Wereldboeren

NAJK wil jonge boeren en tuinders bewuster maken van hun rol als ondernemers op de wereldwijde markt. Boeren en tuinders over de hele wereld dragen zorg voor een ding: voedselproductie. De productie van deze eerste levensbehoefte is van veel factoren afhankelijk en is zelf vaak ook een belangrijke oorzaak van conflicten over land en over middelen. De wereld is volop in beweging en zaken als de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, de Ebola-problematiek in Afrika, handelsboycots, opkomst van andere economieën en weersverandering kunnen de prijs die jij ontvangt voor je product of de prijs die je betaalt voor grondstoffen sterk beïnvloeden. En in hoeverre beïnvloeden de keuzes die jij op jouw erf maakt collega-boeren elders op de wereld?

NAJK vindt het belangrijk dat de Nederlandse agrarische jongeren over de eigen grenzen kijken om kennis en ervaring op te doen. Zo wil NAJK zijn leden deze mogelijkheid bieden door de organisatie van buitenlandse reizen. Komende jaren is het weer mogelijk om met NAJK op reis te gaan. De reizen worden iets anders ingevuld dan de voorgaande jaren. Er zijn kennisuitwisselingsreizen en reizen die in het teken staan van ketenontwikkeling. Jouw kennis en ervaring nemen we graag mee naar het buitenland. Maar ook in Nederland schenken we aandacht aan internationale thema’s. Zo kun je met je AJK een avond aanvragen met een spreker over internationale zaken.

Klik voor meer informatie op de hieronder staande activiteiten.