Op weg naar kringlooplandbouw of andere vormen van duurzame landbouw

Datum 29-11-2023
Tijd 12:00 - 17:30 uur
Locatie De Eemlandhoeve, Bisschopsweg 7, Bunschoten-Spakenburg


Kringlooplandbouw wordt als term inmiddels nauwelijks meer gebruikt in beleidskringen. Maar de opgave om te veranderen staat nog steeds. Hoe maken we met elkaar de transitie naar nieuwe, duurzame vormen van landbouw mogelijk? Hoe werken boeren, beleidsmakers, banken, consumenten en ketenpartners hierbij vruchtbaar samen en hoe zorgen we voor beweging? Wageningen Economic Research, onderdeel van Wageningen University & Research, onderzoekt hoe we de transitie naar kringlooplandbouw kunnen versnellen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat partijen om de boer heen, zoals de afnemers, banken, overheid en adviseurs, mee-veranderen. Dit netwerk rond de boer kan bijvoorbeeld helpen met kennis of het afdekken van risico’s. Maar ook is het belangrijk om vernieuwing te ondersteunen met innovatiebudgetten. Kortom, werk aan de winkel, voor iedereen!

Voorlopig programma
We nodigen je graag uit om op woensdag 29 november samen met boeren, beleidsmakers, ketenpartijen, verzekeraars, banken, onderwijsinstellingen en belangenbehartigers te verkennen hoe we afscheid kunnen nemen van oude patronen, en tegelijkertijd nieuw leven blazen in de pogingen om de Nederlandse landbouwsector te verduurzamen. Waar dromen we van? Met wie gaan we echt werk maken van deze transitie en wat hebben we hiervoor nodig? Op een bijzondere boerderij – de Eemlandhoeve in Bunschoten (bij Amersfoort) – organiseert de WUR, samen met NAJK en Transitiecoalitie Voedsel een evenement voor dromers, denkers en doeners, voor twijfelaars en overtuigden, voor boeren, buitenlui en stedelingen. Met o.a. Imke de Boer (WUR), Anne Charlotte Hoes (WUR), Howard Koster (akkerbouwer), Roy Meijer (voorzitter NAJK), Saskia Ligthart (LNV), Peter Oosterhof (melkveehouder, onder voorbehoud), Cees Leeuwis (WUR), Barbara van Mierlo (WUR) en vele anderen.

We zien uit naar jouw komst!

Aanmelden
Deelname is gratis, aanmelden kan hier. Er is plaats voor ongeveer 80 mensen, dus schrijf je snel in! Het exacte programma is rond 1 november bekend.Kaart naar locatie

Kaart wordt geladen...