Met het ras LG 31.235 won Jan van Heerikhuize de MaïsChallenge 2016. De competitie wordt georganiseerd door maïsveredelaar Limagrain in samenwerking met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

Dat extra aandacht en kennis fors bijdragen aan de kostenefficiëntie van de teelt, bleek tijdens de prijsuitreiking op Aeres Hogeschool Dronten. Aan deze derde editie van de MaïsChallenge deden 47 jonge veehouders mee. De veehouders werden aan de hand van masterclasses en begeleiding door ruwvoerexperts van Limagrain en Flynth bijgestaan gedurende het groeiseizoen.

Maximale voederwaardeopbrengst

Na de opening door Jos Groot Koerkamp, veehouderijmanager bij Limagrain, blikte Hein Peeters, ruwvoerspecialist bij Limagrain, en Hans Scholte, bedrijfsadviseur bij Flynth, terug op het afgelopen seizoen. De deelnemers kregen een interessante kijk op de financiële kengetallen van ruwvoerteelt en maïs. Er bleken grote verschillen te bestaan in het saldo dat melkveehouders realiseren per hectare maïs. Dit blijkt grote impact te hebben op het bedrijfsinkomen. De MaïsChallenge is dit jaar gericht op een optimale teelt die leidt tot een maximale voederwaardeopbrengst.

Nek-aan-nekrace

Arie van Heerikhuize uit Lunteren mocht van Jaco Geurts, woordvoerder land- en tuinbouw in de tweede kamer voor het CDA, de hoofdprijs in ontvangst nemen: een geheel verzorgde studiereis naar Clermont-Ferrand, hét maïsproductiecentrum van Frankrijk en de bakermat van Limagrain. Met het ras LG 31.218 won Bert Peters uit Didam de tweede prijs, een smartwatch. De derde prijs, een Blue Ray Home Cinema Set, ging naar Chiel Kamphuis uit Geesteren. De prijzen zijn bepaald op basis van een totaalscore op: opkomst, oogst, in- en uitkuilmanagement, financieel rendement en betrokkenheid. De uitslag bleef tot het einde van de wedstrijd toe spannend en werd een echte nek-aan-nekrace. Bart van der Hoog, portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK sprak tot slot de deelnemers toe.

 

De drie winnaars MaïsChallenge 2016:

  1. Jan van Heerikhuize uit Lunteren
  2. Bert Peters uit Didam
  3. Chiel Kamphuis uit Geesteren

Masterclasses voor MaïsChallenge-deelnemers

De MaïsChallenge 2016 is voor de 47 deelnemers voortvarend van start gegaan. Ze worden tijdens het groeiseizoen begeleid door ruwvoerspecialisten en krijgen extra kennis mee. Tijdens twee masterclasses krijgen de deelnemers deze zomer alle mogelijke tips en adviezen voor een succesvolle ruwvoerteelt. 

In dit kennisproject van maïsveredelaar Limagrain en NAJK is de uitdaging om zo efficiënt mogelijk snijmaïs te telen: wie haalt het hoogste rendement per hectare? In de vorm van de allernieuwste maïsrassen, teeltbegeleiding en kennisdeling vanuit het kweekbedrijf staat LG de deelnemers bij om de maximale voederwaarde van hun maïspercelen te oogsten.

Kennisdeling 

De 47 NAJK-leden, inclusief een team van CAH Dronten, volgen in juni en augustus masterclasses. In een halve dag doen ze veel kennis op over bodem, bemesting, gewas, oogst, conservering en vervoedering. Ze ontvangen alle mogelijke adviezen voor een succesvolle ruwvoerteelt. De bijeenkomsten vallen samen met de Boerderij RuwvoerRonde die wordt gehouden op vier verschillende melkveebedrijven in Nederland.

Wie haalt het hoogste rendement? 

Begin mei vloog de temperatuur omhoog, waardoor de maïs onder prima omstandigheden werd gezaaid en erg snel opkwam. In de loop van het groeiseizoen zal blijken wie dit jaar het hoogste rendement uit zijn maïs weet te halen. Op de Facebookpagina van de MaïsChallenge houden de deelnemers elkaar op de hoogte van hun voortgang en delen zij ervaringen. Kijk ook mee op facebook.com/maischallenge.

