Wereldboeren

NAJK wil jonge boeren en tuinders bewuster maken van hun rol als ondernemer op de wereldwijde markt. Boeren en tuinders over de hele wereld dragen zorg voor een ding: de voedselproductie. De productie van deze eerste levensbehoefte is van veel factoren afhankelijk en is zelf vaak ook een belangrijke oorzaak van conflicten over land en over middelen. De wereld is volop in beweging en zaken als de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, de Ebola-problematiek in Afrika, handelsboycots en de weersverandering kunnen de prijs die jij ontvangt voor je product of de prijs die je betaalt voor grondstoffen sterk beïnvloeden. Een interessant fenomeen, want: in hoeverre beïnvloeden de keuzes die jij op jouw erf maakt collega-boeren elders op de wereld?

NAJK vindt het belangrijk dat de Nederlandse agrarische jongeren verder kijken dan hun eigen (land)grenzen. Door letterlijk een kijkje te nemen buiten deze grenzen kunnen de jonge boeren en tuinders  nieuwe kennis vergaren en elders ervaring op doen.

Jouw kennis en ervaring nemen we graag mee naar het buitenland!