MaïsChallenge 2016 gericht op rendement per hectare

Woensdag 13 januari is op de Landbouwhogeschool in Dronten de aftrap gegeven voor MaïsChallenge 2016. In deze derde editie van dit kennisproject van maïsveredelaar Limagrain en NAJK is de uitdaging om zo efficiënt mogelijk snijmaïs te telen: wie haalt het hoogste rendement per hectare? Het gaat om een optimale teelt die leidt tot een maximale voederwaardeopbrengst. De 50 deelnemers, inclusief een team van CAH Dronten, kregen direct waardevolle informatie mee voor een voortvarende start van hun teelt in 2016.

Veehouders moeten van heel wat markten thuis zijn om succesvol een bedrijf te runnen. De ruwvoerteelt is hierin een factor van groot belang. Met extra aandacht voor de teelt, het uitwisselen van ervaringen met collega’s en praktische kennis van een toonaangevend maïsveredelaar worden deelnemers aan de Challenge echte maïsspecialisten.

Grote verschillen in saldo per hectare

Na de opening door Jos Groot Koerkamp van Limagrain gaf Hans Scholte, bedrijfsadviseur bij accountant Flynth, een interessante inkijk in de financiële kengetallen van de ruwvoerteelt en maïs in het bijzonder. Er blijken grote verschillen van maar liefst € 1.600,- te bestaan in het saldo dat melkveehouders realiseren per hectare snijmaïs. Uit een rekenvoorbeeld bleek de zeer grote impact hiervan op het bedrijfsinkomen én daarmee op de mogelijkheden van bedrijfsovername en ontwikkeling.

Kennis delen

Deelnemers gingen vervolgens zelf aan de slag met hun eigen tips en adviezen rondom de 5 thema’s bodem, bemesting, rassenkeuze, inzaai en gewasbescherming. Hun presentatie aan de hele groep werd aangevuld door praktische adviezen van productmanager Mark de Beer. Uit de vele vragen van deelnemers was duidelijk dat op deze vlakken nog erg veel kennis valt te delen.

In de aanloop naar maïsseizoen 2016 moeten de deelnemers nu zelf een maïsras kiezen uit de allernieuwste maïsgenetica die voor dit project ter beschikking wordt gesteld: de LG 31-generatie. Ze worden tijdens het groeiseizoen begeleid door ruwvoerspecialisten en krijgen extra kennis mee via Masterclasses in juni en augustus dit jaar.

Volg de MaïsChallenge 2016 via facebook.com/maischallenge, najk.nl en limagrain.nl.

Winnaars MaïsChallenge 2014 op studiereis

Dat extra aandacht en vakkennis fors bijdragen aan een geslaagde snijmaïsteelt, bleek uit de voorgaande MaïsChallenge. Koen Peters uit Vethuizen en Sjaak Weijers uit Giesbeek mochten tijdens de MaïsChallenge 2014 de hoofdprijs in ontvangst nemen: een geheel verzorgde studiereis naar Clermont-Ferrand, hét maïsproductiecentrum van Frankrijk en de bakermat van de coöperatie Limagrain.

In deze tweede editie gingen 26 jonge melkveehouders in Noord/West en Zuid/Oost Nederland de uitdaging aan minimaal 2.020 kVEM méér van een hectare snijmaïs te oogsten. Met het ras LG 30.209 oogstte de eerste groep gemiddeld 18,6 ton droge stof en 18.990 kVEM per hectare, in regio Zuid/Oost was dit met het ras LG 30.248 zelfs 20,5 ton droge stof en 20.522 kVEM per hectare.

Maïszaadverwerking

Afgelopen oktober vertrokken Koen Peters, winnaar van de regio Noord/West 2014, en Sjaak, winnaar van de regio Zuid/Oost 2014, samen met Limagrain Nederland naar Clermont-Ferrand. De studiereis startte met een rondleiding door het hoofdkantoor van Limagrain. Tijdens enkele presentaties en het productportfolio leerde Koen en Sjaak de ins en outs van Limagrain kennen. “Na de kennismaking volgde een zeer interessante rondleiding in Europa’s grootste centrum voor maïszaadverwerking”, aldus Koen. Het maïszaadverwerkingsproces werd toegelicht: de maïskolven komen binnen, worden gedorsen en de korrels vervolgens geschoond, gekalibreerd, eventueel ontsmet (zaadbehandeling) en daarna verpakt en opgeslagen om vervolgens verkocht te worden als maïszaad door heel Europa.

Merkertechnologie

Ook een bezoek aan het Limagrain Research centrum stond op het programma. Hier werd uitgelegd hoe er op de modernste manier met onder ander merkertechnologie maïs veredeld wordt. “Ik raakte in gesprek met de manager van de Researchafdeling van Limagrain. Hij was erg geïnteresseerd in de eisen die Nederlandse veehouders stellen aan hun maïsrassen”, vertelt Sjaak. “Erg interessant om te horen hoeveel erbij komt kijken voor er een nieuw maïsras beschikbaar is.” De expositie ’50 jaar Limagrain’, een bezoek aan een lokale akkerbouwer en melkveehouder konden de winnaars ook nog meepikken. De studiereis eindigde met een bezoek aan een van de belangrijkste internationale beurzen voor de veehouderij: Sommet de l’Elevage.

MaïsChallenge 2016: doe mee en verleg je horizon!

“Door de MaïsChallenge ben ik me meer gaan verdiepen in maïsteelt. De masterclasses hebben mij veel bijgebracht over het telen van goede maïs. Ook tijdens de studiereis heb ik veel van de mensen van Limagrain kunnen leren”, aldus Koen. NAJK gaat samen met veredelaar Limagrain nogmaals de snijmaïsteelt op scherp zetten. Verbouw je maïs of werk je op een veebedrijf met maïsteelt, doe dan mee. Inschrijven voor de MaïsChallenge 2016 kan tot 18 november 2015 op www.najk.nl. 

Peters en Weijers winnen MaïsChallenge 2014

Dat extra aandacht en vakkennis fors bijdragen aan een geslaagde snijmaïsteelt, bleek op de prijsuitreiking van MaïsChallenge 2014, de competitie georganiseerd door maïskweker Limagrain en NAJK. In deze tweede editie gingen 26 jonge melkveehouders in Noord/West en Zuid/Oost Nederland de uitdaging aan minimaal 2.020 kVEM méér van een hectare snijmaïs te oogsten. Met het ras LG 30.209 oogstte de eerste groep gemiddeld 18,6 ton droge stof en 18.990 kVEM per hectare, in regio Zuid-Oost was dit met het ras LG 30.248 zelfs 20,5 ton droge stof en 20.522 kVEM per hectare. Koen Peters uit Vethuizen en Arjan Weijers uit Giesbeek mochten op het landgoed van de Heerlijkheid Mariënwaerdt de hoofdprijs in ontvangst nemen: een geheel verzorgde studiereis naar Clermont-Ferrand, hét maïsproductiecentrum van Frankrijk en de bakermat van Limagrain.

Gezien de sleutelrol van hoogwaardig ruwvoer van eigen land sloten NAJK en Limagrain afgelopen jaar voor de tweede maal de handen ineen. Met de MaïsChallenge bieden zij een platform voor een verhoging van het bewustzijn en de kennis rondom de snijmaïsteelt. In de vorm van masterclasses, begeleiding door ruwvoerspecialisten en online uitwisseling werden de deelnemers gedurende het groeiseizoen bijgestaan om het maximale uit hun maïsland te halen.

Per regio waren drie prijzen te verdelen, op basis van een totaalscore op grondbewerking en inzaai, veldbeoordeling, oogst- en inkuilmanagement, betrokkenheid én de Challenge zelf: wie wist 2.020 kVEM per hectare méér te oogsten dan in 2013? De meeste deelnemers wisten een record-voederwaardeopbrengst van hun land te halen.

De 3 prijswinnaars per regio:

Regio Noord-West LG 30.209
1. Koen Peters
2. Jan Anne Roetman
3. Janita en Berto Beukhof-Schimmel

Regio Zuid-Oost LG 30.248
1. Arjan Weijers
2. Koen Bolscher
3. Rens Coolen

Wat is er bereikt? 

  • 3.374.000 kg droge stof totaal
  • 3.419.579 kVEM totaal
  • 7.433.867 kg melk totaal
  • LG 30.209: + 2.749 kVEM/ha t.o.v. 2013
  • LG 30.248: + 2.351 kVEM/ha t.o.v. 2013